SJM - List of Library Books

Cat.NoPub HijriBook NoSubAuthorTitleAcc. No.
1775۱۱۱۰ھ1فلسفہابو یوسف یعقوب بن اسحٰق الکندی اثولوجیا (وھوالقول علی الربوبیہ)1/amss
1859۱۲۰۳ھ2فلسفہجمال الدین حسن بن یوسف بن مطہر الحلیالاسرار الخفیّۃ 2/amss
1872۱۲۵۹ھ3فلسفہصدر الدین محمد بن ابراہیمالاسفار الاربعہ (جلد اول)3/amss
1873۱۰۷۲ھ 4فلسفہالمعروف بہ صدر شیرازیالاسفار الاربعہ (کتاب الثانی )(فی السفر من الحق الی الحق )4/amss
1863۱۲۰۰ھ5فلسفہملا محمد باقر داماد الحسینیالافق المبین (نا مکمل )5/amss
1864۱۲۰۰ھ6فلسفہملا محمد باقر داماد الحسینیالافق المبین (ناقص الاول )6/amss
1866۱۱۸۷ھ7فلسفہملا محمد باقر داماد الحسینی(الایماضات وتشریقات(الموسومات الصحیفۃ الملوکیۃ 7/amss
1867۱۱۸۷ھ8فلسفہملا محمد باقر داماد الحسینی(۱۔الایماضات وتشریقات(الموسومات الصحیفۃ الملوکیۃ 8/amss
1865۱۱۸۷ھ8فلسفہملا محمد باقر داماد الحسینی۲۔ صراۃ المستقیم8/amss
1784۱۲۰۰ھ9فلسفہنا معلومبشارات الاشارات (شرح الاشارات ابن سینا)9/amss
1774۱۲۰۰ھ10فلسفہمترجم عربی ۔ نا معلومترجمہ کتاب العلل لبلیناس الحکیم10/amss
1868۱۲۰۲ھ11فلسفہانور الدین حسینیالتنویرات فی شرح الایمضات11/amss
1658۱۰۷۸ھ12فلسفہآقا حسین خوانساری بن جمال الدین محمد الحاشیۃ علی الٰہیات الشفاء المحاکمات12/amss
1796۱۰۸۹ھ13فلسفہآقا حسین خوانساری بن جمال الدین محمد ۱۔ الحاشیۃ علی حاشیۃ میرزا جان المحاکمات13/amss
1793۱۰۷۱ھ13فلسفہمیرزا جان حبیب اللہ شیرازی الباغنوی۲۔ الحاشیۃ علی المحاکمات۔ جز ثانی13/amss
1791۱۱۰۰ھ14فلسفہمیرزا جان حبیب اللہ شیرازی الباغنویالحاشیۃ علی المحاکمات (نسخہ کاملہ ) شرح شرح الاشارات14/amss
1792۱۱۰۰ھ15فلسفہمیرزا جان حبیب اللہ شیرازی الباغنویالحاشیۃ علی المحاکمات (نسخہ کاملہ ) شرح شرح الاشارات15/amss
1794۱۰۲۲ھ16فلسفہمیرزا جان حبیب اللہ شیرازی الباغنویالحاشیۃ علی المحاکمات (نسخہ کاملہ ) شرح شرح الاشارات16/amss
1795۱۱۰۰ھ17فلسفہمیرزا جان حبیب اللہ شیرازی الباغنویالحاشیۃ علی المحاکمات (النمط الرابع فی الوجود )17/amss
1849۷۶۱ھ18فلسفہیوسف بن اسحٰق بن یوسف بن مسعود ابی الفتح الحلیالحاشیہ علی شرح حکمۃ العین (ناقص الاول)18/amss
1854۱۱۰۰ھ19فلسفہسید شریف الجرجانیالحاشیہ علی شرح حکمۃ العین (نامکمل)19/amss
1855۱۰۵۸ھ20فلسفہمیرزا جان حبیب اللہ شیرازی الباغنویالحاشیہ علی شرح حکمۃ العین 20/amss
1841۱۲۲۵ھ21فلسفہعبدالعلی بن محمد نظام الدینحاشیہ علی شرح ہدایۃ الحکمۃ ۔ ملا صدرا21/amss
1843۱۲۰۰ھ22فلسفہنا معلومحاشیہ علی شرح ہدایۃ الحکمۃ ۔ ملا صدرا22/amss
1842۱۲۲۸ھ23فلسفہابو علی محمد الملقب بارتضی علی خان الفاروقی گوپاموی القنوجیحاشیہ علی شرح ہدایۃ الحکمۃ ۔ ملا صدراعلی مبحث جزیتجزی23/amss
1838۱۲۰۰ھ24فلسفہملا حسن علی بن قاضی غلام مصطفیٰ لکھنویحاشیہ علی شرح ہدایۃ الحکمۃ ۔ ملا صدرا24/amss
1839۱۲۰۰ھ25فلسفہمحمد امجد بن فیض اللہ صدیقیحاشیہ علی شرح ہدایۃ الحکمۃ ۔ ملا صدرا25/amss
1836۱۲۰۰ھ26فلسفہمحمد الحسینی المدعو بہ غلام نورحاشیہ علی شرح ہدایۃ الحکمۃ ۔ ملا صدرا26/amss
1826۱۰۷۰ھ27فلسفہمحمد بن حسن المدعو بہ فخر الدین الحسینی الحاشیہ علی شرح المیبذی27/amss
1827۱۰۸۸ھ28فلسفہمحمد بن حسن المدعو بہ فخر الدین الحسینی الحاشیہ علی شرح المیبذی28/amss
1824۹۹۶ھ29فلسفہنصیر الدین محمد بن عبدالکریمالحاشیہ علی شرح المیبذی29/amss
1829۱۲۰۰ھ30فلسفہمیر محمد ہاشمالحاشیہ علی شرح المیبذی30/amss
1828۱۲۰۰ھ31فلسفہنصر اللہالحاشیہ علی شرح المیبذی31/amss
1813۸۸۵ھ32فلسفہرئیس الشاخنیحاشیہ علی شرح ہدایۃ الھکمۃ لاحمد زادہ32/amss
1878۸۸۵ھ۲؍۳۲فلسفہسراج الدین ابوالثناءمطلع الانوار32,2/amss
1878۱۳۰۰ھ33فلسفہحمید اللہ بن شکر اللہ بن شیخ دانیالالحاشیہ علی الشمس البازغہ 33/amss
1844۹۵۲ھ34فلسفہنا معلومحاشیہ علی ہدایۃ الحکمۃ (القسم الثانی طبیعات )34/amss
1847۱۱۰۰ھ35فلسفہنجم الدین ابی بکر بن عمر الکاتبی القزوینی حکمۃ العین (فی الالٰہیات والطبیعات)35/amss
1848۱۲۰۰ھ36فلسفہنجم الدین ابی بکر بن عمر الکاتبی القزوینی حکمۃ العین (فی الالٰہیات والطبیعات)(ناقص الآخر)36/amss
1889۱۲۰۰ھ37فلسفہ۱۔ آقا حسین خوانساری ۲۔ مجلسی ۳۔ شروانی ۴۔ محمد شفیعالحواشی الرسائل المختلفہ فی الفلسفہ37/amss
1797۱۱۰۰ھ38فلسفہشیخ الرئیس ابو علی الحسین بن عبداللہ المعروف ابن سینارسالہ فی المبداء والمعاد38/amss
1860۱۱۱۰ھ39فلسفہصدر الدین محمد بن ابراہیم الشیرازی القوامیرسالہ فی تحقیق مسائلۃ حدوث العالم39/amss
1861۱۱۰۰ھ40فلسفہشمس الدین عزیز بن محمد الخضری۱۔ رسالہ فی تحقیق الہیولیٰ 40/amss
2185۱۱۰۰ھ40فلسفہغیاث الدین منصور بن محمد الحسینی۲۔ حاشیہ علی تحریر اقلیدس40a/amss
undefined۱۱۰۰ھ40فلسفہغیاث الدین منصور بن محمد الحسینی۳۔ حل شرح اشکال التاسیس40b/amss
1650۶۶۷ھ۴ٍ۱فلسفہابو سلمان ، محمد القدسی ، ابو احمد النھر ، زید بن رفاعہ ، ابوالحسن علی بن الزنجانیرسائل اخوان الصفاء وخلان الوفا(۵۱ رسائل)41/amss
1651۶۶۷ھ42فلسفہابو سلمان ، محمد القدسی ، ابو احمد النھر ، زید بن رفاعہ ، ابوالحسن علی بن الزنجانیرسائل اخوان الصفاء وخلان الوفا(۲۳ رسائل)42/amss
1651۱۱۹۰ھ42فلسفہابو جعفر ابن الطفیل۱۔ رسالہ حی بن یقظان42/amss
1651۱۱۹۰ھ42فلسفہشیخ الرئیس ابو علی الحسین بن عبداللہ المعروف ابن سینا(القسم الثانی)۲۔ الاشارات وتنبیہات فی الطبیعات 42/amss
1651۱۱۹۰ھ42فلسفہشیخ الرئیس ابو علی الحسین بن عبداللہ المعروف ابن سینا۳۔ رسالہ فی ذکر اسباب الرعد والبرق42/amss
1846۱۱۰۱ھ43فلسفہاحمد بن زین العابدین العلویریاض القدس43/amss
1856۱۱۰۰ھ44فلسفہشمس الدین محمد بن احمد الخضریسواد العین حاشیہ علی شرح حکمۃ العین44/amss
1853۱۱۰۰ھ44فلسفہشمس الدین محمد بن مبارک شاہ۲۔ شرح حکمۃ العین 45/amss
1780۸۵۹ھ45فلسفہخواجہ نصیر الدین محمد بن حسنشرح الاشارات وتنبیہات شیخ الرئیس بو علی سینا45/amss
1781۱۰۸۳ھ46فلسفہخواجہ نصیر الدین محمد بن حسنشرح الاشارات وتنبیہات شیخ الرئیس بو علی سینا46/amss
1782107147فلسفہخواجہ نصیر الدین محمد بن حسنشرح الاشارات وتنبیہات شیخ الرئیس بو علی سینا47/amss
1783undefined48فلسفہخواجہ نصیر الدین محمد بن حسنشرح الاشارات وتنبیہات شیخ الرئیس بو علی سینا48/amss
1798۸۸۹ھ49فلسفہقطب الدین محمود بن مسعود بن مصلح شیرازیشرح حکمۃ الاشراق (للشہاب الدین سہروردی المقتول)49/amss
1799۱۱۷۲ھ۵۰ٍفلسفہقطب الدین محمود بن مسعود بن مصلح شیرازیشرح حکمۃ الاشراق (للشہاب الدین سہروردی المقتول)50/amss
1850۹۰۰ھ51فلسفہشمس الدین محمد مبارک شاہالحنفی المشہور بہ میرک شاہ البخاریشرح حکمۃ العین51/amss
1852۱۱۰۰ھ52فلسفہشمس الدین محمد مبارک شاہالحنفی المشہور بہ میرک شاہ البخاریشرح حکمۃ العین(نا مکمل)52/amss
1851undefined53فلسفہشمس الدین محمد مبارک شاہالحنفی المشہور بہ میرک شاہ البخاریشرح حکمۃ العین53/amss
1884۱۳۰۰ھ54فلسفہمجہول الاسمشرح علی رسالہ الفلسفہ(نا تمام )54/amss
1882۱۳۰۰ھ55فلسفہمجہول الاسمشرح علی رسالہ الفلسفہ55/amss
1814۸۸۰ھ56فلسفہحسین بن معین الدین المبیذیشرح ہدایۃ الحکمۃ56/amss
1815۹۷۵ھ57فلسفہحسین بن معین الدین المبیذیشرح ہدایۃ الحکمۃ57/amss
1819۱۰۶۴ھ58فلسفہحسین بن معین الدین المبیذیشرح ہدایۃ الحکمۃ58/amss
1817۱۰۲۷ھ59فلسفہحسین بن معین الدین المبیذیشرح ہدایۃ الحکمۃ59/amss
1818۱۰۴۵ھ60فلسفہحسین بن معین الدین المبیذیشرح ہدایۃ الحکمۃ60/amss
1822۱۲۰۰ھ61فلسفہحسین بن معین الدین المبیذیشرح ہدایۃ الحکمۃ61/amss
1820۱۱۰۰ھ62فلسفہحسین بن معین الدین المبیذیشرح ہدایۃ الحکمۃ62/amss
1821۹۷۵ھ63فلسفہحسین بن معین الدین المبیذیشرح ہدایۃ الحکمۃ63/amss
1811۸۳۶ھ64فلسفہحسین بن معین الدین المبیذیشرح ہدایۃ الحکمۃ64/amss
1812undefined65فلسفہحسین بن معین الدین المبیذیشرح ہدایۃ الحکمۃ65/amss
1812۸۴۶ھ65فلسفہقاضی خواجہ زادہ۲۔ حاشیہ قاضی علی شرح المبیذی65a/amss
1830۱۰۷۲ھ 66فلسفہمحمد بن ابراہیم الشہیر بالصدر الشیرازیشرح ہدایۃ الحکمۃ المعروف بالصدرا66/amss
1831۱۰۷۲ھ 67فلسفہمحمد بن ابراہیم الشہیر بالصدر الشیرازیشرح ہدایۃ الحکمۃ المعروف بالصدرا67/amss
1832۱۱۲۴ھ68فلسفہمحمد بن ابراہیم الشہیر بالصدر الشیرازیشرح ہدایۃ الحکمۃ المعروف بالصدرا68/amss
1833۱۱۴۱ھ69فلسفہمحمد بن ابراہیم الشہیر بالصدر الشیرازیشرح ہدایۃ الحکمۃ المعروف بالصدرا69/amss
1834۱۳۰۰ھ70فلسفہمحمد بن ابراہیم الشہیر بالصدر الشیرازیشرح ہدایۃ الحکمۃ المعروف بالصدرا70/amss
1805۹۹۹ھ71فلسفہغیاث الدین منصور بن محمدالحسینی الدشتکی الشیرازی شرح ہیاکل النور (اشراق ہیاکل النور لکشف الظلمات شواکل الغرور)71/amss
1804۱۰۶۴ھ72فلسفہجلال الدین محمد بن اسعد الدوانیشرح ہیاکل النور (اشراق ہیاکل النور لکشف الظلمات شواکل الغرور)72/amss
1802۱۰۶۴ھ73فلسفہجلال الدین محمد بن اسعد الدوانیشرح ہیاکل النور (اشراق ہیاکل النور لکشف الظلمات شواکل الغرور)73/amss
1803۱۲۰۰ھ74فلسفہجلال الدین محمد بن اسعد الدوانیشرح ہیاکل النور (اشراق ہیاکل النور لکشف الظلمات شواکل الغرور)74/amss
1652۱۰۷۸ھ75فلسفہشیخ الرئیس ابو علی الحسین بن عبداللہ الشہیربابن سیناکتاب الشفاء۔ الشفاء الحیات75/amss
1653۱۱۰۸ھ76فلسفہشیخ الرئیس ابو علی الحسین بن عبداللہ الشہیربابن سیناکتاب الشفاء۔ الشفاء الحیات(الفن الاول فی منطق کامل والفن الثانی فی طبیعات)76/amss
1654۱۱۰۰ھ77فلسفہشیخ الرئیس ابو علی الحسین بن عبداللہ الشہیربابن سیناکتاب الشفاء۔ الشفاء الحیات(المقالۃ الاول من الفن الخامس فی المنطق وھو البرہان)77/amss
1655۱۱۰۰ھ78فلسفہشیخ الرئیس ابو علی الحسین بن عبداللہ الشہیربابن سیناالشفاء (الفن الاول من الطبیعات )78/amss
1656۱۳۰۰ھ79فلسفہشیخ الرئیس ابو علی الحسین بن عبداللہ الشہیربابن سیناالشفاء (الفن الاول من الطبیعات )79/amss
1874۱۱۸۷ھ80فلسفہملا محمود بن محمد الفاروقی الجونفوزی الشمس البازغہ شرح الحکمۃ البالغہ 80/amss
1875۱۲۰۰ھ81فلسفہملا محمود بن محمد الفاروقی الجونفوزی الشمس البازغہ شرح الحکمۃ البالغہ (نا تمام )81/amss
undefinedundefined82فلسفہعبدالرزاق بن علی بن حسین اللاہجی مصنف گوہر مراد وغیرہشوارق الالہام فی الحکمۃ ( نا تمام )82/amss
1879۱۲۶۷ھ83فلسفہعبدالعلی محمد ابوالعیاش بحر العلوم (مدراسی)العجالۃ النافعہ83/amss
1890۱۲۰۰ھ84فلسفہمختلفالمجموعہ فی الفلسفہ 84/amss
1890۱۲۰۰ھ84فلسفہالمعلم الثانی ابو نصر الفارابی محمد بن محمد بن طرخان۱۔ الفصوص فی الحکمۃ84/amss
1890۱۲۰۰ھ84فلسفہمحمد بن ابراہیم الشہیر بالصدر الشیرازی۲۔ مسائل القدر فی الافعال84a/amss
1890۱۲۰۰ھ84فلسفہمحمد بن ابراہیم الشہیر بالصدر الشیرازیرسالہ قضاء والقدر84b/amss
1880۱۲۵۵ھ85فلسفہکندن لال ابن رائے سدھا نند آزاد بہمن فلسلفی الدہلویکتاب البرہان (مصور ) نایاب85/amss
1869۱۱۰۰ھ86فلسفہاحمد بن زین العابدین العلوی العاملی شاگرد باقر الدامادکشف الحقائق شرح تقویم الایمان 86/amss
1808۱۰۰۰ھ87فلسفہالامام ابو عبداللہ فخر الدین محمد بن عمر الرازیالمباحث المشرقیہ 87/amss
1870۱۱۲۲ھ88فلسفہصدر الدین محمد بن ابراہیم المبداءوالمعاد88/amss
1785۸۹۶ھ89فلسفہقطب الدین ابو عبداللہ محمد بن الرازی التحتانیالمحاکمات علی شرح الاشارات89/amss
1786۱۱۰۰ھ90فلسفہقطب الدین ابو عبداللہ محمد بن الرازی التحتانیالمحاکمات علی شرح الاشارات90/amss
1789۱۱۰۰ھ91فلسفہقطب الدین ابو عبداللہ محمد بن الرازی التحتانیالمحاکمات علی شرح الاشارات91/amss
1787۱۱۰۰ھ92فلسفہقطب الدین ابو عبداللہ محمد بن الرازی التحتانیالمحاکمات علی شرح الاشارات92/amss
1788۱۱۰۰ھ93فلسفہقطب الدین ابو عبداللہ محمد بن الرازی التحتانیالمحاکمات علی شرح الاشارات93/amss
1881۱۲۸۹ھ94فلسفہسید وجیہ الدین احمد القادری الحیدرآبادی مختار الحکماء فی تحقیق النفس وما فی جو السماء 94/amss
1806۱۱۰۰ھ95فلسفہشہاب الدین یحیٰ بن حبش السہروردی المقتولکتاب المشارع ولمطارحات95/amss
1871۱۲۱۸ھ96فلسفہصدر الدین محمد بن ابراہیم بصدر الشیرازیالمشاعر96/amss
1845۱۲۰۰ھ97فلسفہصدر الدین محمد بن اسحٰق القونوی والمحقق خواجہ نصیر الدین محمد بن حسن طوسیالمفاوضات (وھی اسئلہ فی الوجود الماہیۃ واختلاف صفات الناس للقونوی واجوبتھا تصیر الدین طوسی)97/amss
1657102198فلسفہشیخ الرئیس ابو علی الحسین بن عبداللہ الشہیربابن سیناکتاب النجاۃ (خلاصۃ الشفاء)98/amss
2614۱۳۰۰ھ99فلسفہابو علی امین الدین حسن المشتہر بالسلطان الحسن المحمدینقد الجواہر شرح الرسالۃ الجواہروالزواہر99/amss
1809۱۰۰۰ھ100فلسفہاثیر الدین مفضل بن عمر الابھریہدایۃ الحکمۃ القسم الطبیعیات (نسخہ قدیم )100/amss
1800۱۱۰۰ھ101فلسفہشہاب الدین یحیٰ بن حبش السہروردی المقتولہیاکل النور (نادر)101/amss
undefinedundefined102فلسفہundefinedالمجموعہ المعارف102/amss
1776۱۱۰۳ھ102فلسفہمترجم ۔ یعقوب بن اسحٰق الکندی۱۔ اثولوجیا (وھوالقول علی الربوبیۃ المنسوب الی المعلم الاول ارسطالیس)۔ 102a/amss
1777۱۱۳۰ھ102فلسفہالمعلم الثانی ابی نصر محمد بن محمد ۲۔ الفصوص للفارابی فی الحکمۃ102b/amss
4782undefined102فلسفہشیخ الرئیس ابو علی الحسین ابن سینا ۳۔ رسالہ معراجیہ (فارسی)۔102c/amss
4782undefined102فلسفہاحمد بن محمد الغزالی۴۔ رسالہ عینیہ (فارسی)۔102d/amss
4784undefined102فلسفہخواجہ نصیر الدین الطوسی۵۔ التحفہ (فارسی) ۔102e/amss
4784undefined102فلسفہافضل الدین محمد کاشی۶۔ انشاء نامہ (فارسی)۔102f/amss
4783undefined102فلسفہافضل الدین محمد کاشی۷۔ جاودان نامہ (فارسی)۔102g/amss
4783undefined102فلسفہنور الدین عبدالرحمٰن بن احمد جامی۸۔ شرح رباعیات جامی (فارسی متعلقہ بوحدۃ الوجود)۔102h/amss
4783undefined102فلسفہنور الدین عبدالرحمٰن بن احمد جامی۹۔ لوایح جامی 102i/amss
4783undefined102فلسفہافضل الدین محمد کاشی۱۰۔ منشات102j/amss
undefinedundefined102فلسفہundefinedعلی الھامش ہذہ المجموعہ102k/amss
undefinedundefined102فلسفہسلطان ابو سعید ابوالخیر۱۔ کتاب سلطان ابو سعید ابوالخیر الی بو علی سینا102l/amss
undefinedundefined102فلسفہundefined۲۔ رسالہ تصوف بعضے از عرفاء102m/amss
undefinedundefined102فلسفہundefined۳۔ رسالہ بعضے از علماء فی بیان معنی قضا و قدر102n/amss
undefinedundefined102فلسفہundefined۴۔ رسالہ ذہبیہ للحکماء ومناجات عبداللہ انصاری102o/amss
undefinedundefined102فلسفہشیخ نجم الدین الکبری۵۔ رسالہ تصوف لنجم الدین کبری102p/amss
undefinedundefined102فلسفہundefined۶۔ اشیاء متفرقہ از حکماء عرفا و صوفیہ102q/amss
undefinedundefined102فلسفہالمحقق الطوسی خواجہ نصیر الدین ۷۔ دہ کلمہ محقق طوسی102r/amss
undefinedundefined102فلسفہملا عبدالرزاق اللاہیجی۸۔ رسالہ تھرید نفس102s/amss
undefinedundefined102فلسفہundefined۹۔ منتخب روضۃ القلوب سہروردی102t/amss
undefinedundefined102فلسفہبابا افضل کاشی۱۰۔ منتخب مدارج کمال (فارسی)۔102u/amss
undefinedundefined102فلسفہundefined۱۱۔ رسالہ اوصاف الاشراف102v/amss
undefinedundefined102فلسفہبابا افضل کاشی۱۲۔ منتخب ساز و پیرایہ شاہان جہان102w/amss
undefinedundefined102فلسفہundefined۱۳۔ منتخب گلشن راز محمود شبستری102x/amss
undefinedundefined102فلسفہundefined۱۴۔ منتخب از منتخب مصیبت نامہ فرید الدین عطار102y/amss
undefinedundefined102فلسفہundefined۱۵۔ منتخب از منتخب منطق الطیر فرید الدین عطار102z/amss
undefinedundefined102فلسفہبابا افضل کاشی۱۶۔ صورۃ مکتوب طویل بابا وغیرہمن منشات بابا (فی آخر المجموعہ)۔102aa/amss
undefinedundefined103فلسفہundefinedالمجموعہ103/amss
1825۱۰۰۰ھ103فلسفہمحمد المدعو لمصبح الدین اللاری الانصاری۱۔ حاشیہ علی شرح میبذی103a/amss
802۹۹۳ھ103فلسفہundefined۲۔ حاشیہ ملا جلال علی الخیالی (احمد بن موسیٰ الخیالی )۔103b/amss
2190۱۰۲۰ھ103فلسفہundefined۳۔ الرسالہ شمسیہ فی الحساب103c/amss
4750۱۳۰۰ھ103فلسفہundefined۴۔ ترجمہ فرائض سراجی (فارسی )۔103d/amss
4794۱۰۰۰ھ103فلسفہundefined۵۔ رسالی فی الہیئت (ناقص الاول)۔103e/amss
undefinedundefined104فلسفہundefinedالمجموعہ104/amss
2607۱۱۰۷ھ104فلسفہundefined۱۔ رسالۃ الخاقانیہ104a/amss
1679۱۱۰۷ھ104فلسفہundefined۲۔ العین القواعد (فی منطق ) نایاب (ناقص الاول)۔104b/amss
862۱۱۰۰ھ104فلسفہundefined۳۔ شرح رسالہ فی اثبات واجب الوجود (الرسالہ قدیمہ )۔104c/amss
863۱۱۰۰ھ104فلسفہundefined۴۔ رسالہ فی اثبات الوجود (الرسالۃ الجدیدۃ)۔104d/amss
undefinedundefined105فلسفہundefinedالمجموعہ105/amss
887undefined105فلسفہالمحقق خواجہ نصیر الدین محمد بن محمد بن حسن الطوسی۱۔ رسالہ فی البقاء النفس الانسانیہ بعد خراب البدن وغیرہ105a/amss
887undefined105فلسفہالمحقق خواجہ نصیر الدین محمد بن محمد بن حسن الطوسی۲۔ رسالہ فی بیان کیفیۃ صدور الذوات عن مبداء الاول105b/amss
887undefined105فلسفہالمحقق خواجہ نصیر الدین محمد بن محمد بن حسن الطوسی۳۔رسالہ فی جوابات بعض سوالات طوسی علی بعض السوالات105c/amss
887۱۰۸۰ھ105فلسفہالمحقق خواجہ نصیر الدین محمد بن محمد بن حسن الطوسی۴۔ الرسالتان من مناظرات الفاضلین نجم الدین الکاتبی ونصیر الدین طوسی فی مباحث اثبات واجب الوجود105d/amss
887۱۰۸۸ھ105فلسفہمحمد بن حسین الشہیر بفخر الدین الحسینی السماکی الاسترابادی ۵۔ تعلیقات علی المواقف105e/amss
887۱۰۸۸ھ105فلسفہشجاع بن علی الحسینی۶۔ شرح علی الرسالہ الطوسی فی علم الکلام105f/amss
887۱۰۹۰ھ105فلسفہundefined۷۔ رسالہ الحلول والحال والمحل والموضوع والعرض والجوہر والطول والعرض والعمق105g/amss
887۱۰۹۰ھ105فلسفہنوٹس از غیاث منصور شیرازی۸۔ الحاشیۃ علی الرسالۃ الموسومۃ بالعلم الشرح105h/amss
887۱۰۹۰ھ105فلسفہغیاث منصور الشیرازی۹۔ رسالہ فی علم المنطق105i/amss
1862۱۱۰۰ھ106فلسفہعنایت اللہ۱۔ رسالہ فی تحقیق مسالۃ النفوس البشریہ106/amss
1213۱۲۰۰ھ106فلسفہسالم بن فضل۲۔ رسالۃ فی بیان معرفۃ اوقات الصلوٰۃ106a/amss
2040۱۰۳۱ھ106فلسفہundefined۳۔ الایضاح (حل مشکلات الفوائد الضیائیہ)۔106b/amss
undefinedundefined107فلسفہundefinedالمجموعہ107/amss
1876۱۳۰۰ھ107فلسفہملا محمود بن محمد فاروقی الجونپوری۱۔ الشمس البازغہ شرح الحکمۃ البالغۃ(نامکمل)۔107a/amss
1835۱۲۰۲ھ107فلسفہصدر الدین محمد بن ابراہیم الشہیر بالصدر الشیرازی۲۔ شرح ہدایۃ الحکمۃ (تا بحث صورۃالجسمیۃ)۔107b/amss
1675۱۳۰۰ھ107فلسفہundefined۳۔ (الحاشیۃ علی ہدایۃ الحکمۃ ) القلم الاول فی المنطق107c/amss
2054۱۳۰۰ھ107فلسفہرضی الدین محمد بن امین الحسینی التفرشی۴۔ شرح الشافیہ لابن حاجب (فی الصرف) العافیۃ ۔کمیاب107d/amss
2611undefined108فلسفہundefinedالمجموعہ108/amss
2611۱۰۹۹ھ108فلسفہمحمد سعید الشریف القاضی (تلمیذ ملا محسن الکاشانی)۱۔ (السماۃ) الارببعینیات108a/amss
2611۱۰۹۹ھ108فلسفہundefinedب۔ مقالہ فی اغراض الطبیعہ للمعلم الثانی ابو نصر الفارابی108b/amss
4764undefined108فلسفہمحمد المدعو بسعید الشریف القاضی القمی تلمیذ محسن الفیض کا شانی۲۔ رسالہ روح الصلوٰۃ108c/amss
4764undefined108فلسفہمحمد المدعو بسعید الشریف القاضی القمی تلمیذ محسن الفیض کا شانی۳۔اشارۃ و بشارۃ108d/amss
4764undefined108فلسفہمحمد المدعو بسعید الشریف القاضی القمی تلمیذ محسن الفیض کا شانی۴۔ فوائد رضویہ108e/amss
4764undefined108فلسفہمحمد المدعو بسعید الشریف القاضی القمی تلمیذ محسن الفیض کا شانی۵۔ رسالہ مرقاۃ الاسرار ومعراج الانوار108f/amss
4764undefined108فلسفہمحمد المدعو بسعید الشریف القاضی القمی تلمیذ محسن الفیض کا شانی۶۔ النفحات الالہیۃ والخواطر الاہامیہ108g/amss
4764undefined108فلسفہمحمد المدعو بسعید الشریف القاضی القمی تلمیذ محسن الفیض کا شانی۷۔ الانوار القدسیہ108h/amss
4764undefined108فلسفہمحمد المدعو بسعید الشریف القاضی القمی تلمیذ محسن الفیض کا شانی۸۔ الموصد الاسنیٰ108i/amss
4764undefined108فلسفہمحمد المدعو بسعید الشریف القاضی القمی تلمیذ محسن الفیض کا شانی۹۔ رسالۃ فی المعراج108j/amss
4764undefined108فلسفہمحمد المدعو بسعید الشریف القاضی القمی تلمیذ محسن الفیض کا شانی۱۰۔ ترجمہ رسالہ مولانا رجب علی (من الفارسیہ الی العربیہ فی بیان معنی الوجود)۔108k/amss
4764۱۰۹ھ108فلسفہمحمد المدعو بسعید الشریف القاضی القمی تلمیذ محسن الفیض کا شانی۱۱۔ بوارق الملکوتیہ108l/amss
4764undefined108فلسفہمحمد المدعو بسعید الشریف القاضی القمی تلمیذ محسن الفیض کا شانی۱۲۔ رسالہ فی الجسم العصری108m/amss
4764undefined108فلسفہنا معلوم۱۳۔ استفتانیہت عصمت الانبیاء وائمہ (فارسی) ۔108n/amss
4764undefined108فلسفہمحمد المدعو بسعید الشریف القاضی القمی تلمیذ محسن الفیض کا شانیروح الصلوٰۃ (نقل نا تمام)108o/amss
2610undefined109فلسفہundefinedالمجموعہ(نایاب )۔109/amss
2610۱۱۰۰ھ109فلسفہنظام الدین احمد الملقب بہ حکیم الملک الگیلانی۱۔ المنتخب من قباسات میر محمد باقر الداماد 109a/amss
2610۱۱۰۰ھ109فلسفہنظام الدین احمد الملقب بہ حکیم الملک الگیلانی۲۔ رسالہ فی شرح کلمۃ الاسلام (لا الہ الا اللہ محمد الرسول ؐاللہ والامام اسد اللہ)۔109b/amss
2610۱۱۰۰ھ109فلسفہنظام الدین احمد الملقب بہ حکیم الملک الگیلانی۳۔ کتاب فی بیان عقل فعال الانسان109c/amss
2610۱۱۰۰ھ109فلسفہنظام الدین احمد الملقب بہ حکیم الملک الگیلانی۴۔ رسالۃ فی البیان عظم الشان (سورۃ فاتحہ)۔109d/amss
2610۱۱۰۰ھ109فلسفہنظام الدین احمد الملقب بہ حکیم الملک الگیلانی۵۔ رسالہ فی الاعتراض علی الفقہاء والاطباء الجنین فی بطن امہ یاکل حیضاً109e/amss
4775۱۱۰۰ھ109فلسفہنظام الدین احمد الملقب بہ حکیم الملک الگیلانی۶۔ رسالہ در استجابت دعاء109f/amss
2103۱۱۰۰ھ109فلسفہنظام الدین احمد الملقب بہ حکیم الملک الگیلانی۷۔ رسالہ فی بیان انّ الفعل والحرف یقعان مسنداً الیہ109g/amss
4797۱۱۰۰ھ109فلسفہنظام الدین احمد الملقب بہ حکیم الملک الگیلانی۸۔ رسالہ فی شرح ہلیلج کابلی (فارسی)۔109h/amss
4796۱۱۰۰ھ109فلسفہنظام الدین احمد الملقب بہ حکیم الملک الگیلانی۹۔ رسالہ در شرح مومیائی کافی (فارسی)۔109i/amss
1750undefined110فلسفہundefinedالمجموعہ110/amss
1750۱۱۰۰ھ110فلسفہجلال بن ناصر الخیالی۱۔ حاشیہ علی شرح بدیع المیزان110a/amss
1750۱۱۰۰ھ110فلسفہجلال بن ناصر الخیالی۲۔ حاشیہ علی شرح بدیع المیزان110b/amss
2606undefined111فلسفہundefinedالمجموعہ111c/amss
2606۱۰۶۶ھ111فلسفہundefined۱۔ شرح رسالہ اثبات الموجود111d/amss
2605۱۰۶۶ھ111فلسفہجلال الدین محمد بن اسعد الدوانی۲۔ رسالہ القدیمہ فی اثبات الواجب111e/amss
undefinedundefined112فلسفہundefinedالمجموعہ112/amss
1857۱۳۰۰ھ112فلسفہنا معلوم۱۔ الحاشیہ علی شرح الحکمۃ العین لمیرک شاہ البخاری (ناقص الاول)۔112a/amss
1753۱۰۱۸ھ112فلسفہنور اللہ حسینی الاحراری(نایاب)۲۔ المتن المتین112b/amss
undefinedundefined113فلسفہundefinedالمجموعہ113/amss
1778۱۱۰۰ھ113فلسفہقطب الدین محمود بن مسعودالشیرازی۱۔ الشرح الفصوص للفارابی (شرح الفصوص)۔113a/amss
1790۱۱۰۰ھ113فلسفہنا معلوم۲۔ رسالہ فی تحقیق شبہۃ الاستلزام وجوابہ113b/amss
1790۱۱۰۰ھ113فلسفہجلال الدین محمد بن اسعد الدوانی۳۔ حاشیہ دوانی علی المحاکمات113c/amss
2615۱۱۰۰ھ113فلسفہشیخ الرئیس بو علی الحسین بن عبداللہ الشہیر بابن سینا۴۔ رسالہ فی معنی قول الصوفیہ (من عرف سر القدر فقد الحد)۔113d/amss
2615۱۱۰۰ھ113فلسفہundefined۵۔ تفسیر آیات کریمہ فی شان علی ؑ ابن ابی طالب ؑ وغیرہ113e/amss
2615۱۱۰۰ھ113فلسفہمحمد بن ابراہیم الشہیر بالصدر الشیرازی۶۔ رسالہ خلق الاعمال113f/amss
1779۱۱۰۰ھ113فلسفہالمعلم الثانی ابو نصر الفارابی محمد بن محمد بن طرقان۷۔ (الرسائل للفارابی) عیون المسائل113g/amss
1779۱۱۰۰ھ113فلسفہالمعلم الثانی ابو نصر الفارابی محمد بن محمد بن طرقان۸۔ النکات من احکام النجوم113h/amss
1779۱۱۰۰ھ113فلسفہالمعلم الثانی ابو نصر الفارابی محمد بن محمد بن طرقان۹۔ کتاب المبادی113i/amss
1779۱۱۰۰ھ113فلسفہالمعلم الثانی ابو نصر الفارابی محمد بن محمد بن طرقان۱۰۔ المسائل المتفرقہ113j/amss
1779۱۱۰۰ھ113فلسفہالمعلم الثانی ابو نصر الفارابی محمد بن محمد بن طرقان۱۱۔ رسالہ فی اثبات المفارقات113k/amss
1779۱۱۰۰ھ113فلسفہالمعلم الثانی ابو نصر الفارابی محمد بن محمد بن طرقان۱۲۔ مقالہ فی الجمع بین رای افلاطون وارسطو113l/amss
1877undefined114فلسفہundefinedالمجموعہ114/amss
1877۱۳۰۰ھ114فلسفہملا محمود بن محمد الفاروقی الجونپوری۱۔ الشمس البازغہ114a/amss
undefinedundefined115فلسفہundefinedرسالہ فی بیان کنہ کنہ الکنہ(نایاب )2482/amss
1699۱۳۰۰ھ1منطقاثیر الدین الابھری مفضل بن عمر ایساغوجی وشرحہ115/amss
1699۱۳۰۰ھ1منطقحسام الدین حسن الکاتی۱۔ شرح الایساغوجی معروف بہ قال اقوال115a/amss
1770۱۲۰۰ھ2منطقاثیر الدین الابھری مفضل بن عمر ۱۔الایساغوجی116/amss
1770۱۲۰۰ھ2منطقundefined۲۔ میزان المنطق116a/amss
undefined۱۱۸۵ھ2منطقundefined۳۔شرح تہذیب النطق116b/amss
1748۱۰۸۷ھ3منطقعبداللہ بن الھداد العثمانی الطلغیبدیع المیزان شرح میزان المنطق117/amss
1676۱۰۳۷ھ4منطقالمھقق خواجہ نصیر الدین الطوسیالتجرید فی المنطق118/amss
1680۱۰۸۱ھ5منطققطب الدین ابو عبداللہ محمد(محمود)بن محمد الرازیتحریر القواعد المنطقیہ فی شرح الشمسیہ معروف بہ بالقطی119/amss
1681۱۲۰۰ھ6منطققطب الدین ابو عبداللہ محمد(محمود)بن محمد الرازیتحریر القواعد المنطقیہ فی شرح الشمسیہ معروف بہ بالقطی120/amss
1685۱۰۰۰ھ7منطققطب الدین ابو عبداللہ محمد(محمود)بن محمد الرازیتحریر القواعد المنطقیہ فی شرح الشمسیہ معروف بہ بالقطی121/amss
1686۱۰۴۱ھ8منطققطب الدین ابو عبداللہ محمد(محمود)بن محمد الرازیتحریر القواعد المنطقیہ فی شرح الشمسیہ معروف بہ بالقطی122/amss
1682۱۰۰۰ھ9منطققطب الدین ابو عبداللہ محمد(محمود)بن محمد الرازیتحریر القواعد المنطقیہ فی شرح الشمسیہ معروف بہ بالقطی(ناقص الآخر)123/amss
1683۱۲۰۰ھ10منطققطب الدین ابو عبداللہ محمد(محمود)بن محمد الرازیتحریر القواعد المنطقیہ فی شرح الشمسیہ معروف بہ بالقطی(ناقص الآخر)124/amss
1687۱۲۰۰ھ11منطققطب الدین ابو عبداللہ محمد(محمود)بن محمد الرازیتحریر القواعد المنطقیہ فی شرح الشمسیہ معروف بہ بالقطی125/amss
1684۱۲۰۰ھ12منطققطب الدین ابو عبداللہ محمد(محمود)بن محمد الرازیتحریر القواعد المنطقیہ فی شرح الشمسیہ معروف بہ بالقطی(ناقص الآخر)126/amss
1742۱۱۰۲ھ13منطقفخرالدین عبید بن فضل اللہ الخبیصی(نایاب)۱۔ التہذیب فی شرح التہذیب127/amss
1671۱۱۰۰ھ13منطقبدرالدین حسن بن محمد شاہ۲۔ شرح الایساغوجی127/amss
1730۱۱۸۸ھ14منطقمحمد الحسینی المدعو بہ غلام نورتعلیقات النوریہ علی الحاشیہ التہذیبیہ لمر زاہد128/amss
1730۱۱۸۸ھ14منطقمحمد الحسینی المدعو بہ غلام نور۱۔ رسالہ فی اثبات سیادۃ سید نا علی ؑ128a/amss
1749۱۱۰۰ھ15منطقمولانا الصادق الحلوائیحاشیہ علی بدیع المیزان فی شرح میزان المنطق129/amss
1721۱۰۰۰ھ16منطقمیر ابوالفتح مخدوم السعیدیالحاشیہ علی شرح تہذیب المنطق130/amss
1722۱۰۰۰ھ16منطقمیر ابوالفتح مخدوم السعیدی الحسینی۲۔ تکملۃ شرح التہذیب للدوانی130a/amss
1691۹۹۳ھ17منطقاحمد الابیوری الشہیر بہ دانشمندالحاشیہ علی حاشیہ السید شریف علی شرح الشمسیہ131/amss
1693undefined18منطقاحمد الابیوری الشہیر بہ دانشمندالحاشیہ علی حاشیہ السید شریف علی شرح الشمسیہ132/amss
1712۲۵۵ھ19منطقمیر محمد زاہد بن محمد اسلم الہرویالحاشیہ علی الرسالۃ القطبیہ (فی تحقیق معنی التصور والتصدیق للرازی 133/amss
1740۱۱۳۹ھ20منطقعبدالنبی بن قاضی عبدالرسول عثمانی الگجراتیحاشیہ علی شرح التہذیب (لعبداللہ الیزدی)134/amss
1723۱۲۰۰ھ21منطقفخر الدین محمد بن حسین الحسینی السماکی الاسترابادی فخر سماکالحاشیہ علی شرح التہذیب لملا جلال الدوانی 135/amss
1725۱۱۱۴ھ22منطقمیر محمد زاہد بن محمد اسلم الہرویالحاشیہ علی شرح التہذیب لملا جلال الدوانی 136/amss
1726۱۲۰۰ھ23منطقمیر محمد زاہد بن محمد اسلم الہرویالحاشیہ علی شرح التہذیب لملا جلال الدوانی 137/amss
1727۱۱۵۶ھ24منطقمیر محمد زاہد بن محمد اسلم الہرویالحاشیہ علی شرح التہذیب لملا جلال الدوانی 138/amss
1674۱۲۰۰ھ25منطقundefinedحاشیہ علی شرح الایساغوجی139/amss
1673۱۲۰۰ھ26منطقundefinedحاشیہ علی شرح الایساغوجی للحسن الکاتی140/amss
2109۱۱۳۵ھ26منطقundefined۲۔ شرح مراح الارواح140a/amss
1688۸۳۲ھ27منطقالسید الشریف علی بن محمد الجرجانیالحاشیہ علی شرح الشمسیہ للقطب الرازی141/amss
1689۱۲۰۰ھ28منطقالسید الشریف علی بن محمد الجرجانیالحاشیہ علی شرح الشمسیہ للقطب الرازی142/amss
1690۱۱۰۰ھ29منطقالسید الشریف علی بن محمد الجرجانیالحاشیہ علی شرح الشمسیہ للقطب الرازی143/amss
1695۱۰۰۰ھ30منطقعصام الدین ابراہیم بن محمد بن عرب شاہ الاسفرائنیالحاشیہ علی شرح الشمسیہ للقطب الرازی144/amss
1697۱۲۰۰ھ31منطقجلیل بن محمد الرجویحاشیہ علی شرح الشمسیہ (التصدیقات)145/amss
1705۹۹۴ھ32منطقالسید الشریف علی بن محمد الجرجانیحاشیہ علی شرح المطالع للقطب الدین الرازی146/amss
1706۱۰۷۹ھ33منطقالسید الشریف علی بن محمد الجرجانیحاشیہ علی شرح المطالع147/amss
1708۱۰۰۰ھ34منطقملا داوٗد شروانیالحاشیہ علی حاشیہ شرح المطالع 148/amss
1707۱۰۰۰ھ35منطقفخر الدین محمد بن حسین الحسینی السماکی الاسترابادیالحاشیہ علی حاشیہ شرح المطالع (ناقص الآخر)149/amss
1764۱۳۰۰ھ36منطقمحمد ہدایت علی بریلویالحاشیہ علی لواء الہدیٰ150/amss
1763۱۲۸۳ھ37منطقوکیل احمد سکندر پوریحد العرفان فی شرح رسالۃ العرفان 151/amss
1709۹۵۸ھ38منطققطب الدین محمد بن محمد الرازی التحتانیالرسالۃ القطبیۃ152/amss
1710۱۲۰۰ھ39منطققطب الدین محمد بن محمد الرازی التحتانی۱۔ الرسالۃ القطبیۃ153/amss
1713۱۲۰۰ھ39منطقمیر محمد زاہد بن محمد اسلم الہروی۲۔ الحاشیہ علی الرسالۃ القطبیۃ (فی تحقیق معنی التصور والتصدیق)۔153a/amss
1757۱۱۵۹ھ40منطققاجی محب اللہ بن عبدالشکور البہاری۱۔ سلم العلوم 154/amss
1731۱۱۸۶ھ40منطقمحمد الحسینی مدعو بن غلام نور۲۔ تعلیقات النوریہ علی الحاشیہ التہذیبیہ لمیر زاہد154a/amss
1731۱۲۰۰ھ40منطقمحمد الحسینی مدعو بن غلام نور۳۔ رسالہ فی اثبات سیادۃ سید نا علی ؑ154b/amss
1754undefined41منطقنجم الدین عبداللہ بن شہاب الدین الحسین الحسینی الیزدیشرح تہذیب المنطق155/amss
1735undefined42منطقنجم الدین عبداللہ بن شہاب الدین الحسین الحسینی الیزدی۱۔ شرح تہذیب المنطق156/amss
1735undefinedundefinedمنطقالسید الشریف علی بن محمد ۲۔ الآداب الشریفیہ 156a/amss
1735۱۱۲۸ھundefinedمنطقبافضل حضرمی۳۔ مختصر فی الفقہ156b/amss
1736۱۲۰۰ھ43منطقنجم الدین عبداللہ بن شہاب الدین الحسین الحسینی الیزدیشرح تہذیب المنطق157/amss
1737۱۲۰۰ھ44منطقنجم الدین عبداللہ بن شہاب الدین الحسین الحسینی الیزدیشرح تہذیب المنطق158/amss
1738۱۲۰۰ھ45منطقنجم الدین عبداللہ بن شہاب الدین الحسین الحسینی الیزدیشرح تہذیب المنطق159/amss
1741undefined46منطقundefinedالحاشیہ علی شرح التھذیب160/amss
1717۱۰۶۲ھ47منطقجلال الدین محمد بن اسعد الدوانیشرح تہذیب المنطق ملا جلال161/amss
1718۱۲۴۳ھ48منطقجلال الدین محمد بن اسعد الدوانیشرح تہذیب المنطق ملا جلال162/amss
1719۱۱۰۰ھ49منطقجلال الدین محمد بن اسعد الدوانیشرح تہذیب المنطق ملا جلال163/amss
1743۱۲۰۰ھ50منطقمحمد نور الدین بن الحاج محمد صالحشرح تہذیب المنطق ملا جلال164/amss
1733۱۰۰۰ھ51منطقحاجی محمود النیریزی الشیرازیشرح تہذیب المنطق ملا جلال165/amss
1758۱۱۸۷ھ52منطققاضی محمد مبارکبن محمد ایم الادہمی الفاروقی الگوپامویشرح سلم العلوم (علی التصورات)166/amss
1759۱۳۰۰ھ53منطققاضی محمد مبارکبن محمد ایم الادہمی الفاروقی الگوپامویشرح سلم العلوم (علی التصورات)167/amss
1760۱۳۰۰ھ54منطقاحمد علی بن فتح الحسینی السندیلیشرح سلم العلوم (علی التصورات)168/amss
1760۱۳۰۰ھ۱؍۵۴منطقاحمد علی بن فتح الحسینی السندیلیحاشیہ علی حاشیہ میر زاہد علی شرح تہذیب للدوانی 168a/amss
1761۱۳۰۰ھ55منطقundefinedشرح سلم العلوم 169/amss
1762۱۲۰۰ھ56منطقundefinedشرح سلم العلوم ( ناقص الطرفین)170/amss
1700۱۰۶۶ھ57منطقسعد الدین مسعود بن عمر التفتازانیالشرح الشمسیہ (المعروف بالسعدیہ)171/amss
1702undefined58منطقجلال الدین محمد بن عابدالشرح الشمسیہ (المعروف بالسعدیہ)172/amss
1702undefinedundefinedمنطقundefinedشرح رسالہ الوضعیہ للقاضی عضد(نایاب)172a/amss
1702undefinedundefinedمنطقالقاضی عضد الدین عبدالرحمٰن بن احمد الایجی الرسالۃ الوضعیہ(نایاب)172b/amss
1765۱۳۰۰ھ59منطقمحمد عبدالحق خیرآبادیشرھ المرقاۃ لفضل امام173/amss
1766undefined60منطقمحمد المدعو قطب الدین حسن بن مفتی غلام یحیٰشرح معارج العلوم (لملا حسن لکھنوی )(نامکمل)174/amss
1668۷۹۳ھ61منطقالامام فخر الدین محمد بن عمر الرازیرسائل الرازی (نایاب)175/amss
1668undefined61منطقالامام فخر الدین محمد بن عمر الرازیفاتحۃ الحکمۃ مختصر فی المنطق175/amss
1668۷۹۳ھ61منطقالامام فخر الدین محمد بن عمر الرازیالآیات فی البینات فی علم المنطق175/amss
1666۱۱۰۸ھ62منطقالمعلم الثانی ابو نصر الفارابی محمد بن محمد بن طرقانکتاب البرہان فی المنطق176/amss
1754۱۰۹۹ھ63منطقشرف الدین علی بن ابوالحسنکشف الغمہ فی شرح الشمہ177/amss
1754undefined63منطقشیخ عبدالرشید بن شیخ مصطفیٰ بن عبدالحمید الجونپوری۱۔ الرشیدیہ شرح آداب الشریفہ للجرجانی177/amss
1703۱۰۴۴ھ64منطققطب الدین محمد بن محمد الرازی التحتانیلوامع الاسرار فی شرح مطالع الانوار178/amss
1704undefined65منطققطب الدین محمد بن محمد الرازی التحتانیلوامع الاسرار فی شرح مطالع الانوار(ناقص الآخر)179/amss
undefinedundefined66منطقundefinedالمجموعہ180/amss
1751۱۲۰۰ھ66منطقکمال الدین (محمد بن نعمت اللہ بخاری الریوکردی)ملا عبدالباقی۱۔ الرسالہ فی المنطق (المغالطات وحلھا )۔180a/amss
1772۱۲۰۰ھ66منطقمیر وجیہ الدین تبنولی۲۔ رسالہ فی الطبیعات 180b/amss
undefined۱۲۰۰ھ66منطقمیر وجیہ الدین تبنولی۳۔ رسالہ فی بحث الوجود180c/amss
1917۱۲۰۰ھ66منطقسید الشریف الجرجانی ۴۔ الآداب الشریفیہ 180d/amss
undefinedundefined67منطقundefinedالمجموعہ181/amss
1716۱۲۰۰ھ67منطققاجی معین الاسلام خان ۱۔ حاشیہ علی رسالۃ القطبیہ فی تحقیق معنی التصور والتصدیق للرازی181a/amss
1714۱۲۰۰ھ67منطقمیر محمد زاہد بن محمد اسلم الہروی۲۔ الحاشیہ علی الرسالۃ القطبیۃ181b/amss
1711۱۲۰۰ھ67منطقمیر محمد زاہد بن محمد اسلم الہروی۳۔ الرسالہ قطبیہ181c/amss
1715۱۲۰۰ھ67منطقملا حسن بن قاضی غلام مصطفیٰ الکھنوی ۴۔ الحاشیہ علی حاشیہ میر زاہد علی181d/amss
undefinedundefined68منطقundefinedالمجموعہ 182/amss
1724۱۲۰۰ھ68منطقمحمد فرید بن محمد شریف الصدیقی الاحمد ابادی (میر ہاشم)(نایاب)۱۔ الحاشیہ علی شرح تہذیب المنطق بجلال الدین دوانی182a/amss
1729۱۲۰۰ھ68منطقمیر ہاشم۲۔ الحاشیہ علی شرح تہذیب الدوانی182b/amss
1773undefined68منطقشاہ فتح اللہ شیرازی۳۔ رسالہ فی بیان موضوع العلم واحوالہ و اقسامہ182c/amss
1773undefined68منطقشاہ فتح اللہ شیرازی۴۔ رسالہ فی بحث واجب الوجود (ناقص الاول)۔182d/amss
undefinedundefined69منطقundefinedالمجموعہ183/amss
1755۱۱۵۹ھ69منطققاضی محب اللہ ابن عبدالشکور البہاری۱۔ سلم العلوم 183a/amss
1918۱۲۰۰ھ69منطقالسید الشریف علی بن محمد الجرجانی ۲۔ الآداب الشریفیہ فی علم المناظرہ183b/amss
1810۱۲۰۰ھ69منطقحافظ الدین ابو البرکات عبداللہ بن احمد بن محمود النسفی۳۔ عمدۃ العقائد (معروف بہ عقیدہ حافظیہ)۔183c/amss
1810۱۲۰۰ھ69منطقاثیر الدین مفضل بن عمر الابھری۴۔ ہدایۃ الحکمۃ (القسم الثانی فی الطبیعیات والقسم الثالث فی الالٰہیات)۔183d/amss
undefinedundefined69منطقسعد الدین مسعود بن عمر التفتازانی۵۔ تہذیب المنطق والکلام (القسم الکلام)۔183e/amss
1233۱۳۰۰ھ69منطقالمحقق خواجہ نصیر الدین محمد بن محمد بن حسن الطوسی۶۔ تجرید العقائد183f/amss
1667۱۲۰۰ھ69منطقالمعلم الثانی حکیم ابو نصر مھمد بن محمد بن طرقان الفارابی۷۔ شرح رسالہ زینون الکبیر الیونانی183g/amss
1720undefined70منطقمختلف المولفشرح تہذیب المنطق وحواشیھا184/amss
1720۱۰۷۲ھ70منطقجلال الدین محمد بن اسعد الصدیقی۱۔ شرح تہذیب 184a/amss
1720۱۰۷۲ھ70منطقخواجہ جمال الدین محمد۲۔ حاشیہ علی شرح تہذیب المنطق للدوانی184b/amss
undefined۱۰۷۷ھ70منطقنا معلوم۳۔ حاشیہ علی حاشیہ شرح تہذیب المنطق للدوانی184c/amss
undefinedundefined71منطقundefinedالمجموعہ185/amss
1768۱۰۰۰ھ71منطقکمال الدین محمود بن نعمت اللہ البخاری الریوکردی۱۔ الرسالہ فی المنطق185a/amss
1768۱۰۰۰ھ71منطقundefined۲۔ المغالطات فی القسطاس (القسم الثانی)۔185b/amss
1752۱۰۰۰ھ71منطقundefined۳۔ الحاشیہ علی رسالۃ فی المنطق185c/amss
1697۱۰۰۰ھ71منطقملا عصام الدین ابراہیم بن محمد بن عرب شاہ الاسفرانی(نا تمام )۴۔ الحاشیہ علی شرح الشمسیہ للرازی185d/amss
1701۸۲۹ھ71منطقملا سعد الدین مسعود بن عمر التفتازانی۵۔ الشرح الشمسیہ (معروف بہ سعدیہ)۔185e/amss
undefinedundefined72منطقundefinedالمجموعہ186/amss
1745۱۲۰۰ھ72منطقسید سعد اللہ السورتی۱۔ اختصار تہذیب المنطق186/amss
1745۱۲۰۰ھ72منطقسید عبدالولی۲۔ حاشیہ علی مختصر التہذیب186a/amss
1933۱۲۰۰ھ72منطقسید سعد اللہ السورتی۳۔الرسالۃ المناظرہ186b/amss
1933۱۳۰۰ھ 72منطقسید سعد اللہ السورتی۴۔ شرح الرسالۃ المناظرہ186c/amss
1911۱۳۰۰ھ72منطقملا محمد الحنفی التبریزی (نایاب)۵۔ شرح الرسالۃ العضدیہ186d/amss
1914۱۲۰۰ھ72منطقنظام الدین عبدالعلی بن محمد بن الحسین۶۔ حاشیہ علی شرح الرسالۃ العضدیہ (نا مکمل)۔186e/amss
1916۱۱۰۰ھ72منطقالسید الشریف علی بن محمد الجرجانی۷۔ الآداب الشریفیہ186f/amss
1756۱۲۰۰ھ72منطققاجی محب اللہ بن عبدالشکور البہاری۸۔ سلم العلوم186g/amss
undefinedundefined73منطقundefinedالمجموعہ187/amss
undefined۱۲۰۰ھ73منطقundefined۱۔ میزان المنطق187a/amss
undefined۱۲۰۰ھ73منطقاثیر الدین الابھری ۲۔ الایساغوجی وشرحہ187b/amss
undefinedundefined73منطقسید سعد اللہ السورتی۳۔ اختصار تہذیب المنطق187c/amss
undefinedundefined73منطقسید سعد اللہ السورتی۴۔ الرسالۃ المناظرہ187d/amss
undefinedundefined73منطقشیخ فرید الدین عطار۵۔ الرسالۃ فی بیان فرق القلب والروح والنفس والعقل187e/amss
undefinedundefined73منطقمحمد شریف الکشمیری تلمیذ میر باقر الداماد۶۔ رسالہ فی حل شبہات ان مکونہ187f/amss
undefined۱۲۹۵ھ74منطقجمال الدین حسن بن یوسف بن مطہر الحلیالجوہر النضید فی شرح التجرید188g/amss
undefined۱۲۰۰ھ75منطقسید غلام نورالتعلیقات النوریہ بر حاشیہ میر زاہد ملا جلال189/amss
undefined۱۲۰۰ھ75منطقسید غلام نور۱۔ التعلیقات النوریہ بر حاشیہ میر زاہد ملا جلال189a/amss
undefined۱۲۰۰ھ76منطقعلاء الدین منگلوریزبدہ شرح شمسیہ190/amss
undefined۱۰۰۰ھ77منطقاحمد الابی وردیدانشمند۱۔ حاشیہ علی شرح الشمسیہ (۳ رسائل)۔191/amss
undefined۱۰۰۰ھ77منطقعبدالمجید بن نعمان۲۔ حاشیہ علی شرح شمسیہ191a/amss
undefined۹۷۲ھ77منطقمولانا عظمت اللہ۳۔ الحاشیہ شرح الایساغوجی191b/amss
undefined۹۷۶ھ77منطقصدر الدین محمد بن ابوالصفاء یونس الحسینی۴۔ حاشیہ علی شرح الرسالۃ العضدیہ191c/amss
undefined۱۳۰۰ھ78منطقundefinedحاشیہ علی شرح التہذیب2480/amss
undefined۱۲۰۰ھ79منطقundefinedمیزان المنطق2491/amss
1304undefined1کلام وعقائدومناظرہابو منصور احمد بن علی بن ابی طالب الطبرسیالاحتجاج علی اہل اللجاج192/amss
1305۱۲۰۰ھ2کلام وعقائدومناظرہابو منصور احمد بن علی بن ابی طالب الطبرسیالاحتجاج علی اہل اللجاج193/amss
1306۱۲۰۰ھ3کلام وعقائدومناظرہابو منصور احمد بن علی بن ابی طالب الطبرسیالاحتجاج علی اہل اللجاج194/amss
1310۱۰۷۸ھ4کلام وعقائدومناظرہقاجی نور اللہ بن سید شریف المرعشی الحسینی الشوستریاحقاق الحق 195/amss
1311۱۰۹۲ھ5کلام وعقائدومناظرہقاجی نور اللہ بن سید شریف المرعشی الحسینی الشوستریاحقاق الحق 196/amss
1312۱۱۰۰ھ6کلام وعقائدومناظرہقاجی نور اللہ بن سید شریف المرعشی الحسینی الشوستریاحقاق الحق (ناقص الاول)197/amss
878undefined7کلام وعقائدومناظرہابو محمد عنایت اللہ الشہیر بہ بایزید البسطامیاحکام قضاء و القدر198/amss
1921۱۲۰۰ھ8کلام وعقائدومناظرہعبدالباقی بن غوث الاسلام الصدیقی الجونپوریآداب الباقیہ فی شرح الآداب الشریفیہ199/amss
1920۱۲۰۰ھ9کلام وعقائدومناظرہعبدالباقی بن غوث الاسلام الصدیقی الجونپوریآداب الباقیہ فی شرح الآداب الشریفیہ200/amss
4766۱۲۰۰ھ9کلام وعقائدومناظرہundefined۱۔ شرح آداب الباقیہ (فارسی)۔200/amss
1908۱۰۰۱ھ10کلام وعقائدومناظرہسید شریف علی بن محمد الجرجانی۱۔ آداب البحث (حاشیہ علی الرسالہ العضدیہ)۔201/amss
1678۱۰۵۰ھ10کلام وعقائدومناظرہجلال الدین محمد بن اسعد الصدیقی الدوانی۲۔ الشرح علی الرسالۃ العقل الکل للمحقق نصیر الدین الطوسی201a/amss
817۱۰۰۰ھ11کلام وعقائدومناظرہالامام فخر الدین محمد بن عمر الرازیالاربعین فی اصول الدین202/amss
1327۱۲۰۰ھ12کلام وعقائدومناظرہundefinedالاعتصام بکلام الامام فی منع لعن اہل الشام203/amss
1277۱۳۱۵ھ13کلام وعقائدومناظرہملا محمد باقر بن محمد تقی المجلسیالاعتقادیہ 204/amss
undefinedundefined13کلام وعقائدومناظرہملا محمد باقر بن محمد تقی المجلسی۲۔ رسالہ فی اختیارات الساعات ولایام والتواریخ (در بیان نحوست ایام ہفتہ وماہ و ساعات204a/amss
1278۱۲۰۰ھ14کلام وعقائدومناظرہملا محمد باقر بن محمد تقی المجلسیالاعتقادیہ 205/amss
1307۹۰۳ھ15کلام وعقائدومناظرہجمال الدین حسن بن یوسف بن مطہر الحلیکتاب الالفین (نسخہ نادرہ)۔ 206/amss
1308۱۰۴۶ھ16کلام وعقائدومناظرہجمال الدین حسن بن یوسف بن مطہر الحلیکتاب الالفین (نسخہ نادرہ)۔ 207/amss
1275undefined17کلام وعقائدومناظرہمحمد بن الحسن الحر العاملیالایقاظ من الھجعۃ بالبرہان علی الرجعہ208/amss
868۱۱۰۰ھ18کلام وعقائدومناظرہعلی بن حسام الدین الشہیر بالمتقی الہندیالبرہان فی علامات مہدی آخر الزمان ؑ209/amss
1232۱۲۰۰ھ19کلام وعقائدومناظرہالمحقق خواجہ نصیر الدین محمد بن محمد بن حسن الطوسیتجرید العقائد210/amss
1266۱۲۲۰ھ20کلام وعقائدومناظرہصفدر علی ابن محمد حسن ابن محمد اسمٰعیل شیرازیتحریر میر عالمی 211/amss
1267۱۳۰۴ھ21کلام وعقائدومناظرہصفدر علی ابن محمد حسن ابن محمد اسمٰعیل شیرازیتحریر میر عالمی 212/amss
876۱۲۰۰ھ22کلام وعقائدومناظرہundefinedتحریر العقائد والاحکام 213/amss
1238۹۵۶ھ22کلام وعقائدومناظرہاحمد بن موسیٰ الشہیر بالخیالی۱۔ الحاشیہ علی التجرید213a/amss
789۱۰۸۹ھ23کلام وعقائدومناظرہابو شکور السالمی (محمد بن عبدالسید بن شعیب الکشی الحنفی)التمہید فی بیان التوحید214/amss
1227۱۲۰۰ھ24کلام وعقائدومناظرہعلم الہدیٰ الشریف سید مرتضیٰ علی ابن الحسین بن موسیٰ بن محمدتنزیہہ الانبیاء ؑ والائمہ علیہم السلام215/amss
1301۵۰۷ھ25کلام وعقائدومناظرہحجۃ الاسلام ابو حامد محمد بن محمد الغزالیتہافۃ الفلاسفہ (نسخہ قدیم )216/amss
1302۹۲۵ھ26کلام وعقائدومناظرہابن الرشد (قاضی ابوالولید محمد بن احمد بن رشد المالکی)تہافۃ الفلاسفہ 217/amss
1303undefined27کلام وعقائدومناظرہعلاء الدین علی الطوسیالتہافۃ للطوسی218/amss
undefinedundefined28کلام وعقائدومناظرہundefinedجمیع المباحث (الطبیعات فی شرح المواقف للسید الجرجانی وبحث الجواہر والاعراض للقوشنجی و219/amss
undefinedundefinedundefinedکلام وعقائدومناظرہundefinedبحث الالٰہیات المقاصد للتفتازانی219a/amss
1925۱۲۲۱ھ29کلام وعقائدومناظرہانور الدین الحسینیالحاشیہ علی الآداب الباقیہ فی شرح الاداب الشریفہ220/amss
1926۱۳۰۰ھ30کلام وعقائدومناظرہانور الدین الحسینیالحاشیہ علی الآداب الباقیہ فی شرح الاداب الشریفہ221/amss
804۱۱۲۴ھ31کلام وعقائدومناظرہمحمد قاسم بن محمد صالحالحاشیہ علی الحاشیہ الخیالی علی شرح العقائد النسفی للتفتازانی (نایاب)222/amss
809۱۱۱۵ھ32کلام وعقائدومناظرہملا عبدالحکیم شمس الدینالحاشیہ علی حاشیہ الخیالی (معروف بہ زبدۃ الافکار)223/amss
805۱۱۱۵ھ33کلام وعقائدومناظرہملا عبدالحکیم شمس الدینالحاشیہ علی حاشیہ الخیالی (معروف بہ زبدۃ الافکار)224/amss
806۱۱۰۰ھ34کلام وعقائدومناظرہملا عبدالحکیم شمس الدینالحاشیہ علی حاشیہ الخیالی (معروف بہ زبدۃ الافکار)225/amss
807undefined35کلام وعقائدومناظرہملا عبدالحکیم شمس الدینالحاشیہ علی حاشیہ الخیالی (معروف بہ زبدۃ الافکار)226/amss
800۹۰۰ھ36کلام وعقائدومناظرہملا عبدالحکیم شمس الدینالحاشیہ علی حاشیہ الخیالی (معروف بہ زبدۃ الافکار)227/amss
801۱۱۰۰ھ37کلام وعقائدومناظرہالمعروف بہ قرۃ کمالالحاشیہ علی حاشیہ الخیالی (معروف بہ زبدۃ الافکار)(کمیاب)228/amss
811۹۰۰ھ38کلام وعقائدومناظرہundefinedحاشیہ علی الحاشیہ الشرح العقائد(ناقص الاول)229/amss
1260۱۲۰۰ھ39کلام وعقائدومناظرہآقا (آقا حسین خوانساری)الحاشیہ علی الحاشیہ القدیمہ لملا جلال 230/amss
1256undefined40کلام وعقائدومناظرہمرزا جان حبیب اللہ الحاشیہ علی حاشیہ الدوانی 231/amss
1261undefined41کلام وعقائدومناظرہقاضی محمد مبارک بن محمد دایم الفاروقی الگوپامویالحاشیہ علی حاشیہ الدوانی (ناقص الاول)232/amss
833118542کلام وعقائدومناظرہمحمد اکبر بن محمد اشرف الدہلویالحاشیہ علی الحاشیہ میر زاہد (علی الامور العامہ من شرح المواقف)233/amss
832۱۳۰۰ھ43کلام وعقائدومناظرہقاجی محمد مبارک بن محمد دایمالحاشیہ علی الحاشیہ میر زاہد (علی الامور العامہ من شرح المواقف)234/amss
835۱۲۳۴ھ44کلام وعقائدومناظرہبحرالعلوم ابوالعیاش عبدالعلی محمدالحاشیہ علی الحاشیہ میر زاہد (علی الامور العامہ من شرح المواقف)235/amss
1253۱۰۹۳ھ45کلام وعقائدومناظرہشمس الدین محمد بن احمد الخضریالحاشیہ علی للتجرید للقوشچی236/amss
1254۱۱۰۰ھ46کلام وعقائدومناظرہشمس الدین محمد بن احمد الخضریالحاشیہ علی للتجرید للقوشچی237/amss
1255۱۱۱۲ھ47کلام وعقائدومناظرہشمس الدین محمد بن احمد الخضریالحاشیہ علی للتجرید للقوشچی238/amss
1244۱۱۰۰ھ48کلام وعقائدومناظرہملا جلال استرابادیالحاشیہ علی شرح تجرید للقوشچی239/amss
1245۱۱۰۰ھ49کلام وعقائدومناظرہملا جلال استرابادیالحاشیہ علی شرح تجرید للقوشچی240/amss
1250۱۱۰۰ھ50کلام وعقائدومناظرہابو نصر میر صدر الدین محمد الحسینی الشیرازیالحاشیہ (الثانیہ) علی شرح التجرید للقوشچی(کمیاب)241/amss
1246۱۲۰۰ھ51کلام وعقائدومناظرہجلال الدین محمد بن اسعد الدوانیالحاشیہ (قدیمہ) علی شرح التجرید للقوشچی242/amss
1247undefined52کلام وعقائدومناظرہجلال الدین محمد بن اسعد الدوانیالحاشیہ (قدیمہ) علی شرح التجرید للقوشچی243/amss
1248۱۰۰۰ھ53کلام وعقائدومناظرہمرزا جان حبیب اللہ الحاشیہ (قدیمہ) علی شرح التجرید للقوشچی(نامکمل)244/amss
848۱۲۰۰ھ54کلام وعقائدومناظرہابوالحکیم بن شمس الدین السیالکوٹیالحاشیہ علی شرح العقاید المضدیہ للدوانی (ناقص الاول والآخر)245/amss
850ٍ۱۲۰۰ھ55کلام وعقائدومناظرہابوالحکیم بن شمس الدین السیالکوٹیالحاشیہ علی شرح العقاید المضدیہ للدوانی (ناقص الاول والآخر)246/amss
845۱۲۰۰ھ56کلام وعقائدومناظرہملا یوسف بن محمد جانالحاشیہ علی شرح العقاید المضدیہ للدوانی (ناقص الاول والآخر)247/amss
803۹۰۰ھ57کلام وعقائدومناظرہمحمود بن نعمت اللہ البخاری الریوکردیالحاشیہ شرح العقاید النسفی للتفتازانی (نامکمل)248/amss
797undefined58کلام وعقائدومناظرہاحمد بن موسیٰ بن شمس الدین الحاشیہ شرح العقاید النسفی للتفتازانی (نامکمل)249/amss
852۱۲۰۰ھ59کلام وعقائدومناظرہمولانا عوض وجیہالحاشیہ شرح العقاید النسفی للتفتازانی (نامکمل)250/amss
875۱۱۰۰ھ59کلام وعقائدومناظرہعبداللہ بن صدیق بن عمر الہروی۱۔ الحاشیہ علی رسالہ تحقیق حاشیہ الاساس250/amss
810۱۱۰۰ھ60کلام وعقائدومناظرہاحمد بن موسیٰ بن شمس الدین الحاشیہ علی شرح عقاید النسفی(الخیالی)251/amss
870۱۱۰۰ھ61کلام وعقائدومناظرہوجیہ الدین علوی الگجراتیالحاشیہ علی الشرح العقاید252/amss
830۱۲۰۰ھ62کلام وعقائدومناظرہمرزا محمد زاہد بن محمد اسلم الحسن الہرویالحاشیہ علی شرح المواقف (الموقف الثانی فی الامور العامہ)253/amss
831undefined63کلام وعقائدومناظرہمرزا محمد زاہد بن محمد اسلم الحسن الہرویالحاشیہ علی شرح المواقف (الموقف الثانی فی الامور العامہ)للشریف الجرجانی254/amss
827۹۴۸ھ64کلام وعقائدومناظرہملا مسعود شیروانی کمالالحاشیہ علی شرح المواقف (الموقف الثانی فی الامور العامہ)نسخہ قدیمہ255/amss
828undefined65کلام وعقائدومناظرہملا مسعود شیروانی کمالالحاشیہ علی شرح المواقف للشریف الجرجانی256/amss
829undefined66کلام وعقائدومناظرہundefinedالحاشیہ علی شرح المواقف (ناقص الطرفین)257/amss
820۱۰۰۲ھ67کلام وعقائدومناظرہابوالقاسم بن ابی بکر السمرقندیالحاشیہ علی مطالع الانظار(ناقص الاول)258/amss
860undefined68کلام وعقائدومناظرہملا جلالحاشیہ ملا جلال (نا تمام )259/amss
872۱۱۳۹ھ69کلام وعقائدومناظرہنور علی خان ابن محمد قاسم الحسینی حجۃ العارفین فی اصول الدین260/amss
851undefined70کلام وعقائدومناظرہمحمد شریف بن محمد الحسینی العلویحل شرح الشرح علی عقاید العضدیہ261/amss
815undefined71کلام وعقائدومناظرہنور الدین ابو محامد احمد بن محمود بن ابی بکر الصابونی البخاریخلاصۃ الکفایۃ فی الہدایہ262/amss
1324undefined72کلام وعقائدومناظرہعبداللہ بن نور الدین بن نعمت اللہ بن عبداللہ الموسوی الحسینیالذخیرۃ الابدیہ فی جوابات المسائل الاحمدیہ263/amss
858۱۱۱۷ھ73کلام وعقائدومناظرہخلیل بن یوسف ابن زبیرا الزبیری۱۔ الرسالۃ السنیہ لمعرفۃ المذہب النبویہ264/amss
855۱۱۹۱ھ73کلام وعقائدومناظرہundefined۲۔ الحاشیہ علی شرح المقاصد (الٰہیات)۔264a/amss
879۱۲۰۰ھ74کلام وعقائدومناظرہundefinedرسالہ فی اثبات واجب الوجود 265/amss
1293undefined74کلام وعقائدومناظرہundefined۱۔ معراج الکمال265a/amss
1295۱۳۰۰ھ75کلام وعقائدومناظرہundefinedرسالہ فی اثبات واجب الوجود 266/amss
877۱۲۰۰ھ76کلام وعقائدومناظرہغلام علیرسالہ فی علم الالٰہی وصفات اللہ تعالیٰ267/amss
1322۱۱۰۰ھ77کلام وعقائدومناظرہعلی بن شیخ فضل اللہ الجیلانی الفومنی الزاہدیرسالہ فی اثبات تشیع شیخ الرئیس بو علی سینا (نایاب و نادر)268/amss
1328۱۲۰۰ھ78کلام وعقائدومناظرہundefinedرسالہ فی آیات رد المخالفین من الانصاری والیہود وغیرہم269/amss
1329۱۱۰۰ھ79کلام وعقائدومناظرہمحمد صادق ابن علی نقی اردستانیرسالہ فی مسیلۃ الاحباط والتکفیر270/amss
1929۱۱۵۰ھ80کلام وعقائدومناظرہشیخ عبدالرشید بن شیخ مصطفیٰ بن عبدالحمید الجونپوریالرشیدیہ فی شرح آداب الشریفیہ (الآداب الرشیدیہ)271/amss
1928۱۱۴۶ھ81کلام وعقائدومناظرہشیخ عبدالرشید بن شیخ مصطفیٰ بن عبدالحمید الجونپوریالرشیدیہ فی شرح آداب الشریفیہ (الآداب الرشیدیہ)272/amss
1699۱۲۰۰ھ81کلام وعقائدومناظرہundefined۱۔ حاشیہ علی مقدمۃ القبطی(منطق)۔272a/amss
1289۱۳۰۰ھ82کلام وعقائدومناظرہسید محمد عباس بن علی الاکبر ابن السید جعفر الشوستریروح الایمان و روح الجنان (شرح الربعین اھادیث فی اصول دین)273/amss
1300۱۱۱۴ھ83کلام وعقائدومناظرہعلی بن الحسین بن موسیٰ بن جعفر المشہور بالسید الشریف المرتضیٰ علم الہدیٰالشافی فی الامامہ ( فی رد کتاب المغنی للعبد الجبار المعتزلی )274/amss
812۱۲۳۱ھ84کلام وعقائدومناظرہسراج الدین علی بن عثمان الدوشیشرح بدء الامالی275/amss
1235۷۹۳ھ85کلام وعقائدومناظرہشمس الدین ابو الثناء محمود بن عبدالرحمٰن الاصفہانیشرح تجرید العقاید للطوسی معروف شرح القدیمہ)276/amss
1239۱۱۰۰ھ86کلام وعقائدومناظرہعلاء الدین علی بن محمد القوشجیشرح تجرید الکلام277/amss
1240۱۱۰۰ھ87کلام وعقائدومناظرہعلاء الدین علی بن محمد القوشجیشرح تجرید الکلام278/amss
1241۱۰۰۰ھ88کلام وعقائدومناظرہعلاء الدین علی بن محمد القوشجیشرح تجرید الکلام279/amss
1242۱۲۰۰ھ89کلام وعقائدومناظرہعلاء الدین علی بن محمد القوشجیشرح تجرید الکلام(ناقص الاول)280/amss
1243۱۱۰۰ھ90کلام وعقائدومناظرہعلاء الدین علی بن محمد القوشجی۱۔شرح تجرید الکلام281/amss
1694۱۲۰۰ھ90کلام وعقائدومناظرہundefined۲۔ الحاشیہ علی حاشیہ الشریف علی القبطی281a/amss
1236۱۲۰۰ھ91کلام وعقائدومناظرہundefinedشرح تجرید العقاید (ناقص الطرفین)282/amss
1909۱۱۰۰ھ92کلام وعقائدومناظرہملا محمد الحنفی التبریزیشرح الرسالہ العضدیہ283/amss
1910۱۲۰۰ھ93کلام وعقائدومناظرہملا محمد الحنفی التبریزیشرح الرسالہ العضدیہ284/amss
841۱۲۰۰ھ94کلام وعقائدومناظرہجلال الدین محمد بن اسعد الصدیقی الدوانیشرح العقاید العضدیہ285/amss
839۱۲۰۰ھ95کلام وعقائدومناظرہجلال الدین محمد بن اسعد الصدیقی الدوانیشرح العقاید العضدیہ286/amss
840۱۲۰۰ھ96کلام وعقائدومناظرہجلال الدین محمد بن اسعد الصدیقی الدوانیشرح العقاید العضدیہ287/amss
842۱۰۰۰ھ97کلام وعقائدومناظرہجلال الدین محمد بن اسعد الصدیقی الدوانیشرح العقاید العضدیہ288/amss
undefinedundefined97کلام وعقائدومناظرہمولانا محمد الحنفی التبریزی۱۔ رسالۃ الوضعیہ (۲ ورقی رسالہ)۔288a/amss
792۱۱۰۰ھ98کلام وعقائدومناظرہملا سعد الدین مسعود بن عمرشرح العقاید النسفی289/amss
795۱۱۴۸ھ99کلام وعقائدومناظرہملا سعد الدین مسعود بن عمرشرح العقاید النسفی290/amss
794۱۱۰۰ھ100کلام وعقائدومناظرہملا سعد الدین مسعود بن عمرشرح العقاید النسفی291/amss
796۱۲۰۰ھ101کلام وعقائدومناظرہملا سعد الدین مسعود بن عمرشرح العقاید النسفی292/amss
793۱۰۳۶ھ102کلام وعقائدومناظرہملا سعد الدین مسعود بن عمرشرح العقاید النسفی293/amss
854۸۱۸ھ103کلام وعقائدومناظرہملا سعد الدین مسعود بن عمرشرح المقاصد (نایاب)294/amss
821۱۲۰۰ھ104کلام وعقائدومناظرہالسید الشریف الجرجانی علی بن محمدشرح المواقف (الموقف الاول والثانی)295/amss
822۱۲۰۰ھ105کلام وعقائدومناظرہالسید الشریف الجرجانی علی بن محمدشرح المواقف (من الموقف الثالث الی الموقف الخامس)296/amss
823۱۲۰۰ھ106کلام وعقائدومناظرہالسید الشریف الجرجانی علی بن محمدشرح المواقف (جلد اول ۔ ناقص الآخر)297/amss
824۱۱۰۰ھ107کلام وعقائدومناظرہالسید الشریف الجرجانی علی بن محمدشرح المواقف (ناقص الاول)298/amss
825۱۲۰۰ھ108کلام وعقائدومناظرہالسید الشریف الجرجانی علی بن محمدشرح المواقف (الموقف الرابع والخامس فی الجواہر)299/amss
1273undefined109کلام وعقائدومناظرہصدر الدین محمد بن ابراہیم الشیرازی معروف بہ صدراالشواہد الربوبیہ فی مناہج السلوکیہ300/amss
1323undefined110کلام وعقائدومناظرہسید نور الدین بن ابی الحسن العاملی الحسینی الموسوی العاملیالشواہد المکیۃ فی مداحض حجج الخیالات المدنیہ301/amss
1325۱۲۰۰ھ111کلام وعقائدومناظرہعلی بن محمد معین المشہور بہ السید دلدار علی لکھنویالشہاب الثاقب302/amss
1288۱۳۰۰ھ112کلام وعقائدومناظرہابو تراب ابن السید احمد النقوی المعروف بالرضویالشہود فی کشف وحدۃ الوجود303/amss
1294۱۳۰۰ھ113کلام وعقائدومناظرہundefinedصحۃ النظر (فی تحقیق ان الفریضہ الناجیۃ ہم الشیعۃ الامامیہ)304/amss
1313۱۰۶۹ھ114کلام وعقائدومناظرہشیخ زین الدین علی بن یونس البیاضی العاملیالصراط المستقیم الی مستحق التقدیم (فی الامامیہ اصول الدین )305/amss
1314۱۲۰۰ھ115کلام وعقائدومناظرہشیخ زین الدین علی بن یونس البیاضی العاملیالصراط المستقیم الی مستحق التقدیم (فی الامامیہ اصول الدین )/amss306
1316۱۲۰۰ھ116کلام وعقائدومناظرہقاضی نور اللہ بن سید شریف المرعشی الحسین الشوستریالصوارم المحرقہ فی دفع الصواعق المحرقہ (لابن حجر مکی)307/amss
1315۱۲۰۰ھ117کلام وعقائدومناظرہشہاب الدین احمد ابن حجر الہشیمی المکی الشافیالصواعق المحرقہ فی اہل البدع والضلال والزندقہ308/amss
1281۱۳۰۰ھ118کلام وعقائدومناظرہسید محمد بن سید دلدار علی نصیرآبادیالعجالۃ النافعہ (فی اصول الدین)309/amss
1290۱۱۱۹ھ119کلام وعقائدومناظرہسلطان حسین خاموشیانالعقبات الآخرہ310/amss
1067۱۲۵۱ھ120کلام وعقائدومناظرہابن الحسین الحر العاملیالفصول المہمہ فی اصول الائمہ (الجز الاول والثانی فی اصول دین )311/amss
1319۱۲۰۰ھ121کلام وعقائدومناظرہمحمد بن محمد المدعو باقر الداماد الحسینیالقبسات312/amss
1320۱۲۰۰ھ122کلام وعقائدومناظرہمحمد بن محمد المدعو باقر الداماد الحسینیالقبسات (ناقص الاول ۔ نامکمل )313/amss
1271۱۲۲۶ھ123کلام وعقائدومناظرہمحمد بن مرتضیٰ المدعو بہ ملا محسن الکاشانی فیضقرۃ العیون فی اعزالفنون314/amss
1272۱۲۴۵ھ124کلام وعقائدومناظرہمحمد بن مرتضیٰ المدعو بہ ملا محسن الکاشانی فیضقرۃ العیون فی اعزالفنون315/amss
1228۱۱۰۰ھ125کلام وعقائدومناظرہشیخ الطائفہ محمد بن الحسن بن علی الطوسیکتاب الغیبہ (صاحب الزمان وسبب غیبیۃ )316/amss
1331۱۳۳۱ھ126کلام وعقائدومناظرہundefinedکشف الاسرار (فی ثبوت مہدویہ ۔ سید محمد بن عبداللہ الفاضل الجونپوری)317/amss
1279۱۳۰۰ھ127کلام وعقائدومناظرہمحمد حسن بن الحاج المعصوم القزوینی الحائریکشف الغطاء عن وجوہ مراسم الاہتداء318/amss
4759۱۳۰۰ھ127کلام وعقائدومناظرہمحمد حسن بن الحاج المعصوم القزوینی الحائری۱۔ تحفۃ الخاقانیہ (فارسی) ۔318a/amss
1234۸۰۵ھ128کلام وعقائدومناظرہعلامہ جمال الدین بن الحسن بن یوسف بن مطہر الحلیکشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد319/amss
1270۱۱۰۰ھ129کلام وعقائدومناظرہمحمد بن مرتضیٰ المدعو بہ محسن الکاشی المتخلص بہ فیضالکلمات المخزونہ (الکلمات المکنونہ)320/amss
1317۱۰۸۰ھ130کلام وعقائدومناظرہقاضی نور اللہ بن سید شریف الحسینی الشوستری(شہید ثالث)مصائب النواصب (فی الرد کتاب النواقص فی الروافض الاشرف معین )321/amss
1318undefined131کلام وعقائدومناظرہقاضی نور اللہ بن سید شریف الحسینی الشوستری(شہید ثالث)مصائب النواصب (فی الرد کتاب النواقص فی الروافض الاشرف معین )322/amss
873۱۲۰۰ھ132کلام وعقائدومناظرہمولوی قمر الدین بن منیب اللہ بن عنایت اللہ الحسینیمظہر النور323/amss
816undefined133کلام وعقائدومناظرہالامام شمس الدین محمد بن شرف الحسینی السمرقندیکتاب المعارف فی شرح الصحایف324/amss
1262۱۱۰۰ھ134کلام وعقائدومناظرہخضر ابن محمد ابن علی الرازی الہواردویمفتاح العزر لفتح الباب الحادی عشر325/amss
2501۱۰۷۹ھ135کلام وعقائدومناظرہمحمد بن عبدالکریم الشہرستانیکتاب الملل والنحل326/amss
818۹۴۸ھ136کلام وعقائدومناظرہالامام فخر الدین ابی عبداللہ ق۔ المناظرات الرازی327/amss
1807۱۰۰۰ھ136کلام وعقائدومناظرہابوالولید محمد بن احمد۲۔ کتاب فصل المقال فیما بین الشرع الحکمۃ من الاتصالہ327a/amss
2203۱۰۰۰ھ136کلام وعقائدومناظرہقسطا بن لوقا۳۔ رسالہ فی العمل بالکرہ327b/amss
853۷۶۳ھ137کلام وعقائدومناظرہابن الخضر بن ابی المفاخر عبداللہالمنجیہ فی دلائل الہادیہ328/amss
1263۱۱۰۰ھ 138کلام وعقائدومناظرہالمقداد بن عبداللہ بن محمد بن حسن بن محمد سوریالنافع یوم المحشر(فی شرح باب الحادی عشر لعلامۃ الحلی)329/amss
1264۱۱۳۳ھ139کلام وعقائدومناظرہالمقداد بن عبداللہ بن محمد بن حسن بن محمد سوریالنافع یوم المحشر(فی شرح باب الحادی عشر لعلامۃ الحلی)330/amss
1326۱۳۰۰ھ140کلام وعقائدومناظرہاھمد علی المصطفیٰ بادیالنصرۃ الاحمدیہ فی رد القول النجدیہ 331/amss
857۸۰۰ھ141کلام وعقائدومناظرہضیاء الدین ابراہیم بن ابی القاسم مطیر الحکمی الشافعی الاشعرینور البرہان فی صفات الرحمٰن332/amss
1309۱۱۰۰ھ142کلام وعقائدومناظرہملا جمال الدین حسن بن یوسف بن مطہر الحلینہج الحق و کشف الصدق333/amss
undefinedundefined143کلام وعقائدومناظرہundefinedالمجموعہ334/amss
undefinedundefined143کلام وعقائدومناظرہابو جعفر محمد بن علی الحسین بن موسیٰ بن بابویہ القمی۱۔ الہدایہ فی الاصول والفروع (مع رسالہ ادعیہ در ابتداء)۔334a/amss
1225۱۶۷۶ھ143کلام وعقائدومناظرہابو جعفر محمد بن علی الحسین بن موسیٰ بن بابویہ القمی۲۔ الاعتقادات (فی اصول الدین )۔334b/amss
1113۱۰۷۰ھ143کلام وعقائدومناظرہحسن بن داوٗد ۳۔ تحصیل المنافع334c/amss
882undefined144کلام وعقائدومناظرہundefinedالمجموعہ335/amss
882۱۰۰۰ھ144کلام وعقائدومناظرہحبیب اللہ شیرازی مرزا جان۱۔ انموذج الفنون335a/amss
882۱۰۰۰ھ144کلام وعقائدومناظرہundefined۲۔ مختصر لمعرفۃ علم الحدیث335b/amss
882۱۰۰۰ھ144کلام وعقائدومناظرہundefined۳۔ شرح رسالہ نفس الامر للطوسی335c/amss
837۱۰۰۱ھ144کلام وعقائدومناظرہجلال الدین محمد بن اسعد الصدیقی الدوانی۴۔ شرح عقاید العضدیہ335d/amss
undefinedundefined144کلام وعقائدومناظرہابواللیث نصر بن محمد بن ابراہیم السمرقندی۵۔مقدمۃ فی الصلوٰۃ 335e/amss
846۱۰۱۰ھ144کلام وعقائدومناظرہیوسف الکوسج۶۔حاشیہ علی شرھ العقاید العضدیہ لملا جلال 335f/amss
882undefined144کلام وعقائدومناظرہundefined۷۔ رسالہ فی العقاید (ناقص الاول)۔335g/amss
undefinedundefined145کلام وعقائدومناظرہمختلف المولفالمجموعہ336/amss
1299۹۹۹ھ145کلام وعقائدومناظرہنا معلوم۱۔ خلاصۃ علم الکلام336a/amss
1299۹۹۹ھ145کلام وعقائدومناظرہundefined۲۔ خلاصۃ علم الکلام336b/amss
1299۹۹۹ھ145کلام وعقائدومناظرہفخر الدین محمد بن حسن بن مطہر الحلی۳۔ ارشاد المسترشدین336c/amss
1299۹۹۹ھ145کلام وعقائدومناظرہابوالعلاء محمد بن احمد المہتی الاسفرائنی۴۔ رسالہ فی علم الحساب والجبر والمقابلہ336d/amss
undefinedundefined146کلام وعقائدومناظرہمختلف المولفالمجموعہ337/amss
847۱۱۰۰ھ146کلام وعقائدومناظرہundefined۱۔ رسالہ فی تحقیق مذہب الصوفیہ والمتکلمین والحکماء والمتقدمین337a/amss
847۱۱۰۰ھ146کلام وعقائدومناظرہیوسف بن محمد جان القراباغی (کوسج)۲۔ تتمہ الحواشی (الحاشیہ الثانیہ علی الحاشیہ علی شرح العقاید العضدیہ)۔337b/amss
1936۱۱۴۷ھ146کلام وعقائدومناظرہمولانا محمد الحنفی۳۔ الرسالہ الوضعیہ337c/amss
1936۱۱۴۷ھ146کلام وعقائدومناظرہundefined۴۔ الرسالہ فی تحقیق العلم والعلوم337d/amss
1936۱۱۴۷ھ146کلام وعقائدومناظرہمنسوب بہ سید شریف الجرجانی۵۔ الرسالہ فی تقسیم العلم (معہ دیگر متفرق اوراق)۔337e/amss
4799undefined147کلام وعقائدومناظرہمختلف المولفالمجموعہ338/amss
4799undefined147کلام وعقائدومناظرہابن السراج۱۔ تذکرۃ المذاہب (معہ ترجمہ فارسی تحت السطور)۔338a/amss
4799undefined147کلام وعقائدومناظرہundefined۲۔ رسالہ در بیان نماز قجاء عمری (فارسی)۔338b/amss
4799undefined147کلام وعقائدومناظرہتالیف کا انتساب محمد ﷺ کی طرف ہے۳۔ وصیت نامہ حضرت سرور کائنات صلعم ۔ فارسی338c/amss
4799undefined147کلام وعقائدومناظرہundefined۴۔ رسالہ در رنگ کردن کاغذ 338d/amss
4799undefined147کلام وعقائدومناظرہمنسوب بہ برہان بلخی حضرت موسیٰ قطب الاقطاب شمس تبریزی۵۔ مناجات بزرگان دین و ادعیہ وغیرہ338e/amss
4799undefined147کلام وعقائدومناظرہحکیمی (مجہول)۶۔ رموز العاشقین ۔ منظوم338f/amss
4799undefined147کلام وعقائدومناظرہشیخ فرید الدین عطار۷۔ بیسر نامہ ۔ منظوم فارسی338g/amss
undefinedundefined148کلام وعقائدومناظرہundefinedالمجموعہ339/amss
864۱۱۰۰ھ148کلام وعقائدومناظرہحبیب اللہ الشہیر مرزا جان شیرازی الباغنوی۱۔ شرح علی الرسالہ القدیمہ فی اثبات الواجب الملا جلال339a/amss
1224۱۱۰۰ھ148کلام وعقائدومناظرہمفضل بن عمر۲۔ کتاب التوحید المشتہر بالاہلیجہ (مروی عن المفضل بن عمر)۔339b/amss
1967۱۲۰۰ھ148کلام وعقائدومناظرہعبدالقاہر عبدالرحمٰن الجرجانی۳۔ العوامل المائۃ(فی النحو )۔339c/amss
1886۱۱۰۰ھ148کلام وعقائدومناظرہundefined۴۔ رسالہ فی ما بعد الطبیعات339d/amss
1886۱۱۰۰ھ148کلام وعقائدومناظرہundefined۴۔ الرسالۃ المرآتیہ (معہ ملحقات)۔339e/amss
881undefined149کلام وعقائدومناظرہundefinedالمجموعہ(نایاب)340/amss
881۱۱۰۰ھ149کلام وعقائدومناظرہجلال الدین محمد بن اسعد الصدیقی الدوانی۱۔ الرسالہ فی مسائل من الفنون340a/amss
881۱۱۰۰ھ149کلام وعقائدومناظرہجلال الدین محمد بن اسعد الصدیقی الدوانی۲۔ رسالہ فی توجیۃ التشبیہ فی دعاء الصلوٰۃ (رسالہ فی الصلوٰۃ النبی ؐ)۔340b/amss
881۱۱۰۰ھ149کلام وعقائدومناظرہجلال الدین محمد بن اسعد الصدیقی الدوانی۲۔ رسالہ فی توجیۃ التشبیہ فی دعاء الصلوٰۃ (رسالہ فی الصلوٰۃ النبی ؐ)۔340c/amss
881۱۱۰۰ھ149کلام وعقائدومناظرہundefinedحاشیہ شرح المواقف340d/amss
undefinedundefined150کلام وعقائدومناظرہundefinedالمجموعہ341e/amss
1913۱۲۰۰ھ150کلام وعقائدومناظرہنظام الدین عبدالعلی بن محمد بن الحسین۱۔الحاشیہ علی الرسالہ العضدیہ(نا مکمل)۔341f/amss
1932۱۲۰۰ھ150کلام وعقائدومناظرہعبدالرشید بن شیخ مصطفیٰ بن عبدالحمید۲۔ الرشیدیہ فی شرح الرسالہ الشریفیہ341g/amss
4765۱۲۰۰ھ150کلام وعقائدومناظرہ(السید الشریف الجرجانی ) عربی ٹکسٹ۔ ۳۔ ترجمہ آداب الشریفیہ341h/amss
undefinedundefined151کلام وعقائدومناظرہundefinedالمجموعہ342/amss
867۱۲۰۰ھ151کلام وعقائدومناظرہمصنف کا لقب جواہر الزواہری۱۔رسالہ فی اثبات المہدی الموعود342a/amss
569۱۲۰۰ھ151کلام وعقائدومناظرہundefined۲۔ رسالہ فی احادیث الصلوٰۃ التراویح342b/amss
4751۱۲۰۰ھ151کلام وعقائدومناظرہمحمد دایم بن سید مرزا حسین مندوی۳۔ رسالہ فی بیان السحور342c/amss
4751۱۲۰۰ھ151کلام وعقائدومناظرہمترجم سید عثمان۴۔ ترجمہ رسالہ در بیان تکلم لفظ پنجتن پاک (مولف محمد دایم )۔342d/amss
871۱۲۰۰ھ151کلام وعقائدومناظرہمحمد دایم بن سید مرزا حسینی ہندوی۵۔رسالہ فی التکلم بلفظ پنجتن پاک342e/amss
4726۱۲۰۰ھ151کلام وعقائدومناظرہمحمود بن شیخ محمد الکیانی المعروف بہ خواجہ محمود گاواں۶۔ ریاض الانشاء (ناقص الآخر ۔ فارسی) (مناظر الانشاء)۔342f/amss
1885undefined152کلام وعقائدومناظرہundefinedالمجموعہ(نایاب)343/amss
1885۱۰۱۷ھ152کلام وعقائدومناظرہشمس الدین محمد بن احمد الخضری۱۔ رسالہ فی اثبات واجب الوجود (بالذات و صفاتہ) معہ رسالہ دیگر343a/amss
1885۱۰۱۷ھ152کلام وعقائدومناظرہشمس الدین محمد بن احمد الخضری۲۔ رسالہ فی اثبات واجب الوجود تعالیٰ343b/amss
1885۱۰۱۷ھ152کلام وعقائدومناظرہشیک الرئیس بو علی سینا۳۔ رسالہ فی العقول (ایک ورق)۔343c/amss
1885۱۰۱۷ھ152کلام وعقائدومناظرہ حبیب اللہ میرزا جان الزشیرازی۴۔ رسالہ تعریف العلم343d/amss
1885۱۰۱۷ھ152کلام وعقائدومناظرہغالباً حبیب اللہ میرزا جان الزشیرازی۵۔ تفسیر الآیۃ (اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکوٰۃ)۔343e/amss
1885۱۰۱۷ھ152کلام وعقائدومناظرہجلال الدین محمد بن اسعد الصدیقی الدوانی۶۔ رسالہ زوراء343f/amss
1885۱۰۱۷ھ152کلام وعقائدومناظرہاحمد بن ابراہیم الحسینی المنصوری۷۔ کلام فی تحقیق علم الواجب تعالیٰ343g/amss
undefined۱۰۱۷ھ152کلام وعقائدومناظرہالمحقق خواجہ نصیر الدین محمد بن محمد بن حسن الطوسی۸۔ رسالہ فی انّ الموت وقوعہ ضروری343h/amss
861undefined153کلام وعقائدومناظرہundefinedالمجموعہ344/amss
861۱۲۰۰ھ153کلام وعقائدومناظرہجلال الدین محمد بن اسعد الصدیقی الدوانی۱۔ الرسالہ القدیمہ فی اثبات الواجب344a/amss
1883۱۲۰۰ھ153کلام وعقائدومناظرہundefined۲۔ رسالہ فی ما بعد الطبیعات344b/amss
1739۱۲۰۰ھ153کلام وعقائدومناظرہنجم الدین عبداللہ بن شہاب الدین الحسین الحسینی الیزدی۳۔ شرح التہذیب (نا تمام )۔344c/amss
1728۱۲۰۰ھ153کلام وعقائدومناظرہمیر محمد زاہد بن محمد اسلم الہروی۴۔ الحاشیہ شرح التہذیب الدوانی344d/amss
1728۱۲۰۰ھ153کلام وعقائدومناظرہمیر محمد زاہد بن محمد اسلم الہروی۵۔ الحاشیہ شرح التہذیب الدوانی344e/amss
1744۱۲۰۰ھ153کلام وعقائدومناظرہمیر باقر جائسی۶۔ الحاشیہ شرح التہذیب الدوانی344f/amss
1237۱۲۰۰ھ153کلام وعقائدومناظرہundefined۷۔ الحاشیہ علی حاشیہ شرح التجرید السید الشریف (نا تمام )۔344g/amss
834۱۲۰۰ھ153کلام وعقائدومناظرہمحمد اکبر بن محمد اشرف الدہلوی۸۔ الحاشیہ علی حاشیہ میر زاہد علی الشرح المواقف (امور عامہ) نا تمام344h/amss
4762undefined153کلام وعقائدومناظرہمیر باقر الدماد۹۔ شرح رسالہ فی اثبات واجب الوجود میر باقر الداماد (فارسی)۔344i/amss
undefinedundefined154کلام وعقائدومناظرہundefinedالمجموعہ345/amss
1252۱۰۰۰ھ154کلام وعقائدومناظرہشمس الدین محمد بن احمد الخضری۱۔ الحاشیہ علی شرح التجرید للقوشجی (الٰہیات ) نسخہ قدیمہ345a/amss
1816۹۰۰ھ154کلام وعقائدومناظرہمیر حسین بن معین الدین المبیذی۲۔ شرح ہدایۃ الحکمۃ ۔ محشی ۔ نسخہ قدیمہ345b/amss
undefinedundefined155کلام وعقائدومناظرہundefinedالمجموعہ346/amss
836۱۰۰۰ھ155کلام وعقائدومناظرہجلال الدین محمد بن اسعد الصدیقی الدوانی۱۔ شرح العقاید العضدیہ346a/amss
843۱۰۲۹ھ155کلام وعقائدومناظرہیوسف بن محمد جان القراباغی (کوسج)۲۔ الحاشیہ علی شرح العقاید العضدیہ346b/amss
859۱۰۰۰ھ155کلام وعقائدومناظرہجلال الدین محمد بن اسعد الصدیقی الدوانی۳۔الرسالہ فی مسائل من الفنون346c/amss
1769undefined155کلام وعقائدومناظرہشیخ الاسلام۴۔ شرح تہذیب المنطق (ناقص الاول)۔346d/amss
1769۱۹۵۱ء155کلام وعقائدومناظرہپیر محمد بن امیر محمد بن امیر احمد الشیرانی۵۔ مطارح الافکار346e/amss
1769undefined155کلام وعقائدومناظرہپیر محمد بن امیر محمد بن امیر احمد الشیرانی۶۔ رسالہ فی تعریف الدلالۃ الوضع346f/amss
undefinedundefined156کلام وعقائدومناظرہundefinedالمجموعہ347/amss
799۱۰۴۱ھ156کلام وعقائدومناظرہسعد الدین مسعود بن عمر التفتازانی۱۔ شرح عقاید النسفیہ (محشی)۔347a/amss
799۱۰۴۱ھ156کلام وعقائدومناظرہاحمد بن موسیٰ الشہیر بالخیالی۲۔ حاشیہ علی شرح عقاید النسفیہ347b/amss
4738۱۱۰۰ھ156کلام وعقائدومناظرہundefined۳۔ اعتقاد نامہ347c/amss
undefinedundefined157کلام وعقائدومناظرہundefinedالمجموعہ348/amss
1291۱۲۰۰ھ157کلام وعقائدومناظرہسلطان حسین خاموشیان۱۔ العقبات الآخرہ348a/amss
4723۱۲۰۰ھ157کلام وعقائدومناظرہ(بیان اصبغ بن نباتہ)۲۔ قصہ سلمان فارسی(فارسی) ۔348b/amss
1269۱۲۰۰ھ157کلام وعقائدومناظرہمحمد بن مرتضیٰ المشتہر ملا محسن الکاشی۳۔ رسالہ فی صفۃ المحشر (ناقص الطرفین ۔ مرأۃ الآخرہ)۔348c/amss
1269undefined157کلام وعقائدومناظرہمحمد بن مرتضیٰ لمدعو لمحسن الکاشی۴۔ مرأۃ الآخرہ348d/amss
undefinedundefined158کلام وعقائدومناظرہundefinedالمجموعہ349/amss
1265۱۲۲۴ھ158کلام وعقائدومناظرہالمقداد بن عبداللہ بن محمد بن حسن بن محمد سوری۱۔ النافع یوم المحشر فی شرح الباب الھادی عشر للحی349a/amss
1265undefined158کلام وعقائدومناظرہشمس الدین ابی عبداللہ محمد بن مکی بن محمد بن جالم العاملی معروف بہ شہید اول۲۔ نقلیہ349b/amss
undefinedundefined158کلام وعقائدومناظرہمحمد بن حسن بن علی بن محمد بن الحسن الحر العاملی۳۔ بدایۃ الہدایہ (محشی ۔ ناقص الآخر)۔349c/amss
4790۱۲۲۵ھ158کلام وعقائدومناظرہمیر سید شریف جرجانی۴۔ صرف میر (محشی) فارسی ناتمام349d/amss
4790۱۲۲۵ھ158کلام وعقائدومناظرہصفی ناصر۵۔ دستور المبتدی۔ فارسی349e/amss
4790۱۲۲۵ھ158کلام وعقائدومناظرہظہیر ابن محمود بن مسعود العلوی۶۔ زبدۃ الصرف349f/amss
4790۱۲۲۵ھ158کلام وعقائدومناظرہundefined۷۔ دستور المبتدی349g/amss
2118۱۳۰۰ھ158کلام وعقائدومناظرہundefined۸۔ رسالہ فی تصریف الافعال۔ عربی349h/amss
2118۱۳۰۰ھ158کلام وعقائدومناظرہundefined۹۔ رسالہ فی التصریف349i/amss
undefinedundefined159کلام وعقائدومناظرہundefinedالمجموعہ350/amss
790۱۱۰۰ھ159کلام وعقائدومناظرہالامام ابو حامد محمد بن محمد بن محمد۱۔ الاجوبۃ الغزالیہ فی مسائل الاخرویہ (الفنون الصگیر)۔350a/amss
790۱۱۰۰ھ159کلام وعقائدومناظرہالامام ابو حامد محمد بن محمد بن محمد۲۔ رسالہ فی ماہیۃ النطق والکلام350b/amss
790۱۱۰۰ھ159کلام وعقائدومناظرہالامام ابو حامد محمد بن محمد بن محمد۳۔ الدرۃ الفاخرہ فی کشف العلوم الآخرۃ350c/amss
1922undefined160کلام وعقائدومناظرہundefinedالمجموعہ351/amss
1922۱۲۰۰ھ160کلام وعقائدومناظرہعبدالباقی بن غوث الاسلام الصدیقی الجونپوری۱۔ آداب الباقیہ فی شرح الآداب الشریفیہ(نا تمام )۔351a/amss
1837۱۲۰۰ھ160کلام وعقائدومناظرہمحمد الحسینی المدعو بہ غلام نور۲۔ الحاشیہ علی شرح ہدایۃ الحکمۃ لملا صدرا351b/amss
1840۱۲۰۰ھ160کلام وعقائدومناظرہانور الدین الحسینی۳۔ الحاشیہ علی شرح ہدایۃ الحکمۃ لملا صدرا351c/amss
undefinedundefined161کلام وعقائدومناظرہundefinedالمجموعہ352/amss
1923۱۲۰۰ھ161کلام وعقائدومناظرہعبدالباقی بن غوث الاسلام الصدیقی الجونپوری۱۔ آداب الباقیہ فی شرح الآداب الشریفیہ(نا قص الآخر )۔352a/amss
1924۱۲۰۰ھ161کلام وعقائدومناظرہعبدالباقی بن غوث الاسلام الصدیقی الجونپوری۲۔ آداب الباقیہ فی شرح الآداب الشریفیہ352b/amss
1927undefined161کلام وعقائدومناظرہعبدالباقی بن غوث الاسلام الصدیقی الجونپوری۳۔ الابحاث الباقیہ (کمیاب ) ۔352c/amss
1930undefined161کلام وعقائدومناظرہشیخ عبدالرشید بن مصطفی بن عبدالحمید جونپوری۴۔ الرشیدیہ فی شرح آداب الشریفیہ352d/amss
undefinedundefined162کلام وعقائدومناظرہundefinedالمجموعہ353/amss
1226۱۰۸۴ھ162کلام وعقائدومناظرہابو جعفر محمد بن علی الحسین بن موسیٰ بن بابویہ القمی۱۔الاعتقادات الامامیہ353a/amss
1292۱۰۸۴ھ162کلام وعقائدومناظرہundefined۲۔رسالہ فی معرفۃ اصول الدین353b/amss
4756۱۱۰۰ھ162کلام وعقائدومناظرہملا محمد باقر بن محمد تقی المجلسی۳۔ ترجمہ چہاردہ احادیث353c/amss
undefinedundefined163کلام وعقائدومناظرہundefinedالمجموعہ354/amss
1249۱۱۸۸ھ163کلام وعقائدومناظرہملا جلال الدین محمد بن اسعد دوانی۱۔الحاشیہ علی شرح التجرید للقوشجی354a/amss
1274۱۲۰۰ھ163کلام وعقائدومناظرہصدر الدین محمد بن ابراہیم الشہیر بالصدر الشیرازی۲۔ الرسالہ العلم فی توحید الواجب354b/amss
1251۱۱۸۸ھ163کلام وعقائدومناظرہصدر الدین محمد بن ابراہیم الشہیر بالصدر الشیرازی۳۔ حاشیہ علی الٰہیات شرح التجرید354c/amss
1888۱۱۰۰ھ164کلام وعقائدومناظرہundefinedالمجموعہ355/amss
1888undefined164کلام وعقائدومناظرہمعتمد الدولہ بابا کوکلتاش کے نام سے معنون کیا گیا۱۔ رسالہ فی تعریف العلم (فی بحث التصور والتصدیق)۔355a/amss
1888undefined164کلام وعقائدومناظرہundefined۲۔ رسالہ فی تحریر الزاویہ المسطحۃ355b/amss
1229undefined164کلام وعقائدومناظرہخواجہ نصیر الدین محمد بن محمد بن حسن الطوسی۳۔ قواعد العقاید355c/amss
1257۱۱۰۰ھ164کلام وعقائدومناظرہحبیب اللہ مرزا جان الشیرازی الباغون۴۔ الحاشیہ علی الحاشیہ القدیمہ لملا جلال (الحاشیہ علی حاشیہ الدوانی)۔355d/amss
undefinedundefined165کلام وعقائدومناظرہundefinedالمجموعہ356/amss
844۱۱۱۷ھ165کلام وعقائدومناظرہملا یوسف کوسج محمد جان القرہ باغی المحمد شاہی۱۔ الحاشیہ علی شرح العقاید العضدیہ للدوانی (ملقب خانخاہی)۔356a/amss
838۱۱۱۸ھ165کلام وعقائدومناظرہجلال الدین محمد بن اسعد الصدیقی الدوانی۲۔ شرح العقاید العضدیہ356b/amss
849۱۲۰۰ھ165کلام وعقائدومناظرہعبدالحکیم بن شمس الدین السیالکوٹی۳۔ الحاشیہ علی شرح العقاید العضدیہ356c/amss
1280۱۳۰۰ھ166کلام وعقائدومناظرہسید دلدار علیعمادالاسلام (توحید)357/amss
1907۱۱۰۰ھ167کلام وعقائدومناظرہابوالقاسم بن ابو بکرشرح رسالہ موضوعہ العضدیہ358/amss
1321۱۰۵۰ھ168کلام وعقائدومناظرہیوحنا بن اسرائیلرسالہ فی عقاید معہ رسالہ العقاید الفخریہ ورسالہ یوحنا359/amss
1276۱۱۰۰ھ169کلام وعقائدومناظرہملا محمد باقر بن محمد تقی المجلسیالوافیہ الاعتقادیہ360/amss
874۱۲۵۵ھ170کلام وعقائدومناظرہسید محبوب علی رامپوریشرح رسالہ عمدۃ السطور361/amss
808۱۲۰۰ھ171کلام وعقائدومناظرہتفتازانی مولوی احمد بن موسیٰ حاشیہ علی الشرح العقاید362/amss
undefined۱۰۹۳ھ172کلام وعقائدومناظرہابو محمد با یزید بن عنایت اللہ النسطامی مرأۃ العرفان فی تصویر احکام الشک ووالنسیان2483/amss
2619undefined1مذہب عیسائی و یہودیباللسان العربی من النسخۃ الاطینیہ۱۔ ترجمۃ التوراۃ363/amss
2619undefined1مذہب عیسائی و یہودیundefined۲۔ ترجمۃ الانجیل363a/amss
2920undefined2مذہب عیسائی و یہودیاربعون سورۃ منتخب از تورات۱۔ سور تورات364/amss
2612۱۲۰۸ھ2مذہب عیسائی و یہودیمحمد باقر المجلسی۲۔ رسالہ اعتقادات (فارسی)۔364a/amss
2612۱۲۰۸ھ2مذہب عیسائی و یہودیمحمد بن مرتضیٰ المعروف بہ ملا محسن فیض۳۔ رسالۃ العقاید364b/amss
133۱۲۰۰ھ1مصاحفundefinedالقرآن حمائل365/amss
78۱۱۰۰ھ2مصاحفundefinedالقرآن حمائل366/amss
119۱۱۳۹ھ3مصاحفundefinedالقرآن حمائل367/amss
171۱۲۰۰ھ4مصاحفundefinedالقرآن حمائل368/amss
172۱۲۰۰ھ5مصاحفundefinedالقرآن حمائل369/amss
134۱۲۰۰ھ6مصاحفundefinedالقرآن حمائل370/amss
173۱۲۰۰ھ7مصاحفundefinedالقرآن حمائل371/amss
79۱۱۰۰ھ8مصاحفundefinedالقرآن حمائل372/amss
128۱۱۶۰ھ9مصاحفundefinedالقرآن حمائل373/amss
199۱۲۶۰ھ10مصاحفundefinedالقرآن حمائل374/amss
135۱۲۰۰ھ11مصاحفundefinedالقرآن حمائل375/amss
162۱۲۰۰ھ12مصاحفundefinedالقرآن حمائل376/amss
163۱۲۰۰ھ13مصاحفundefinedالقرآن حمائل377/amss
174۱۲۰۰ھ14مصاحفundefinedالقرآن حمائل378/amss
175۱۲۰۰ھ15مصاحفundefinedالقرآن حمائل379/amss
123۱۱۵۴ھ16مصاحفundefinedالقرآن حمائل380/amss
176۱۲۰۰ھ17مصاحفundefinedالقرآن حمائل381/amss
60۱۱۰۰ھ18مصاحفundefinedالقرآن حمائل382/amss
8۹۰۰ھ19مصاحفundefinedالقرآن حمائل383/amss
23۱۰۰۰ھ20مصاحفundefinedالقرآن حمائل384/amss
136۱۲۰۰ھ21مصاحفundefinedالقرآن حمائل385/amss
9۹۰۰ھ22مصاحفundefinedالقرآن حمائل386/amss
50۱۰۶۷ھ23مصاحفundefinedالقرآن حمائل387/amss
352۱۱۰۰ھ24مصاحفundefinedالقرآن حمائل388/amss
61undefined25مصاحفundefinedالقرآن حمائل389/amss
10۹۰۰ھ26مصاحفundefinedالقرآن حمائل390/amss
221۱۳۰۱ھ27مصاحفundefinedالقرآن حمائل391/amss
203۱۳۰۰ھ28مصاحفundefinedالقرآن حمائل392/amss
204۱۳۰۰ھ29مصاحفundefinedالقرآن حمائل393/amss
62۱۳۰۰ھ30مصاحفundefinedالقرآن حمائل394/amss
137۱۲۰۰ھ31مصاحفundefinedالقرآن حمائل395/amss
138۱۲۰۰ھ32مصاحفundefinedالقرآن حمائل396/amss
35۱۰۰۰ھ33مصاحفundefinedالقرآن حمائل397/amss
63۱۱۰۰ھ34مصاحفundefinedالقرآن حمائل398/amss
359۱۱۰۰ھ35مصاحفundefinedالقرآن حمائل399/amss
36۱۱۰۳ھ36مصاحفundefinedالقرآن حمائل400/amss
106۱۱۰۳ھ37مصاحفundefinedالقرآن حمائل401/amss
177۱۲۰۰ھ38مصاحفundefinedالقرآن حمائل402/amss
364۱۳۰۰ھ39مصاحفundefinedالقرآن حمائل۔ مترجم فارسی403/amss
358۱۲۰۰ھ40مصاحفundefinedالقرآن حمائل۔ مترجم فارسی404/amss
11۱۰۰۰ھ41مصاحفundefinedالقرآن 405/amss
80۱۱۰۰ھ42مصاحفundefinedالقرآن 406/amss
351۱۱۰۰ھ43مصاحفundefinedالقرآن۔ مترجم فارسی407/amss
365۱۳۰۰ھ44مصاحفundefinedالقرآن۔ مترجم فارسی408/amss
178۱۲۰۰ھ45مصاحفundefinedالقرآن 409/amss
350۱۲۰۰ھ46مصاحفundefinedالقرآن 410/amss
139۱۲۰۰ھ47مصاحفundefinedالقرآن 411/amss
217۱۳۰۰ھ48مصاحفundefinedالقرآن 412/amss
19۹۴۴ھ49مصاحفundefinedالقرآن 413/amss
179۱۲۰۰ھ50مصاحفundefinedالقرآن ۔ نصف اول414/amss
180۱۲۰۰ھ51مصاحفundefinedالقرآن ۔ نصف ثانی415/amss
49۱۰۶۴ھ52مصاحفundefinedالقرآن 416/amss
181۱۳۰۰ھ53مصاحفundefinedالقرآن 417/amss
218۱۳۰۰ھ54مصاحفundefinedالقرآن 418/amss
81۱۱۰۰ھ55مصاحفundefinedالقرآن 419/amss
164۱۲۰۰ھ56مصاحفundefinedالقرآن 420/amss
45۱۰۰۳ایرانی57مصاحفundefinedالقرآن 421/amss
201۱۲۸۵ھ58مصاحفundefinedالقرآن 422/amss
24۱۰۰۰ھ59مصاحفundefinedالقرآن 423/amss
346۱۱۰۰ھ60مصاحفundefinedالقرآن 424/amss
202۱۲۸۸ھ61مصاحفundefinedالقرآن 425/amss
12۹۰۰ھ62مصاحفundefinedالقرآن 426/amss
64۱۱۰۰ھ63مصاحفundefinedالقرآن 427/amss
340۱۰۴۴ھ64مصاحفundefinedالقرآن 428/amss
165۱۲۰۰ھ65مصاحفundefinedالقرآن 429/amss
216۱۲۸۷ھ66مصاحفundefinedالقرآن 430/amss
82۱۱۰۰ھ67مصاحفundefinedالقرآن (نہایت خوشخط)431/amss
343۱۰۹۶ھ68مصاحفundefinedالقرآن (مترجم فارسی)432/amss
48۱۰۴۴ھ69مصاحفundefinedالقرآن (نہایت خوشخط)433/amss
356۱۱۷۰ھ70مصاحفundefinedالقرآن (مترجم فارسی)434/amss
339۱۰۰۰ھ71مصاحفundefinedالقرآن 435/amss
13۹۰۰ھ72مصاحفundefinedالقرآن 436/amss
363۱۳۰۰ھ73مصاحفundefinedالقرآن 437/amss
31۱۱۰۰ھ74مصاحفundefinedالقرآن 438/amss
357۱۱۸۰ھ75مصاحفundefinedالقرآن (فارسی ترجمہ بین السطور)439/amss
349۱۱۰۰ھ76مصاحفundefinedالقرآن 440/amss
349۱۱۰۰ھ77مصاحفundefinedالقرآن (با ترجمہ نصف ثانی)441/amss
345undefined78مصاحفundefinedالقرآن (با ترجمہ فارسی بین السطور)442/amss
342۱۰۸۲ھ79مصاحفundefinedالقرآن (با ترجمہ فارسی بین السطور)443/amss
182۱۲۰۰ھ80مصاحفundefinedالقرآن (با ترجمہ فارسی بین السطور)444/amss
83۱۱۰۰ھ81مصاحفundefinedالقرآن 445/amss
140۱۲۰۰ھ82مصاحفundefinedالقرآن 446/amss
219۱۳۰۰ھ83مصاحفundefinedالقرآن (۲۳ ورقی)447/amss
362۱۲۹۴ھ84مصاحفundefinedالقرآن (با ترجمہ فارسی از احمد شاہ ولی اللہ)448/amss
166۱۲۰۰ھ85مصاحفundefinedالقرآن 449/amss
205۱۳۰۰ھ86مصاحفundefinedالقرآن (سی ورق)450/amss
206۱۳۰۰ھ87مصاحفundefinedالقرآن (سی ورق)451/amss
25۹۰۰ھ88مصاحفundefinedالقرآن ۔ نسخہ نادرہ452/amss
338۹۷۳ھ89مصاحفundefinedالقرآن ۔ نسخہ نادرہ۔ مترجم فارسی453/amss
361۱۲۸۰ھ90مصاحفundefinedالقرآن (با ترجمہ فارسی بین السطور)454/amss
141۱۲۰۰ھ91مصاحفundefinedالقرآن ۔ سی ورق ۔ کاغذ کاشمیری455/amss
15۱۱۰۰ھ92مصاحفundefinedالقرآن 456/amss
207۱۳۰۰ھ93مصاحفundefinedالقرآن 457/amss
125۱۱۵۷ھ94مصاحفundefinedالقرآن 458/amss
353۱۱۵۵ھ95مصاحفundefinedالقرآن (با ترجمہ فارسی بین السطور)459/amss
73۱۱۰۰ھ96مصاحفundefinedالقرآن 460/amss
348undefined97مصاحفundefinedالقرآن (با ترجمہ فارسی بین السطور)461/amss
348undefined98مصاحفundefinedالقرآن ۔ مترجم فارسی462/amss
347۹۸۱ھ99مصاحفundefinedالقرآن (با ترجمہ فارسی ۔ نادر)463/amss
337undefined100مصاحفundefinedالقرآن 464/amss
52۱۰۷۹ھ101مصاحفundefinedالقرآن 465/amss
355undefined102مصاحفundefinedالقرآن (با ترجمہ فارسی)466/amss
220۱۳۰۰ھ103مصاحفundefinedالقرآن (قدرے ناقص الآخر)467/amss
54۱۰۸۶ھ104مصاحفundefinedالقرآن حمائل468/amss
107۱۱۰۴ھ105مصاحفundefinedالقرآن حمائل۔ تعویزی469/amss
109۱۱۱۱ھ106مصاحفundefinedالقرآن حمائل۔ نادر470/amss
110۱۱۱۳ھ107مصاحفundefinedالقرآن حمائل471/amss
111۱۱۱۵ھ108مصاحفundefinedالقرآن حمائل472/amss
354۱۱۱۶ھ109مصاحفundefinedالقرآن حمائل473/amss
112۱۱۱۷ھ110مصاحفundefinedالقرآن حمائل474/amss
114۱۱۲۳ھ111مصاحفundefinedالقرآن حمائل475/amss
115۱۱۲۵ھ112مصاحفundefinedالقرآن حمائل476/amss
116۱۱۲۷ھ113مصاحفundefinedالقرآن حمائل477/amss
117۱۱۳۲ھ114مصاحفundefinedالقرآن حمائل478/amss
118۱۱۳۶ھ115مصاحفundefinedالقرآن حمائل479/amss
120۱۱۳۹ھ116مصاحفundefinedالقرآن حمائل480/amss
122۱۱۵۳ھ117مصاحفundefinedالقرآن حمائل481/amss
131۱۱۸۸ھ118مصاحفundefinedالقرآن حمائل482/amss
132۱۱۹۰ھ119مصاحفundefinedالقرآن حمائل۔ تقطیع خورد483/amss
113۱۱۲۲ھ120مصاحفundefinedالقرآن حمائل484/amss
196۱۱۳۲ھ121مصاحفundefinedالقرآن حمائل485/amss
198۱۲۴۵ھ122مصاحفundefinedالقرآن حمائل486/amss
200۱۲۶۸ھ123مصاحفundefinedالقرآن حمائل487/amss
208۱۳۰۰ھ124مصاحفundefinedالقرآن حمائل488/amss
142۱۲۰۰ھ125مصاحفundefinedالقرآن حمائل489/amss
84۱۱۰۰ھ126مصاحفundefinedالقرآن حمائل490/amss
85۱۱۰۰ھ127مصاحفundefinedالقرآن حمائل491/amss
74۱۱۰۰ھ128مصاحفundefinedالقرآن حمائل492/amss
86۱۱۰۰ھ129مصاحفundefinedالقرآن حمائل493/amss
65۱۱۰۰ھ130مصاحفundefinedالقرآن حمائل494/amss
66۱۱۰۰ھ131مصاحفundefinedالقرآن حمائل۔ تقطیع خورد495/amss
87۱۱۰۰ھ132مصاحفundefinedالقرآن حمائل496/amss
88۱۱۰۰ھ133مصاحفundefinedالقرآن حمائل497/amss
89۱۱۰۰ھ134مصاحفundefinedالقرآن حمائل498/amss
167۱۲۰۰ھ135مصاحفundefinedالقرآن حمائل499/amss
144۱۲۰۰ھ136مصاحفundefinedالقرآن حمائل۔ بشکل بیاض500/amss
145۱۲۰۰ھ137مصاحفundefinedالقرآن حمائل501/amss
168۱۲۰۰ھ138مصاحفundefinedالقرآن حمائل502/amss
143۱۲۰۰ھ139مصاحفundefinedالقرآن حمائل۔ خفی قلم503/amss
146۱۲۰۰ھ140مصاحفundefinedالقرآن حمائل504/amss
90۱۲۰۰ھ141مصاحفundefinedالقرآن حمائل505/amss
91۱۲۰۰ھ142مصاحفundefinedالقرآن حمائل506/amss
32۱۰۰۰ھ143مصاحفundefinedالقرآن حمائل۔ تقطیع خورد507/amss
147۱۲۰۰ھ144مصاحفundefinedالقرآن حمائل508/amss
360۱۲۰۰ھ145مصاحفundefinedالقرآن حمائل۔ مترجم فارسی509/amss
148۱۲۰۰ھ146مصاحفundefinedالقرآن حمائل510/amss
183۱۲۰۰ھ147مصاحفundefinedالقرآن حمائل511/amss
67۱۱۰۰ھ148مصاحفundefinedالقرآن حمائل512/amss
149۱۲۰۰ھ149مصاحفundefinedالقرآن حمائل513/amss
33۱۰۰۰ھ150مصاحفundefinedالقرآن حمائل514/amss
26۱۰۰۰ھ151مصاحفundefinedالقرآن حمائل515/amss
150۱۲۰۰ھ152مصاحفundefinedالقرآن حمائل516/amss
151۱۲۰۰ھ153مصاحفundefinedالقرآن 517/amss
4۸۰۰ھ154مصاحفundefinedالقرآن 518/amss
209۱۳۰۰ھ155مصاحفundefinedالقرآن 519/amss
7۹۰۰ھ156مصاحفundefinedالقرآن ۔ تقطیع کلاں520/amss
75۱۱۰۰ھ157مصاحفundefinedالقرآن 521/amss
210undefined158مصاحفundefinedالقرآن ۔ نسخہ نفیسہ522/amss
92۱۱۰۰ھ159مصاحفundefinedالقرآن 523/amss
344۱۱۰۰ھ160مصاحفundefinedالقرآن ۔ مترجم فارسی524/amss
193۱۱۰۰ھ161مصاحفundefinedالقرآن 525/amss
86۱۱۰۰ھ162مصاحفundefinedالقرآن (۶۲ ورقی ۔ خفی قلم )526/amss
27۱۰۰۰ھ163مصاحفundefinedالقرآن 527/amss
211۱۳۰۰ھ164مصاحفundefinedالقرآن (۲۳ ورقی)528/amss
184۱۲۰۰ھ165مصاحفundefinedالقرآن (۳۰ ورقی)529/amss
37۱۰۰۰ھ166مصاحفundefinedالقرآن ۔ نایاب530/amss
185۱۲۰۰ھ167مصاحفundefinedالقرآن ۔ تقطیع خورد531/amss
186۱۲۰۰ھ168مصاحفundefinedالقرآن 532/amss
187۱۲۰۰ھ169مصاحفundefinedالقرآن 533/amss
94۱۱۰۰ھ170مصاحفundefinedالقرآن 534/amss
152۱۱۰۰ھ171مصاحفundefinedالقرآن حمائل۔ تقطیع خورد535/amss
153۱۲۰۰ھ172مصاحفundefinedالقرآن حمائل۔ تقطیع خورد536/amss
95۱۲۰۰ھ173مصاحفundefinedالقرآن حمائل۔ تقطیع خورد537/amss
212۱۱۰۰ھ174مصاحفundefinedالقرآن حمائل۔سی ورقی538/amss
312۱۳۰۰ھ175مصاحفundefinedالقرآن ۔ ۲۳ ورق539/amss
69۱۳۰۰ھ176مصاحفundefinedالقرآن ۔ ۷ اوراق540/amss
15۹۰۰ھ177مصاحفundefinedالقرآن ۔ بر پیرھن شاہی541/amss
16۹۰۰ھ178مصاحفundefinedالقرآن ۔ جامہ قرآنی 542/amss
154۹۰۰ھ178مصاحفundefined۱۔القرآن 542a/amss
70۶۳۰ھ179مصاحفundefinedالقرآن (نسخہ نفیسہ)543/amss
38۶۶۸ھ180مصاحفundefinedالقرآن ۔ تقطیع خورد تعویزی544/amss
1۶۸۱ھ181مصاحفundefinedالقرآن حمائل545/amss
3۷۰۰ھ182مصاحفundefinedالقرآن ۔ نسخہ نفیسہ نادر546/amss
28۷۱۱ھ183مصاحفundefinedالقرآن ۔ نسخہ نفیسہ 547/amss
29۱۰۰۰ھ184مصاحفundefinedالقرآن حمائل548/amss
18۹۲۶ھ185مصاحفundefinedالقرآن 549/amss
30۹۵۳ھ186مصاحفundefinedالقرآن ۔ در دو جلد تقطیع کلاں(A+B)550/amss
20۹۶۰ھ187مصاحفundefinedالقرآن حمائل551/amss
21۹۷۵ھ188مصاحفundefinedالقرآن 552/amss
22۹۷۵ھ189مصاحفundefinedالقرآن . حمائل بشکل بیاض553/amss
46۱۰۳۰ھ190مصاحفundefinedالقرآن 554/amss
76۵۴۰ھ191مصاحفundefinedالقرآن 555/amss
77۵۰۰ھ192مصاحفundefinedالقرآن ۔ حمائل نسخہ نفیسہ556/amss
130۱۱۷۵ھ193مصاحفundefinedالقرآن حمائل557/amss
341۱۰۷۷ھ194مصاحفundefinedالقرآن ۔ مترجم فارسی558/amss
51۱۰۷۸ھ195مصاحفundefinedالقرآن خفی قلم559/amss
5۱۰۰۰ھ196مصاحفundefinedالقرآن ۔ نصف ثانی از سورہ مریم تا آخر560/amss
53۱۰۸۶ھ197مصاحفundefinedالقرآن ۔ حمائل معہ فالنامہ وغیرہ561/amss
56۱۰۹۵ھ198مصاحفundefinedالقرآن ۔ نسخہ نفیسہ نادر562/amss
57۱۰۹۷ھ199مصاحفundefinedالقرآن ۔ نسخہ نفیسہ563/amss
58۱۰۹۷ھ200مصاحفundefinedالقرآن 564/amss
59۱۰۹۹ھ201مصاحفundefinedالقرآن حمائل565/amss
108۱۱۰۹ھ202مصاحفundefinedالقرآن (سی ورقی ۔الفی قرآن)566/amss
188۱۲۹۱ھ203مصاحفundefinedالقرآن 567/amss
331۴۰۰ھ204مصاحفundefinedالقرآن ۔ حمائل تقطیع خورد۔ از پارہ دوم568/amss
39۱۰۰۰ھ205مصاحفundefinedالقرآن ۔ حمائل تقطیع خورد569/amss
121۱۱۴۲ھ206مصاحفundefinedالقرآن ۔ تقطیع کلاں570/amss
124۱۱۵۴ھ207مصاحفundefinedالقرآن 571/amss
126۱۱۵۷ھ208مصاحفundefinedالقرآن حمائل۔ تقطیع خورد572/amss
127۱۱۵۹ھ209مصاحفundefinedالقرآن حمائل ۔ تقطیع خورد573/amss
197۱۲۳۴ھ210مصاحفundefinedالقرآن 574/amss
40۱۰۰۰ھ211مصاحفundefinedالقرآن 575/amss
129۱۱۷۰ھ212مصاحفundefinedالقرآن 576/amss
189۱۲۰۰ھ213مصاحفundefinedالقرآن ۔ سی ورقی۔577/amss
96۱۱۰۰ھ214مصاحفundefinedالقرآن ۔ سی ورقی۔578/amss
190۱۲۰۰ھ215مصاحفundefinedالقرآن حمائل579/amss
17۹۰۰ھ216مصاحفundefinedالقرآن ۔ نایاب قدیم580/amss
155۱۲۰۰ھ217مصاحفundefinedالقرآن حمائل581/amss
71۱۱۰۰ھ218مصاحفundefinedالقرآن حمائل۔ خورد تقطیع582/amss
191۱۲۰۰ھ219مصاحفundefinedالقرآن حمائل۔ خورد تقطیع583/amss
156۱۲۰۰ھ220مصاحفundefinedالقرآن حمائل۔ خورد تقطیع584/amss
55۱۰۹۳ھ221مصاحفundefinedالقرآن حمائل۔ خورد تقطیع585/amss
157۱۲۰۰ھ222مصاحفundefinedالقرآن حمائل۔ خورد تقطیع586/amss
97۱۱۰۰ھ223مصاحفundefinedالقرآن حمائل ۔ تعویزی587/amss
98۱۱۰۰ھ224مصاحفundefinedالقرآن ۔ تعویزی مدور588/amss
158۱۲۰۰ھ225مصاحفundefinedالقرآن ۔ تعویزی ہشت پہلو589/amss
41۱۰۰۰ھ226مصاحفundefinedالقرآن ۔ تعویزی ہشت پہلو590/amss
192۱۲۰۰ھ227مصاحفundefinedالقرآن ۔ تعویزی ہشت پہلو591/amss
42۱۲۰۰ھ228مصاحفundefinedالقرآن ۔ تعویزی ہشت پہلو592/amss
47۱۰۳۵ھ229مصاحفundefinedالقرآن ۔ تعویزی ہشت پہلو593/amss
99۱۱۰۰ھ230مصاحفundefinedالقرآن ۔ تعویزی ہشت پہلو594/amss
72۱۰۰۰ھ231مصاحفundefinedالقرآن ۔ کاغذ ہشت پہلو مدور595/amss
43undefined232مصاحفundefinedالقرآن ۔ کاغذ ہشت پہلو مدور596/amss
34۱۰۰۰ھ233مصاحفundefinedالقرآن 597/amss
6۹۰۰ھ234مصاحفundefinedالقرآن ۔ ہشت پہلو598/amss
159۱۲۰۰ھ235مصاحفundefinedالقرآن 599/amss
100۱۱۰۰ھ236مصاحفundefinedالقرآن حمائل600/amss
214۱۳۰۰ھ237مصاحفundefinedالقرآن ۔ تقطیع خورد601/amss
70۶۳۰ھ238مصاحفundefinedالقرآن ۔ بخط یاقوت مستعصمی مکتوبہ602/amss
215۱۳۰۰ھ239مصاحفundefinedالقرآن ۔ بطریق جوشن یعنی لولہ603/amss
101۱۱۰۰ھ240مصاحفundefinedالقرآن ۔ بطریق جوشن یعنی لولہ604/amss
102۱۱۰۰ھ241مصاحفundefinedالقرآن ۔ بطریق جوشن یعنی لولہ605/amss
193۱۲۰۰ھ242مصاحفundefinedالقرآن ۔ بطریق جوشن یعنی لولہ606/amss
160۱۲۰۰ھ243مصاحفundefinedالقرآن ۔ بطریق جوشن یعنی لولہ607/amss
169۱۲۰۰ھ244مصاحفundefinedالقرآن ۔ لولہ 608/amss
161۱۲۰۰ھ245مصاحفundefinedالقرآن ۔ لولہ 609/amss
194۱۲۰۰ھ246مصاحفundefinedالقرآن ۔ لولہ 610/amss
103۱۱۰۰ھ247مصاحفundefinedالقرآن ۔ لولہ 611/amss
44۱۰۰۰ھ248مصاحفundefinedالقرآن ۔ لولہ 612/amss
195۱۲۰۰ھ249مصاحفundefinedالقرآن ۔ لولہ 613/amss
104۱۱۰۰ھ250مصاحفundefinedالقرآن ۔ لولہ 614/amss
330۳۰۰ھ1مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ اجزاء۔ نادر ونایاب (میوزیم شوکیس میں منتقل)615/amss
105۱۱۰۰ھ2مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ کامل قرآن616/amss
170۱۲۰۰ھ3مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن (۱۔۷)سبع منازل617/amss
227۱۳۰۰ھ4مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ ٍ۱۵ پارے متفرق618/amss
223۹۰۰ھ5مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ ۱۱پارے619/amss
225۱۳۰۰ھ6مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ پارہ الم و سیقول620/amss
335۱۳۰۰ھ7مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ پارہ سیقول621/amss
226۱۲۴۰ھ8مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ تلک الرسول622/amss
228۱۳۰۰ھ9مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ پارہ لن تنالو 623/amss
229۱۳۰۰ھ10مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ والمحصنٰت624/amss
230۱۳۰۰ھ11مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ والمحصنٰت625/amss
231۱۳۰۰ھ12مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ لا یحب اللہ626/amss
232۱۳۰۰ھ13مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ پارہ اذا سمعوا627/amss
233۱۲۰۰ھ14مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ پارہ وما من دابۃ628/amss
234۱۳۰۰ھ15مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ پارہ وما من دابۃ629/amss
237۱۳۰۰ھ16مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ پارہ وقال الملاء الذین630/amss
240۱۲۰۰ھ17مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ پارہ قد سمع اللہ631/amss
242۱۳۱۲ھ18مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ پارہ عم632/amss
243۱۴۰۰ھ19مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ پارہ خمیس وسنون633/amss
222۶۰۰ھ20مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن 634/amss
241۱۰۰۰ھ21مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ ۳ پارے635/amss
333۱۰۰۰ھ22مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ سورہ متفرق636/amss
246۱۱۰۰ھ22مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ ستہ پارے636/amss
334۱۱۰۰ھ23مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ اربعۃ عشر سورہ637/amss
250۱۲۰۰ھ24مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ تسعہ سورہ638/amss
249۱۱۸۱ھ25مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ متفرق سورہ جات و ادعیہ639/amss
248۱۰۷۶ھ26مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن 640/amss
254۱۲۰۰ھ27مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ اجزاء ثمان سورہ641/amss
253۱۱۰۰ھ28مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ اجزاء ثمان سورہ642/amss
251۱۱۰۰ھ29مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ اجزاء ثمان سورہ643/amss
255۱۴۰۰ھ30مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ اجزاء ثمان سورہ معہ ادعیہ644/amss
257۱۱۰۰ھ31مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ اجزاء سبعہ سورہ645/amss
258۱۱۰۰ھ32مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ اجزاء سبعہ سورہ646/amss
252۱۱۰۰ھ32مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ اجزاء سبعہ سورہ647/amss
261۱۳۰۰ھ33مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ اجزاء سبعہ سورہ647a/amss
259۱۱۰۰ھ34مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ اجزاء سبعہ سورہ648/amss
244۱۱۰۰ھ35مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ اجزاء سبعہ سورہ مع شرح۔ دعائے جوشن کبیر و دیگر ادعیہ649/amss
260۱۲۰۰ھ36مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ اجزاء سبعہ سورہ مع دیگر ادعیہ650/amss
265۱۰۰۰ھ37مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ اجزاء سبعہ سورہ مع دیگر ادعیہ۔ نسخہ قدیم651/amss
273۱۰۰۰ھ38مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ اجزاء سبعہ سورہ مع دیگر ادعیہ652/amss
239۱۲۰۰ھ39مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔الجزء السادس والعشرون 653/amss
263۱۳۰۰ھ39مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ ستہ سورہ653/amss
280۹۰۰ھ40مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ خمس سورہ (میوزیم شو کیس میں منتقل)654/amss
294۱۲۰۰ھ41مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ خمس سورہ 655/amss
287۱۱۰۰ھ42مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ خمس سورہ 656/amss
336۱۰۶۹ھ43مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ خمس سورہ 657/amss
268۱۰۷۵ھ44مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ خمس سورہ 658/amss
271110645مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ خمس سورہ 659/amss
262۱۱۱۵ھ46مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ خمس سورہ 660/amss
272۱۱۹۸ھ47مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن 661/amss
264۱۲۷۸ھ48مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ خمس سورہ 662/amss
276۱۲۳۸ھ49مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ خمس سورہ 663/amss
295۱۲۰۰ھ50مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ خمس سورہ 664/amss
279۷۰۰ھ51مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ خمس سورہ 665/amss
285۱۱۰۰ھ52مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ خمس سورہ 666/amss
302۱۳۰۰ھ53مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ اجزاء خمس سورہ667/amss
281۱۰۰۰ھ54مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ اجزاء خمس سورہ(مثل مرقع) 668/amss
282۱۰۰۰ھ55مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ اجزاء خمس سورہ(ناقص الآخر) 669/amss
297۱۲۰۰ھ56مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ اجزاء خمس سورہ670/amss
298۱۲۰۰ھ57مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ اجزاء خمس سورہ671/amss
303۱۳۰۰ھ58مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ اجزاء خمس سورہ۔ مترجم اردو672/amss
284۱۰۰۰ھ59مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ اجزاء خمس سورہ معہ دعائے دوازدہ امام طوسی وغیرہ673/amss
267۹۸۹ھ60مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ اجزاء خمس سورہ 674/amss
288۱۱۰۰ھ61مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ اجزاء خمس سورہ 675/amss
292۱۲۰۰ھ62مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ اجزاء خمس سورہ 676/amss
270۱۱۰۴ھ63مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ اجزاء خمس سورہ 677/amss
269۱۰۷۹ھ64مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ اجزاء خمس سورہ 678/amss
299۱۲۰۰ھ65مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ اجزاء خمس سورہ 679/amss
293۱۲۰۰ھ66مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ اجزاء خمس سورہ 680/amss
296۱۲۰۰ھ67مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ اجزاء خمس سورہ 681/amss
274۱۲۳۷ھ68مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ اجزاء خمس سورہ 682/amss
275۱۲۳۷ھ69مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ اجزاء خمس سورہ 683/amss
277۱۲۵۵ھ70مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ اجزاء خمس سورہ ۔ مترجم فارسی تقطیع کلاں684/amss
283۱۰۰۰ھ71مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ اجزاء خمس سورہ ۔ خورد تقطیع 685/amss
247undefined72مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ اجزاء خمس سورہ 686/amss
289۱۱۰۰ھ73مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ اجزاء خمس سورہ 687/amss
278۱۲۵۵ھ74مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ اجزاء خمس سورہ 688/amss
286۱۱۰۰ھ75مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ اجزاء خمس سورہ 689/amss
304۱۳۰۰ھ76مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ اجزاء خمس سورہ 690/amss
291۱۱۰۰ھ77مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ اجزاء خمس سورہ 691/amss
305۱۳۰۰ھ78مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ اجزاء خمس سورہ 692/amss
256۱۱۰۰ھ79مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ اجزاء خمس سورہ 693/amss
290۱۱۰۰ھ80مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ اجزاء خمس سورہ ۔ تقطیع خورد694/amss
266۱۳۰۰ھ81مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ اجزاء خمس سورہ معہ شرح دعائے کمیل و دیگر ادعیہ 695/amss
306۱۴۰۰ھ82مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ اجزاء خمس سورہ 696/amss
301۱۳۰۰ھ83مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ اجزاء خمس سورہ 697/amss
307۱۴۰۰ھ84مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ اجزاء خمس سورہ معہ دیگر ادعیہ متفرق698/amss
300۱۲۰۰ھ85مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ معہ دیگر ادعیہ متفرق699/amss
309۱۱۰۰ھ86مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ معہ دیگر ادعیہ متفرق700/amss
238۱۱۰۰ھ86مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ معہ دیگر ادعیہ متفرق700a/amss
308۹۰۰ھ87مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ معہ دیگر ادعیہ متفرق701/amss
310۱۲۰۰ھ88مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ معہ دیگر ادعیہ متفرق702/amss
245۱۱۰۰ھ89مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ معہ دیگر ادعیہ متفرق۔ ثلث سورہ703/amss
236۱۳۰۰ھ90مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ معہ دیگر ادعیہ متفرق۔ مترجم فارسی704/amss
311۱۰۲۴ھ91مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ معہ دیگر ادعیہ متفرق۔ سورتین705/amss
312۱۳۰۰ھ92مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ اجزاء سورتین706/amss
235۱۱۰۰ھ93مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ اجزاء سورتین707/amss
224۱۳۰۰ھ94مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ سورہ بقرہ708/amss
313۱۳۰۰ھ95مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ سورہ الانعام 709/amss
314۱۳۰۰ھ96مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ سورہ الانعام 710/amss
332۵۰۰ھ97مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ سورہ توبہ711/amss
315۱۱۹۰ھ98مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ سورہ یوسف معہ دیگر ادعیہ712/amss
318۱۳۰۰ھ99مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ سورہ الکہف 713/amss
316۱۱۸۵ھ100مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ سورہ الکہف 714/amss
319۱۳۰۰ھ101مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ سورہ الکہف 715/amss
317۱۲۸۲ھ102مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ سورہ الکہف 716/amss
320۱۲۰۰ھ103مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ سورہ احزاب717/amss
323۱۳۰۰ھ104مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ سورہ یٰسین718/amss
322۱۲۸۸ھ105مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ سورہ یٰسین719/amss
321۱۲۴۲ھ106مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ سورہ یٰسین معہ ترجمہ فارسی بین السطور محشی بحواشی720/amss
326۱۲۰۰ھ107مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ سورہ فتح 721/amss
324undefined108مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ سورہ فتح 722/amss
325۱۱۰۰ھ109مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ سورہ فتح 723/amss
327۱۳۰۰ھ110مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ سورہ واقعہ724/amss
328۱۲۰۰ھ111مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ سورہ جمعہ725/amss
115۱۱۲۵ھ112مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔زیادات القرآن726/amss
116۱۱۲۷ھ113مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن 727/amss
329۳۰۰ھ114مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ سورہ ۳۷ و ۳۸728/amss
246۱۰۰۰ھ115مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن 729/amss
252۱۱۰۰ھ116مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن 730/amss
263۱۸۰۴ء117مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن ۔ ستہ سورہ معہ ادعیہ731/amss
238۱۱۰۰ھ118مصاحف (اجزاالقرآن)undefinedالقرآن 732/amss
388۱۲۸۵ھ1تجویدشمسالدین احمد بن محمد الدمیاطی البناء۱۔ اتحاف فضلاء البشر بقرأۃ والقرأ الاربعۃ عشر733/amss
388۱۲۸۵ھ1تجویدسلطان المقری الشافعی۲۔ مقدمہ فی مذاہب الاربعۃ الزائدۃ733a/amss
388۱۲۸۵ھ1تجویدundefined۳۔ تذکرہ فی الحفاظ فی متشابہ الالفاظ733b/amss
373۱۲۰۰ھ2تجویدمحمد اسمٰعیل بن ابراہیم انتخاب وقوف السجاوندی734/amss
382۱۱۰۰ھ3تجویدمحمد کمال الدین ابن ابی الوفا الموقعتسہیل الفحص عن روایۃ الامام حفص (وفات ۔ ۰۸۱ھ)735/amss
368۱۱۱۹ھ4تجویدابو عمرو عثمان بن سعید عثمان المقری الدانی۱۔ التیسیر فی القرأت السبع736/amss
387۱۰۴۳ھ4تجویدطاش کیری زاد (عصام الدین احمد بن مصطفیٰ)۲۔ شرح مقدمۃ الجزریہ736/amss
387۱۰۴۳ھ4تجویدundefined۳۔ رسالہ فی التجوید (۳ ورق)۔736a/amss
367۱۰۹۰ھ5تجویدابو عمرو عثمان بن سعید عثمان المقری الدانی۱۔ التیسیر فی القرأت السبع737/amss
367۱۰۹۰ھ5تجویدابو عمرو عثمان بن سعید عثمان المقری الدانی۲۔ کتاب التجوید (فارسی)۔737a/amss
369۱۲۰۰ھ6تجویدundefined۱لتیسیر فی القرأت السبع738/amss
380۱۲۰۰ھ7تجویدشہاب الدین ابو بکر احمد بن محمد الجزریالحواشی المفہمہ فی شرح المقدمہ739/amss
378۱۱۶۶ھ8تجویدابو محمد القاسم بن فرس الشتبی سراج القاری شرح الشاطبیہ740/amss
381۱۲۰۰ھ9تجویدعلی بن سلطان محمد القاریشرح مقدمۃ الجزریہ (المفتح الفکریہ)741/amss
379۹۰۰ھ10تجویدالجزری المقری الشافعیطیبۃ النشر فی القرأت العشر (نا تمام نسخہ قدیمہ مکتوبہ تقریباً صدی ہشتم)742/amss
379undefined10تجویدرضی الدین محمد بن محمد امین الحسینی الحسینی القرشی۱۔ عمدۃ التلقن وعدۃ المتقن742a/amss
385۱۲۰۰ھ11تجویدundefinedالفصول فی بیان الاصول القرأ السبعہ743/amss
371۱۲۰۰ھ12تجویدشمس الدین محمد بن طیفور السجاوندیکتاب الوقوف والابتداء (رسالہ فی الوقف )744/amss
370۱۲۰۰ھ13تجویدشمس الدین محمد بن طیفور السجاوندیکتاب الوقوف والابتداء (معروف بالوقوف السجاوندی )745/amss
372۱۲۰۰ھ14تجویدشمس الدین محمد بن طیفور السجاوندیکتاب الوقوف والابتداء (معروف بالوقوف السجاوندی )746/amss
374۱۱۰۰ھ15تجویدعماد الدین علی الشاطبی مبرز المعانی فی شرح قصیدہ حرزالامانی ووجہہ التہامی ٗ الشاطبہ 747/amss
377undefined16تجویدundefinedالمجموعہ748/amss
undefined۱۰۰۰ھ16تجویدمحمد بن محمود القاری الشیرازی الشافعی۱۔ کشف الاسرار فی رسم مصاحف الامصار748a/amss
undefined۱۱۰۰ھ16تجویدالشیخ ابوالقاسم الشاطبی۲۔ ناظمۃ الزہر فی اعداد آیات السور 748b/amss
undefinedundefined16تجویداحسن القاری۳۔ رسالہ فی رسم الخط کلام اللہ (فارسی)۔748c/amss
undefinedundefined16تجویدطاہر ابی بکر الغزالی۴۔ ادوات748d/amss
undefinedundefined16تجویدundefined۵۔ رسالہ در بیان تعداد آیات سور قرآنی 748e/amss
undefinedundefined16تجویدغیاث الدین بن کمال الدین۶۔ مقصود الحافظین دربیان مکارج حروف و قواعد قرأت (فارسی)۔748f/amss
undefinedundefined16تجویدعبدالحکیم۷۔ مبینہ ترجمہ مقدمہ الجزریہ748g/amss
undefinedundefined16تجویدیار محمد بن خداید ادالسمری۸۔ قواعد القرآن748h/amss
undefinedundefined16تجویدundefined۹۔ رسالہ تجوید 748i/amss
undefinedundefined16تجویدقاضی خان ۱۰۔مقصود القاری748j/amss
383undefined16تجویدundefined۱۱۔ رسالہ فی التجوید748k/amss
undefined۱۰۰۰ھ17تجویدundefinedعمدۃ المتلقن وعدۃ المتقن2469/amss
undefinedundefined18تجویدundefinedالوسیلہ فی شرح القصیدہ العقلیہ2470/amss
384۱۱۰۰ھ19تجویدابو سعد ابن اسعد الفریدبیان الخط المصحف والھروف المقطعات (رسالہ فی رسم الخط)2471/amss
455۱۱۰۰ھ1تفسیرجلال الدین عبدالرحمن بن کمال الدین ابی بکر السیوطیالاتقان فی علوم القرآن 749/amss
456۱۲۸۵ھ2تفسیرجلال الدین عبدالرحمن بن کمال الدین ابی بکر السیوطیالاتقان فی علوم القرآن ۔ نسخہ ثانیہ750/amss
457۱۲۸۵ھ3تفسیرجلال الدین عبدالرحمن بن کمال الدین ابی بکر السیوطیالاتقان فی علوم القرآن ۔ نسخہ ثالثہ751/amss
458undefined4تفسیرجلال الدین عبدالرحمن بن کمال الدین ابی بکر السیوطی۱۔الاتقان فی علوم القرآن ۔ نسخہ رابعہ752/amss
undefinedundefined4تفسیرundefined۲۔ رسالہ دربیان آداب زیارت مکہ معظمہ(فارسی ۔ نا تمام )۔752a/amss
undefinedundefined4تفسیرundefined۳۔ رسالہ فی فضائل المدینۃ المنورہ752/amss
465۱۲۰۰ھ5تفسیرمحمد بن عالم محمد الابدینی الکوزل حصاریازہار التنزیل (تفسیر بعض سورہ و آیات وادعیہ قرآنی )753/amss
468۱۲۷۵ھ6تفسیرجلال الدین عبدالرحمن بن کمال الدین ابی بکر السیوطیالاکلیل فی استنباط التنزیل754/amss
418۱۰۶۰ھ7تفسیرالقاضی الامام ناصر الدین ابی سعید عبداللہ بن عمر البیضاویانوار التنزیل واسرار التاویل (معروف بہ تفسیر البیضاوی)755/amss
419۱۱۰۱ھ8تفسیرالقاضی الامام ناصر الدین ابی سعید عبداللہ بن عمر البیضاویانوار التنزیل واسرار التاویل (معروف بہ تفسیر البیضاوی)756/amss
421۱۲۰۰ھ9تفسیرالقاضی الامام ناصر الدین ابی سعید عبداللہ بن عمر البیضاویانوار التنزیل واسرار التاویل (معروف بہ تفسیر البیضاوی)757/amss
422۱۲۰۰ھ10تفسیرالقاضی الامام ناصر الدین ابی سعید عبداللہ بن عمر البیضاویانوار التنزیل واسرار التاویل (معروف بہ تفسیر البیضاوی)758/amss
423۱۲۰۰ھ11تفسیرالقاضی الامام ناصر الدین ابی سعید عبداللہ بن عمر البیضاویانوار التنزیل واسرار التاویل (معروف بہ تفسیر البیضاوی)759/amss
424۱۲۰۰ھ12تفسیرالقاضی الامام ناصر الدین ابی سعید عبداللہ بن عمر البیضاویانوار التنزیل واسرار التاویل (معروف بہ تفسیر البیضاوی)760/amss
426۱۲۰۰ھ13تفسیرالقاضی الامام ناصر الدین ابی سعید عبداللہ بن عمر البیضاویانوار التنزیل واسرار التاویل (معروف بہ تفسیر البیضاوی)761/amss
427۱۲۰۰ھ14تفسیرالقاضی الامام ناصر الدین ابی سعید عبداللہ بن عمر البیضاویانوار التنزیل واسرار التاویل (معروف بہ تفسیر البیضاوی)762/amss
425۱۲۰۰ھ15تفسیرالقاضی الامام ناصر الدین ابی سعید عبداللہ بن عمر البیضاویانوار التنزیل واسرار التاویل (معروف بہ تفسیر البیضاوی)763/amss
420۱۱۱۱ھ16تفسیرالقاضی الامام ناصر الدین ابی سعید عبداللہ بن عمر البیضاویانوار التنزیل واسرار التاویل (معروف بہ تفسیر البیضاوی)جلد اول و دوم764/amss
428۱۲۰۰ھ17تفسیرالقاضی الامام ناصر الدین ابی سعید عبداللہ بن عمر البیضاویانوار التنزیل واسرار التاویل (معروف بہ تفسیر البیضاوی)من ابتداء سورہ آل عمران765/amss
445۱۱۰۰ھ18تفسیرزین الدین احمد المہائمیتبصیر الرحمن وتیسیر المنان766/amss
389۹۴۵ھ19تفسیرحضرت عبداللہ ابن عباس ؓتفسیر ابن عباس ؓ767/amss
390undefined20تفسیرحضرت عبداللہ ابن عباس ؓتفسیر ابن عباس ؓ768/amss
469۱۱۵۸ھ21تفسیراحمد بن ابی سعید بن عبداللہ الحنفیتفسیر الاحمدیہ فی بیان الآیات الشرعیہ769/amss
470۱۳۰۰ھ22تفسیراحمد بن ابی سعید بن عبداللہ الحنفیتفسیر الاحمدیہ فی بیان الآیات الشرعیہ770/amss
446۱۰۰۰ھ23تفسیرجلال الدین ابو عبداللہ محمد بن احمد و جلال الدین ابوالفضل السیوطیتفسیر الجلالین771/amss
447۱۲۰۰ھ24تفسیرجلال الدین ابو عبداللہ محمد بن احمد و جلال الدین ابوالفضل السیوطیتفسیر الجلالین772/amss
448۱۲۰۰ھ25تفسیرجلال الدین ابو عبداللہ محمد بن احمد و جلال الدین ابوالفضل السیوطیتفسیر الجلالین(من سورہ البقر الی بن اسرائیل )773/amss
undefinedundefined25تفسیرundefined۱۔ تفسیر سورہ کوثر773a/amss
396۱۲۰۰ھ26تفسیرامام ابو حامد محمد بن محمد الغزالیتفسیر سورہ یوسف ؑ774/amss
471۱۰۰۰ھ27تفسیرابو بکر محمد بن عزیز العزیزی السجستانیتفسیر غرائب القرآن موسوم بہ نزحقہ القلوب775/amss
460۱۱۰۰ھ28تفسیرملا علی بن سلطان محمد القاری الہرویتفسیر القرآن (المجلہ اول الی سورہ یونس ؑ)۔ ناتمام776/amss
466۱۲۰۰ھ29تفسیرundefinedتفسیر القرآن (ناقص الاول ۔ نا معلوم الاسم و المصنف)777/amss
391۶۰۰ھ30تفسیروہب بن منبہتفسیر القرآن (من سورۃ زمر الی واقعہ)۔ جلد اول و دوم778/amss
417۸۰۰ھ31تفسیرموافق الدین ابو العباس احمد بن یوسف الکواشی الموصولیتفسیر الکواشی 779/amss
459۱۲۰۰ھ32تفسیرمحمد بن احمد بن نصیر المعروف بہ حسن محمد بن میانجیوتفسیر المحمدی (النصف الجلد الاول)780/amss
433۱۱۰۰ھ33تفسیرعبدالحکیم بن شمس الدین السیالکوٹیحاشیہ علی تفسیر البیضاوی781/amss
434۱۱۰۰ھ34تفسیرعبدالحکیم بن شمس الدین السیالکوٹیحاشیہ علی تفسیر البیضاوی782/amss
435۱۲۰۰ھ35تفسیرعبدالحکیم بن شمس الدین السیالکوٹیحاشیہ علی تفسیر البیضاوی783/amss
436۱۲۰۰ھ36تفسیرعبدالحکیم بن شمس الدین السیالکوٹیحاشیہ علی تفسیر البیضاوی784/amss
429۱۰۳۲ھ37تفسیرمولانا محمد الحنفی التبریزیحاشیہ علی تفسیر البیضاوی785/amss
432۱۰۸۲ھ38تفسیرملا عصام الدین ابراہیم بن محمد حاشیہ علی تفسیر البیضاوی786/amss
430۱۰۳۱ھ39تفسیرابوالفضل محمد القریشی الصدیقیحاشیہ علی تفسیر البیضاوی787/amss
431۱۰۴۶ھ40تفسیرابوالفضل محمد القریشی الصدیقیحاشیہ علی تفسیر البیضاوی788/amss
437۱۰۴۸ھ41تفسیرعلویحاشیہ علی تفسیر البیضاوی789/amss
406۱۱۰۰ھ42تفسیرسعد الدین مسعود بن عمر التفتازانیحاشیہ علی تفسیر الکشاف790/amss
407۸۰۰ھ43تفسیرسعد الدین مسعود بن عمر التفتازانیحاشیہ علی تفسیر الکشاف(من سورۃ البقر الی الکہف ۔ ناقص الاول والاوسط والآخر)791/amss
408۱۰۰۰ھ44تفسیرسید شریف علی بن محمد الجرجانیالحاشیہ الشریفیہ792/amss
443۱۱۰۰ھ45تفسیرundefinedحقایق التاویل فی دقایق التنزیل793/amss
450۹۵۱ھ46تفسیرجلال الدین عبدالرحمن بن کمال الدین ابی بکر السیوطیالدر المنشور فی تفسیر الماثور794/amss
451۱۰۰۰ھ47تفسیرجلال الدین عبدالرحمن بن کمال الدین ابی بکر السیوطیالدر المنشور فی تفسیر الماثور۔جز الثالث من سورہ الھود الی احزاب795/amss
452۱۲۰۰ھ48تفسیرجلال الدین عبدالرحمن بن کمال الدین ابی بکر السیوطیالدر المنشور فی تفسیر الماثور۔ نصف الثانی من سورۃ یوسف الی آخر القرآن796/amss
453۱۲۰۰ھ49تفسیرجلال الدین عبدالرحمن بن کمال الدین ابی بکر السیوطیالدر المنشور فی تفسیر الماثور۔ من سورۃ مریم الی سورۃ الصافات797/amss
449۱۱۰۰ھ50تفسیرجلال الدین عبدالرحمن بن کمال الدین ابی بکر السیوطیالدر المنشور فی تفسیر الماثور۔ من فاتحہ الی سورہ آل عمران 798/amss
454undefined51تفسیرجلال الدین عبدالرحمن بن کمال الدین ابی بکر السیوطیالدر المنشور فی تفسیر الماثور۔ جز الثانی جدید الخط799/amss
405۱۱۰۰ھ52تفسیراحمد بن محمد بن منصور بن ابی القاسم الخدامی المالکیشرح الکشاف الموسوم بالانتصاف800/amss
461undefined53تفسیرمحمد بن علی بن علان الصدیقی الشافعی المالکیضیاء السبیل الی معانی التنزیل801/amss
462۱۲۱۱ھ54تفسیرمحمد بن علی بن علان الصدیقی الشافعی المالکیضیاء السبیل الی معانی التنزیل۔ جز الثانی(نادر)802/amss
463۱۲۱۱ھ55تفسیرمحمد بن علی بن علان الصدیقی الشافعی المالکیضیاء السبیل الی معانی التنزیل803/amss
464۱۲۱۱ھ56تفسیرمحمد بن علی بن علان الصدیقی الشافعی المالکیضیاء السبیل الی معانی التنزیل۔ جز الرابع (سورہ الفاتحہ تا التوبہ)804/amss
441۱۲۰۰ھ57تفسیرنظام الدین الحسن بن محمد بن حسین القمی النیشاپوریغرائب القرآن ورغائب الفرقان 805/amss
442۱۱۰۰ھ58تفسیرنظام الدین الحسن بن محمد بن حسین القمی النیشاپوریغرائب القرآن ورغائب الفرقان ۔ تفسیر سورہ بقرہ ومختلف آیات قرآنی2479/amss
401۱۰۲۹ھ59تفسیرابوالقااسم جاراللہ محمود بن عمر الزمخشری الخوارزمیالکشاف عن حقایق التنزیل (نسخہ کاملہ)806/amss
404۷۶۹ھ60تفسیرابوالقااسم جاراللہ محمود بن عمر الزمخشری الخوارزمیالکشاف عن حقایق التنزیل (نسخہ کاملہ)من آخر سورہ ص الی آخر القرآن807/amss
402۷۷۴ھ61تفسیرابوالقااسم جاراللہ محمود بن عمر الزمخشری الخوارزمیالکشاف عن حقایق التنزیل (نسخہ کاملہ)من ابتداء السورۃ الکہف808/amss
403۱۰۴۴ھ62تفسیرابوالقااسم جاراللہ محمود بن عمر الزمخشری الخوارزمیالکشاف عن حقایق التنزیل (نسخہ کاملہ)من ابتداء السورۃ النحل809/amss
393۱۰۰۰ھ63تفسیرابو اسحٰق احمد بن محمد بن ابراہیم الثعلبیالکشف والبیان عن معانی القرآن المعروف بہ تفسیر تعالیٰ ۔ جز اول من فاتحہ الی سورۃ البقرۃ810/amss
444۱۲۰۰ھ64تفسیرنجم الدین الاسدی الرازیمنتقی الاشارات والدقایق من عین الحقایق ۔ جز اول من سور فاتحہ الی سورہ مریم ۔ اختصارتفسیر811/amss
438۸۰۰ھ65تفسیرحافظ الدین ابوالبرکات عبداللہ بن احمد بن محمود النسفیمدارک التنزیل وحقایق التاویل ۔ جز اول ۔ نسخہ قدیمہ812/amss
440۱۱۰۰ھ66تفسیرحافظ الدین ابوالبرکات عبداللہ بن احمد بن محمود النسفیمدارک التنزیل وحقایق التاویل ۔ نصف ثانی813/amss
439۱۱۰۰ھ67تفسیرحافظ الدین ابوالبرکات عبداللہ بن احمد بن محمود النسفیمدارک التنزیل وحقایق التاویل ۔ جز اول 814/amss
497۱۰۰۰ھ68تفسیرابو محمد الحسین بن مسعودالفراء البغوی الشافعیمعالم التنزیل معروف بہ تفسیر بغوی815/amss
398۱۰۰۰ھ69تفسیرابو محمد الحسین بن مسعودالفراء البغوی الشافعیمعالم التنزیل معروف بہ تفسیر بغوی816/amss
400۱۰۸۳ھ70تفسیرابو محمد الحسین بن مسعودالفراء البغوی الشافعیمعالم التنزیل معروف بہ تفسیر بغوی817/amss
399۱۱۰۰ھ71تفسیرابو محمد الحسین بن مسعودالفراء البغوی الشافعیمعالم التنزیل معروف بہ تفسیر بغوی818/amss
409undefined72تفسیرالامام فخر الدین عبداللہ محمد بن عمر بن الخطیب الرازیمفاتیح الغیب المعروف بہ تفسیر الکبیر ۔ نصف اول ۔ سورہ فاتحہ تا الکہف 819/amss
410undefined73تفسیرالامام فخر الدین عبداللہ محمد بن عمر بن الخطیب الرازیمفاتیح الغیب المعروف بہ تفسیر الکبیر ۔ نصف ثانی ۔ من سورۃ مریم الی آخر القرآن820/amss
411۱۱۰۰ھ74تفسیرالامام فخر الدین عبداللہ محمد بن عمر بن الخطیب الرازیمفاتیح الغیب المعروف بہ تفسیر الکبیر ۔ جلد اول821/amss
412۱۱۰۰ھ75تفسیرالامام فخر الدین عبداللہ محمد بن عمر بن الخطیب الرازیمفاتیح الغیب المعروف بہ تفسیر الکبیر ۔ جلد دوم822/amss
413۱۱۰۰ھ76تفسیرالامام فخر الدین عبداللہ محمد بن عمر بن الخطیب الرازیمفاتیح الغیب المعروف بہ تفسیر الکبیر ۔ جلد سوم823/amss
414۱۱۰۰ھ77تفسیرالامام فخر الدین عبداللہ محمد بن عمر بن الخطیب الرازیمفاتیح الغیب المعروف بہ تفسیر الکبیر ۔ جلد چہارم824/amss
416undefined78تفسیرالامام فخر الدین عبداللہ محمد بن عمر بن الخطیب الرازیمفاتیح الغیب المعروف بہ تفسیر الکبیر 825/amss
415undefined79تفسیرالامام فخر الدین عبداللہ محمد بن عمر بن الخطیب الرازیمفاتیح الغیب المعروف بہ تفسیر الکبیر826/amss
394۵۳۱ھ80تفسیرابوالحسن علی بن احمد بن محمد بن علی مثوبہ بہ الواحدیالوجیز فی تفسیر القرآن العزیز ۔ ناقص الاول ۔ نادر نسخہ 827/amss
395۹۰۰ھ81تفسیرابوالحسن علی بن احمد بن محمد بن علی مثوبہ بہ الواحدیتفسیر الوجیز828/amss
473۱۱۴۷ھ82متعلقات قرآناحمد المعروف بہ خان داوٗدتیسیر القرآن فی اخراج آیات القرآن 829/amss
366۱۱۰۰ھ83متعلقات قرآنشیخ الرئیس ابو علی الحسین بن عبداللہ المعروف ابن سینارسالۃ النیروزیہ فی تاویل حروف مقطعات القرآن830/amss
472۱۱۲۹ھ84متعلقات قرآنعبدالرحمن بن محمد الدمشقیلغات القرآن۔ نادر831/amss
undefined۱۳۰۰ھ1اصول حدیثمحمد اکرم بن عبدالرحمٰن السندی الملکیامعان النظر فی توضیح نخبۃ الفکر832/amss
undefined۱۳۰۰ھ2اصول حدیثundefinedالحاشیہ علیٰ رسالۃ اصول علم الحدیث۔ نا تمام833/amss
undefined۱۲۰۰ھ3اصول حدیثundefinedالرسالۃ فی اصول علم الحدیث834/amss
undefined۱۱۰۰ھ4اصول حدیثمحمد الحنفی البخاری ۱۔ شرح مختصر جامع المعرفۃ علم الحدیث835/amss
undefined۸۸۷ھ4اصول حدیثعبدالجمیل محمود الصافی الخوانی۲۔ الحواشی علی شرح النخبۃ835/amss
undefined۱۱۰۰ھ5اصول حدیثعلی بن محمد السید الشریف الجرجانیمختصر المعرفۃ علم الحدیث836/amss
undefined۱۲۰۰ھ6اصول حدیثعلی بن محمد السید الشریف الجرجانیمختصر المعرفۃ علم الحدیث837/amss
undefined10957اصول حدیثتقی الدین ابی عمر عثمان بن صلاح الدین ابی القاسممعرفۃ انواع علم الحدیث838/amss
undefinedundefined8اصول حدیثالحافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانینخبۃ الفکر فی مصطلح اہل الاثر839/amss
undefined۹۳۸ھ1حدیثادب نظم عربی میں منتقلالاربعین ۔ با ترجمہ فارسی منظوم از مولانا جامی ۔ نسخہ نادرہ840/amss
undefinedundefined2حدیثادب نظم عربی میں منتقلالاربعین ۔ با ترجمہ فارسی منظوم از مولانا جامی 841/amss
undefined۹۲۸ھ3حدیثادب نظم عربی میں منتقلالاربعین ۔ با ترجمہ فارسی منظوم از مولانا جامی 842/amss
undefined۱۱ھ4حدیثادب نظم عربی میں منتقلالاربعین ۔ با ترجمہ فارسی منظوم از مولانا جامی 843/amss
undefined۱۰ھ5حدیثادب نظم عربی میں منتقلالاربعین ۔ با ترجمہ فارسی منظوم از مولانا جامی 844/amss
undefined۱۰۰۰ھ6حدیثادب نظم عربی میں منتقلالاربعین ۔ با ترجمہ فارسی منظوم از مولانا جامی ۔ نسخہ نفیسہ845/amss
undefined۹۳۰ھ7حدیث منتقل لغت ترکیالاربعین ۔ باترجمہ فارسی منظوم از مولانا جامی 846/amss
undefined۱۲۰۰ھ8حدیثمنتقل ادب نظم فارسی ۔ ۱۱۴۶الاربعین ۔ مترجم فارسی847/amss
524۱۲۰۰ھ۹۔۱۵حدیثمحمد بن یوسف بن ابو بکرالاربعین ۔ ۶ نسخے848/amss
528۱۲۰۰ھ16حدیثundefinedالاربعین فی فضائل امیرالمومنین علی ؑ849/amss
502۹۶۶ھ17حدیثشہاب الدین احمد بن محمدارشاد الساری شرح صحیح البخاری850/amss
503۱۱۰۰ھ18حدیثشہاب الدین احمد بن محمدارشاد الساری شرح صحیح البخاری(الصیام الی الاعتکاف )851/amss
550۸۰۰ھ19حدیثابواللیث نصر بن محمد بن ابراہیم السمرقندیاسرار الوحی (اھادیث نبی بہ روایۃ امام جعفرصادق ؑ)852/amss
865۱۳۰۰ھ20حدیثجلال الدین بن عبدالرحمٰنالبدور السافرۃ فی امور الآخرۃ 853/amss
566۱۳۰۰ھ21حدیثمحمد عبدالقادر ابن ھافظ محمد فضل اللہتبلیغ الاحکام فی مسائل آداب الطعام854/amss
551۹۰۰ھ22حدیثالحافظ زکی الدین عبدالعظیمالترگیب و الترہیب855/amss
518۱۳۰۰ھ23حدیثالحافظ ابی زید عبدالرحمٰن بن محمد الشیبانی تیسیر الوصول الی جامع الاصول من الاحادیث الرسول ؐ856/amss
519108224حدیثالحافظ ابی زید عبدالرحمٰن بن محمد الشیبانی تیسیر الوصول الی جامع الاصول من الاحادیث الرسول ؐ857/amss
563در عہد ابراہیم عادل شاہ25حدیثالحافظ ابو عبداللہ محمد بن اسمٰعیلالثلاثیات من صحیح بخاری ۔ نایاب858/amss
564۱۱۰۰ھ26حدیثundefinedالجز الثانی من الثلاثین من اجزا صحیح بخاری859/amss
515۱۰۰۰ھ27حدیثابوالسعادات مبارک بن محمد المعروف یابن الاثیر الجزریجامع الاصول فی احادیث الرسولؐ۔ جلد اول و دوم860/amss
516۱۲۰۰ھ28حدیثابوالسعادات مبارک بن محمد المعروف یابن الاثیر الجزریجامع الاصول فی احادیث الرسولؐ۔ جلد اول861/amss
517۱۳۰۰ھ29حدیثابوالسعادات مبارک بن محمد المعروف یابن الاثیر الجزریجامع الاصول فی احادیث الرسولؐ۔ اجز الآخر862/amss
514۱۱۱۵ھ30حدیثالحافظ ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ سورۃ الترمذی الضریرالجامع الترمذی863/amss
487۱۰۰۰ھ31حدیثحافظ عبداللہ محمد بن اسمٰعیل الجعفی البخاراالجامع الصحیح ۔ جلد اول864/amss
488۱۰۰۰ھ32حدیثحافظ عبداللہ محمد بن اسمٰعیل الجعفی البخاراالجامع الصحیح ۔ جلد دوم865/amss
489۸۳۸ھ33حدیثحافظ عبداللہ محمد بن اسمٰعیل الجعفی البخاراالجامع الصحیح ۔ جلد چہارم866/amss
490۱۳۰۰ھ34حدیثحافظ عبداللہ محمد بن اسمٰعیل الجعفی البخاراالجامع الصحیح ۔ جلد اول867/amss
491۱۳۰۰ھ35حدیثحافظ عبداللہ محمد بن اسمٰعیل الجعفی البخاراالجامع الصحیح ۔ جلد دوم868/amss
492۱۱۰۰ھ36حدیثحافظ عبداللہ محمد بن اسمٰعیل الجعفی البخاراالجامع الصحیح ۔ جلد دوم۔ ناقص الاول869/amss
493۱۲۰۰ھ37حدیثحافظ عبداللہ محمد بن اسمٰعیل الجعفی البخاراالجامع الصحیح ۔ جلد دوم870/amss
494۱۳۰۰ھ38حدیثحافظ عبداللہ محمد بن اسمٰعیل الجعفی البخاراالجامع الصحیح ۔ جلد دوم871/amss
495۱۲۰۰ھ39حدیثحافظ عبداللہ محمد بن اسمٰعیل الجعفی البخاراالجامع الصحیح ۔ جلد دوم872/amss
496۱۲۰۰ھ40حدیثحافظ عبداللہ محمد بن اسمٰعیل الجعفی البخاراالجامع الصحیح (قطعہ الی باب صفۃ النبی ؐمن باب اذا انزل)873/amss
547۱۰۶۴ھ41حدیثابوالفضل جلال الدین عبدالرحمٰنالجامع الصغیر من حدیث البشیر النذیر874/amss
510۹۰۰ھ42حدیثالحافظ ابو عبداللہ محمد بن ابی نصرالجمع بین الصحیحین للحمیدی875/amss
511۸۰۰ھ43حدیثالحافظ ابو عبداللہ محمد بن ابی نصرالجمع بین الصحیحین للحمیدی876/amss
546۱۱۱۶ھ44حدیثجلال الدین عبدالرحمٰن بن ابی بکر السیوطیجمع الجوامع877/amss
562۱۰۲۶ھ45حدیثجلال الدین عبدالرحمٰن بن ابی بکر السیوطیالحبائک فی الاخبار الملائک878/amss
819۱۱۰۰ھ46حدیثامام فخر الدین محمد بن عمر الرازیدقایق الحقایق879/amss
553۱۰۸۰ھ47حدیثمحی الدین یحیٰ بن شرف النودیریاض الصالحین (محشی)880/amss
554undefined48حدیثundefinedریاض الصالحین (محشی)880/amss
512۱۰۷۴ھ49حدیثابو داوٗد سلیمان بن اشعبسنن ابی داوٗد 881/amss
513۱۱۰۰ھ50حدیثابو داوٗد سلیمان بن اشعبسنن ابی داوٗد (من کتاب الطہارۃ الی باب )882/amss
504۱۱۰۰ھ51حدیثundefinedشرح الصحیح البخاری (از کتاب السلم تا آخر)883/amss
866۱۱۰۰ھ52حدیثابوالفضل جلال الدین ابی بکر عبدالرحمٰن السیوطی۱۔ شرح الصدور بشرح حال موتی والقبور884/amss
1631۱۱۰۰ھ52حدیثوجہہ الدین ابوالصباء عبدالرحمٰن بن علی محمد الدمع الشیبانی۲۔ غایۃ المطلوب واعظم المنیۃ فیما یغفر اللہ بہ الذنوب884a/amss
813۶۰۰ھ53حدیثرکن الاسلام محمد بن ابی بکرشرعۃ الاسلام الی دارالسلام ۔ نسخہ قدیمہ ۔ نایاب885/amss
814۱۲۰۰ھ54حدیثرکن الاسلام محمد بن ابی بکرشرعۃ الاسلام الی دارالسلام886/amss
2457۶۰۳ھ55حدیثالحافظ ابوالفضل عیاض بن موسی بن عیاض الیحصیالشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ ؐ887/amss
2458۹۶۰ھ56حدیثالحافظ ابوالفضل عیاض بن موسی بن عیاض الیحصیالشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ ؐ888/amss
2459۱۱۶۶ھ57حدیثالحافظ ابوالفضل عیاض بن موسی بن عیاض الیحصیالشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ ؐ889/amss
2460۱۲۰۰ھ58حدیثالحافظ ابوالفضل عیاض بن موسی بن عیاض الیحصیالشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ ؐ۔ ناقص الآخر890/amss
505۸۸۸ھ59حدیثابوالحسن مسلمالصحیح المسلم891/amss
506۱۲۰۰ھ60حدیثالامام الحافظ ابی الحسین مسلم بن الحجاج القیشریالصحیح المسلم۔ جزء الاول892/amss
507۹۰۰ھ61حدیثالامام الحافظ ابی الحسین مسلم بن الحجاج القیشریالصحیح المسلم۔ ثلث الثالث893/amss
501۱۰۰۰ھ62حدیثبدر الدین ولد محمد محمود بن احمد الحسینی الحنفیعمدۃ القاری شرح صحیح البخاری894/amss
500۱۰۰۰ھ63حدیثشہاب الدین ابی الفضل احمد بن نور الدین علی بن محمدفتح الباری شرح البخاری ۔ نسخہ قدیمہ ۔ ناقص الآخر895/amss
523۱۱۰۰ھ64حدیثشہاب الدین احمد بن محمد بن علی ابن الحجر الھیتمیالفتح المبین لشرح الاربعین 896/amss
522۱۲۳۲ھ65حدیثشہاب الدین احمد بن محمد بن علی ابن الحجر الھیتمیالفتح المبین لشرح الاربعین 897/amss
476۸۲۳ھ66حدیثالحافظ زین الدین عبدالرحیم بن الحسین العراقیفتح المغیث لشرح الفیۃ الحدیث ۔ شرح متوسط898/amss
549۱۱۰۰ھ67حدیثامام محمد بن حسن بن فرقد الشیبانیکتاب الآثار ۔ نسخہ قدیم نادر 899/amss
497۱۲۰۰ھ68حدیثشمس الدین محمد بن یوسف بن علی الکرمانی البغدادیالکواکب الدراری فی شرح البخاری معروف بالکرمانی (از کتاب الصلوٰۃ تا کتاب البیع )900/amss
498۱۰۰۰ھ69حدیثشمس الدین محمد بن یوسف بن علی الکرمانی البغدادیالکواکب الدراری فی شرح البخاری معروف بالکرمانی (جز ثانی والثالث )از کتاب العیدین والحدود901/amss
529۱۲۹۳ھ70حدیثجلال الدین عبدالرحمن بن ابی بکر السیوطیاللالی المصنوعۃ فی الاحادیث الموضوعۃ902/amss
530۱۲۳۹ھ71حدیثجلال الدین عبدالرحمن بن ابی بکر السیوطیاللالی المصنوعۃ فی الاحادیث الموضوعۃ903/amss
531۱۲۹۴ھ72حدیثجلال الدین عبدالرحمن بن ابی بکر السیوطیالذیل علی اللالی المصنوعۃ فی التعقیبات علی الموضوعات 904/amss
542۱۱۰۰ھ73حدیثعبدالحق بن سیف الدین بن سعد اللہ الدہلوی البخاریلمعات التنقیح فی شرح مشکوٰۃ المصابیح905/amss
543۱۱۰۰ھ74حدیثعبدالحق بن سیف الدین بن سعد اللہ الدہلوی البخاریلمعات التنقیح فی شرح مشکوٰۃ المصابیح۔ جلد ثانی ۔ نسخہ قدیم906/amss
544۱۲۰۰ھ75حدیثعبدالحق بن سیف الدین بن سعد اللہ الدہلوی البخاریلمعات التنقیح فی شرح مشکوٰۃ المصابیح۔ جلد اول907/amss
545۱۱۵۴ھ76حدیثعبدالحق بن سیف الدین بن سعد اللہ الدہلوی البخاریلمعات التنقیح فی شرح مشکوٰۃ المصابیح908/amss
486۱۳۰۰ھ77حدیثسلام اللہ بن شیخ الاسلامالمحلی علی اسرار الموطا909/amss
557۱۳۰۰ھ78حدیثعلی بن شہاب الدین الحسینیالسبعین910/amss
526۱۱۰۰ھ79حدیثundefinedالمختار من مطالع الانوار ۔ نادر911/amss
508۷۱۰ھ80حدیثابوالعیاش احمد بن الفقیہ ابو حفص عمر الانصاری القرطبیمختصر الصحیح المسلم ۔ نسخہ قدیم ۔ نادر و نایاب ۔ نصف اول912/amss
540۱۲۰۰ھ81حدیثعلی بن سلطان محمد الہروی القاریمرقاۃ المفاتیح المشکوٰۃ المصابیح 913/amss
541۱۲۰۰ھ82حدیثعلی بن سلطان محمد الہروی القاریمرقاۃ المفاتیح المشکوٰۃ المصابیح ۔(کتاب الصوم ) ناقص الاول914/amss
520۱۳۰۰ھ83حدیثالامام الاعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت الکوفیمسند (امام اعظم ) ابی حنیفہ915/amss
485۱۲۹۳ھ84حدیثابو عبداللہ مالک بن انس (امام مالک)مسند ابو مصعب احمد بن بکر الزہری916/amss
521۱۲۰۳ھ85حدیثالامام الحافظ ابی محمد عبداللہ بن عبدالرحمٰن الدرامیمسند الدارمی (معروف بالسنین الدارمی ) ۔ ولادت ۱۸۱ھ917/amss
533۱۰۷۴ھ86حدیثالحافظ ولی الدین محمد بن عبداللہ الخطیب التبریزیمشکوٰۃ المصابیح ( شرح إصابیح السنہ للبغوی)918/amss
534۱۱۰۰ھ87حدیثالحافظ ولی الدین محمد بن عبداللہ الخطیب التبریزیمشکوٰۃ المصابیح ( شرح إصابیح السنہ للبغوی)919/amss
536۱۲۰۰ھ88حدیثالحافظ ولی الدین محمد بن عبداللہ الخطیب التبریزیمشکوٰۃ المصابیح ( شرح مصابیح السنہ للبغوی)920/amss
537۱۲۰۰ھ89حدیثالحافظ ولی الدین محمد بن عبداللہ الخطیب التبریزیمشکوٰۃ المصابیح ( شرح مصابیح السنہ للبغوی)921/amss
538۱۱۱۵ھ90حدیثالحافظ ولی الدین محمد بن عبداللہ الخطیب التبریزیمشکوٰۃ المصابیح ( شرح مصابیح السنہ للبغوی)922/amss
535۱۱۳۵ھ91حدیثالحافظ ولی الدین محمد بن عبداللہ الخطیب التبریزیمشکوٰۃ المصابیح ( شرح مصابیح السنہ للبغوی)923/amss
535۱۱۳۵ھ91حدیثجلال الدین عبدالرحمٰن بن ابی بکر السیوطی۱۔ اتمام الدرایہ (العلم الثالث)۔923/amss
539۱۲۰۰ھ92حدیثالحافظ ولی الدین محمد بن عبداللہ الخطیب التبریزیمشکوٰۃ المصابیح ( شرح مصابیح السنہ للبغوی)924/amss
532۶۰۰ھ93حدیثالامام ابو محمد الحسین بن مسعود القراء البگوی الشافعیمصابیح السنہ (ناقص الطرفین)925/amss
559۱۱۰۰ھ94حدیثزین القضاۃ احمد بن محمد الہجریالمنبھات علی الاستعداد لیوم المعاد926/amss
548۱۰۳۳ھ95حدیثundefinedمنتخب جمع الجوامع927/amss
509۱۱۰۰ھ96حدیثابو زکریا یحیٰ بن الشرف النودی الشافعیمنہاج فی شرح مسلم بن الحجاج ۔ نصف ثانی من کتاب النکاح الی آخر928/amss
565۱۱۵۷ھ97حدیثالسید عبدالرحمٰن بن محمد اسلم نظام المملکت ۔ نایاب929/amss
558۱۰۷۰ھ98حدیثفتح محمد بن عین العرفاء شیخ عیسیٰ جند اللہہدایۃ الشعیہ930/amss
499۹۷۳ھ99حدیثشہاب الدین ابی الفضل احمد بن نور الدین علی بن محمدالہدی ساری مقدمہ فتح الباری شرح صحیح بخاری931/amss
571undefined100حدیثundefinedالمجموعہ932/amss
571۱۲۷۱ھ100حدیثعبدالحق بن سیف الدین بن سعد اللہ الدہلوی البخاری۱۔ ما ثبت من السنہ فی ایام السنہ932a/amss
571۱۲۶۰ھ100حدیثجلال الدین عبدالرحمٰن بن ابی بکر السیوطی۲۔ احیاء المیت بفضائل اہلبیت932b/amss
571۱۲۶۰ھ100حدیثعبداللہ بن الکبیر العباسی۳۔ ترغیب الرجال فی متابعۃ قول النبیؐ932c/amss
1895۱۲۶۰ھ100حدیثبرہان الاسلام الرزیوجی تلمیذ برہان الدین صاحب الہدایہ ۴۔ تعلیم المتعل932d/amss
1934۱۲۶۶ھ100حدیثبرہان القریشی العباسی۵۔ تحفۃ المتکلمین932e/amss
undefinedundefined101حدیثکتاب نمبر ۱۰۱ منتقل از ادب نظم فارسی ۱۱۶۳المجموعہ933/amss
undefinedundefined101حدیثکتاب نمبر ۱۰۱ منتقل از ادب نظم فارسی ۱۱۶۴۱۔ الاربعین933a/amss
undefinedundefined101حدیثکتاب نمبر ۱۰۱ منتقل از ادب نظم فارسی ۱۱۶۵۲۔ مائۃ کلمۃ امیرالمومنین علی ؑ933b/amss
undefinedundefined101حدیثکتاب نمبر ۱۰۱ منتقل از ادب نظم فارسی ۱۱۶۶۳۔مائۃ کلمۃ امیرالمومنین علیؑ933c/amss
552۷۱۹ھ102حدیثمحی الدین ابو زکریا یحیٰ بن شرف النوادیریاض الصالحین2454/amss
undefined۱۲۶۸ھ103حدیثundefinedچہل حدیث/amss
2516۱۱۱۲ھ1رجالحافظ شہاب الدین ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عثقلانیالاصابہ فی تمیز الصحابہ من حرف الالف الی الطاء المعجمہ934/amss
2510۷۱۲ھ2رجالحافظ جمال الدین یوسف بن الزکی المزیتہذیب الکمال فی اسماء الرجال۔ نسخہ قدیم935/amss
568۱۲۵۲ھ3رجالمحمد عابد بن احمد علی السندی حصر الشارد فی اسانید شیخ محمد عابد 936/amss
567۱۲۸۷ھ4رجالسید عوض الشیخ الداعفہرسالہ اتصال السند937/amss
2511۱۱۳۵ھ5رجالحافظ شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان الذہیبی الشافعیالمیزان الاعتدال فی تراجم الرجال۔ جلد اول938/amss
2512۱۱۳۵ھ6رجالحافظ شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان الذہیبی الشافعیالمیزان الاعتدال فی تراجم الرجال۔ جلد ثانی939/amss
2513۱۱۳۵ھ7رجالحافظ شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان الذہیبی الشافعیالمیزان الاعتدال فی تراجم الرجال۔ جلد ثالث940/amss
2514۱۱۳۵ھ8رجالحافظ شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان الذہیبی الشافعیالمیزان الاعتدال فی تراجم الرجال۔ جلد رابع941/amss
2517۱۲۹۴ھ9رجالحافظ شہاب الدین ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عثقلانینزہۃ الالباب فی الالقاب942/amss
588۱۰۷۸ھ1اصول فقہ حنفیسعد الدین مسعود بن عمر التفتازانیالتلویح الی کشف الحقایق التنقیح943/amss
589۱۱۰۲ھ2اصول فقہ حنفیسعد الدین مسعود بن عمر التفتازانیالتلویح الی کشف الحقایق التنقیح944/amss
590۱۲۰۰ھ3اصول فقہ حنفیسعد الدین مسعود بن عمر التفتازانیالتلویح الی کشف الحقایق التنقیح945/amss
591۱۱۹۷ھ4اصول فقہ حنفیسعد الدین مسعود بن عمر التفتازانیالتلویح الی کشف الحقایق التنقیح946/amss
586۱۲۰۰ھ5اصول فقہ حنفیعبید اللہ مسعودتنقیح الاصول (ناقص الآخر)947/amss
587۱۱۰۰ھ6اصول فقہ حنفیعبید اللہ مسعودالتوضیح فی شرح غوامض التنقیح948/amss
617۱۰۷۶ھ7اصول فقہ حنفیابو نصر عبدالوہاب بن علی بن عبدالکافی تاج الدینجمع الجوامع فی الاصول949/amss
610۱۰۵۴ھ8اصول فقہ حنفیسید شریف علی بن محمد الجرجانیحاشیہ علی شرح العضدی علی مختصر المنتہی لابن حاجب950/amss
611۱۲۰۰ھ9اصول فقہ حنفیسید شریف علی بن محمد الجرجانی۱۔حاشیہ علی شرح العضدی علی مختصر المنتہی لابن حاجب۔ نسخہ کاملہ ۔ حصہ دوم951/amss
614۱۲۰۰ھ9اصول فقہ حنفیوجیہ الدین گجراتی علوی۲۔ حاشیہ علوی علی العضدی951/amss
612۱۲۰۰ھ10اصول فقہ حنفیوجیہ الدین گجراتی علوی حاشیہ علوی علی العضدی۔ ہر دو صفحہ علٰحدہ علٰحدہ952/amss
613۱۱۰۰ھ11اصول فقہ حنفیوجیہ الدین گجراتی علوی حاشیہ علوی علی العضدی۔ جزء ثانی953/amss
615۱۲۰۰ھ12اصول فقہ حنفیمحمد یعقوب السنانیحاشیہ علی شرح مختصر المنتہی لابن حاجب (حاشیہ البنانی علی العضدی)954/amss
592۱۲۰۰ھ13اصول فقہ حنفیعلوی (وجیہ الدین الگجراتی)الحاشیہ العلوی علی التلویح955/amss
593۱۱۳۷ھ14اصول فقہ حنفیملا حکیم بن شمس الدین (السیالکوٹی)الحاشیہ علی مقدمات الاربع من کتاب التلویح956/amss
594۱۲۰۰ھ15اصول فقہ حنفیملا حکیم بن شمس الدین (السیالکوٹی)الحاشیہ علی مقدمات الاربع من کتاب التلویح957/amss
597۱۲۰۰ھ16اصول فقہ حنفیمحب اللہ بن عبدالشکور البھاریحواشی علی مسلم الثبوت (للمولف المنہیات)958/amss
581۱۲۲۸ھ17اصول فقہ حنفیمعین الدین ابو عبداللہ محمد بن مبارک شاہ الہرعیدائرۃ الوصول العلم الی علم الاصول959/amss
581undefined17اصول فقہ حنفیمعین الدین ابو عبداللہ محمد بن مبارک شاہ الہرعی۱۔ شرح رسالہ اثبات وجود (در ابتداء)959a/amss
579۱۲۰۰ھ18اصول فقہ حنفیشمس الدین ابو الثناء احمد بن محمد ابوالبرکات الرھی السیواسیزبدۃ الاسرار فی شرح مختصر المنار (نایاب)960/amss
618123619اصول فقہ حنفیجلال الدین ابی عبداللہ محمد بن احمد المحلی الشافعیشرح جمع الجوامع (للبسکی)961/amss
582۱۳ہجری20اصول فقہ حنفیمحمد عرفان بن محمد عمران بن عبدالحلیمشرح دائرۃ الوصول الی علم الاصول962/amss
608۱۰۳۰ھ21اصول فقہ حنفیسعد الدین مسعود بن عمر التفتازانیالشرح علی شرح المختصر المنتہی لابن حاجب (الشرح العضدی)963/amss
609۱۱۰۰ھ22اصول فقہ حنفیسعد الدین مسعود بن عمر التفتازانیالشرح علی شرح المختصر المنتہی لابن حاجب (الشرح العضدی)(کرم خوردہ ۔ مختلف الخط)964/amss
600۹۷۳ھ23اصول فقہ حنفیالقاضی بن عقید الدین عبدالرحمٰن بن احمد بن عبدالغفار الایحی شرح المختصر المنتہی لابن حاجب (المعروف بالعضدی)965/amss
601۱۰۰۵ھ24اصول فقہ حنفیالقاضی بن عقید الدین عبدالرحمٰن بن احمد بن عبدالغفار الایحی شرح المختصر المنتہی لابن حاجب (المعروف بالعضدی)966/amss
602۱۰۷۸ھ25اصول فقہ حنفیالقاضی بن عقید الدین عبدالرحمٰن بن احمد بن عبدالغفار الایحی شرح المختصر المنتہی لابن حاجب (المعروف بالعضدی)967/amss
603۱۱۰۰ھ26اصول فقہ حنفیالقاضی بن عقید الدین عبدالرحمٰن بن احمد بن عبدالغفار الایحی شرح المختصر المنتہی لابن حاجب (المعروف بالعضدی)968/amss
604۱۱۰۰ھ27اصول فقہ حنفیالقاضی بن عقید الدین عبدالرحمٰن بن احمد بن عبدالغفار الایحی شرح المختصر المنتہی لابن حاجب (المعروف بالعضدی)969/amss
605۱۱۰۰ھ28اصول فقہ حنفیالقاضی بن عقید الدین عبدالرحمٰن بن احمد بن عبدالغفار الایحی شرح المختصر المنتہی لابن حاجب (المعروف بالعضدی)970/amss
606۱۲۰۰ھ29اصول فقہ حنفیالقاضی بن عقید الدین عبدالرحمٰن بن احمد بن عبدالغفار الایحی شرح المختصر المنتہی لابن حاجب (المعروف بالعضدی)۔ نا تمام971/amss
578۱۱۰۰ھ30اصول فقہ حنفیعبداللطیف (ابن الملک)شرح منار الانوار ۔ ناقص الآخر972/amss
616۱۳۰۰ھ31اصول فقہ حنفیundefinedشرھ منہاج الاصول الی علم الاصول للقاضی البیضاوی973/amss
58۱۱۲۷ھ32اصول فقہ حنفیزین الدین بن ابراہیم بن محمد بن ابی بکر الشہیر ابن انجیم الحنفی المصریفتح الغفار بشرح المنار الانوار(واسمہ الثانی تعلیق الانوار)974/amss
577۱۱۰۰ھ33اصول فقہ حنفیاسحٰق بن ابراہیم الشاشی (نطام الدین شاشی)کتاب الاصول (المعروف بالاصول الشاشی)975/amss
575۸۰۰ھ34اصول فقہ حنفیعبدالعزیز بن احمد بن محمدکشف الاسرار ۔ شرح اصول البزدوی976/amss
572۷۰۰ھ35اصول فقہ حنفیفخر الاسلام ابوالحسن علی بن محمد بن الحسین بن عبدالکریم البزودیکنز الوصول الی معرفۃ الاصول (معروف بالاصول البزودی)977/amss
573۹۱۳ھ36اصول فقہ حنفیفخر الاسلام ابوالحسن علی بن محمد بن الحسین بن عبدالکریم البزودیکنز الوصول الی معرفۃ الاصول (معروف بالاصول البزودی)978/amss
574۹۰۰ھ37اصول فقہ حنفیفخر الاسلام ابوالحسن علی بن محمد بن الحسین بن عبدالکریم البزودیکنز الوصول الی معرفۃ الاصول (معروف بالاصول البزودی)979/amss
598۱۱۰۰ھ38اصول فقہ حنفیundefinedمجموعۃ الاصول از کتاب البیع980/amss
599۷۰۸ھ39اصول فقہ حنفیجلال الدین ابی عمر وعثمان بن عمر والمعروف بابن الحاجب المالکیمختصر المنتہی (السول الامل فی علم الاصول والجدل) ۔ نسخہ قدیم981/amss
595۱۲۰۰ھ40اصول فقہ حنفیقاضی محب اللہ بن عبدالشکور البھاریمسلم الثبوت ۔ جز اول982/amss
596۱۲۰۰ھ41اصول فقہ حنفیقاضی محب اللہ بن عبدالشکور البھاریمسلم الثبوت ۔ جز اول983/amss
576۸۰۰تا ۱۰۰۰ھ42اصول فقہ حنفیحسام الدین محمد بن عمر والاخیکتیالمنتخب فی الاصول المذہب (المعروف بکسامی)984/amss
607۱۰۱۴ھ43اصول فقہ حنفیشمس الدین محمد بن المولی یوسف بن محمد بن یوسف بن علی الکرمانیالنقود والردود (فی شرح المختصر المنتہی)985/amss
583۱۲۰۰ھ44اصول فقہ حنفیشیخ احمد المدعو بہ ملا جیون بن ابی سعید بن عبداللہ بن عبد الرزاقنور الانوار فی شرح المنار (فی حرم المدینۃ المنورہ)986/amss
584۱۱۵۰ھ45اصول فقہ حنفیشیخ احمد المدعو بہ ملا جیون بن ابی سعید بن عبداللہ بن عبد الرزاقنور الانوار فی شرح المنار (فی حرم المدینۃ المنورہ)987/amss
585۱۲۰۰ھ46اصول فقہ حنفیملا شیخ جیون لکھنوینور الانوار فی شرح المنار (فی حرم المدینۃ المنورہ)988/amss
739۱۳۰۰ھ1فقہ حنفیزین الدین بن ابراہیم بن محمد الحنفی المصری للمعروف بابن انجیمالاشباہ والنظائر989/amss
707۱۲۰۰ھ2فقہ حنفیزین الدین بن ابراہیم بن محمد الحنفی المصری للمعروف بابن انجیمالبحر الرایق شرح کنز الدقایق (کتاب الزکوٰۃ الی باب الخلع)۔ جلد ثانی990/amss
708۱۲۰۰ھ3فقہ حنفیزین الدین بن ابراہیم بن محمد الحنفی المصری للمعروف بابن انجیمالبحر الرایق شرح کنز الدقایق (من باب الرجعہ الی باب الیمین فی الاکل راستہ)جلدخامس991/amss
709۱۲۰۰ھ4فقہ حنفیزین الدین بن ابراہیم بن محمد الحنفی المصری للمعروف بابن انجیمالبحر الرایق شرح کنز الدقایق (من باب الیمین فی الطلاق الی احکام المسجد الوقوف)۔جلد ششم992/amss
710۱۲۰۰ھ5فقہ حنفیزین الدین بن ابراہیم بن محمد الحنفی المصری للمعروف بابن انجیمالبحر الرایق شرح کنز الدقایق (من کتاب البیوع الی کتاب القضاء)۔ جلد سادس993/amss
711۱۲۰۰ھ6فقہ حنفیزین الدین بن ابراہیم بن محمد الحنفی المصری للمعروف بابن انجیمالبحر الرایق شرح کنز الدقایق (من باب القاضی الی باب الاجارہ)۔ جلد سابع994/amss
649۱۲۸۷ھ7فقہ حنفیالشیخ بدر الدین ابو محمد محمود ابن احمد بن موسیٰ العینیالبنایہ شرح الہدایہ ۔ جلد خامس995/amss
650۱۲۸۷ھ8فقہ حنفیالشیخ بدر الدین محمود الحسینیالبنایہ شرح الہدایہ (من کتاب الدعوی الی مسائل متفرق فی شفہ)996/amss
675۱۲۰۰ھ9فقہ حنفیشیخ شمس الدین محمد القہانی کوہستانی الخراسانی الحنفیجامع الرموز (شرح المختصر الوقایہ)997/amss
668۱۲۰۰ھ10فقہ حنفیوجیہ الدین (علوی گجراتی)حاشیہ علی وقایہ الروایۃ 998/amss
693۹۷۲ھ11فقہ حنفیمحمد بن محمد بن محمد الشہیر بابن امیرالحاج الحلبی الحنفیحلیۃ المحلی والبقیۃ المہتدی999/amss
734۹۷۲ھ12فقہ حنفیقاضی جگن الحنفی الہندی الساکن کرمن الگجراتخزانۃ الروایات1000/amss
735۱۱۰۰ھ13فقہ حنفیقاضی جگن الحنفی الہندی الساکن کرمن الگجراتخزانۃ الروایات1001/amss
736۱۰۵۲ھ14فقہ حنفیقاضی جگن الحنفی الہندی الساکن کرمن الگجراتخزانۃ الروایات1002/amss
623۱۰۸۷ھ15فقہ حنفیابواللیث نصر بن محمد بن ابراہیم السمرقندیخزانۃ الفقہ1003/amss
731۱۲۶۸ھ16فقہ حنفیشمس الدین فناری یا لطف اللہ النسفیخلاصۃ الکیدانی (خلاصۃ شرح متعلقہ الصلوٰۃ )1004/amss
667۱۲۰۰ھ17فقہ حنفیاخی یوسف بن جنید المعروف بہ اخی چلپیالذخیرۃ العقبیٰ (حاشیہ علی شرح الوقایہ)1005/amss
761۱۲۰۰ھ18فقہ حنفیundefinedرسالۃ الفقہ (فی الطہارۃ)1006/amss
630۱۲۱۶ھ19فقہ حنفیصدیق ابن عبدالقادر محمد جمال عبداللہ ابوالقاسم علیسراج المصلی وبدر المبتدی والمنتہی 1007/amss
629۱۲۰۰ھ20فقہ حنفیالشیخ ابوالحسن فخر الدین ابو بکر بن علی بن محمد حدادیالسراج الوہاج (شرح القدوری )من کتاب الاقرار الی کتاب لحد 1008/amss
621۸۰۰ھ21فقہ حنفیکمال الدین محمد بن عباس الخلاتیشرح تلخیص الجامع الکبیر ۔ دفتر اول ۔ نسخہ قدیم ۔ نایاب1009/amss
619۱۲۰۰ھ22فقہ حنفیشمس الائمہ ابو بکر محمد بن احمد ابی سہل السرخسیشرح السیر الکبیر1010/amss
620۱۱۲۵ھ23فقہ حنفیشمس الائمہ ابو بکر محمد بن احمد ابی سہل السرخسیشرح السیر الکبیر۔ نسخہ ثانیہ1011/amss
728۱۲۰۰ھ24فقہ حنفیمولانا وجیہ الدین الگجراتیشرح البسیط فی الفرائض لنجم الدین الشریجی1012/amss
826۱۱۰۰ھ25فقہ حنفیالسید الشریف علی بن محمد الجرجانیشرح البسیط فی الفرائض السراجیہ (معروف بہ الشریفیہ )1013/amss
undefinedundefined25فقہ حنفیundefined۲۔ الشرح المواقف ۔ ناقص الطرفین مجہول الاسم1013a/amss
683۱۲۷۵ھ26فقہ حنفیالسید الشریف علی بن محمد الجرجانیشرح البسیط فی الفرائض السراجیہ ۔ جدید الخط1014/amss
undefinedundefined26فقہ حنفیundefinedشرح البسیط فی الفرائض السراجیہ ۔ کمیاب1014a/amss
704۹۷۷ھ27فقہ حنفیملا معین الدین محمد الہروی المعروف بہ ملا مسکینشرح کنز الدقایق (المسماۃ بحل المسکین )1015/amss
705۱۱۰۰ھ28فقہ حنفیملا معین الدین محمد الہروی المعروف بہ ملا مسکینشرح کنز الدقایق (المسماۃ بحل المسکین )1016/amss
706۱۱۰۰ھ29فقہ حنفیداوٗد بن حسن الحنفیشرح کتاب الفرائض کنزۃ الدقایق ۔ کمیاب1017/amss
654۹۷۷ھ30فقہ حنفیعبید اللہ بن مسعود بن تاجشرح وقایۃ الروایہ فی مسائل الہدایہ محشی1018/amss
655۱۰۵۶ھ31فقہ حنفیعبید اللہ بن مسعود بن تاجشرح وقایۃ الروایہ فی مسائل الہدایہ محشی1019/amss
656۱۰۸۲ھ32فقہ حنفیعبید اللہ بن مسعود بن تاجشرح وقایۃ الروایہ فی مسائل الہدایہ محشی1020/amss
657۱۰۸۶ھ33فقہ حنفیعبید اللہ بن مسعود بن تاجشرح وقایۃ الروایہ فی مسائل الہدایہ محشی1021/amss
658۱۱۰۰ھ34فقہ حنفیعبید اللہ بن مسعود بن تاجشرح وقایۃ الروایہ فی مسائل الہدایہ محشی1022/amss
659۱۱۰۰ھ35فقہ حنفیعبید اللہ بن مسعود بن تاجشرح وقایۃ الروایہ فی مسائل الہدایہ محشی1023/amss
660۱۱۰۰ھ36فقہ حنفیعبید اللہ بن مسعود بن تاجشرح وقایۃ الروایہ فی مسائل الہدایہ محشی1024/amss
661۱۱۰۰ھ37فقہ حنفیعبید اللہ بن مسعود بن تاجشرح وقایۃ الروایہ فی مسائل الہدایہ محشی/amss1025
662۱۲۰۰ھ38فقہ حنفیعبید اللہ بن مسعود بن تاجشرح وقایۃ الروایہ فی مسائل الہدایہ محشی1026/amss
663۱۲۰۰ھ39فقہ حنفیعبید اللہ بن مسعود بن تاجشرح وقایۃ الروایہ فی مسائل الہدایہ محشی1027/amss
664۱۱۰۰ھ40فقہ حنفیعبید اللہ بن مسعود بن تاجشرح وقایۃ الروایہ فی مسائل الہدایہ محشی1028/amss
665۱۲۰۰ھ41فقہ حنفیعبید اللہ بن مسعود بن تاجشرح وقایۃ الروایہ فی مسائل الہدایہ محشی1029/amss
666۹۰۰۔۱۱۰۰ھ42فقہ حنفیعبید اللہ بن مسعود بن تاجشرح وقایۃ الروایہ فی مسائل الہدایہ محشی1030/amss
674۱۰۰۵ھ43فقہ حنفیعبدالعلی محمد بن محمد بن حسین البرجندی الحنفیشرح مختصر الوقایہ (الصدر الشریعہ)1031/amss
681۱۳۰۰ھ44فقہ حنفیابوالعلا محمود بن ابی بکر بن ابی العلا البخاری ثم الکلابازیضوء السراج1032/amss
647۱۲۸۹ھ45فقہ حنفیمحمد بن محمود احمد الحنفی المعروف بہ کمال الدین البابرتی الدمشقیالعنایہ فی شرح الہدایہ۔ جلد اول1033/amss
648128946فقہ حنفیمحمد بن محمود احمد الحنفی المعروف بہ کمال الدین البابرتی الدمشقیالعنایہ فی شرح الہدایہ۔ جلد ثانی1034/amss
715۱۲۶۲ھ47فقہ حنفیقوام الدین محمد بن محمد الکاکی النحجندی (مفتی ماردین)عیون المذہب الکاملی1035/amss
652۱۰۰۰ھ48فقہ حنفیکمال الدین محمد بن عبدالواحد السیواسیفتح القدیر للعاجز الفقیر (شرح الہدایہ من کتاب العتاق کتاب الوکالۃ)1036/amss
680۱۰۹۶ھ49فقہ حنفیسراج الدین محمد بن محمد بن عبدالرشید السجاوندی الحنفیالفرائض السراجیہ (محشی)1037/amss
679۹۷۵ھ49فقہ حنفیسراج الدین محمد بن محمد بن عبدالرشید السجاوندی الحنفیالفرائض السراجیہ (محشی)1037a/amss
689۸۰۰ھ50فقہ حنفیجمال الدین بن عماد الدین الحنفیفصول الاحکام فی اصول الاحکام(نسخہ قدیم و تاریخی)1038/amss
690۱۰۰۰ھ51فقہ حنفیجمال الدین بن عماد الدین الحنفیفصول الاحکام فی اصول الاحکام(نسخہ قدیم و تاریخی)1039/amss
691۱۱۰۰ھ52فقہ حنفیجمال الدین بن عماد الدین الحنفیفصول الاحکام فی اصول الاحکام(نسخہ قدیم و تاریخی)نایاب1040/amss
733۱۲۳۶ھ53فقہ حنفیمحمد بن قاضی زادہفیض الصمدانی فی شرح الکہدانی 1041/amss
695۱۰۸۱ھ54فقہ حنفیابوالبرکات عبداللہ بن احمد حافظ الدین النسفیالکافی فی شرح الوافی (کتاب السبع الی آخر کتاب)1042/amss
759۱۱۰۰ھ55فقہ حنفیundefinedکتاب الاضحیہ ۔ نادر1043/amss
760۱۰۸۴ھ56فقہ حنفیundefinedکتاب الفقہ (ہدایۃ الہدیہ)1044/amss
754۱۱۷۹ھ57فقہ حنفیابو جعفر محمد بن عمروکفایۃ الشعبی (ناقص الاول)1045/amss
646۱۱۰۷ھ58فقہ حنفیجلال الدین بن شمس الدین الجوارومی الکرمانیالکفایہ فی شرح الہدایہ (کفایۃ النہایہ )1046/amss
696undefined59فقہ حنفی عبداللہ بن احمد بن محمود النسفیکنز الدقایق (محشی)نسخہ قدیم1047/amss
698۱۲۰۰ھ60فقہ حنفی عبداللہ بن احمد بن محمود النسفیکنز الدقایق (محشی)1048/amss
699۱۲۰۰ھ61فقہ حنفی عبداللہ بن احمد بن محمود النسفیکنز الدقایق (محشی)1049/amss
undefinedundefined61فقہ حنفیundefined۱۔ رسالہ فقہ بطور سوال و جواب (فارسی)۔1049a/amss
700۱۲۰۰ھ62فقہ حنفی عبداللہ بن احمد بن محمود النسفیکنز الدقایق 1050/amss
697۱۱۰۰ھ63فقہ حنفی عبداللہ بن احمد بن محمود النسفیکنز الدقایق 1051/amss
701۱۲۰۰ھ64فقہ حنفی عبداللہ بن احمد بن محمود النسفیکنز الدقایق 1052/amss
702۱۱۰۰ھ65فقہ حنفی عبداللہ بن احمد بن محمود النسفیکنز الدقایق 1053/amss
703۱۲۰۰ھ66فقہ حنفی عبداللہ بن احمد بن محمود النسفیکنز الدقایق (کتاب الفرائض محشی)1054/amss
685۸۰۰ھ67فقہ حنفیمحمد بن الصدر الکبیر تاج الدین احمد بن الصدر الشاہدالمحبط البرہانی فی فقہ النعمانی (ذخیرۃ الفتاویٰ)جز اول1055/amss
686۱۱۰۰ھ68فقہ حنفیمحمد بن الصدر الکبیر تاج الدین احمد بن الصدر الشاہدالمحبط البرہانی فی فقہ النعمانی (ذخیرۃ الفتاویٰ)1056/amss
687۱۱۰۰ھ69فقہ حنفیمحمد بن الصدر الکبیر تاج الدین احمد بن الصدر الشاہدالمحبط البرہانی فی فقہ النعمانی (ذخیرۃ الفتاویٰ)جز الثانی1057/amss
633۱۰۰۰ھ70فقہ حنفیرضی الدین محمد بن محمد السرخسیالمحیط السرخسی (او محیط الرجوی الرابع الرابع) ۔ نایاب نسخہ قدیمہ کشف الظنون1058/amss
634۱۰۰۰ھ71فقہ حنفیرضی الدین محمد بن محمد السرخسیالمحیط السرخسی ۔ جز الثانی من کتاب الوکالہ الی آخر کتاب الفرائض 1059/amss
750۱۳۰۰ھ72فقہ حنفیابن محمد عراقی الشافعیمختار الجنایات 1060/amss
751۱۳۰۰ھ73فقہ حنفیابن محمد عراقی الشافعیمختار الجنایات 1061/amss
694۱۱۶۷ھ74فقہ حنفیابراہیم بن (محمد) بن ابراہیم الحلبیمختصر غنیۃ المستملی شرح منیۃ المصلی1062/amss
627۱۰۶۷ھ75فقہ حنفیابوالحسن بن احمد بن جعفر البغدادی المعروف بہ بالقدوریمختصر القدوری فی فروع الحنفیہ1063/amss
635۵۸۶ھ76فقہ حنفییوسف ابن محمد بن احمد بن السحٰق الخراسانیمعونۃ المعین المختصر من السیاسۃ الدنیا والدین (نادر قدیم )1064/amss
625۱۳۰۰ھ77فقہ حنفیابواللیث نصر بن محمد بن ابراہیم السمرقندیمقدمہ فی الصلوٰۃ ۔ ناقص الآخر1065/amss
737۱۰۹۶ھ78فقہ حنفیابراہیم بن محمد بن ابراہیم الحلبیملتقی الابحر1066/amss
758۱۱۰۰ھ79فقہ حنفیundefinedمنظومہ فی الفرائض1067/amss
undefinedundefined79فقہ حنفیعبداللہ ابن تواسوں۱۔ منظومہ فی الفرائض بزبان ترکی1067a/amss
651۱۰۰۰ھ80فقہ حنفیمولانا شمس الدین احمد المعروف بدر الدیننتائج الافکار فی کشف الامور (والموز) والاسرار1068/amss
652۱۱۰۰ھ81فقہ حنفیمولانا شمس الدین احمد المعروف بدر الدیننتائج الافکار فی کشف الامور (والموز) والاسرار(من کتاب الجہاد والی آخر الکتاب)1069/amss
669۸۳۳ھ82فقہ حنفیعبید اللہ بن مسعود بن تاج الشریعتمختصر الوقایہ (۵ نسخے ) قدیم نسخہ)1070/amss
670۹۸۶ھ83فقہ حنفیعبید اللہ بن مسعود بن تاج الشریعتمختصر الوقایہ (۵ نسخے ) قدیم نسخہ)1071/amss
672۱۰۰۰ھ84فقہ حنفیعبید اللہ بن مسعود بن تاج الشریعتمختصر الوقایہ (۵ نسخے ) قدیم نسخہ)1072/amss
671۱۱۵۶ھ85فقہ حنفیعبید اللہ بن مسعود بن تاج الشریعتمختصر الوقایہ (۵ نسخے ) قدیم نسخہ)1073/amss
673۱۱۰۰ھ86فقہ حنفیعبید اللہ بن مسعود بن تاج الشریعت۱۔ مختصر الوقایہ1074/amss
798۱۱۰۰ھ86فقہ حنفیعبید اللہ بن مسعود بن تاج الشریعت۲۔ الحاشیہ علی شرح العقائد النسفی 1074a/amss
741۱۲۰۰ھ87فقہ حنفیابوالاخلاص حسن الوفائی الشر نیلالی الحنفینور الایضاح ونجاۃ الارواح 1075/amss
644۱۲۹۰ھ88فقہ حنفیحسین بن علی بن الحجاج الصغنقی الحنفیالنہایہ فی شرح الہدایہ من کتاب البیوع الی کتاب الصلح1076/amss
645۱۲۹۱ھ89فقہ حنفیحسین بن علی بن الحجاج الصغنقی الحنفیالنہایہ فی شرح الہدایہ من کتاب انصاریہ تا آخر1077/amss
638۱۱۰۰ھ90فقہ حنفیعلی بن ابی بکر المغنیائی الہدایہ (محشی ) جدول طلائی1078/amss
639۱۱۰۰ھ91فقہ حنفیعلی بن ابی بکر المغنیائی الہدایہ (محشی ) جدول طلائی1079/amss
640۱۱۱۲ھ92فقہ حنفیعلی بن ابی بکر المغنیائی الہدایہ (محشی ) 1080/amss
642۱۶۹۶ء93فقہ حنفیعلی بن ابی بکر المغنیائی الہدایہ (من الکتاب البیوع الی آخر مسائل شتی)1081/amss
641۱۱۰۰ھ94فقہ حنفیعلی بن ابی بکر المغنیائی الہدایہ (المجلد اول الی کتاب الوقف)1082/amss
643۹۰۰ھ95فقہ حنفیعلی بن ابی بکر المغنیائی الہدایہ (من الکتاب البیوع الی آخر مسائل شتی)نسخہ قدیمہ1083/amss
628۸۰۰ھ96فقہ حنفیبدر الدین محمد بن عبداللہ الشبلی الدمشقی الطرابلسیالینابیع فی معرفۃ الاصول والتفازیع شرح مختصر القدوری1084/amss
740undefined97فقہ حنفیundefinedالمجموہ1085/amss
740۱۲۰۰ھ97فقہ حنفیزین الدین بن عمر بن ابراہیم بن محمد ابن انجم المصری۱۔ الرسائل الزینیہ فی المسائل الحنفیہ (۳۱رسائل)(منجملہ ۴۱ رسائل)۔1085a/amss
740۱۲۰۰ھ97فقہ حنفی(کشف الظنون)(یحیٰ بن محمد المصری) ۲۔ فتح مفرح الکرب (شرح العقیدہ المنفرجہ) فارسی1085b/amss
740۱۲۰۰ھ97فقہ حنفیرضی الدین عبدالغوراری ۔ شاگرد حالی۳۔ ترجمہ تحفۃ المرسلہ مولفہ شیخ محمد بن فضل اللہ معہ رسالہ اوراد صوفیہ1085c/amss
757undefined98فقہ حنفیundefinedالمجموعہ1086/amss
757۱۳۰۰ھ98فقہ حنفیابوالمحاسن محمد القایم۱۔ رسالہ فی تحقیق الصبح الصادق1086a/amss
764۱۳۰۰ھ98فقہ حنفیمحمد حیات السندی المدنی۲۔ رسالہ فی العفاء اللحیہ1086b/amss
764۱۳۰۰ھ98فقہ حنفیمحمد حیات السندی المدنی۳۔ بشارۃ لاہل الاشارہ1086c/amss
764۱۳۰۰ھ98فقہ حنفیundefined۴۔ زاد المتقی والمہتدی1086d/amss
undefinedundefined99فقہ حنفیundefinedالمجموعہ1087/amss
762۱۳۰۰ھ99فقہ حنفیالکیدانی۱۔ رسالہ فی الفقہ1087/amss
626۱۳۰۰ھ99فقہ حنفیundefined۲۔ شرح مقدمہ فی الصلوٰۃ اللیث السمرقندی1087a/amss
729undefined100فقہ حنفیundefinedالمجموعہ1088/amss
729۱۲۳۰ھ100فقہ حنفیشاہ وجیہ الدین۱۔ شرح البسیط للشریطی المدعو بہ شیخ زادہ فی علم الفرائض1088a/amss
729۱۲۳۰ھ100فقہ حنفیundefined۲۔ کتاب الفرائض1088b/amss
729۱۲۳۰ھ100فقہ حنفیامام طاہر بن احمد بن عبدالرشید البخاری (کشف الظنون)۳۔ کتاب الفرائض من خلاصۃ الفتاویٰ1088c/amss
744undefined101فقہ حنفیundefinedالمجموعہ1089/amss
744۱۲۰۰ھ101فقہ حنفیundefined۱۔قوانین علم الحساب والفرائض(محشی) (ذی النورین)۔1089/amss
763۱۳۰۰ھ101فقہ حنفیundefined۲۔کتاب الفرائض1089/amss
766۱۱۳۷ھ101فقہ حنفیللشیخ ابی عبداللہ محمد بن حسین الراجی۳۔شرح الاجوزہ الرجیہ فی الفرائض1089/amss
732undefined102فقہ حنفیundefinedالمجموعہ1090/amss
732۱۳۰۰ھ102فقہ حنفیلطف اللہ النسفی المعروف بالفاضل الکیدانی۱۔خلاصہ الکیدانی1090a/amss
732۱۳۰۰ھ102فقہ حنفیتاج الدین زنجانی (تبیان اساس الدین)۲۔شرح الکیدانی1090b/amss
732۱۳۰۰ھ102فقہ حنفیشمس الدین ابن کمال بادشاہ (تبیان اساس الدین)۳۔شرح الکیدانی1090c/amss
732۱۳۰۰ھ102فقہ حنفیundefined (تبیان اساس الدین)۴۔شرح الکیدانی1090d/amss
732۱۳۰۰ھ102فقہ حنفیundefined (تبیان اساس الدین)۵۔شرح الکیدانی1090e/amss
undefined۱۱۰۰ھ103فقہ حنفیمحمد بن احمد البہشتیشرح الفرائض السراجیہ2473/amss
undefined۱۱۰۰ھ104فقہ حنفیسراج الدین محمد بن محمد بن عبدالرشید الفرائض السراجیہ (محشی)2474/amss
766۱۱۳۷ھ105فقہ حنفیالشیخ ابی عبداللہ محمد بن حسین الراجیشرح الارجوزۃ الرحبیہ2499/amss
763۱۳۰۰ھ106فقہ حنفیundefinedکتاب الفرائض2501/amss
768۱۸۲۸ء1فقہ شافعیشمس الدین محمد بن احمد الخطیب الشربینیالاقناع فی حل الفاظ شجاع (شرح غایۃ الاختصار)1091/amss
769۱۲۰۰ھ2فقہ شافعیشمس الدین محمد بن احمد الخطیب الشربینیالاقناع فی حل الفاظ شجاع (شرح غایۃ الاختصار)1092/amss
783۱۲۸۵ھ3فقہ شافعیسعید بن محمد باعشبشری الکریم شرح مسائل التعلیم1093/amss
770۱۳۰۰ھ4فقہ شافعیشہاب الدین احمد بن علی ابن حجر الہشمی المکیتحفۃ المحتاج بشرح المنہاج1094/amss
771۱۳۰۰ھ5فقہ شافعیشہاب الدین احمد بن علی ابن حجر الہشمی المکیتحفۃ المحتاج بشرح المنہاج۔ جز الثانی1095/amss
772۱۳۰۰ھ6فقہ شافعیشہاب الدین احمد بن علی ابن حجر الہشمی المکیتحفۃ المحتاج بشرح المنہاج۔ جز الثالث1096/amss
773۷۸۱ھ7فقہ شافعینجم الدین عبدالغفار بن عبدالکریم القزوینی الشافعیالحادی الصغیر (محشی ۔ نسخہ قدیم)۔ جلد اول1097/amss
774۷۸۱ھ8فقہ شافعینجم الدین عبدالغفار بن عبدالکریم القزوینی الشافعیالحادی الصغیر (محشی ۔ نسخہ قدیم)۔ جلد الثانی1098/amss
775۷۸۱ھ9فقہ شافعینجم الدین عبدالغفار بن عبدالکریم القزوینی الشافعیالحادی الصغیر (محشی ۔ نسخہ قدیم)۔ 1099/amss
779۱۳۰۰ھ10فقہ شافعیزین الدین عبدالقاہر بن احمد بن علی الفاکہی المکیحسن التوسل فی آداب الزیارۃ افضل الرسولؐ1100/amss
777۱۳۰۰ھ11فقہ شافعیابو عبداللہ محمد بن عبدالرحمٰن بن الحسین القرشی العثمانیرحمۃ الامہ فی اختلاف الائمہ1101/amss
776۱۱۲۳ھ12فقہ شافعیابو عبداللہ محمد بن عبدالرحمٰن بن الحسین القرشی العثمانیرحمۃ الامہ فی اختلاف الائمہ1102/amss
778۱۱۵۹ھ13فقہ شافعیابو عبداللہ محمد بن عبدالرحمٰن بن الحسین القرشی العثمانیرحمۃ الامہ فی اختلاف الائمہ1103/amss
785۱۳۰۰ھ14فقہ شافعیالمعلم سالم بن عبداللہ بن سعد بن سمری الخضریسفینۃ النجاۃ (فی احکام الصلوٰۃ)1104/amss
784۱۰۹۸ھ15فقہ شافعیشہاب الدین احمد بن علی بن حجر الہشمی الاشہنی۱۔ شرح المقدمۃ الحضرمیہ1105/amss
784۱۰۹۸ھ15فقہ شافعیابوالفضل عبدالعزیز بن علی بن عبدالعزیز الاشہنی۲۔ رسالہ فی الفرائض1105/amss
784۱۰۹۸ھ15فقہ شافعیبرہان الدین الرزنوجی۳۔ تعلیم المتعلم طریق التعلم1105a/amss
767۱۳۰۰ھ16فقہ شافعیالقاضی ابی شجاع احمد بن حسینغایۃ الاختصار (مختصر ابی شجاع)1106/amss
780۱۲۰۰ھ17فقہ شافعیعبدالوہاب بن احمد بن علی الشعرانیالمیزان الشعرانی (المیزان الخضریہ)1107/amss
781۱۲۰۰ھ18فقہ شافعیعبدالوہاب بن احمد بن علی الشعرانیالمیزان الشعرانی (المیزان الخضریہ)1108/amss
782۱۱۰۰ھ19فقہ شافعیعبدالوہاب بن احمد بن علی الشعرانیالمیزان الشعرانی (المیزان الخضریہ)(ناقص الاول)1109/amss
786۱۱۰۰ھ20فقہ شافعیابن تیمیہ الحنبلیالسیاسۃ الاسلامیہ الشرعیہ1110/amss
787۱۲۰۰ھ21فقہ شافعیتقی الدین ابوالبقاء بن احمدمنتھی الارادات1111/amss
786۱۱۰۰ھ20فقہ حنبلی تقی الدین ابوالعباس احمد بن عبدالحلیم بن عبدالسلام ابن تیمیہ الحنبلی الجوامع فی السیاسۃ الالٰہیہ والآیات النبویہ1110a/amss
787۱۲۰۰ھ21فقہ حنبلی تقی الدین ابوالباقر محمد بن احمدبن عبدالعزیز الحنبلی الفتوجیمنتھی الارادات(کمیاب)1111a/amss
765۱۱۹۱ھ22فقہ مالکیعبدالباقی بن یوسف الرزقانی المالکیشرح مقدمۃ العزیزیہ للجماعۃ الازہریہ1112/amss
753۱۲۰۰ھ1فتاویٰ برہان الدین ابراہیم بن ابی بکر بن محمد بن حسین الاخلاطی الحسینیجواہر الاخلاطی فی الفتاویٰ (نایاب)1113/amss
738۱۲۰۰ھ2فتاویٰ (امیر)ابوالمعالی ابن خواجہ البخاری المعروف بہ قاضیحسب المفتی (ناقص الآخر)1114/amss
631۱۲۰۰ھ3فتاویٰ احمد بن محمد بن ابی بکرخزانۃ الفتاویٰ (ناقص الآخر)1115/amss
undefinedundefined3فتاویٰ شیخ عبدالحق۱۔ تکمیل الایمان (فارسی)۔1115a/amss
712۱۳۰۰ھ4فتاویٰ الشیخ الحسین بن محمد السمعانیخزانۃ المفتین۔ نصف اول1116/amss
713۱۳۰۰ھ5فتاویٰ الشیخ الحسین بن محمد السمعانیخزانۃ المفتین۔ نصف ثانی1117/amss
714۱۳۰۰ھ6فتاویٰ الشیخ الحسین بن محمد السمعانیخزانۃ المفتین۔ ناقص الطرفین1118/amss
678۱۰۰۰ھ7فتاویٰ برہان الدین صدر الشہیر محمود بن احمد بن عبدالعزیز بن عمرالذخیرۃ البرہانیہ (المشہور ذخیرۃ الفتاویٰ از کتاب الدعوی تا کتاب الحیال ) نسخہ قدیم1119/amss
749۱۲۵۲ھ8فتاویٰ تابع محمد ابن شیخ محمد سعید مفتی لکھنؤالسراج المنیر تلخیص فی انوار الآثار بالتنویر1120/amss
730۱۰۹۰ھ9فتاویٰ حافظ الدین محمد بن محمد البزاز الکرداریفتاوی البزازیہ المعروف بالجامع الوجیز1121/amss
752۱۱۰۰ھ10فتاویٰ عبدالوہاب بن با یزید بن ابی سعید الپورانیفتاوی الپورانیہ (نادر)1122/amss
716۹۶۲ھ11فتاویٰ عالم بن علاء الدین الحنفی صدی ہشتم (بحکم تاتار خان۷۵۲ھ دہلی)فتاوی تاتارخانیہ۔ جلد اول1123/amss
717۱۱۰۰ھ12فتاویٰ عالم بن علاء الدین الحنفی صدی ہشتم (بحکم تاتار خان۷۵۲ھ دہلی)فتاوی تاتارخانیہ۔ جلد ثانی1124/amss
718۱۲۸۶ھ13فتاویٰ عالم بن علاء الدین الحنفی صدی ہشتم (بحکم تاتار خان۷۵۲ھ دہلی)فتاوی تاتارخانیہ۔ جلد ثالث (من کتقاب ینابیع)1125/amss
719۱۲۸۸ھ14فتاویٰ عالم بن علاء الدین الحنفی صدی ہشتم (بحکم تاتار خان۷۵۲ھ دہلی)فتاوی تاتارخانیہ(من کتاب الایمان الی آخر کتاب تصرف)1126/amss
720۱۲۸۹ھ15فتاویٰ عالم بن علاء الدین الحنفی صدی ہشتم (بحکم تاتار خان۷۵۲ھ دہلی)فتاوی تاتارخانیہ(من کتاب الدعوی الی کتاب المضاربہ)1127/amss
721۱۲۹۹ھ16فتاویٰ عالم بن علاء الدین الحنفی صدی ہشتم (بحکم تاتار خان۷۵۲ھ دہلی)فتاوی تاتارخانیہ۔ جلد سابع1128/amss
722۱۱۰۰ھ17فتاویٰ عالم بن علاء الدین الحنفی صدی ہشتم (بحکم تاتار خان۷۵۲ھ دہلی)فتاوی تاتارخانیہ(من کتاب الکفالہ الی کتاب الوکالہ)1129/amss
723۱۱۰۰ھ18فتاویٰ عالم بن علاء الدین الحنفی صدی ہشتم (بحکم تاتار خان۷۵۲ھ دہلی)فتاوی تاتارخانیہ(من کتاب الودیعہ الی کتاب الاجارہ)1130/amss
724۱۱۰۰ھ19فتاویٰ عالم بن علاء الدین الحنفی صدی ہشتم (بحکم تاتار خان۷۵۲ھ دہلی)فتاوی تاتارخانیہ(من کتاب المکاتب الی الذبائح)1131/amss
725۱۱۰۰ھ20فتاویٰ عالم بن علاء الدین الحنفی صدی ہشتم (بحکم تاتار خان۷۵۲ھ دہلی)فتاوی تاتارخانیہ(من کتاب التجری الی الجنایات)1132/amss
726۱۱۰۰ھ21فتاویٰ ابوالفتح رکن الدین ابن حسام الدین المفتی ناگوریفتاوی الحمادیہ1133/amss
727۱۱۰۰ھ22فتاویٰ ابوالفتح رکن الدین ابن حسام الدین المفتی ناگوریفتاوی الحمادیہ1134/amss
742۱۱۰۰ھ23فتاویٰ خیر الدین بن احمد الرمکیالفتاوی الخیریہ لنفع البریہ1135/amss
755۱۱۸۵ھ24فتاویٰ شیخ عبدالرحمٰن الگجراتی۱۔ افتاوی الرحمانی1136/amss
undefined۱۲۰۰ھ24فتاویٰ undefined۲۔ رسالہ صیدیہ در بیان حلال و حرام جانوران وپرندگان وغیرہ1136a/amss
undefined۱۰۸۷ھ24فتاویٰ undefined۳۔ رسالہ قاضی ودزد (فارسی)۔1136b/amss
756۱۲۰۰ھ25فتاویٰ ابو محمدالفتاوی الرحمانی (قدرے ناقص الآخر)1137/amss
676۱۲۰۰ھ26فتاویٰ سراج الدین (ابو محمد ) ابوالحسن علی بن عثمان الاوشی الدخانیالفتاویٰ السراجیہ 1138/amss
677۱۲۰۰ھ27فتاویٰ سراج الدین (ابو محمد ) ابوالحسن علی بن عثمان الاوشی الدخانیالفتاویٰ السراجیہ 1139/amss
745۱۲۰۰ھ28فتاویٰ شیخ نظام الدین برہانپوری معہ دیگر علماءفتاوی عالمگیری (معروف بہ فتاوی الہندیہ)۔ جلد ثالث1140/amss
746۱۲۰۰ھ29فتاویٰ شیخ نظام الدین برہانپوری معہ دیگر علماءفتاوی عالمگیری (معروف بہ فتاوی الہندیہ)۔ جلد رابع1141/amss
747۸۹۸ھ30فتاویٰ شیخ نظام الدین برہانپوری معہ دیگر علماءفتاوی عالمگیری (معروف بہ فتاوی الہندیہ)(از کتاب الاجازہ الی باب فی المتفرقات)۔ جلد خامس1142/amss
748۱۲۰۰ھ31فتاویٰ شیخ نظام الدین برہانپوری معہ دیگر علماءفتاوی عالمگیری (معروف بہ فتاوی الہندیہ)(از کتاب التجری تا کتاب الفرائض)۔ جلد چہارم1143/amss
636۷۶۴ھ32فتاویٰ فخر الدین الحسن بن منصور بن محمد بن محمود الادرجندی الفرقانیفتاوی قاضی خان۔ نسخہ قدیمہ1144/amss
637۹۰۰ھ33فتاویٰ فخر الدین الحسن بن منصور بن محمد بن محمود الادرجندی الفرقانیفتاوی قاضی خان۔ نسخہ قدیمہ(جز اول و ثانی)1145/amss
632۱۲۹۵ھ34فتاویٰ حسام الدین برہان الاسلام ابو جعفر عمر بن عبدالعزیز بن عمرفتاوی الکبری ۔ نایاب (واقعات الحسامی)1146/amss
688۱۰۸۷ھ35فتاویٰ ابوالرجا مختار بن محمود نجم الدین محمد الزاہدی الغز عینیقنیۃ المنیۃ لتتمیم الغنیۃ فی الفتاوی ۔ نایاب1147/amss
743۹۱۰ھ36فتاویٰ بدر الدین ابن تاج الدین عبدالرحیم اللاہوریمطالب المومنین (فتاوی حنفیہ)1148/amss
1155۹۰۹ھ37فتاویٰ ابو منصور حسن بن یوسف بن علی المطہر الحلی تذکرۃ الفقہاء ۔ جز الثامن1149/amss
1178۹۰۹ھ38فتاویٰ جمال الدین احمد بن محمد الحلی الموجز الحاوی لتحریر الفتاوی ۔ نادر1150/amss
1179undefined38فتاویٰ جمال الدین احمد بن محمد فہدالحلی۱۔ اللمعۃ الجلیلہ فی معرفۃ النیہ1150a/amss
1170undefined38فتاویٰ شیخ محمد بن مکی (الشہید الاول)۲۔ البیان فی الفقہ (کتاب الطہارت الی الصوم)۔1150b/amss
910۱۰۸۱ھ1تفسیر امامیہمحمد بن مرتضیٰ المدعو بہ محسن الکاشی المتخلص بہ فیضالاصفیہ فی تفسیر القرآن (منتخب تفسیر الصافی)1151/amss
895۱۲۴۱ھ2تفسیر امامیہشیخ شرف الدین بن علی النجفی الاسترآبادی الکراجکیتاویل الآیات الظاہرہ فی فضائل العترۃ الطارہ ۔ کمیاب1152/amss
906۱۳۰۰ھ3تفسیر امامیہمحمد بن ابراہیم المعروف بہ صدر الشیرازیتفسیر سورۃ الزلزلہ۔ نایاب1153/amss
905۱۳۰۰ھundefinedتفسیر امامیہمحمد بن ابراہیم المعروف بہ صدر الشیرازی۱۔ تفسیر سورۃ الواقعہ1153a/amss
2575۱۳۰۰ھ4تفسیر امامیہمحمد بن ابراہیم المعروف بہ صدر الشیرازیتفسیر آیہ نور مع متفرق عبارات و اشعار وغیرہ1154/amss
883۱۰۳۳ھ5تفسیر امامیہابوالحسن علی بن ابراہیم بن ہاشم القمیتفسیر القرآن 1155/amss
909۱۱۶۳ھ6تفسیر امامیہمہذب الدین احمد بن عبدالرضا الحلی البصریتفسیر القرآن ۔ محشی نادر و نایاب1156/amss
909undefined6تفسیر امامیہundefined۱۔ تفسیر آیات قرآنی متعلقہ فضیلت اہل بیت علیہم السلام (فارسی ۔ نا تمام)۔1156a/amss
893۱۱۰۰ھ7تفسیر امامیہرضی الدین علی ابوالفضل بن الحسن الفضل الطبرسیالجوامع الجامع (من سورۃ مریم الی آخر القرآن)1157/amss
894۱۲۰۰ھ8تفسیر امامیہرضی الدین علی ابوالفضل بن الحسن الفضل الطبرسیالجوامع الجامع (من سورۃ الکہف الی آخر القرآن)1158/amss
904۱۲۰۰ھ9تفسیر امامیہبہاء الدین محمد بن حسین بن عبدالصمد العاملی الحارثی الہمدانیالحاشیہ علی تفسیر البیضاوی1159/amss
898۹۹۶ھ10تفسیر امامیہملا احمد بن محمد اردبیلیزبدۃ البیان فی براہین احکام القرآن (تفسیر آیات الاحکام)1160/amss
899۱۰۰۰ھ11تفسیر امامیہملا احمد بن محمد اردبیلیزبدۃ البیان فی براہین احکام القرآن (تفسیر آیات الاحکام)1161/amss
901۱۰۸۴ھ12تفسیر امامیہملا احمد بن محمد اردبیلیزبدۃ البیان فی براہین احکام القرآن (تفسیر آیات الاحکام)1162/amss
900۱۰۶۷ھ13تفسیر امامیہملا احمد بن محمد اردبیلیزبدۃ البیان فی براہین احکام القرآن (تفسیر آیات الاحکام)1163/amss
902۱۰۹۸ھ14تفسیر امامیہملا احمد بن محمد اردبیلیزبدۃ البیان فی براہین احکام القرآن (تفسیر آیات الاحکام)1164/amss
903۱۱۱۵ھ15تفسیر امامیہملا احمد بن محمد اردبیلیزبدۃ البیان فی براہین احکام القرآن (تفسیر آیات الاحکام)1165/amss
897۱۱۰۰ھ16تفسیر امامیہعبداللہ السیوری الاسدی الحلیکنز العرفان فی فقہ القرآن (تفسیر آیات الاحکام من کتاب الطہارۃ الی کتاب الجہاد)1166/amss
896۹۲۵ھ17تفسیر امامیہعبداللہ السیوری الاسدی الحلیکنز العرفان فی فقہ القرآن (تفسیر آیات الاحکام من کتاب الطہارۃ الی کتاب الجہاد)1167/amss
887۱۱۰۰ھ18تفسیر امامیہرضی الدین علی ابوالفضل بن الحسن الفضل الطبرسیمجمع البیان العلوم القرآن معروف بہ تفسیر طبرسی1168/amss
886۱۱۰۰ھ19تفسیر امامیہرضی الدین علی ابوالفضل بن الحسن الفضل الطبرسیمجمع البیان العلوم القرآن معروف بہ تفسیر طبرسی1169/amss
884۱۰۵۶ھ20تفسیر امامیہرضی الدین علی ابوالفضل بن الحسن الفضل الطبرسیمجمع البیان العلوم القرآن معروف بہ تفسیر طبرسی1170/amss
885۱۰۵۶ھ21تفسیر امامیہرضی الدین علی ابوالفضل بن الحسن الفضل الطبرسیمجمع البیان العلوم القرآن معروف بہ تفسیر طبرسی1171/amss
888۹۴۹ھ22تفسیر امامیہرضی الدین علی ابوالفضل بن الحسن الفضل الطبرسیمجمع البیان العلوم القرآن معروف بہ تفسیر طبرسی1172/amss
839۱۱۰۰ھ23تفسیر امامیہرضی الدین علی ابوالفضل بن الحسن الفضل الطبرسیمجمع البیان العلوم القرآن معروف بہ تفسیر طبرسی1173/amss
890۱۱۰۰ھ24تفسیر امامیہرضی الدین علی ابوالفضل بن الحسن الفضل الطبرسیمجمع البیان العلوم القرآن معروف بہ تفسیر طبرسی1174/amss
891۷۰۰ھ25تفسیر امامیہرضی الدین علی ابوالفضل بن الحسن الفضل الطبرسیمجمع البیان العلوم القرآن معروف بہ تفسیر طبرسی1175/amss
892۸۸۹ھ26تفسیر امامیہرضی الدین علی ابوالفضل بن الحسن الفضل الطبرسیمجمع البیان العلوم القرآن معروف بہ تفسیر طبرسی1176/amss
907۱۰۹۰ھ27تفسیر امامیہعبد علی جمعۃ العروسینور الثقلین (کمیاب)۔ جلد اول و ثانی۔ کمیاب1177/amss
908۱۰۹۰ھ28تفسیر امامیہعبد علی جمعۃ العروسینور الثقلین (کمیاب)۔ جلد ثالث۔ کمیاب1178/amss
undefinedundefined1اصول حدیث امامیہشیخ زین الدین (بن علی بن احمد بن محمد العاملی الجمعہ الشہیدثانی)شرح البدایہ فی علم درایۃ الحدیث1186/amss
undefinedundefined2اصول حدیث امامیہشیخ زین الدین (بن علی بن احمد بن محمد العاملی الجمعہ الشہیدثانی)شرح البدایہ فی علم درایۃ الحدیث۔ نسخہ ثالثہ1187/amss
undefinedundefined3اصول حدیث امامیہشیخ زین الدین (بن علی بن احمد بن محمد العاملی الجمعہ الشہیدثانی)۱۔شرح البدایہ فی علم درایۃ الحدیث1188/amss
undefinedundefined3اصول حدیث امامیہحسن بن یوسف بن علی بن المطہر الحلی۲۔ اسانید الحدیث1188/amss
undefinedundefined3اصول حدیث امامیہابوالعباس احمد بن علی بن احمد بن العباس بن محمد بن عبداللہ بن ابراہیمکتاب الرجال الشیعہ1188a/amss
undefinedundefined4اصول حدیث امامیہبہاء الدین محمد بن حسین بن عبدالصمد العاملی الحارثی الجبعی العاملیالوجیزہ فی علم الدرایۃ1189/amss
1012۱۱۰۰ھ1حدیث امامیہبہاء الدین محمد بن حسین بن عبدالصمد العاملی الحارثی الجبعی العاملیالاربعین و شرحہ1190/amss
1013۱۲۰۰ھ2حدیث امامیہبہاء الدین محمد بن حسین بن عبدالصمد العاملی الحارثی الجبعی العاملیالاربعین و شرحہ1191/amss
1014۱۰۳۱ھ3حدیث امامیہبہاء الدین محمد بن حسین بن عبدالصمد العاملی الحارثی الجبعی العاملیالاربعین و شرحہ1192/amss
1015۱۱۰۰ھ4حدیث امامیہبہاء الدین محمد بن حسین بن عبدالصمد العاملی الحارثی الجبعی العاملیالاربعین و شرحہ1193/amss
962۱۰۸۳ھ5حدیث امامیہابو جعفر محمد بن الحسین بن علی الطوسی شیخ الطائفہالاستبصار فیما اختلف من الاخبار1194/amss
964۱۱۰۰ھ6حدیث امامیہابو جعفر محمد بن الحسین بن علی الطوسی شیخ الطائفہالاستبصار فیما اختلف من الاخبار1195/amss
965۱۱۰۰ھ7حدیث امامیہابو جعفر محمد بن الحسین بن علی الطوسی شیخ الطائفہالاستبصار فیما اختلف من الاخبار1196/amss
963۱۰۸۷ھ8حدیث امامیہابو جعفر محمد بن الحسین بن علی الطوسی شیخ الطائفہالاستبصار فیما اختلف من الاخبار1197/amss
1002۸۷۰ھ9حدیث امامیہابو جعفر محمد بن الحسین بن علی الطوسی شیخ الطائفہالامالی فی الحدیث1198/amss
1035۱۲۰۰ھ10حدیث امامیہملا محمد باقر بن محمد تقی بن مقصودعلی المجلسیبحار الانوار الجامعۃ الدر واخبار1199/amss
1036۱۰۷۷ھ11حدیث امامیہملا محمد باقر بن محمد تقی بن مقصودعلی المجلسیبحار الانوار الجامعۃ الدر واخبار۔ جلد دوم1200/amss
931۱۲۰۰ھ12حدیث امامیہمحمد الصادقالبیان الشافی فی حل احادیث ۔ کتاب الکافی (نادر)1201/amss
1029۱۱۰۰ھ12حدیث امامیہمحمد بن مرتضیٰ المدعو بہ محسن فیض کاشانی۱۔ تقویم المحسنین المعروف بہ احسن التقویم1201a/amss
977۱۰۷۹ھ13حدیث امامیہالمفضل بن عمر (مترجم باقر مجلسی)توحید مفضل (روایات محمد سنان ) (الادلہ علی الخلق والتدبیر)1202/amss
946۱۱۰۰ھ14حدیث امامیہشیخ الطائفہ ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی الطوسیتہذیب الاحکام (من کتاب الحج)1203/amss
947۱۱۰۰ھ15حدیث امامیہشیخ الطائفہ ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی الطوسیتہذیب الاحکام (من کتاب المزار الی آخر)1204/amss
945۱۰۵۹ھ16حدیث امامیہشیخ الطائفہ ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی الطوسیتہذیب الاحکام (مکمل نسخہ)1205/amss
948۱۱۰۰ھ17حدیث امامیہشیخ الطائفہ ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی الطوسیتہذیب الاحکام (من کتاب الزیارات)1206/amss
949۱۱۰۰ھ18حدیث امامیہشیخ الطائفہ ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی الطوسیتہذیب الاحکام (من کتاب الجہاد الی آخر الکتاب)1207/amss
952۱۰۵۱ھ19حدیث امامیہشیخ الطائفہ ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی الطوسیتہذیب الاحکام (من کتاب الطہارۃ وکتاب الصلوٰۃ)1208/amss
953۱۰۵۱ھ20حدیث امامیہشیخ الطائفہ ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی الطوسیتہذیب الاحکام (من کتاب الزکوٰۃ الی کتاب الجہاد)1209/amss
956۱۰۶۷ھ21حدیث امامیہشیخ الطائفہ ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی الطوسیتہذیب الاحکام (من کتاب الدیون الی آخر الکتاب)1210/amss
954۱۱۲۳ھ22حدیث امامیہشیخ الطائفہ ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی الطوسیتہذیب الاحکام (من کتاب الطہارۃ وکتاب الصلوٰۃ)1211/amss
955۱۰۸۳ھ23حدیث امامیہشیخ الطائفہ ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی الطوسیتہذیب الاحکام (من کتاب الطہارۃ وکتاب الصلوٰۃ)1212/amss
957۱۱۰۰ھ24حدیث امامیہشیخ الطائفہ ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی الطوسیتہذیب الاحکام (من کتاب الصلوٰۃ الی کتاب الحج)1213/amss
950۱۱۰۰ھ25حدیث امامیہشیخ الطائفہ ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی الطوسیتہذیب الاحکام (من کتاب الجہاد الی آخر)1214/amss
958۹۶۱ھ26حدیث امامیہشیخ الطائفہ ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی الطوسیتہذیب الاحکام (من کتاب الزیارات الی کتاب الآیات)۔ناقص الآخر1215/amss
951۱۱۰۰ھ27حدیث امامیہشیخ الطائفہ ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی الطوسیتہذیب الاحکام (من کتاب الجہاد الی آخر)1216/amss
959۱۱۰۰ھ28حدیث امامیہشیخ الطائفہ ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی الطوسیتہذیب الاحکام (من کتاب الحج الی کتاب الزیارات)1217/amss
960۱۱۰۰ھ29حدیث امامیہشیخ الطائفہ ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی الطوسیتہذیب الاحکام (من کتاب الدیون الی کتاب الصید والذبائح)1218/amss
961۱۰۶۷ھ30حدیث امامیہشیخ الطائفہ ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی الطوسیتہذیب الاحکام (من کتاب الحج والکتاب الدیون والکفلات )۔ ناقص الآخر1219/amss
981۱۲۰۰ھ31حدیث امامیہابو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن موسیٰ بن بابویہ القمی الصدوق۱۔ ثواب الاعمال (لوح مطلا مذہب)۔1220/amss
982۱۱۲۰ھ31حدیث امامیہابو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن موسیٰ بن بابویہ القمی الصدوق۲۔ عقاب الاعمال 1220a/amss
982undefined31حدیث امامیہعلامہ حلی جمال الدین الحسن بن یوسف بن علی بن مطہر۳۔ الوصیۃ الحلی 1220b/amss
1900۱۰۶۳ھ31حدیث امامیہشیخ علی بن احمد الشیرازی الانصاری۴۔ تحفۃ الملوک ۔ ناقص الاول1220c/amss
983۱۳۰۰ھ32حدیث امامیہابوجعفر محمد بن علی بن الحسین بن موسیٰ بن بابویہ القمی الصدوق۱۔ ثواب الاعمال 1221/amss
undefined۱۳۰۰ھ32حدیث امامیہابوجعفر محمد بن علی بن الحسین بن موسیٰ بن بابویہ القمی الصدوق۲۔ عقاب الاعمال 1221a/amss
1286۱۲۲۱ھ33حدیث امامیہمحمد بن محمد الشعیری المجلسیجامع الاخبار1222/amss
1287۱۲۷۰ھ34حدیث امامیہمحمد بن محمد الشعیری المجلسیجامع الاخبار1223/amss
929۱۱۰۰ھ35حدیث امامیہمرزا رفیع الدین محمد بن حیدر الحسینیحاشیہ علی اصول الکافی لمحمد بن یعقوب کلینی (کتاب العقل والعلم والتوھید) کمیاب1224/amss
1019۱۰۴۳ھ36حدیث امامیہبہاء الدین محمد بن حسین عبد الصمد الحارثی العاملیحبل المتین فی احکام الدین 1225/amss
1020108537حدیث امامیہبہاء الدین محمد بن حسین عبد الصمد الحارثی العاملیحبل المتین فی احکام الدین 1226/amss
944۱۱۰۰ھ38حدیث امامیہنظام الدین الجیلانیحواشی علی حل مشکلات دقایق احادیث الکتاب من لا یحضرہ الفقیہ میر محمد باقر الداماد (علی الکتاب الصلوٰۃ)1227/amss
1034۱۲۰۰ھ39حدیث امامیہمحمد بن محمد التقی المدعو بباقرشرح الاربعین حدیثا1228/amss
930۱۱۱۲ھ40حدیث امامیہمحمد ہادی ابن محمد ابن صالح المازندرانیالشرح الکافی (فروع کتاب الصلوٰۃ ) کمیاب1229/amss
928۱۱۰۰ھ41حدیث امامیہصدر الدین محمد بن ابراہیم الشیرازی معروف بہ ملا صدراالشرح الکافی (کتاب العقل)1230/amss
1043۱۰۰۰ھ42حدیث امامیہابو علی امین الدین الفضل بن الحسن الطبرسیصحیفۃ الاحادیث1231/amss
1025۱۰۷۴ھ43حدیث امامیہمہذب الدین احمد بن عبدالرضا الحلی البصریالعافیۃ الوافیہ1232/amss
2498۱۲۰۰ھ44حدیث امامیہابو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن موسیٰ بن بابویہ القمی الصدوقعیون الاخبار الرضاؑ1233/amss
2497۱۰۹۳ھ45حدیث امامیہابو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن موسیٰ بن بابویہ القمی الصدوقعیون الاخبار الرضاؑ1234/amss
249697146حدیث امامیہابو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن موسیٰ بن بابویہ القمی الصدوقعیون الاخبار الرضاؑ1235/amss
2499۹۸۴ھ47حدیث امامیہابو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن موسیٰ بن بابویہ القمی الصدوقعیون الاخبار الرضاؑ(از ابتداء ایک ورق ناقص)1236/amss
2500۱۰۰۰ھ48حدیث امامیہابو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن موسیٰ بن بابویہ القمی الصدوقعیون الاخبار الرضاؑ(نا تمام )1237/amss
984۱۰۰۰ھ49حدیث امامیہابو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن موسیٰ بن بابویہ القمی الصدوقعلل الشرائع والاحکام1238/amss
985۱۰۰۰ھ50حدیث امامیہابو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن موسیٰ بن بابویہ القمی الصدوقعلل الشرائع والاحکام1239/amss
915۱۰۰۰ھ51حدیث امامیہابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی ابن اسحٰق الکلینیالکافی (اصول و فروع ۔ من ابتداء الی کتاب الصیام)1240/amss
916۱۰۰۰ھ52حدیث امامیہابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی ابن اسحٰق الکلینیالکافی (اصول و فروع ۔ من کتاب الجہاد الی آخر)1241/amss
917۱۰۷۱ھ53حدیث امامیہابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی ابن اسحٰق الکلینیالکافی (اصول و فروع ۔ من ابتداء الی کتاب الجہاد)1242/amss
918۱۱۰۰ھ54حدیث امامیہابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی ابن اسحٰق الکلینیالکافی (اصول و فروع ۔ من ابتداء الی کتاب الجنائز)1243/amss
919۱۱۰۰ھ55حدیث امامیہابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی ابن اسحٰق الکلینیالکافی (اصول و فروع ۔ من ابتداء تا کتاب العشرہ)1244/amss
920۱۱۰۰ھ56حدیث امامیہابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی ابن اسحٰق الکلینیالکافی (اصول )1245/amss
921۱۰۶۲ھ57حدیث امامیہابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی ابن اسحٰق الکلینیالکافی (اصول )1246/amss
922۱۰۸۴ھ58حدیث امامیہابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی ابن اسحٰق الکلینیالکافی (اصول )1247/amss
923۱۱۲۷ھ59حدیث امامیہابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی ابن اسحٰق الکلینیالکافی (اصول ۔ از کتاب الایمان والکفر تا آخر)1248/amss
924۱۰۹۰ھ60حدیث امامیہابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی ابن اسحٰق الکلینیالکافی (اصول )1249/amss
undefinedundefined60حدیث امامیہابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی ابن اسحٰق الکلینی۱۔ الغایۃ القصایہ فی معرفۃ الدنیا1249a/amss
925۱۱۰۰ھ61حدیث امامیہابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی ابن اسحٰق الکلینیالکافی (فروع ۔ من کتاب المعیشت الی کتاب الفرائض)1250/amss
926۹۸۰ھ62حدیث امامیہابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی ابن اسحٰق الکلینیالکافی ( فروع ۔ من کتاب الجنائز تا کتاب الرضا)1251/amss
622۷۵۶ھ63حدیث امامیہمحمد بن محمد الحنفی الحکیم الشاہدالکافی فی فروع الحنفیہ (ناقص الاول ) نسخہ قدیم1252/amss
927۱۰۸۱ھ64حدیث امامیہابو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن موسیٰ بن بابویہ القمی الصدوقالکافی (اصول و فروع کتاب الروضہ)1253/amss
986۱۰۶۲ھ65حدیث امامیہابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی ابن اسحٰق الکلینیکتاب التوحید1254/amss
988۱۰۷۷ھ66حدیث امامیہابو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن موسیٰ بن بابویہ القمی الصدوق۱۔ کتاب الخصال (نسخہ نفیسہ)۔1255/amss
988۱۰۷۷ھ66حدیث امامیہابو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن موسیٰ بن بابویہ القمی الصدوق۲۔ المجالس المواعظ فی الحدیث (الامالی)۔1255a/amss
987۱۰۸۸ھ67حدیث امامیہابو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن موسیٰ بن بابویہ القمی الصدوقکتاب الخصال1256/amss
1022۱۱۲۳ھ68حدیث امامیہقاضی بن کاشف الدین محمد الیزدیکشاف حقایق الاحادیث (شرح کتاب الاصول الکلافی للکلینی)1257/amss
989۱۲۰۰ھ69حدیث امامیہابو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن موسیٰ بن بابویہ القمی الصدوق المجالس المواعظ فی الحدیث (الامالی)۔ ناقص الطرفین1258/amss
1045۱۱۰۰ھ70حدیث امامیہundefinedمجموعہ احادیث واقوال ھکماء والعلماء۔ نسخہ قدیم1259/amss
976۱۱۴۶ھ71حدیث امامیہمنسوب بہ امام ابو علی جعفر بن محمد بن الباقر علیہم السلام۱۔ مصباح الشریعہ ومفتاح الحقیقۃ (من کلام امام الصادقؑ)۔1260/amss
560۱۱۴۹ھ71حدیث امامیہسید محمد سعد اللہ۲۔ احادیث فی فجائل سید نا علی ابن ابی طالب ؑ1260a/amss
561۱۱۴۷ھ71حدیث امامیہسید محمد سعد اللہ۳۔ النور المضی فی اللوامع اھوال آل النبیؑ1260b/amss
975۱۲۰۰ھ72حدیث امامیہمنسوب بہ امام ابو علی جعفر بن محمد بن الباقر علیہم السلام مصباح الشریعہ ومفتاح الحقیقۃ1261/amss
990۱۱۰۰ھ73حدیث امامیہابو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن موسیٰ بن بابویہ القمی الصدوقمعانی الاخبار1262/amss
1011۱۰۸۰ھ74حدیث امامیہجمال الدین ابی المنصور الحسن بن زین الدین علی بن احمد الشہید الثانیمنتقی الجمان فی الاحادیث الصحاح والحسان (تا کتاب الحج)1263/amss
932۹۰۶ھ75حدیث امامیہابو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن موسیٰ بن بابویہ القمی الصدوقمن لا یحضرہ الفقیہ معہ سند الکتوب (نسخہ قدیمہ)1264/amss
933۹۸۱ھ76حدیث امامیہابو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن موسیٰ بن بابویہ القمی الصدوقمن لا یحضرہ الفقیہ معہ سند الکتوب 1265/amss
934۱۰۱۶ھ77حدیث امامیہابو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن موسیٰ بن بابویہ القمی الصدوقمن لا یحضرہ الفقیہ معہ سند الکتوب 1266/amss
935۱۰۳۲ھ78حدیث امامیہابو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن موسیٰ بن بابویہ القمی الصدوقمن لا یحضرہ الفقیہ 1267/amss
936۱۰۶۲ھ79حدیث امامیہابو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن موسیٰ بن بابویہ القمی الصدوقمن لا یحضرہ الفقیہ 1268/amss
937۱۰۶۸ھ80حدیث امامیہابو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن موسیٰ بن بابویہ القمی الصدوقمن لا یحضرہ الفقیہ 1269/amss
938۱۰۷۰ھ81حدیث امامیہابو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن موسیٰ بن بابویہ القمی الصدوقمن لا یحضرہ الفقیہ 1270/amss
942۱۰۷۷ھ82حدیث امامیہابو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن موسیٰ بن بابویہ القمی الصدوقمن لا یحضرہ الفقیہ 1271/amss
939۱۱۰۰ھ83حدیث امامیہابو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن موسیٰ بن بابویہ القمی الصدوقمن لا یحضرہ الفقیہ (مع اسناد)1272/amss
939۱۱۰۰ھ83حدیث امامیہبہاء الدین العاملی۱۔ الوجیزہ (خلاصہ علم الدرایہ)۔1272a/amss
941۱۰۹۵ھ84حدیث امامیہابو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن موسیٰ بن بابویہ القمی الصدوقمن لا یحضرہ الفقیہ ۔ جز الثانی (اول الی آخر کتاب الحج)1273/amss
940۱۰۸۹ھ85حدیث امامیہابو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن موسیٰ بن بابویہ القمی الصدوقمن لا یحضرہ الفقیہ ۔نسخہ کاملہ1274/amss
943۱۱۲۷ھ86حدیث امامیہابو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن موسیٰ بن بابویہ القمی الصدوقمن لا یحضرہ الفقیہ ۔جلد ثالث ۔ بسیار کرمخوردہ1275/amss
966۱۰۶۸ھ87حدیث امامیہملا محمد مرتضیٰ المدعو محسن الکاشانی فیضالوافی (من باب حدود الزمان الی آخر الکتاب) ناقص الاول1276/amss
967۱۱۰۰ھ88حدیث امامیہملا محمد مرتضیٰ المدعو محسن الکاشانی فیضالوافی (من کتاب الصیام الی آخر الکتاب المعاملات)1277/amss
1030۱۱۷۷ھ89حدیث امامیہابو جعفر محمد بن حسن بن علی الھر العاملیہدایۃ الامہ فی احکام الائمہؑ۔ نایاب1278/amss
1031۱۲۰۰ھ90حدیث امامیہابو جعفر محمد بن حسن بن علی الھر العاملیہدایۃ الامہ فی احکام الائمہؑ۔ نایاب1279/amss
1032۱۲۰۰ھ91حدیث امامیہابو جعفر محمد بن حسن بن علی الھر العاملیہدایۃ الامہ فی احکام الائمہؑ۔ نایاب1280/amss
1033۱۰۹۱ھ92حدیث امامیہابو جعفر محمد بن حسن بن علی الھر العاملیہدایۃ الامہ فی احکام الائمہؑ۔ نایاب1281/amss
1027۱۰۷۹ھ93حدیث امامیہمہذب الدین احمد بن عبدالرضاالدمامینی الحلی البصریالمجموعہ (رسائل حدیث وغیرہ مفصلہ ذیل کلیات مجموعہ)1282/amss
undefined۱۰۸۰ھ93حدیث امامیہمہذب الدین احمد بن عبدالرضاالدمامینی الحلی البصری۱۔ رسالہ اصول حدیث1282a/amss
undefinedundefined93حدیث امامیہمہذب الدین احمد بن عبدالرضاالدمامینی الحلی البصری۲۔ رسالہ فقہ1282b/amss
undefinedundefined93حدیث امامیہمہذب الدین احمد بن عبدالرضاالدمامینی الحلی البصری۳۔ رسالہ فقہ1282c/amss
undefinedundefined93حدیث امامیہمہذب الدین احمد بن عبدالرضاالدمامینی الحلی البصری۴۔ رسالہ فقہ فی الزکوٰۃ1282d/amss
undefinedundefined93حدیث امامیہمہذب الدین احمد بن عبدالرضاالدمامینی الحلی البصری۵۔ رسالہ فقہ فی الحج موسومہ بہ حجیہ1282e/amss
undefinedundefined93حدیث امامیہمہذب الدین احمد بن عبدالرضاالدمامینی الحلی البصری۶۔ رسالہ فی علم اصول الدین1282f/amss
undefinedundefined93حدیث امامیہمہذب الدین احمد بن عبدالرضاالدمامینی الحلی البصری۷۔ رسالہ فی علم الٰہیہ1282g/amss
undefinedundefined93حدیث امامیہمہذب الدین احمد بن عبدالرضاالدمامینی الحلی البصری۸۔ لآلی المنطق (منظومہ)۔1282h/amss
undefinedundefined93حدیث امامیہمہذب الدین احمد بن عبدالرضاالدمامینی الحلی البصری۹۔ رسالۃ التجوید1282i/amss
undefinedundefined93حدیث امامیہمہذب الدین احمد بن عبدالرضاالدمامینی الحلی البصری۱۰۔ رسالہ فی علم النحو والصرف1282j/amss
undefinedundefined93حدیث امامیہمہذب الدین احمد بن عبدالرضاالدمامینی الحلی البصری۱۱۔ رسالہ اصول فقہ1282k/amss
undefinedundefined93حدیث امامیہمہذب الدین احمد بن عبدالرضاالدمامینی الحلی البصری۱۲۔ رسالہ فی علم الطب1282l/amss
undefinedundefined93حدیث امامیہمہذب الدین احمد بن عبدالرضاالدمامینی الحلی البصری۱۳۔ رسالہ فی النحو1282m/amss
undefinedundefined93حدیث امامیہمہذب الدین احمد بن عبدالرضاالدمامینی الحلی البصری۱۴۔ رسالہ فی علم المعانی والبیان1282n/amss
undefinedundefined93حدیث امامیہمہذب الدین احمد بن عبدالرضاالدمامینی الحلی البصری۱۵۔ رسالہ فصاحت وبلاغت1282o/amss
undefinedundefined93حدیث امامیہمہذب الدین احمد بن عبدالرضاالدمامینی الحلی البصری۱۶۔ رسالہ فصاحت و بلاغت1282p/amss
undefinedundefined93حدیث امامیہمہذب الدین احمد بن عبدالرضاالدمامینی الحلی البصری۱۷۔ رسالہ تصوف1282q/amss
undefinedundefined93حدیث امامیہمہذب الدین احمد بن عبدالرضاالدمامینی الحلی البصری۱۸۔ رسالہ فی اصول الدین1282r/amss
undefinedundefined93حدیث امامیہمہذب الدین احمد بن عبدالرضاالدمامینی الحلی البصری۱۹۔ رسالہ منطق1282s/amss
undefinedundefined93حدیث امامیہمہذب الدین احمد بن عبدالرضاالدمامینی الحلی البصری۲۰۔ انوار الصلوٰۃ وازہار النجاۃ1282t/amss
undefinedundefined94حدیث امامیہundefinedالمجموعہ1283/amss
570۱۳۰۰ھ94حدیث امامیہundefined۱۔ رسالہ فی الحدیث(ناقص الآخر)۔1283a/amss
1647۱۳۰۰ھ94حدیث امامیہundefined۲۔ رسالہ فی المواعظ (مجہول الاسم المولف ) حکایات الصالحین1283a/amss
undefinedundefined94حدیث امامیہundefined۳۔ چہل حدیث الشرح فارسی1283b/amss
undefinedundefined94حدیث امامیہundefined۴۔ چہل حدیث1283c/amss
1048۱۳۰۰ھ95حدیث امامیہundefinedالمجموعہ1284/amss
1048۱۳۰۰ھ95حدیث امامیہundefined۱۔ آیات قرآنی ورسالہ فی الحدیث1284a/amss
1048۱۳۰۰ھ95حدیث امامیہundefined۲۔ ادعیہ الماثورہ1284b/amss
1048۱۳۰۰ھ95حدیث امامیہundefined۳۔ مناجات (مجہول الاسم)۔1284c/amss
1048۱۳۰۰ھ95حدیث امامیہundefined۴۔ دعائے مغنی (عربی و فارسی)۔1284d/amss
978۱۰۰۰ھ96حدیث امامیہمنسوب بہ امام رضاؑالصحیفۃ الرضاؑ1285/amss
969۶۵۰ھ97حدیث امامیہحضرت علی علیہ السلامکلمات امیرالمومنین ؑ(میوزیم نمبر ۳۴)2464/amss
undefinedundefined98حدیث امامیہمحمد مرتضیٰ المدعو بہ محسن کاشانیتقویم المحسنین المعروف بہ احسن التقویم2475/amss
1026۱۱۰۰ھ99حدیث امامیہمہذب الدین احمد بن عبدالرضادمامینی الحلی البصریالمجموعہ۔ نایاب2484e/amss
undefinedundefined99حدیث امامیہمہذب الدین احمد بن عبدالرضادمامینی الحلی البصری۱۔ زیارت ائمہ ؑ2484f/amss
undefinedundefined99حدیث امامیہمہذب الدین احمد بن عبدالرضادمامینی الحلی البصری۲۔ مناجات2484g/amss
undefinedundefined99حدیث امامیہمہذب الدین احمد بن عبدالرضادمامینی الحلی البصری۳۔ الاثناء عشریہ منظومات العربیہ2484h/amss
undefinedundefined99حدیث امامیہمہذب الدین احمد بن عبدالرضادمامینی الحلی البصری۴۔التوسیلۃ الاثنی عشریہ فارسی2484i/amss
2526۱۰۷۴ھ1رجال امامیہفخر الدین محمد بن علی بن ابراہیم الحسینی الاسترآبادیتلخیص المقال فی تحقیق احوال الرجال1286/amss
1038۱۲۰۰ھ2رجال امامیہمحمد باقر ابن مولی محمد باقر الطبرسی۱۔ رسالہ خصائص اسماء الرجال (اجازہ الشیخ محمد باقر)۔1287/amss
1039۱۱۵۶ھ2رجال امامیہundefined۲۔ رسالہ در احوال محمد باقر مازندرانی(اجازہ الشیخ محمد باقر)۔1287a/amss
2522۱۰۲۰ھ3رجال امامیہابوالحسن بن علی بن بابویہ قمیالفہرس العلماء الشیعہ۔ نایاب1288/amss
2523۱۰۲۰ھ3رجال امامیہزین الدین علی بن احمد بن محمد المشہور الشہید الثانی۱۔ حاشیہ علی خلاصۃ الاقوال فی معرفۃ الرجال المحلی1288a/amss
2518۱۰۰۳ھ4رجال امامیہابوالعباس احمد بن علی النجاشیکتاب الرجال(کرم خوردہ)1289/amss
2520۹۸۵ھ5رجال امامیہشیخ الطائفہ ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی الطوسیکتاب الرجال1290/amss
2521۱۰۰۰ھ5رجال امامیہشیخ الطائفہ ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی الطوسی۱۔ فہرست کتب الشیعہ (فہرس الطوسی)۔1290a/amss
2528۱۲۰۰ھ6رجال امامیہبہاء الدین محمد بن حسین العاملیالمنتخب فی وجیزہ الشیخ البہائی فی الرجال1291/amss
2532۱۳۰۰ھ7رجال امامیہابو علی محمد بن اسمٰعیل بن عبدالجبار کربلائیمنتہی المقال فی احوال الرجال1292/amss
2524۱۰۸۶ھ8رجال امامیہفخر الدین محمد بن علی بن ابراہیم الحسینی الاسترآبادیمنہاج المقال فی تحقیق احوال الرجال1293/amss
2525۱۲۵۶ھ9رجال امامیہفخر الدین محمد بن علی بن ابراہیم الحسینی الاسترآبادیمنہاج المقال فی تحقیق احوال الرجال1294/amss
2529۱۳۰۰ھ10رجال امامیہسید مصطفیٰ ابن الحسین الحسینینقد الرجال1295/amss
2530۱۰۸۶ھ11رجال امامیہملا محمد باقربن محمد تقی بن مقصود علی المجلسی الاصفہانیوجیز المقال1296/amss
2530۱۰۸۶ھ11رجال امامیہملا محمد باقربن محمد تقی بن مقصود علی المجلسی الاصفہانی۱۔ رسالہ توحید (فارسی ترجمہ خطبہ امام رضاؑ )نایاب1296a/amss
2531۱۱۰۰ھ12رجال امامیہملا محمد باقربن محمد تقی بن مقصود علی المجلسی الاصفہانیوجیز المقال1297/amss
1075۱۲۰۰ھ1اصول فقہ امامیہشیخ جعفربغیۃ الطالب فی معرفۃ المفروض الواجب1298/amss
1052۱۰۷۶ھ2اصول فقہ امامیہجمال الدین حسن بن یوسف بن مطہر الحلیتہذیب الوصول الی علم الاصول1299/amss
1051۱۰۷۲ھ3اصول فقہ امامیہجمال الدین حسن بن یوسف بن مطہر الحلی۱۔تہذیب الوصول الی علم الاصول1300/amss
1049۱۰۷۰ھ3اصول فقہ امامیہالمحقق ابی القاسم نجم الدین جعفر بن الحسن بنی یحیٰ بن الحسن السعید۲۔ رسالۃ فی اصول الفقہ(اصول المحقق)۔1300a/amss
1050۱۱۰۰ھ4اصول فقہ امامیہالمحقق ابی القاسم نجم الدین جعفر بن الحسن بنی یحیٰ بن الحسن السعیدرسالۃ فی اصول الفقہ(اصول المحقق)1301/amss
1063۱۱۳۱ھ5اصول فقہ امامیہبہاء الدین ابن حسن بن عبدالصمد الحارثی العاملیزبدۃ الاصول (نہایت محشی)1302/amss
1064۱۱۰۰ھ6اصول فقہ امامیہرضی الدین محمد بن محمد امین الحسینی الحسینی القرشیشرح زبدۃ الاصول (للعالمہ البہامی)1303/amss
1062۱۱۱۳ھ7اصول فقہ امامیہمحمد صالح بن احمد المازندرانیشرح معالم الدین1304/amss
1074۱۲۳۴ھ8اصول فقہ امامیہباقر ابن علی شیرازیضیاء المنیر (تالیف بعہد منیر الملک وزیر اعظم حیدرآباد)1305/amss
1055۱۲۰۰ھ9اصول فقہ امامیہالامیدی تلمیذ الحلیغایۃ البادی فی شرح المبادی للحلی 1306/amss
1069۱۳۰۰ھ10اصول فقہ امامیہآقا باقر بہبہانی (آقا محمد باقر بن اکمل البہبہانی الاصفہانی)الفوائد الحائریہ یا قواعد العتیقہ (سپہ سالار)1307/amss
1070۱۲۱۷ھ11اصول فقہ امامیہآقا باقر بہبہانی (آقا محمد باقر بن اکمل البہبہانی الاصفہانی)۱۔الفوائد الحائریہ یا قواعد العتیقہ (سپہ سالار)۔1308/amss
1068۱۲۱۸ھ12اصول فقہ امامیہسید محمد مہدی بن سید مرتضیٰ بن سید محمد طباطبائی۲۔ الحاشیہ الوافیہ1308a/amss
1065۱۱۰۰ھ12اصول فقہ امامیہمحمد امین بن محمد شریف الاسترآبادی الاخباریالفوائد المدنیہ فی الرد علی من قال بالاجتہاد والتقلید فی الاحکام الٰہیہ1309/amss
1066۱۱۰۰ھ13اصول فقہ امامیہمحمد امین بن محمد شریف الاسترآبادی الاخباریالفوائد المدنیہ (کرم خوردہ)1310/amss
1073۱۲۴۲ھ14اصول فقہ امامیہملا ابوالقاسم ابن الحسن الجیلانی اقمیالقوانین المحکمہ1311/amss
1072۱۲۳۱ھ15اصول فقہ امامیہملا ابوالقاسم ابن الحسن الجیلانی اقمیالقوانین المحکمہ1312/amss
1071۱۱۳۰ھ16اصول فقہ امامیہملا ابوالقاسم ابن الحسن الجیلانی اقمیالقوانین المحکمہ1313/amss
1058۱۰۴۷ھ17اصول فقہ امامیہجمال الدین ابی منصور الحسن بن زین الدین بن احمد الشہیدمعالم الدین وملاذ المجتہدین (معروف بہ معالم الاصول)1314/amss
1058۱۰۴۷ھ17اصول فقہ امامیہجمال الدین ابی منصور الحسن بن زین الدین بن احمد الشہید۱۔ البدایہ فی علم الدرایہ1314a/amss
1059۱۱۰۰ھ18اصول فقہ امامیہجمال الدین ابی منصور الحسن بن زین الدین بن احمد الشہیدمعالم الدین وملاذ المجتہدین 1315/amss
1060۱۰۹۴ھ19اصول فقہ امامیہجمال الدین ابی منصور الحسن بن زین الدین بن احمد الشہیدمعالم الدین وملاذ المجتہدین 1316/amss
1061۱۲۰۰ھ20اصول فقہ امامیہجمال الدین ابی منصور الحسن بن زین الدین بن احمد الشہیدمعالم الدین وملاذ المجتہدین 1317/amss
1053۱۱۰۹ھ21اصول فقہ امامیہسید عمید الدین عبدالمطلب بن محمد بن علی علاعرج الحسینیمنیۃ اللبیب فی شرح التہذیب1318/amss
1054۱۱۲۲ھ22اصول فقہ امامیہسید عمید الدین عبدالمطلب بن محمد بن علی علاعرج الحسینیمنیۃ اللبیب فی شرح التہذیب1319/amss
1076۱۳۰۰ھ23اصول فقہ امامیہundefinedالمجموعہ1320/amss
1076undefined23اصول فقہ امامیہundefined۱۔ تعلیقات علی رسالۃ الاصول الفقہ1320a/amss
2527۱۳۰۰ھ23اصول فقہ امامیہمحمد باقر بن محمد اکمل الاصفہانی۲۔ حاشیہ علی منھج المقال فی اصول الرجال المولانا مرزا1320b/amss
1258۱۲۳۳ھ23اصول فقہ امامیہقاضی نور اللہ بن شریف الشوستری۳۔ حاشیہ علی الشرح التجرید القوشنیہ فی بحث الامامہ1320c/amss
undefined۱۲۴۲ھ1فقہ امامیہجمال الدین بن ابی منصور الحسن بن زین الدین شہید الثانیالاثنی عشریہ فی مسائل الطہارۃ والصلوٰۃ (ترجمہ فارسی)1321/amss
1128۷۳۶ھ2فقہ امامیہجمال الدین ابی منصور الحسن بن یوسف بن علی بن مطہر الحلیارشاد الاذہان الی احکام الایمان (از نسخہ نادرہ)1322/amss
1129۸۸۹ھ3فقہ امامیہجمال الدین ابی منصور الحسن بن یوسف بن علی بن مطہر الحلیارشاد الاذہان الی احکام الایمان (نسخہ قدیم محشی)1323/amss
1130۹۷۷ھ4فقہ امامیہجمال الدین ابی منصور الحسن بن یوسف بن علی بن مطہر الحلیارشاد الاذہان الی احکام الایمان (نسخہ قدیم محشی)/amss1324
1131۱۰۲۰ھ5فقہ امامیہجمال الدین ابی منصور الحسن بن یوسف بن علی بن مطہر الحلیارشاد الاذہان الی احکام الایمان (نسخہ قدیم محشی)1325/amss
1132۱۰۶۷ھ6فقہ امامیہجمال الدین ابی منصور الحسن بن یوسف بن علی بن مطہر الحلیارشاد الاذہان الی احکام الایمان1326/amss
1133۱۰۶۹ھ7فقہ امامیہجمال الدین ابی منصور الحسن بن یوسف بن علی بن مطہر الحلیارشاد الاذہان الی احکام الایمان (کرم خوردہ)1327/amss
1134۱۰۸۴ھ8فقہ امامیہجمال الدین ابی منصور الحسن بن یوسف بن علی بن مطہر الحلیارشاد الاذہان الی احکام الایمان (محشی)1328/amss
1135۱۱۰۰ھ9فقہ امامیہجمال الدین ابی منصور الحسن بن یوسف بن علی بن مطہر الحلیارشاد الاذہان الی احکام الایمان (نہایت محشی)1329/amss
1136۱۱۰۰ھ10فقہ امامیہجمال الدین ابی منصور الحسن بن یوسف بن علی بن مطہر الحلیارشاد الاذہان الی احکام الایمان (محشی)1330/amss
1172۱۰۰۰ھ11فقہ امامیہشہید اولالالفیہ (محشی)1331/amss
1173۱۰۰۱ھ12فقہ امامیہالشیخ جمال الدین ابی عبداللہ محمد بن مکی العاملی الشہید۱۔ الالفیہ فی الصلوٰۃ الیومیہ1332/amss
1181۱۰۰۱ھ12فقہ امامیہشیخ علی بن عبدالعالی کرکی۲۔ الجعفریہ فی احکام الصلوٰۃ1332a/amss
1174۱۲۰۰ھ13فقہ امامیہالشیخ الشہید محمد بن مکیالفیہ1333/amss
1192۱۳۰۰ھ14فقہ امامیہجمال الدین محمد بن الحسن الحر العاملیبدایۃ الہدایہ1334/amss
1173۹۷۶ھ15فقہ امامیہشہید اولالبیان الشافی فی حل احادیث ۔ کتاب الکافی (نادر)1335/amss
1102۱۰۰۰ھ15فقہ امامیہشیخ علی بن عبدالعالی کرکی۲۔ حاشیہ شیخ علی بر شرایع الاسلام1335a/amss
1139۷۲۳ھ16فقہ امامیہجمال الدین ابی منصور الحسن بن یوسف بن علی بن مطہر الحلیتحریر الاحکام الشرعیہ علی مذہب الامامیہ1336/amss
1140۱۱۰۰ھ17فقہ امامیہجمال الدین ابی منصور الحسن بن یوسف بن علی بن مطہر الحلیتحریر الاحکام الشرعیہ علی مذہب الامامیہ(جز اول والثانی)1337/amss
1137۱۰۷۹ھ18فقہ امامیہاحمد بن سلامہ النجفی التمیمیالتحفۃ السلطانیہ فی شرح ارشاد الحضرۃ العلامیہ1338/amss
1138۱۲۰۰ھ19فقہ امامیہاحمد بن سلامہ النجفی التمیمیالتحفۃ السلطانیہ فی شرح ارشاد الحضرۃ العلامیہ1339/amss
1205۱۲۰۰ھ20فقہ امامیہعبداللہ بن نور الدین بن نعمت اللہ الموسویالتحفۃ السنیہ فی شرح نخبۃ المحسنیہ1340/amss
1206۱۲۶۸ھ21فقہ امامیہعبداللہ بن نور الدین بن نعمت اللہ الموسویالتحفۃ السنیہ فی شرح نخبۃ المحسنیہ1341/amss
1210۱۱۲۳ھ22فقہ امامیہقوام الدین معنون بہ سلطان حسین صفوی بہادر خانالتحفۃ القوامیہ فی فقہ امامیہ1342/amss
1221۹۸۰ھ23فقہ امامیہعلی بن عبدالعالی الکرکیالجعفریہ فی احکام الصلوٰۃ (معہ رسالہ نقلیہ ، ادعیہ)1343/amss
1103۱۲۰۰ھ24فقہ امامیہundefinedالھاشیہ علی الشرائع (کتاب الطہارۃ الی کتاب الدیات)1344/amss
1212۱۳۰۰ھ25فقہ امامیہسید مہدی بن سید مرتضیٰ ابن سید محمد طباطبائیالدرۃ المنظومہ1345/amss
1040۱۲۰۰ھ26فقہ امامیہیوسف بن احمد بن ابراہیم البحرانیالدرر النجفیہ من الملتقطات الیوسفیہ (نا تمام )1346/amss
1168۹۰۰ھ27فقہ امامیہالشہید الاول محمد بن مکیالدروس الشرعیہ فی فقد الامامیہ (نسخہ قدیم)1347/amss
1168۹۰۰ھ27فقہ امامیہundefined۱۔ رسالہ تقیہ لعلی بن عبدالعالی1347a/amss
1168۹۰۰ھ27فقہ امامیہundefined۲۔ تحقیق یوم نیروز (ناقص)۔1347b/amss
1169۸۲۴ھ28فقہ امامیہالشہید الاول محمد بن مکیالدروس الشرعیہ فی فقد الامامیہ (نسخہ قدیم)1348/amss
1208۱۱۲۶ھ29فقہ امامیہملا محمد باقر بن محمد تقی بن مقصودعلی المجلسیرسالہ فی اوزان الشرعیہ 1349/amss
1208۱۱۲۶ھ29فقہ امامیہنظام بن حسین ساوی تلمیذ شیخ بہاء الدین العاملی۱۔ المیراسیہ ۔ فارسی1349a/amss
1028۱۱۰۰ھ30فقہ امامیہمہذب الدین احمد بن عبدالرضا الحلی البصریرسالہ فی تحریم الغناء(کمیاب)1350/amss
1028۱۱۰۰ھ30فقہ امامیہمہذب الدین احمد بن عبدالرضا الحلی البصری۱۔ رسالہ فی مسح الرجلین1350a/amss
1195۱۱۰۰ھ31فقہ امامیہعبداللہ الیزدیرسالہ فی تحقیق مسح الکعبین1351/amss
1199۱۱۰۰ھ32فقہ امامیہمحمد بن محمد الملقب بہ باقر الدماد الحسینیرسالہ فی العبادات1352/amss
1198۱۱۰۰ھ32فقہ امامیہبہاء الدین محمد العاملیمقالہ فی الواجبات الصلوٰۃ الیومیہ والمستحباتھا1352a/amssv
1157۱۲۴۰ھ33فقہ امامیہزین الدین بن علی ابن احمدالروضۃ البہیہ فی شرح اللمعہ الدمشقیہ (نسخہ قدیم)1353/amss
1159۱۱۰۰ھ34فقہ امامیہزین الدین بن علی ابن احمدالروضۃ البہیہ فی شرح اللمعہ الدمشقیہ (نسخہ قدیم محشی)1354/amss
1158۱۰۲۸ھ35فقہ امامیہزین الدین بن علی ابن احمدالروضۃ البہیہ فی شرح اللمعہ الدمشقیہ 1355/amss
1162۱۲۹۱ھ36فقہ امامیہزین الدین بن علی ابن احمدالروضۃ البہیہ فی شرح اللمعہ الدمشقیہ 1356/amss
1160۱۲۰۰ھ37فقہ امامیہزین الدین بن علی ابن احمدالروضۃ البہیہ فی شرح اللمعہ الدمشقیہ 1357/amss
1161۱۲۴۷ھ38فقہ امامیہزین الدین بن علی ابن احمدالروضۃ البہیہ فی شرح اللمعہ الدمشقیہ 1358/amss
1163۱۲۳۹ھ39فقہ امامیہزین الدین بن علی ابن احمدالروضۃ البہیہ فی شرح اللمعہ الدمشقیہ (نسخہ قدیم محشی)1359/amss
1164۱۳۰۰ھ40فقہ امامیہزین الدین بن علی ابن احمدالروضۃ البہیہ فی شرح اللمعہ الدمشقیہ (ناقص الاول)1360/amss
1165۱۳۰۰ھ41فقہ امامیہزین الدین بن علی ابن احمدالروضۃ البہیہ فی شرح اللمعہ الدمشقیہ (ناقص الطرفین)1361/amss
1200۱۱۰۰ھ42فقہ امامیہمہذب الدین احمد بن عبدالرضا الحلی البصریالزاہرۃ الجامعہ فی مسائل المیراث الباہرۃ اللامعہ (نایاب)1362/amss
1166۱۰۹۰ھ43فقہ امامیہعلی بن محمد بن حسن بن زینالزاہرات الذویہ حاشیہ الروضہ الٰہیہ (نسخہ قدیمہ)1363/amss
1081۹۸۶ھ44فقہ امامیہالشیخ نجم الدین ابی القاسم جعفر بن الحسن (محمد) بن یحیٰ بن حسن الحلیشرایع الالسلام فی احکام الحلال والحرام (از کتاب الطہارت)1364/amss
1082۱۰۶۳ھ45فقہ امامیہالشیخ نجم الدین ابی القاسم جعفر بن الحسن (محمد) بن یحیٰ بن حسن الحلیشرایع الالسلام فی احکام الحلال والحرام (از کتاب الطہارت)1365/amss
1083۱۰۷۵ھ46فقہ امامیہالشیخ نجم الدین ابی القاسم جعفر بن الحسن (محمد) بن یحیٰ بن حسن الحلیشرایع الالسلام فی احکام الحلال والحرام (از کتاب الطہارت)1366/amss
1085۱۰۸۲ھ47فقہ امامیہالشیخ نجم الدین ابی القاسم جعفر بن الحسن (محمد) بن یحیٰ بن حسن الحلیشرایع الالسلام فی احکام الحلال والحرام (از کتاب الطہارت)1367/amss
1086۱۱۰۰ھ48فقہ امامیہالشیخ نجم الدین ابی القاسم جعفر بن الحسن (محمد) بن یحیٰ بن حسن الحلیشرایع الالسلام فی احکام الحلال والحرام (از کتاب الطہارت)1368/amss
1084۱۰۷۷ھ49فقہ امامیہالشیخ نجم الدین ابی القاسم جعفر بن الحسن (محمد) بن یحیٰ بن حسن الحلیشرایع الالسلام فی احکام الحلال والحرام (از کتاب الطہارت)1369/amss
1088۱۲۰۰ھ50فقہ امامیہالشیخ نجم الدین ابی القاسم جعفر بن الحسن (محمد) بن یحیٰ بن حسن الحلیشرایع الالسلام فی احکام الحلال والحرام (از کتاب الطہارت)1370/amss
1087۱۱۰۰ھ51فقہ امامیہالشیخ نجم الدین ابی القاسم جعفر بن الحسن (محمد) بن یحیٰ بن حسن الحلیشرایع الالسلام فی احکام الحلال والحرام (از کتاب الطہارت)1371/amss
1183۱۰۲۸ھ52فقہ امامیہمحمد بن ابی طالب الموسوی الحلی الاسترابادی (شاگرد کرکی)۱۔ شرح جعفریہ ۔ نسخہ قدیمہ1372/amss
1183undefined52فقہ امامیہundefined۲۔ شرح جعفریہ (فارسی) ناقص الآخر1372a/amss
1184۱۰۳۱ھ53فقہ امامیہمحمد بن ابی طالب الموسوی الحلی الاسترابادی (شاگرد کرکی)۱۔ شرح جعفریہ1373/amss
1185۱۰۳۱ھ53فقہ امامیہundefined۲۔ انتخاب شرح جعفریہ1373a/amss
1123۱۲۲۹ھ54فقہ امامیہآقا سید علی ابن سید محمد علی ابن ابوالمعالی ہمشیر زادہ سہاںشرح صغیر (شرح مختصر النافع)وھو مختصر شرح الکبیر ریاض المسائل1374/amss
1126۱۲۲۹ھ55فقہ امامیہآقا سید علی ابن سید محمد علی ابن ابوالمعالی ہمشیر زادہ سہاںشرح صغیر (شرح مختصر النافع)وھو مختصر شرح الکبیر ریاض المسائل۔ جلد ثانی1375/amss
1125۱۳۰۱ھ56فقہ امامیہآقا سید علی ابن سید محمد علی ابن ابوالمعالی ہمشیر زادہ سہاںشرح صغیر (شرح مختصر النافع)وھو مختصر شرح الکبیر ریاض المسائل۔ جلد اول1376/amss
1124۱۲۱۶ھ57فقہ امامیہآقا سید علی ابن سید محمد علی ابن ابوالمعالی ہمشیر زادہ سہاںشرح صغیر (شرح مختصر النافع)وھو مختصر شرح الکبیر ریاض المسائل۔ جلد ثانی1377/amss
1146۹۰۰ھ58فقہ امامیہفخر الدین محمد بن حسن الحلیشرح قواعد الاحکام ۔ ناقص الطرفین۔ نسخہ قدیم1378/amss
1117۱۲۳۳تا۱۲۲۸59فقہ امامیہآقا سید علی طباطبائیشرح الکبیر۔ ریاض المسائل ۔ کتاب الطہارۃ ۔ جلد اول1379/amss
1118۱۲۳۳تا۱۲۲۹60فقہ امامیہآقا سید علی طباطبائیشرح الکبیر۔ ریاض المسائل ۔ کتاب الصلوٰۃ۔ جلد ثانی1380/amss
1119۱۲۳۳تا۱۲۳۰61فقہ امامیہآقا سید علی طباطبائیشرح الکبیر۔ ریاض المسائل ۔ کتاب الزکوٰۃ۔ جلد ثالث1381/amss
1120۱۲۳۳تا۱۲۳۱62فقہ امامیہآقا سید علی طباطبائیشرح الکبیر۔ ریاض المسائل ۔ کتاب الحج والجہاد۔ جلد رابع1382/amss
1121۱۲۳۳تا۱۲۳۲63فقہ امامیہآقا سید علی طباطبائیشرح الکبیر۔ ریاض المسائل ۔ کتاب التجارۃ۔ جلد خامس1383/amss
1122۱۲۳۳تا۱۲۳۳64فقہ امامیہآقا سید علی طباطبائیشرح الکبیر۔ ریاض المسائل ۔ کتاب العتق تا مواریث۔ جلد سادس1384/amss
1203۱۲۳۰ھ65فقہ امامیہمحمد باقر بن محمد اکمل البہبہانیشرح مفاتیح الشرایع ۔ کتاب الطہارۃ۔ جلد اول1385/amss
1204۱۳۰۰ھ66فقہ امامیہمحمد باقر بن محمد اکمل البہبہانیشرح مفاتیح الشرایع ۔ کتاب النکاح ۔ ناقص الآخر1386/amss
992۱۲۰۰ھ67فقہ امامیہالشیخ مفیدشرح المقنع لابن بابویہ القمی۔ نایاب1387/amss
1216۱۳۰۰ھ68فقہ امامیہundefinedصلاۃ المسافر والجماعۃ1388/amss
1211۱۲۰۹ھ69فقہ امامیہیوسف بن احمد بن ابراہیم البحرانی(صلوٰتیہ) شرح رسالہ فی احکام الصلوٰۃ 1389/amss
1189۱۱۶۵ھ70فقہ امامیہحسین بن عبدالصمد بن محمد الحارثی الجبعی والد بہاء الدین العاملیالعقد الطہماسی1390/amss
1156۱۲۰۰ھ71فقہ امامیہفخر الدین محمد بن الحسن بن المطہر۱۔ الفخریہ فی معرفۃ النیہ1391/amss
1230۱۲۰۰ھ71فقہ امامیہ علی بن یوسف بن عبدالجلیل۲۔ منتہی السئول فی شرح الفصول1391a/amss
1191۱۱۰۰ھ72فقہ امامیہundefinedالفوائد البرہانیہ1392/amss
1141۷۴۱ھ73فقہ امامیہابو منصور حسن بن یوسف بن علی المطہر الحلیقواعد الاحکام فی معرفۃ الحلال والحرام (نسخہ قدیمہ نایاب)1393/amss
1142۹۳۳ھ74فقہ امامیہابو منصور حسن بن یوسف بن علی المطہر الحلیقواعد الاحکام فی معرفۃ الحلال والحرام۔ جلد اول1394/amss
1143۱۱۰۰ھ75فقہ امامیہابو منصور حسن بن یوسف بن علی المطہر الحلیقواعد الاحکام فی معرفۃ الحلال والحرام1395/amss
1144۱۰۸۱ھ76فقہ امامیہابو منصور حسن بن یوسف بن علی المطہر الحلیقواعد الاحکام فی معرفۃ الحلال والحرام1396/amss
1145۱۰۸۱ھ77فقہ امامیہابو منصور حسن بن یوسف بن علی المطہر الحلیقواعد الاحکام فی معرفۃ الحلال والحرام۔ جلد ثانی1397/amss
1214۱۲۰۰ھ78فقہ امامیہundefinedکتاب الفقہ فی المیراث (مجہول الاسم ۔ ناقص الوسط)/amss1398
1207۱۱۰۰ھ79فقہ امامیہمحمد باقر بن محمد مومن السبزداری الخراسانیکفایۃ الاحکام (نا تمام )1399/amss
1104۸۰۰ھ80فقہ امامیہنجم الدین ابوالقاسم جعفر بن الحسن بن یحیٰ بن سعید الحلیالمختصر النافع1400/amss
1112۹۵۶ھ81فقہ امامیہنجم الدین ابوالقاسم جعفر بن الحسن بن یحیٰ بن سعید الحلیالمختصر النافع1401/amss
1105۱۰۲۴ھ82فقہ امامیہنجم الدین ابوالقاسم جعفر بن الحسن بن یحیٰ بن سعید الحلیالمختصر النافع1402/amss
1106۱۰۳۰ھ83فقہ امامیہنجم الدین ابوالقاسم جعفر بن الحسن بن یحیٰ بن سعید الحلیالمختصر النافع1403/amss
1107۱۰۳۰ھ84فقہ امامیہنجم الدین ابوالقاسم جعفر بن الحسن بن یحیٰ بن سعید الحلیالمختصر النافع1404/amss
1108۱۰۸۴ھ85فقہ امامیہنجم الدین ابوالقاسم جعفر بن الحسن بن یحیٰ بن سعید الحلیالمختصر النافع1405/amss
1109۱۲۰۰ھ86فقہ امامیہنجم الدین ابوالقاسم جعفر بن الحسن بن یحیٰ بن سعید الحلیالمختصر النافع1406/amss
1110۱۲۰۰ھ87فقہ امامیہنجم الدین ابوالقاسم جعفر بن الحسن بن یحیٰ بن سعید الحلیالمختصر النافع1407/amss
1111۱۲۰۰ھ88فقہ امامیہنجم الدین ابوالقاسم جعفر بن الحسن بن یحیٰ بن سعید الحلیالمختصر النافع1408/amss
1147۱۰۰۳ھ89فقہ امامیہجمال الدین ابی منصور الحسن بن یوسف بن علی بن مطہر الحلیمختلف الشیعہ فی احکام الشریعہ1409/amss
1150۱۰۰۵ھ90فقہ امامیہجمال الدین ابی منصور الحسن بن یوسف بن علی بن مطہر الحلیمختلف الشیعہ (من کتاب الاجارہ الی کتاب القصاص والدیات ) ناقص الاول1410/amss
1153۱۱۰۰ھ91فقہ امامیہجمال الدین ابی منصور الحسن بن یوسف بن علی بن مطہر الحلیمختلف الشیعہ ۔جز اول والثانی1411/amss
1154۱۰۸۵ھ92فقہ امامیہجمال الدین ابی منصور الحسن بن یوسف بن علی بن مطہر الحلیمختلف الشیعہ فی احکام الشریعہ(من کتاب الطہارۃ الی کتاب الجہاد)1412/amss
1152۱۰۸۵ھ93فقہ امامیہجمال الدین ابی منصور الحسن بن یوسف بن علی بن مطہر الحلیمختلف الشیعہ (من کتاب العتق الی کتاب القصاص والدیات)1413/amss
1148۱۰۴۳ھ94فقہ امامیہجمال الدین ابی منصور الحسن بن یوسف بن علی بن مطہر الحلیمختلف الشیعہ (من کتاب الجہاد الی کتاب الاجارہ)1414/amss
1151۱۱۰۰ھ95فقہ امامیہجمال الدین ابی منصور الحسن بن یوسف بن علی بن مطہر الحلیمختلف الشیعہ (من فصل الشفعہ الی کتاب القصاص والدیات)1415/amss
1101۱۰۷۸ھ96فقہ امامیہمحمد بن علی الحسین بن ابی الحسن الحسینی العاملیمدارک الاحکام فی شرح الشرایع الاسلام (من صلوٰۃ الکسوف الی کتاب الحج)۔ جلد دوم و سوم1416/amss
1098۱۰۸۴ھ97فقہ امامیہمحمد بن علی الحسین بن ابی الحسن الحسینی العاملیمدارک الاحکام فی شرح الشرایع الاسلام (از طہارت تا حج)۔ جلد اول ودوم۔ نسخہ قدیمہ1417/amss
1099۱۲۰۰ھ98فقہ امامیہمحمد بن علی الحسین بن ابی الحسن الحسینی العاملیمدارک الاحکام فی شرح الشرایع الاسلام (از طہارت تا حج)۔ جلد اول ودوم1418/amss
1100۱۱۲۹ھ99فقہ امامیہمحمد بن علی الحسین بن ابی الحسن الحسینی العاملیمدارک الاحکام فی شرح الشرایع الاسلام ۔ جلد اول والثانی1419/amss
1092۱۱۰۰ھ100فقہ امامیہزین الدین علی بن احمد بن محمد المشہور الشہید الثانی۔ ۹۶۶ھمسالک الافہام الی تنقیح ارایع الاسلام (من کتاب الوقف الی کتاب النکاح)۔ جلد ثالث1420/amss
1094۱۱۰۰ھ101فقہ امامیہزین الدین علی بن احمد بن محمد المشہور الشہید الثانی۔ ۹۶۶ھمسالک الافہام الی تنقیح شرایع الاسلام ۔ جلد ثانی جز رابع و خامس 1421/amss
1096۱۱۰۰ھ102فقہ امامیہزین الدین علی بن احمد بن محمد المشہور الشہید الثانی۔ ۹۶۶ھمسالک الافہام الی تنقیح شرایع الاسلام ۔ نسخہ قدیمہ1422/amss
1090۱۰۲۷ھ103فقہ امامیہزین الدین علی بن احمد بن محمد المشہور الشہید الثانی۔ ۹۶۶ھمسالک الافہام الی تنقیح شرایع الاسلام1423/amss
1097۱۰۵۱ھ104فقہ امامیہزین الدین علی بن احمد بن محمد المشہور الشہید الثانی۔ ۹۶۶ھمسالک الافہام الی تنقیح شرایع الاسلام (من کتاب الصید والذبائح الی کتاب القصاص والدیات)1424/amss
1089۱۱۷۳ھ105فقہ امامیہزین الدین علی بن احمد بن محمد المشہور الشہید الثانی۔ ۹۶۶ھمسالک الافہام الی تنقیح شرایع الاسلام1425/amss
1091۱۱۷۴ھ106فقہ امامیہزین الدین علی بن احمد بن محمد المشہور الشہید الثانی۔ ۹۶۶ھمسالک الافہام الی تنقیح شرایع الاسلام1426/amss
1095۱۰۵۴ھ107فقہ امامیہزین الدین علی بن احمد بن محمد المشہور الشہید الثانی۔ ۹۶۶ھمسالک الافہام الی تنقیح شرایع الاسلام1427/amss
1093۱۱۰۰ھ108فقہ امامیہزین الدین علی بن احمد بن محمد المشہور الشہید الثانی۔ ۹۶۶ھمسالک الافہام الی تنقیح شرایع الاسلام1428/amss
1016۱۰۳۰ھ109فقہ امامیہمحمد المشتہر بہ بہاء الدین العاملیمشرق الشمسین واکسیر السعادتین (کتاب الطہارۃ ) نسخہ قدیم1429/amss
1017۱۰۷۲ھ110فقہ امامیہمحمد المشتہر بہ بہاء الدین العاملیمشرق الشمسین واکسیر السعادتین ۔ نسخہ کامل1430/amss
1018۱۰۵۴ھ111فقہ امامیہمحمد المشتہر بہ بہاء الدین العاملیمشرق الشمسین واکسیر السعادتین ۔ ناقص الاول1431/amss
1215۱۳۰۰ھ112فقہ امامیہundefinedالمصباح فی الفقہ1432/amss
1180۸۹۲ھ113فقہ امامیہاحمد ابن محمد السیواسیمعارج السئول والمدارج المامول ۔ ناقص الآخر1433/amss
1201۱۲۰۰ھ114فقہ امامیہمحمد بن مرتضیٰ الملقب بہ محسن الکاشی فائزمفاتیح الشرایع1434/amss
1202۱۱۶۷ھ115فقہ امامیہمحمد بن مرتضیٰ الملقب بہ محسن الکاشی فائزمفاتیح الشرایع1435/amss
1114۸۲۳ھ116فقہ امامیہشیخ جمال الدین احمد بن فہد الحلیالمقتصر من شرح المختصرالنافع1436/amss
1115۹۷۷ھ117فقہ امامیہشیخ جمال الدین احمد بن فہد الحلیالمقتصر من شرح المختصرالنافع1437/amss
1194۱۱۰۰ھ118فقہ امامیہشیخ حسن بن شیک زین الدینالمناسک فی الآداب الحج1438/amss
1167۱۲۰۰ھ119فقہ امامیہمحمد بن الحسن الاصفہانی المدعو بہ بہاء الدین المناہج السویہ فی شرح الروضۃ البہیہ1439/amss
1127۱۰۶۴ھ120فقہ امامیہابی المنصور الحسن بن یوسف بن علی بن المطہر الحلیمنتہی المطلب فی تحقیق المذہب۔ جز اول1440/amss
1116۱۱۰۰ھ121فقہ امامیہشیخ جمال الدین احمد بن فہد الحلیالمہذب البارع فی شرح مختصر النافع1441/amss
1190۹۸۶ھ122فقہ امامیہمحمد بن صالح الاسدی الجزائریالنظامیہ فی فقہ الامامیہ1442/amss
1079۹۸۵ھ123فقہ امامیہشیخ الطائفہ ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی الطوسینہایت الاحکام فی الفقہ (نسخہ قدیمہ)1443/amss
1176۱۰۸۸ھ124فقہ امامیہالشہید الاول محمد بن مکیالالفیہ فی فرض الصلوٰۃ (ناقص الآخر) معہ شرح متاع العامل1444/amss
1077۱۰۰۰ھ125فقہ امامیہابو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن موسیٰ بن بابویہ القمی الصدوقالہدایہ (فی الاصول والفروع)1445/amss
1209۱۱۸۷ھ126فقہ امامیہسید نعمت اللہ بن عبداللہ الحسینی الجزائریہدیۃ المومنین تحفۃ الراغبین (فی باب الطہارۃ والصلوٰۃ)1446/amss
undefinedundefined127فقہ امامیہundefinedالمجموعہ 1447/amss
1197۱۰۴۰ھ127فقہ امامیہبہاء الدین محمد بن الحسین بن عبدالصمد الحارثی الحبیٰ العاملی۱۔ فی مسائل الصوم ۔ اثنیٰ عشریہ1447a/amss
undefinedundefined127فقہ امامیہبہاء الدین محمد بن الحسین بن عبدالصمد الحارثی الحبیٰ العاملی۲۔ زکوٰۃ والخمس ۔ اثنیٰ عشریہ1447b/amss
1057۱۱۰۰ھ127فقہ امامیہبہاء الدین محمد بن الحسین بن عبدالصمد الحارثی الحبیٰ العاملی۳۔ رسالہ وجو1447c/amss
1231۱۰۹۰ھ127فقہ امامیہخواجہ نصیر الدین ابو جعفر محمد بن محمد حسن الطوسی۴۔ رسالہ حج1447d/amss
undefinedundefined127فقہ امامیہundefined۵۔ نماز ۔ اثنی عشریہ1447e/amss
undefinedundefined127فقہ امامیہundefined۶۔ فی الصلوٰۃ الیوم ۔ اثنی عشریہ1447f/amss
undefinedundefined127فقہ امامیہundefined۷۔ رسالہ تجوید ورسالہ عقاید1447g/amss
undefinedundefined128فقہ امامیہundefinedالمجموعہ1448/amss
1175۱۰۲۹ھ128فقہ امامیہالشیخ الشہید محمد بن مکی۱۔ الالفیہ فی الصلوٰۃ الیومیہ1448a/amss
1177۱۱۰۰ھ128فقہ امامیہابوالحسن علی بن عبدالعالی الکرکی ۲۔ شرح الالفیہ (اسمہ اعلام الجلیلہ )۔1448b/amss
1182۱۰۲۹ھ128فقہ امامیہابوالحسن علی بن عبدالعالی الکرکی و شیخ الطائفہ۳۔ الجعفریہ فی احکام الصلوٰۃ1448c/amss
undefinedundefined128فقہ امامیہخواجہ نصیر الدین ابو جعفر محمد بن محمد حسن الطوسی۴۔ ثلاثون مسئلہ فی اصول الدین1448d/amss
undefinedundefined129فقہ امامیہundefinedالمجموعہ1449/amss
1219۱۲۰۰ھ129فقہ امامیہالشیخ الشہید محمد بن مکی۱۔ الالفیہ فی الصلوٰۃ الیومیہ1449a/amss
1219۱۲۰۰ھ129فقہ امامیہابوالحسن علی بن عبدالعالی الکرکی۲۔ الجعفریہ فی احکام الصلوٰۃ۔ نسخہ قدیمہ1449b/amss
1219۱۲۰۰ھ129فقہ امامیہابوالحسن علی بن عبدالعالی الکرکی۳۔ الجعفریہ فی احکام الصلوٰۃ1449c/amss
undefinedundefined130فقہ امامیہundefinedالمجموعہ1450/amss
1056undefined130فقہ امامیہمحمد بن علی بن ابی جمہور الاحسائی۱۔ کاشفۃ الحال عن احوال الاستدلال1450a/amss
1186۹۱۷ھ130فقہ امامیہمحمد بن علی بن ابی جمہور الاحسائی۲۔ قاطعۃ اللجاج فی تحقیق حل الخراج1450b/amss
1186۹۳۳ھ130فقہ امامیہمحمد بن علی بن ابی جمہور الاحسائی۳۔ الرضاعیہ1450c/amss
1186undefined130فقہ امامیہمحمد بن علی بن ابی جمہور الاحسائی۴۔ رسالہ فی صیغ العقود والایقامات 1450d/amss
1186undefined130فقہ امامیہمحمد بن علی بن ابی جمہور الاحسائی۵۔ رسالہ فی احکام الاراضی (الاربعین)۔1450e/amss
1186undefined130فقہ امامیہمحمد بن علی بن ابی جمہور الاحسائی۶۔ شرح الالفیہ1450f/amss
1186undefined130فقہ امامیہمحمد بن علی بن ابی جمہور الاحسائی۷۔ نفحات اللاہوت فی لعن الجبت والطاغوت1450g/amss
1080۹۳۴ھ130فقہ امامیہخواجہ نصیر الدین ابو جعفر محمد بن محمد حسن الطوسی۸۔ رسالہ فی الفرائض1450h/amss
undefinedundefined131فقہ امامیہundefinedالمجموعہ1451/amss
1220۹۹۱ھ131فقہ امامیہابوالحسن علی بن عبدالعالی الکرکی المحقق الثانی۱۔ رسالہ فی صیغ العقود والایقامات1451a/amss
1220۹۹۱ھ131فقہ امامیہundefined۲۔ رسالہ فی بیان مناسک الحج1451b/amss
1220۹۹۱ھ131فقہ امامیہundefinedرسالہ فی بیان مندوبات العمرہ والحج والمراء1451c/amss
undefinedundefined132فقہ امامیہundefinedالمجموعہ1452/amss
1218۱۱۰۰ھ132فقہ امامیہشمس الدین ابی عبداللہ محمد بن مکی بن محمد بن حامد العاملی شہید اول۱۔ نفلیہ فی بیان نوافل الصلوٰۃ1452a/amss
1218۱۱۰۰ھ132فقہ امامیہمرزا علی السلطانوی۲۔ منہاج الفیاض1452b/amss
1218۱۱۰۰ھ132فقہ امامیہundefined۳۔ مکاتبہ الامام ابی الحسن العسکری ؑ الی الشیخ ّ(ابن بابویہ القمی)۔1452c/amss
1218۱۱۰۰ھ132فقہ امامیہخواجہ محمد بن محمود الملقب بہ دہدار۴۔ خلافۃ الترجمان فی تاویل الخطبۃ البیان (فارسی)۔1452d/amss
1218۱۱۰۰ھ132فقہ امامیہundefined۵۔ رسالہ فی فضائل اہل بیت ؑ1452e/amss
undefinedundefined133فقہ امامیہundefinedالمجموعہ 1453/amss
1217۱۱۰۰ھ133فقہ امامیہابو جعفر محمد بن حسن الطوسی۱۔ کتاب الجمل والعقود1453a/amss
1217۱۱۰۰ھ133فقہ امامیہنصیر الدین الطوسی۲۔ انتخاب من کتاب الحشریہ للمحقق الطوسی1453b/amss
1217۱۱۰۰ھ133فقہ امامیہعلی بن الحسن بن شدقم الحسینی۳۔ رسالہ الاستفتاء بن الشیخ بہاء الدین العاملی فی تفضیل النبی ؐوعلی ؑ علی القرآن1453c/amss
1217۱۱۰۰ھ133فقہ امامیہابو منصور حسن بن زین الدین۴۔ المسائل المدینہ1453d/amss
1217۱۱۰۰ھ133فقہ امامیہundefined۵۔ رسالہ فی الفقہ ۔ ناقص الطرفین1453e/amss
undefinedundefined134فقہ امامیہundefinedالمجموعہ1454/amss
1222۱۱۰۰ھ134فقہ امامیہمحمد بن محمد الملقب بہ باقر الدماد الحسینی۱۔ رسالہ فی العبادات1455/amss
undefined۱۱۰۶ھ134فقہ امامیہعلم اللہ بن عبدالرزاق الحنفی۲۔ رسالہ فی طریقۃ المطالعہ1455a/amss
undefined۱۱۰۰ھ134فقہ امامیہسید شرف الدین علی جرجانی۳۔ رسالہ صغریٰ فی علم المنطق1455b/amss
undefined۱۱۰۰ھ134فقہ امامیہundefined۴۔ رسالہ المتوسط فی علم المنطق1455c/amss
undefinedundefined135فقہ امامیہundefinedالمجموعہ1455e/amss
1223۱۱۳۴ھ135فقہ امامیہملا محمد باقر بن محمد تقی بن مقصودعلی المجلسی۱۔ رسالہ فی الاوزان الشرعیہ1455f/amss
1223۱۲۰۰ھ135فقہ امامیہعیسیٰ بن محمد نجفی۲۔ رسالہ فی تحقیق جمع اوزان الشرعیہ1455g/amss
1223۱۱۱۸ھ135فقہ امامیہملا محمد باقر بن محمد تقی بن مقصودعلی المجلسی۳۔ رسالہ فی تحقیق احوال الرجال(وجیز المقال)۔1455h/amss
undefinedundefined136فقہ امامیہundefinedالمجموعہ1456/amss
1188۱۰۰۰ھ136فقہ امامیہundefined۱۔ کشف الفوائد من کتاب تمہید القواعد (ناقص الاول)۔1456a/amss
1187۱۱۰۰ھ136فقہ امامیہعز الدین علی بن احمد بن محمد الشہید الثانی۲۔ تمہید القواعد الاصولیہ والعربیہ1456b/amss
undefinedundefined137فقہ امامیہبہاء الدین العاملی ووالدالمجموعہ1456c/amss
1196undefined137فقہ امامیہبہاء الدین العاملی ووالد۱۔ العقدۃ الطہماسی1457/amss
1196undefined137فقہ امامیہحسین بن عبدالصمد بن محمد الحارثی الجبعی والد بہاء الدین العاملی۲۔ چند مسائل1457a/amss
1196undefined137فقہ امامیہبہاء الدین العاملی ووالد۳۔ مختصر یادداشت(مختصر نوتس)۔1457b/amss
1196undefined137فقہ امامیہبہاء الدین العاملی ووالد۴۔ علیحدہ مختصر نوٹس1457c/amss
1196undefined137فقہ امامیہبہاء الدین العاملی ووالد۵۔ الاثناعشریہ1457d/amss
1196undefined137فقہ امامیہبہاء الدین العاملی ووالد۶۔ احکام السجودۃ التلاوۃ1457e/amss
1196undefined137فقہ امامیہبہاء الدین العاملی ووالد۷۔ دعائیں اثنا عشریہ1457f/amss
1196undefined137فقہ امامیہبہاء الدین العاملی ووالد۸۔ الحج (اثنا عشریہ)۔1457g/amss
1196undefined137فقہ امامیہبہاء الدین العاملی ووالد۹۔ الصوم (اثنا عشریہ)۔1457h/amss
1196undefined137فقہ امامیہبہاء الدین العاملی۱۰۔ یاد داشت بہاء الدین العاملی1457i/amss
1196undefined137فقہ امامیہبہاء الدین العاملی۱۱۔ زکوٰۃ و خمس1457j/amss
1196undefined137فقہ امامیہبہاء الدین العاملی۱۲۔ ذبیحہ1457k/amss
2608۱۰۰۰ھ138فقہ امامیہعز الدین الحسینی الحارثیالعقد الحسینی2489/amss
1594۸۶۳ھ1تصوفالامام حجۃ الاسلام ابی حامد محمد بن محمد غزالیاحیاء العلوم الدین (کتاب الثانی من ربع العبادات)1458/amss
1590۱۲۰۰ھ2تصوفالامام حجۃ الاسلام ابی حامد محمد بن محمد غزالیاحیاء العلوم الدین (نسخہ نفیسہ کاملہ)1459/amss
1591۱۲۰۰ھ3تصوفالامام حجۃ الاسلام ابی حامد محمد بن محمد غزالیاحیاء العلوم الدین (ربع الثالث والرابع ۔ المہلکات المنجیات)1460/amss
1592۱۱۰۱ھ4تصوفالامام حجۃ الاسلام ابی حامد محمد بن محمد غزالیاحیاء العلوم الدین (ربع الثالث المہلکات)1461/amss
1595۱۲۰۰ھ5تصوفالامام حجۃ الاسلام ابی حامد محمد بن محمد غزالیاحیاء العلوم الدین (ربع الرابع ، جز الثانی)1462/amss
1593۱۲۰۰ھ6تصوفالامام حجۃ الاسلام ابی حامد محمد بن محمد غزالیاحیاء العلوم الدین (ربع الرابع ،المنجیات)محشی1463/amss
1608۱۲۰۰ھ7تصوفالامام حجۃ الاسلام ابی حامد محمد بن محمد غزالیالاربعین فی اصول الدین (القسم الثالث من جواہر القرآن الامام الغزالی)1464/amss
1643۱۲۰۰ھ8تصوفundefinedاربعین (تصوف)1465/amss
1628۱۲۰۰ھ9تصوفکمال الدین عبدالرزاق بن جمال الدین الکاشیاصلاحات الصوفیہ1466/amss
1635۱۳۰۰ھ10تصوفسید محمد دایم بن سید مرزا ابن السید کریم اللہ الحسینی المندوبیالافاضات الاحمدیہ فی شرح الحقیقۃ المحمدیہ1467/amss
1629۱۲۰۰ھ11تصوفالسید عبدالکریم بن ابراہیم بن خلیفہ الجیلی الجیلانیالانسان الکامل فی معرفۃ الاوالآخر والاوائل1468/amss
1630۱۲۰۰ھ12تصوفالسید عبدالکریم بن ابراہیم بن خلیفہ الجیلی الجیلانیالانسان الکامل فی معرفۃ الاوالآخر والاوائل1469/amss
1606۱۰۴۰ھ13تصوفعلی بن سلطان محمدتبیان الطریقہ لاہل الحلم فی شرح معانی عین العلم1470/amss
1588۱۰۸۶ھ14تصوفابو بکر بن ابراہیم البخاری الکلابازیالتعرف علی المذہب التصوف1471/amss
1589۱۳۰۰ھ15تصوفابو بکر بن ابراہیم البخاری الکلابازی۱۔التعرف علی المذہب التصوف1472/amss
undefined۱۳۰۰ھ15تصوفزین القضاۃ احمد بن محمد الہیشمی۲۔ نبہات علی الاستعداد لیوم المعاد1472a/amss
1642۱۱۰۰ھ16تصوفمحمد بن الصدیق الصائعالجوابات المتبہ عن السوالات الحضرمیہ1473/amss
1607۱۲۲۴ھ17تصوفالامام حجۃ الاسلام ابی حامد محمد بن محمد غزالیجواہر القرآن ( نسخہ نفیسہ)1474/amss
1633۱۱۰۰ھ18تصوفملا علی المتقی نور الدین علی بن حسام الدین المکی معروف بالمتقی الہندیالھکم العرفانیہ فی الاقتسابات القرآنیہ1475/amss
undefined۱۰۳۸ھ19تصوفالشیخ الاکبر ابو بکر محی الدین محمد بن علی بن محمد الطائی الحاتمی الاندلسیالذخائر والاخلاق شرح ترجمان الاشواق1476/amss
1891۱۱۳۴ھ20تصوفالامام حجۃ الاسلام ابی حامد محمد بن محمد غزالیسر اعالمین وکشف ما فی الدارین (الجز الاول والثانی)1477/amss
1638۱۲۰۰ھ21تصوفشیخ فیروز اکبر آبادیشرح العقاید الصوفیہ للشیخ فیروز الصوفی الاکبرآبادی1478/amss
1639۱۲۰۰ھ22تصوفشیخ فیروز اکبر آبادیشرح العقاید الصوفیہ للشیخ فیروز الصوفی الاکبرآبادی1479/amss
1605۱۰۲۷ھ23تصوفملا علی بن سلطان محمد القاری الہرویشرح عین العلم (منقول از نسخہ مولف)1480/amss
1619۱۳۰۰ھ24تصوفکمال الدین عبدالرزاق بن جمال الدین الکاشیشرح فصوص الحکم1481/amss
1905اوائل۱۲۰۰ھ25تصوفمحمد بن مرتضیٰ المدعو بہ محسن الکاشی المتخلص بہ فیضضیاء القلب1482/amss
1637۱۳۰۰ھ26تصوفشیخ محب اللہ الہ آبادی۱۔ عقاید الخواص (عقاید الصوفیہ)۔نا تمام1483/amss
1801۹۴۲ھ26تصوفجلال الدین محمد بن اسعد الصدیقی الدوانی(محشی)۲۔ شواکل الحور لھیاکل کل النور1483a/amss
1897۷۳۰ھ27تصوفابو سالم محمد بن طلحہ القرشی النصبی الوزیرالعقد الفرید للملک السعید (فی 1484/amss
1614۸۰۰ھ28تصوفالشیخ شہاب الدین ابی حفص عمر بن محمد بن عبداللہ السہروردیعوارف المعارف(محشی)1485/amss
1600۱۰۴۲ھ29تصوفمحمد بن عثمان بن عمر البلخیعین العلم (وزین الحلم ) کرمخوردہ (محشی)1486/amss
undefinedundefined29تصوفشیخ محمد بن شیخ فضل اللہ ۱۔ تحریر الطالبین 1486a/amss
1601۱۰۷۲ھ30تصوفمحمد بن عثمان بن عمر البلخیعین العلم (وزین الحلم )1487/amss
1602۱۰۷۹ھ31تصوفمحمد بن عثمان بن عمر البلخیعین العلم (وزین الحلم )نسخہ نفیس قدیم1488/amss
1603۱۱۴۲ھ32تصوفشیخ عبدالقادر جیلانی الحنبلیعین العلم 1489/amss
1611۱۱۱۱ھ33تصوفابن ابی صالح موسیٰ بن جنگیالغنیۃ الطالبی طریق الحق عز وجل1490/amss
1612۱۲۰۰ھ34تصوفابن ابی صالح موسیٰ بن جنگیالغنیۃ الطالبی طریق الحق عز وجل1491/amss
1616۱۰۰۰ھ35تصوفالشیخ محی الدین محمد بن علی المعروف بابن عربیالفتوحات المکیہ فی معرفۃ الاسرار المالکیہ والملکیہ (جلد اول باب الخ)۔ نسخہ قدیمہ ۔نایاب1492/amss
1617۱۲۰۰ھ36تصوفالشیخ محی الدین محمد بن علی المعروف بابن عربیفصوص الحکم1493/amss
1618۱۲۰۰ھ37تصوفالشیخ محی الدین محمد بن علی المعروف بابن عربیفصوص الحکم1494/amss
1640۱۱۸۲ھ38تصوفمحمد بن یوسف بن الشیخ داؤد السورتیکشف الغین عن کلام اہل العین اوالدار الثمین فی کلمات ارباب الیقین ۔ نایاب1495/amss
1901۱۱۰۰ھ39تصوفابراہیم علی بن حسن بن محمد بن صالح الکفعمیمحاسبۃ النفس اللوامہ وتنبیہ الروح النوامہ1496/amss
1902۱۱۰۰ھ40تصوفابراہیم علی بن حسن بن محمد بن صالح الکفعمیمحاسبۃ النفس اللوامہ وتنبیہ الروح النوامہ1497/amss
1902۱۱۰۰ھ40تصوفابراہیم علی بن حسن بن محمد بن صالح الکفعمی۱۔ کتاب الدعوات الاسماء ۔ شمس المعارف 1497a/amss
undefinedundefined40تصوفشہاب الدین سہروردی المقتول۲۔ دعاء الانحلیہ1497b/amss
1597۱۰۴۰ھ41تصوفundefinedمختصر احیاء العلوم1498/amss
1625۱۱۳۱ھ42تصوفundefinedمراۃ العارفین فی ملتمس زین العابدین ؑ۔ نسخہ قدیم1499/amss
undefinedundefined43تصوفundefinedمراۃ العارفین فی ملتمس زین العابدین ؑ۔ مترجم فارسی1500/amss
1620undefined44تصوفداوٗ د بن محمود بن محمد القیصری الرومی خلعی خلیفہ بنکی پورمطلع خصوص الکلم فی معانی خصوص الحکم1501/amss
1615۱۲۰۰ھ45تصوفعبدالقدوس (گنگوئی ) بن اسمٰعیل بن صفی بن نصیر حسینی خراسانیالمعارف فی شرح العوارف ۔ ناقص الآخر1502/amss
1586۱۲۰۰ھ46تصوفشیخ الجنید بن محمد بن جنید القواریری النہاوندی البغدادیمعالی الھمم (مقالات شیخ جنید بغدادی)1503/amss
1586۱۲۰۰ھ46تصوفشیخ الجنید بن محمد بن جنید القواریری النہاوندی البغدادی۲۔ القصد الی اللہ1503a/amss
1621۱۱۱۷ھ47تصوفصدر الدین محمد بن ابراہیم الشہیر بالصدر الشیرازیمفاتیح الغیب1504/amss
1641۱۱۱۷ھ48تصوفداوٗ د بن محمود بن محمد القیصریمقدمہ شرح فصوص الحکم 1505/amss
1681۱۱۵۰ھ49تصوفمحمد کریم الدین ابن محمد حسن خیرآبادیالمکشوفات الوجدانیہ المعروفہ بالبرہان الکریم1506/amss
undefinedundefined49تصوفundefined۱۔ کلمات سید نا علی ؑ (مترجم فارسی منطوم ۔ مائۃ کلمات)۔1506a/amss
1598۱۲۰۰ھ50تصوفundefinedالملتفظ من احیاء علوم الدین1507/amss
1596۱۳۰۰ھ51تصوفشیخ الاسلام بن القاضی عبدالوہاب (الصدیقی)المنتخب من احیاء علوم الدین1508/amss
1610۱۱۰۰ھ52تصوفالامام حجۃ الاسلام ابی حامد محمد بن محمد غزالیالمنقذ عب الجلال والمفصح عن الاحوال1509/amss
1609۸۲۶ھ53تصوفالامام حجۃ الاسلام ابی حامد محمد بن محمد غزالیمنہاج العابدین (نسخہ قدیم)1510/amss
1622۱۱۰۰ھ54تصوفملا نور الدین عبدالرحمن بن احمد الجامیالنصوص فی شرح الفصوص ۔ نایاب1511/amss
1623۹۱۲ھ55تصوفملا نور الدین عبدالرحمن بن احمد الجامیالنصوص فی شرح الفصوص ۔ نایاب1512/amss
1649ٍ۱۳۰۰ھ56تصوفundefinedالمجموعہ فی التصوف1513/amss
1649ٍ۱۳۰۰ھ56تصوفشاہ ولی اللہ احمد بن عبدالرحیم الدہلوی۱۔ رسالہ فی تحقیقی وحدۃ الوجود(المکتوب المدنی)۔1513a/amss
1649ٍ۱۳۰۰ھ56تصوفسید غلام یحیٰ (بہاری)ہمعصر مرزا جانجانان۲۔ کلمات الحق (فارسی)(وحدۃ الوجود)۔1513b/amss
1649ٍ۱۳۰۰ھ56تصوفشاہ محمد رفیع الدین۳۔ ومع الباطل (نا تمام )۔1513c/amss
1649ٍ۱۳۰۰ھ56تصوفشاہ عبدالعزیز محدث دہلوی۴۔ شرح رسالہ فی تحقیق علم الحدیث (مسئالۃ علم الواجب تعالیٰ)۔1513d/amss
1649ٍ۱۳۰۰ھ56تصوفundefined۵۔ جواب اعتراجات بر مشکوٰۃ الانوار1513e/amss
1649undefined56تصوفundefined۶۔ رسالہ تصوف(فارسی)۔1513f/amss
1624۱۰۱۳ھ57تصوفمختلفالمجموعہ (رسائل ابن عربی)1514g/amss
1624۱۰۱۳ھ57تصوفابن العربی۱۔ شرح کتاب الخلع التعلین واقتباس النورین من موضع القدمین1514h/amss
1624۱۰۱۳ھ57تصوفشمس الدین ابو طاہر اسمٰعیل بن سعد الدین بن عبداللہ۲۔ شرح کتاب التجلیات لابن عربی1514i/amss
1624۱۰۱۳ھ57تصوفالقاسم بن ابی الفضل الشافعی ۳۔ شرح عنقاء المگرب1514j/amss
1624۱۰۱۳ھ57تصوفالشیخ محی الدین محمد بن علی المعروف بابن عربی۴۔ عقلۃ المستوفز1514k/amss
1624۱۰۱۳ھ57تصوفالشیخ محی الدین محمد بن علی المعروف بابن عربی۵۔ رسالہ فی اھوال الاقطاب (دائرۃ المعارف)۔1514l/amss
1624۱۰۱۳ھ57تصوفالشیخ محی الدین محمد بن علی المعروف بابن عربی۶۔ رسالہ فی العلم الٰہی 1514m/amss
1624۱۰۱۳ھ57تصوفالشیخ محی الدین محمد بن علی المعروف بابن عربی۷۔ کتاب الیقین1514n/amss
1624۱۰۱۳ھ57تصوفالشیخ محی الدین محمد بن علی المعروف بابن عربی۸۔کتاب الجلالہ 1514o/amss
1624۱۰۱۳ھ57تصوفالشیخ محی الدین محمد بن علی المعروف بابن عربی۹۔ کتاب الحق1514p/amss
1624۱۰۱۳ھ57تصوفالشیخ محی الدین محمد بن علی المعروف بابن عربی۱۰۔ مقام القربہ1514q/amss
1624۱۰۱۳ھ57تصوفالشیخ محی الدین محمد بن علی المعروف بابن عربی۱۱۔ کتاب الباء1514r/amss
1624۱۰۱۳ھ57تصوفالشیخ محی الدین محمد بن علی المعروف بابن عربی۱۲۔ مراتب علوم الوہاب1514s/amss
1624۱۰۱۳ھ57تصوفالشیخ محی الدین محمد بن علی المعروف بابن عربی۱۳۔ مفاتیح الغیب فی مصطلحات1514t/amss
1624۱۰۱۳ھ57تصوفالشیخ محی الدین محمد بن علی المعروف بابن عربی۱۴۔ کتاب العظمہ1514u/amss
1624۱۰۱۳ھ57تصوفالشیخ محی الدین محمد بن علی المعروف بابن عربی۱۵۔ السہل الممتنع1514v/amss
1624۱۰۱۳ھ57تصوفالشیخ محی الدین محمد بن علی المعروف بابن عربی۱۶۔ کتاب التجلیات1514w/amss
1624۱۰۱۳ھ57تصوفالشیخ محی الدین محمد بن علی المعروف بابن عربی۱۷۔ نتائج الاذکار فی المقربین والابرار1514x/amss
1648undefined58تصوفundefinedالمجموعہ1515/amss
1648۱۱۰۹ھ58تصوفاحمد بن محمد قاسم بن محمد نذیر القہنذری۱۔ شرح فصوص الحکم ۔ نایاب1515a/amss
1648۱۱۰۹ھ58تصوفاحمد بن محمد قاسم بن محمد نذیر القہنذری۲۔ الدارالعالیہ فی المذاہب الثلاثہ1515b/amss
1648۱۱۰۹ھ58تصوفابو محمد القاسم بن علی الحریر۳۔ مقالات الحریری1515c/amss
1648۱۱۰۹ھ58تصوفاحمد بن محمد قاسم بن محمد نذیر ۴۔ الرسالہ المعیۃ فی الاسرار الحقیقۃ1515d/amss
undefinedundefined59تصوفundefinedالمجموعہ 1516e/amss
1604۱۲۰۰ھ59تصوفمحمد بن عثمان بن عمر البلخی۱۔ عین العلم وزین العلم1516f/amss
undefinedundefined59تصوفundefined۲۔ نثر اللالی1516g/amss
1626۱۱۳۱ھ59تصوفالقنوی محمد بن اسحٰق بن محمد صدر الدین۳۔ مراۃ العارفین فی ملتمس زین العابدین ؑ1516h/amss
undefinedundefined60تصوفundefinedالمجموعہ1517i/amss
1613۱۲۰۰ھ60تصوفشیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی۱۔ فتوح الغیب1517j/amss
1613undefined60تصوفشیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی۲۔ حکایت فارسی(مع نسب نامہ)۔1517k/amss
1599۱۰۳۸ھ61تصوفنا معلومالمجموعہ1518/amss
undefinedundefined61تصوفundefined۱۔ ملنقطہ احیاء العلوم الدین1518a/amss
undefinedundefined61تصوفundefined۲۔ صوفی بن گوہرجہنجاری (الصوفی)۔1518b/amss
undefinedundefined61تصوفundefined۳۔ لوامع الغیب1518c/amss
undefinedundefined61تصوفundefined۴۔ شرح لمعات1518d/amss
0۱۱۰۰ھ62تصوفالاستاد شیخ ابی الحسنرسالہ تصوف لتربیت طالب612/amss
1631۱۱۰۰ھ63تصوفعبدالرحمٰن الزبیدیغایۃ المطلوب2500/amss
undefined۱۰۷۸ھ1ادعیہ واذکارامام زین العابدین ؑادعیہ اسماء الحسنیٰ (دعائے جوشن الکبیر)1519/amss
undefined۱۱۰۰ھ2ادعیہ واذکارامام زین العابدین ؑادعیہ اسماء الحسنیٰ (ایام السبعہ ومناجات ائمہؑ)1520/amss
undefined۱۱۰۰ھ3ادعیہ واذکارundefinedادعیہ اسماء الحسنیٰ (ایام السبعہ )مکتوبہ سلطان ابراہیم عادل شاہ معہ اسنادوبرہان فارسی1521/amss
undefined۱۲۴۷ھ4ادعیہ واذکارundefinedادعیہ اسماء الحسنیٰ (ایام السبعہ )1522/amss
undefined۱۱۱۶ھ5ادعیہ واذکارundefinedادعیہ اسماء الحسنیٰ (ایام السبعہ )۔ بطور مرقع1523/amss
undefined۱۱۰۰ھ6ادعیہ واذکارundefinedادعیہ اسماء الحسنیٰ (ایام السبعہ )1524/amss
undefined۱۲۳۸ھ7ادعیہ واذکارامام زین العابدین ؑادعیہ اسماء الحسنیٰ (ایام السبعہ من کلام امام زین العابدین ؑ)1525/amss
undefined۷۰۰ھ8ادعیہ واذکارundefinedادعیہ اسماء الحسنیٰ (بعد الصلوٰۃ)1526/amss
undefined۱۲۰۰ھ9ادعیہ واذکارundefinedادعیہ بعد الصلوٰۃ ۔ مترجمہ فارسی 1527/amss
undefined۱۲۰۰ھ9ادعیہ واذکارundefined۱۔ حلیۃ النبی صلعم1527/amss
undefined۱۲۰۹ھ10ادعیہ واذکارundefinedادعیہ بعد الصلوٰۃ۔ کرمخوردہ1528/amss
undefined۱۲۰۰ھ11ادعیہ واذکارundefinedادعیہ بعد التلاوۃ/amss1529
undefined۱۱۲۵ھ12ادعیہ واذکارundefinedادعیہ السر القدسیہ/amss1530
undefined۱۲۷۱ھ13ادعیہ واذکارundefinedادعیہ سید الساجدین ؑ/amss1531
undefined۱۲۷۶ھ14ادعیہ واذکارundefinedادعیہ سید الساجدین ؑ1532/amss
undefined۱۲۰۰ھ15ادعیہ واذکارundefinedادعیۃ السیفی وغیرہ1533/amss
undefined۱۱۰۰ھ16ادعیہ واذکارundefinedادعیہ متفرقہ1534/amss
undefined۱۰۹۳ھ17ادعیہ واذکاراحمد بن عدا رضا الھلی البصریادعیہ الیوم واللیلۃ ۔ نایاب1535/amss
undefined۱۲۰۰ھ18ادعیہ واذکاررضی الدین ابوالقاسم علی بن موسیٰ جعفر بن محمد بن طاوٗس علویکتاب الامان من اخطار الاسفار والازمان1536/amss
undefined۱۱۰۰ھ19ادعیہ واذکارمحمد بن حسن الحر العاملیانتخاب صحیفہ کاملہ1537/amss
1471۱۲۰۰ھ20ادعیہ واذکارundefinedاوراد الاسبوع (ناقص الطرفین)1538/amss
4680۱۲۱۲ھ21ادعیہ واذکارundefinedجوشن صغیر معہ ترجمہ فارسی1539/amss
1373۱۳۰۰ھ22ادعیہ واذکارundefinedمجموعۃ الاوراد (الفتحیہ و دیگر)1540/amss
1500۱۱۲۵ھ23ادعیہ واذکارتقی الدین ابراہیم بن علی بن صالح الکفعمیبلد الامین ۔ نایاب1541/amss
1380۱۲۰۰ھ23ادعیہ واذکارundefinedدعاء عظیم الشان1541/amss
1552۱۳۰۰ھ24ادعیہ واذکارundefinedالبیاض الادعیہ الزیارات الائمہ ؑ1542/amss
1583۱۳۰۰ھ25ادعیہ واذکارundefinedالبیاض الادعیہ (زیارات و سور قرآنی)1543/amss
1584۱۳۰۰ھ26ادعیہ واذکارundefinedالبیاض الادعیہ (الزیارات و دعائے ماہ رمضان)1544/amss
4679۱۳۰۰ھ27ادعیہ واذکارعبدالحسین الحیاریتحفہ حسینی مجموعہ زیارات (خوشخط لوح مطلا )(مجموعہ زیارات)1545/amss
1513۱۰۶۸ھ28ادعیہ واذکارشیخ علی الکرکیتعقیبات1546/amss
1514۱۰۶۸ھ28ادعیہ واذکارشیخ بہاء الدین بن محمد بن احمد ۱۔ مفتاح الفلاح1546/amss
1349۱۱۴۴ھ29ادعیہ واذکارعبدالجلیل بن محمد بن احمد بن خطوم المروی القیروانیتنبیہ الانام وشفاء الاسقام۔ جلد اول1547/amss
1350۱۱۴۴ھ30ادعیہ واذکارعبدالجلیل بن محمد بن احمد بن خطوم المروی القیروانیتنبیہ الانام وشفاء الاسقام۔ جلد دوم1548/amss
1501۹۷۴ھ31ادعیہ واذکارابراہیم بن علی بن حسن بن محمد بن صالح الکفعمیالجنۃ الامان الواقیۃ وجنہ الایمان الباقیۃ (مصباح الکفعمی الکبیر)1549/amss
1502۱۰۶۸ھ32ادعیہ واذکارابراہیم بن علی بن حسن بن محمد بن صالح الکفعمیالجنۃ الامان الواقیۃ وجنہ الایمان الباقیۃ (مصباح الکفعمی الکبیر)/amss1550
1503۱۰۷۵ھ33ادعیہ واذکارابراہیم بن علی بن حسن بن محمد بن صالح الکفعمیالجنۃ الامان الواقیۃ وجنہ الایمان الباقیۃ (مصباح الکفعمی الکبیر)1551/amss
1504۱۰۷۷ھ34ادعیہ واذکارابراہیم بن علی بن حسن بن محمد بن صالح الکفعمیالجنۃ الامان الواقیۃ وجنہ الایمان الباقیۃ (مصباح الکفعمی الکبیر)۔ نسخہ نفیسہ1552/amss
1485۱۰۷۹ھ34ادعیہ واذکارابراہیم بن علی بن حسن بن محمد بن صالح الکفعمی۱۔ الادعیہ المنتخبہ عن المصباح الصغیر1552/amss
1505۱۰۸۷ھ35ادعیہ واذکارابراہیم بن علی بن حسن بن محمد بن صالح الکفعمیالجنۃ الامان الواقیۃ وجنہ الایمان الباقیۃ 1553/amss
undefined۱۰۸۷ھ35ادعیہ واذکارابراہیم بن علی بن حسن بن محمد بن صالح الکفعمیالحرز الکامل(منسوب بہ امام زین العابدین ؑ)1553/amss
1506۱۱۰۰ھ36ادعیہ واذکارابراہیم بن علی بن حسن بن محمد بن صالح الکفعمیالجنۃ الامان الواقیۃ وجنہ الایمان الباقیۃ (مصباح الکفعمی الکبیر)1554/amss
1507۱۱۱۹ھ37ادعیہ واذکارابراہیم بن علی بن حسن بن محمد بن صالح الکفعمیالجنۃ الامان الواقیۃ وجنہ الایمان الباقیۃ (مصباح الکفعمی الکبیر)1555/amss
1508۱۲۰۰ھ38ادعیہ واذکارابراہیم بن علی بن حسن بن محمد بن صالح الکفعمیالجنۃ الامان الواقیۃ وجنہ الایمان الباقیۃ (مصباح الکفعمی الکبیر)1556/amss
1509۱۲۰۰ھ39ادعیہ واذکارابراہیم بن علی بن حسن بن محمد بن صالح الکفعمیالجنۃ الامان الواقیۃ وجنہ الایمان الباقیۃ (مصباح الکفعمی الکبیر)1557/amss
1510۱۱۲۴ھ40ادعیہ واذکارابراہیم بن علی بن حسن بن محمد بن صالح الکفعمیالجنۃ الامان الواقیۃ وجنہ الایمان الباقیۃ 1558/amss
1511۱۱۲۸ھ41ادعیہ واذکارابراہیم بن علی بن حسن بن محمد بن صالح الکفعمیالجنۃ الامان الواقیۃ وجنہ الایمان الباقیۃ 1559/amss
1512۱۲۰۰ھ42ادعیہ واذکارابراہیم بن علی بن حسن بن محمد بن صالح الکفعمیالجنۃ الامان الواقیۃ وجنہ الایمان الباقیۃ 1560/amss
1632۱۲۷۱ھ43ادعیہ واذکارشہاب الدین احمد بن حجر الہیشمی المکی الشافعیالجوہر المنظم فی زیارۃ القبر المکرم1561/amss
1448۱۱۰۰ھ44ادعیہ واذکاربہاء الدین محمد العاملیحدایق الصالحین فی شرح صحیفہ العابدین (شرح صحیفہ کاملہ۔ صرف ایک حصہ)1562/amss
1398۹۰۰ھ45ادعیہ واذکارمنسوب بہ حضرت علی ؑحرز امیرالمومنین علی ؑ1563/amss
1462۱۰۰۰ھ46ادعیہ واذکارمنسوب بہ امام موسی کاظم ؑحرز الجوشن الصغیر(نہایت خوشخط)1564/amss
1364۱۲۰۰ھ47ادعیہ واذکارملا علی بن سلطان محمد القاری الہرویالحزب الاعظم والودرد الافخم1565/amss
undefined۱۲۰۰ھ47ادعیہ واذکارملا علی بن سلطان محمد القاری الہروی۱۔ ورد الاکبر1565a/amss
1397۱۲۸۲ھ48ادعیہ واذکارسید احمد بن ادریسحزب السیفی یا دعاء حرز الیمانی ۔ منسوب بہ امام حضرت علی ؑ1566/amss
4652۱۲۰۰ھ49ادعیہ واذکارشمس الدین محمد بن الجزری الشافعیالحصن الحصین من کلام سید المرسلین ؐ۔ معہ ترجمہ فارسی1567/amss
1344۱۲۰۰ھ50ادعیہ واذکارشمس الدین محمد بن الجزری الشافعیالحصن الحصین من کلام سید المرسلین ؐ۔ معہ اربعین مترجم فارسی1568/amss
1344۱۲۰۰ھ50ادعیہ واذکارشمس الدین محمد بن الجزری الشافعی۲۔ چہل حدیث1568a/amss
1344۱۲۰۰ھ50ادعیہ واذکارشمس الدین محمد بن الجزری الشافعی۳۔ چہل حدیث1568b/amss
1343۱۰۰۷ھ51ادعیہ واذکارشمس الدین محمد بن الجزری الشافعی۱۔ قرآنی سورے (الحصن الحصین)۔1569/amss
1343۱۰۰۷ھ51ادعیہ واذکارشمس الدین محمد بن الجزری الشافعی۲۔ ورود معظم1569a/amss
undefined۱۰۰۷ھ51ادعیہ واذکارundefined۳۔ متعدد ادعیہ1569b/amss
undefined۱۰۰۷ھ51ادعیہ واذکارشرف الدین ابو عبداللہ۴۔ قصیدۃ البردۃ1569b/amss
undefined۱۰۰۷ھ51ادعیہ واذکارابو عبداللہ جعفر بن محمد صادق۵۔ فالنامہ1569c/amss
1345۱۰۰۷ھ52ادعیہ واذکارشمس الدین محمد بن الجزرزیالحصن الحصین من کلام سید المرسلین1570/amss
undefinedundefined53ادعیہ واذکارشمس الدین محمد بن الجزرزیالحصن الحصین من کلام سید المرسلین1571/amss
1346۱۲۰۰ھ54ادعیہ واذکارشمس الدین محمد بن الجزرزیالحصن الحصین من کلام سید المرسلین1572/amss
1347۱۱۰ٍ۱ھ55ادعیہ واذکارشمس الدین محمد بن الجزرزیعدۃ الحصن الحصین1573/amss
1525۱۰۳۳ھ56ادعیہ واذکارمحمد مرتضیٰ المدعو بہ محسن کاشانیخلاصہ الاذکار1574/amss
1526۱۱۰۰ھ57ادعیہ واذکارمحمد مرتضیٰ المدعو بہ محسن کاشانیخلاصہ الاذکار1575/amss
1363۱۱۰۰ھ58ادعیہ واذکارملا علی بن سلطان محمد القاری الہرویالدرۃ المضیہ فی زیارۃ المصطفویہ1576/amss
1342۱۲۰۰ھ59ادعیہ واذکارمحی الدین ابو عبداللہ محمددرود اکبر (معہ اسناد بزبان فارسی)1577/amss
1486۱۱۰۰ھ60ادعیہ واذکارمحقق خواجہ نصیر الدین محمد الطوسیدرود ختم دوازدہ امام (رسالہ)1578/amss
undefinedundefined60ادعیہ واذکارundefined۱۔ نثر اللالی حضرت علی ؑ1578a/amss
undefinedundefined60ادعیہ واذکارundefined۲۔ الاربعین مترجم منظوم ترجمہ فارسی1578b/amss
1367۱۳۰۰ھ61ادعیہ واذکارundefinedدعاء المستغاث1579/amss
2408۱۳۰۰ھ61ادعیہ واذکارundefined۲۔ قصیدۃ البردہ با ترجمہ منظوم بر حاشیہ1579a/amss
1368۱۲۰۰ھ62ادعیہ واذکارundefined قصیدۃ البردہ با ترجمہ منظوم بر حاشیہ۔ دعاء المستغاث1580/amss
1492۹۷۹ھ63ادعیہ واذکارابو قاسم علی بن موسی بن جعفر بن محمد طاوٗس الحسینیالدروع الواقیہ من الاقطار1581/amss
1392۱۱۱۴ھ64ادعیہ واذکارمنسوب بہ حضرت علی ؑدعا الاحتجاب (معہ ادعیہ تعقیبات نماز)1582/amss
1393۱۲۳۵ھ65ادعیہ واذکارمنسوب بہ حضرت علی ؑدعا الاحتجاب (معہ ادعیہ تعقیبات نماز)1583/amss
4681۱۲۴۴ھ66ادعیہ واذکارمنسوب بہ حضرت علی ؑدعا الاحتجاب (معہ ادعیہ تعقیبات نماز)(معہ ترجمہ فارسی)1584/amss
1394۱۲۴۴ھ67ادعیہ واذکارمنسوب بہ حضرت علی ؑدعا الاحتجاب (معہ ادعیہ تعقیبات نماز)1585/amss
1395۱۲۴۴ھ68ادعیہ واذکارمنسوب بہ حضرت علی ؑدعا الاحتجاب (معہ ادعیہ تعقیبات نماز)(جدید الخط)1586/amss
4643۱۲۳۴ھ69ادعیہ واذکارمحقق خواجہ نصیر الدین الطوسی مترجم ابو جعفر محمد بن حسیندعاء الاعتصام دوازدہ امام ؑ(مترجم فارسی کاغذ افشاں)1587/amss
4675۱۱۰۰ھ70ادعیہ واذکارمحقق خواجہ نصیر الدین الطوسیدعاء الاعتصام (معہ فارسی ترجمہ)1588/amss
1487۱۲۰۰ھ71ادعیہ واذکارمحقق خواجہ نصیر الدین الطوسیدعاء الاعتصام 1589/amss
1491۱۲۳۵ھ72ادعیہ واذکارمحقق خواجہ نصیر الدین الطوسیدعاء الاعتصام 1590/amss
4674۱۳۰۰ھ73ادعیہ واذکارمحقق خواجہ نصیر الدین الطوسی مترجم ابو جعفر محمد بن حسیندعاء الاعتصام 1591/amss
1490۱۳۰۰ھ74ادعیہ واذکارمحقق خواجہ نصیر الدین الطوسیدعاء الاعتصام (معہ فارسی ترجمہ)(نایاب کام)1592/amss
1488۱۲۰۰ھ75ادعیہ واذکارمحقق خواجہ نصیر الدین الطوسیدعاء الاعتصام (معہ دعائے عدیلہ )1593/amss
4678۱۱۱۵ھ76ادعیہ واذکارمحقق خواجہ نصیر الدین الطوسیدعاء الاعتقاد معہ ادعیہ تعقیبات نماز (مترجم فارسی ) نایاب1594/amss
1461۱۳۰۰ھ77ادعیہ واذکارمنسوب بہ امام جعفر صادقؑدعاء ام داوٗد ۔ نا تمام 1595/amss
1369۱۲۴۸ھ78ادعیہ واذکارحسندعاء توسل1596/amss
1457۱۳۰۰ھ79ادعیہ واذکارامام زین العابدین ؑدعاء جوشن الکبیر1597/amss
1463۱۲۴۸ھ80ادعیہ واذکارمنسوب بہ امام موسی کاظم ؑدعاء الجوشن الصغیر(نہایت خورد تقطیع)1598/amss
1562۱۲۰۰ھ81ادعیہ واذکارundefinedالمجموعہ فی الادعیہ1599/amss
1454۱۱۰۰ھ82ادعیہ واذکارامام زین العابدین ؑدعاء الجوشن الکبیر (معہ اقتباسات مصباح الکافی واسناد صفات النبیؐ)1600/amss
1455۱۱۶۰ھ83ادعیہ واذکارامام زین العابدین ؑدعاء الجوشن الکبیر (معہ اقتباسات مصباح الکافی واسناد صفات النبیؐ)1601/amss
1458۱۳۰۰ھ84ادعیہ واذکارامام زین العابدین ؑدعاء الجوشن الکبیر (بطرز ہیکل نہایت خورد تقطیع)1602/amss
1456۱۳۰۰ھ85ادعیہ واذکارمحمد باقر بن محمد تقی مجلسیالدعا الجمیع المہمات1603/amss
1456۱۳۰۰ھ85ادعیہ واذکارنمبر ۲۸ تفسیر فارسی بر آمدہ۱۔دعاء ختم القرآن (الدعا الثانی والاربعون من صحیفہ کاملہ ) مترجم فارسی1603a/amss
1568۱۱۹۶ھ86ادعیہ واذکارامام زین العابدین ؑدعائے حضرت زین العابدین ؑمعہ دعائے عافیت1604/amss
1535۱۲۰۰ھ87ادعیہ واذکارundefinedالدعا الدفع الطاعون والوبا (نہایت خورد تقطیع)1605/amss
1459۱۲۶۱ھ88ادعیہ واذکارمنسوب بہ امام محمد باقرؑدعائے سمات بطور مرقع1606/amss
1460۱۰۰۷ھ89ادعیہ واذکارundefinedدعائے سمات 1607/amss
1389۱۰۰۷ھ90ادعیہ واذکارمنسوب بہ حضرت امیرالمومنین سید نا علی ؑدعاء الصباح و درود طوسی1608/amss
1390۱۰۰۷ھ91ادعیہ واذکارمنسوب بہ حضرت امیرالمومنین سید نا علی ؑدعاء الصباح و درود طوسی1609/amss
1391۱۲۵۴ھ92ادعیہ واذکارمنسوب بہ حضرت امیرالمومنین سید نا علی ؑدعاء الصباح و درود طوسی1610/amss
1531۱۳۰۳ھ93ادعیہ واذکارundefinedدعائے عافیت1611/amss
1464۱۱۰۶ھ94ادعیہ واذکاراحمد بن جشن العلویہ الاصفہانی دعاء عدیلہ1612/amss
1396۱۱۰۷ھ95ادعیہ واذکارمنسوب بہ حضرت علی ؑدعاء العشرات1613/amss
1337۱۲۰۰ھ96ادعیہ واذکارمنسوب بہ حضرت اویس قرنیؒدعاء المغنی (خوشخط مطلا)1614/amss
1371۱۱۵۹ھ97ادعیہ واذکارundefinedالدعاء المغنی ودیگر ادعیہ (تقطیع خورد)1615/amss
1399۱۲۰۰ھ98ادعیہ واذکارundefinedدعاء ناد علی وغیرہ (بسیار کرمخوردہ)1616/amss
1475undefined99ادعیہ واذکارundefinedالدعوات بعد الصلوٰۃ الفجر1617/amss
1351۱۱۳۴ھ100ادعیہ واذکارابو عبداللہ محمد بن سلیمان بن ابی بکر الجزولیدلائل الخیرات وشوارق الانوار1618/amss
1352۱۱۵۰ھ101ادعیہ واذکارابو عبداللہ محمد بن سلیمان بن ابی بکر الجزولیدلائل الخیرات وشوارق الانوار1619/amss
1353۱۱۵۱ھ102ادعیہ واذکارابو عبداللہ محمد بن سلیمان بن ابی بکر الجزولیدلائل الخیرات وشوارق الانوار1620/amss
13541237103ادعیہ واذکارابو عبداللہ محمد بن سلیمان بن ابی بکر الجزولیدلائل الخیرات وشوارق الانوار1621/amss
1355۱۲۶۹ھ104ادعیہ واذکارابو عبداللہ محمد بن سلیمان بن ابی بکر الجزولیدلائل الخیرات وشوارق الانوار1622/amss
undefined۱۲۷۶ھ105ادعیہ واذکارابو عبداللہ محمد بن سلیمان بن ابی بکر الجزولیدلائل الخیرات وشوارق الانوار(معہ اردو ترجمہ)1623/amss
1356۱۲۸۱ھ106ادعیہ واذکارابو عبداللہ محمد بن سلیمان بن ابی بکر الجزولیدلائل الخیرات وشوارق الانوار1624/amss
1359۱۳۰۰ھ107ادعیہ واذکارابو عبداللہ محمد بن سلیمان بن ابی بکر الجزولیدلائل الخیرات وشوارق الانوار1625/amss
1359۱۳۰۰ھ108ادعیہ واذکارابو عبداللہ محمد بن سلیمان بن ابی بکر الجزولیدلائل الخیرات وشوارق الانوار1626/amss
1360۱۳۰۰ھ109ادعیہ واذکارابو عبداللہ محمد بن سلیمان بن ابی بکر الجزولیدلائل الخیرات وشوارق الانوار1627/amss
1361۱۳۰۰ھ110ادعیہ واذکارابو عبداللہ محمد بن سلیمان بن ابی بکر الجزولیدلائل الخیرات وشوارق الانوار1628/amss
1489۱۱۹۵ھ111ادعیہ واذکارمنتقل شوکیس میوزیمرسالہ ادعیہ بطور خاص1629/amss
1550۱۳۰۰ھ112ادعیہ واذکارundefinedرسالہ زیارت نامہ ائمہ ؑ1630/amss
1335۱۲۰۰ھ113ادعیہ واذکارundefinedرسالہ فی الصلوٰۃ علی النبیؐ 1631/amss
1341۱۳۰۰ھ114ادعیہ واذکارعلامہ محمد بن علی قزوینی طرابلسیرسالہ فی الصلوٰۃ علی النبیؐ 1632/amss
4650۱۲۳۰ھ115ادعیہ واذکارundefinedالرسالۃ فی خصلۃ الصلوٰۃ اللیل1633/amss
1451۱۲۰۰ھ116ادعیہ واذکارصدر الدین المدنی ابن احمد نظام الدین الحسنی الحسینیریاض السالکین فی شرح صحیفہ کاملہ سید العابدین ؑ1634/amss
1452۱۲۰۰ھ117ادعیہ واذکارصدر الدین المدنی ابن احمد نظام الدین الحسنی الحسینیریاض السالکین فی شرح صحیفہ کاملہ سید العابدین ؑ1635/amss
1450۱۲۰۰ھ118ادعیہ واذکارصدر الدین المدنی ابن احمد نظام الدین الحسنی الحسینیریاض السالکین فی شرح صحیفہ کاملہ سید العابدین ؑ1636/amss
1449۱۱۴۲ھ119ادعیہ واذکارمحمد بن محمد المدعو بہ شاہ محمدریاض العارفین شرح صحیفہ المتقین1637/amss
1551۱۲۰۱ھ120ادعیہ واذکار0زیارۃ الائمہ وغیرہ (معہ فارسی)1638/amss
1581۱۳۰۰ھ121ادعیہ واذکارundefinedزیارت جامعہ الکبیر ۔ المجموعہ فی الادعیہ1639/amss
1549۱۲۳۴ھ122ادعیہ واذکارundefinedزیارت یوم عاشورا1640/amss
1548۱۱۱۷ھ123ادعیہ واذکارمنتقل شوکیس میوزیمزیارت یوم العاشورا 1641/amss
1348۱۶۸۸ء124ادعیہ واذکارundefinedشرح حصن الحصین1642/amss
1529۱۳۰۰ھ125ادعیہ واذکاراحمد بن زین الدین الاحسائیشرح زیارۃ الجماع الکبیر(الجز الثانی)1643/amss
1530۱۲۵۲ھ126ادعیہ واذکاراحمد بن زین الدین الاحسائیشرح زیارۃ الجامع الکبیر(الجز الثالث)1644/amss
1375۱۳۰۰ھ127ادعیہ واذکارمنسوبہ حضرت علی ؑ ودوسرےشرح قصیدۃ جلجلوتیہ معہ دیگر ادعیہ1645/amss
1445۱۰۷۶ھ128ادعیہ واذکارمحمد بن الحسن الحر العاملیالصحیفہ الثانیہ من ادعیہ زین العابدین ؑ1646/amss
1414۱۱۹۹ھ129ادعیہ واذکارمنسوب بہ امام زین العابدین ؑالصحیفہ الکاملہ معروف بہ صحیفہ السجادیہ ؑ1647/amss
1400۹۷۷ھ130ادعیہ واذکارمنسوب بہ امام زین العابدین ؑالصحیفہ الکاملہ معروف بہ صحیفہ السجادیہ ؑ1648/amss
4771۹۸۴ھ131ادعیہ واذکارمنسوب بہ امام زین العابدین ؑالصحیفہ الکاملہ معروف بہ صحیفہ السجادیہ ؑ(معہ فارسی ترجمہ)1649/amss
4666۱۱۱۴ھ132ادعیہ واذکارمنسوب بہ امام زین العابدین ؑالصحیفہ الکاملہ معروف بہ صحیفہ السجادیہ ؑ/amss1650
1401۱۰۳۹ھ133ادعیہ واذکارمنسوب بہ امام زین العابدین ؑالصحیفہ الکاملہ معروف بہ صحیفہ السجادیہ ؑ1651/amss
4658۱۰۵۰ھ134ادعیہ واذکارمنسوب بہ امام زین العابدین ؑالصحیفہ الکاملہ معروف بہ صحیفہ السجادیہ ؑ(معہ فارسی ترجمہ)1652/amss
1415۱۰۵۱ھ135ادعیہ واذکارمنسوب بہ امام زین العابدین ؑالصحیفہ الکاملہ معروف بہ صحیفہ السجادیہ ؑ(معہ کتاب ملخصۃ الصحیفہ)1653/amss
1416۱۰۵۳ھ136ادعیہ واذکارمنسوب بہ امام زین العابدین ؑالصحیفہ الکاملہ معروف بہ صحیفہ السجادیہ ؑ1654/amss
1417۱۰۶۵ھ137ادعیہ واذکارمنسوب بہ امام زین العابدین ؑالصحیفہ الکاملہ معروف بہ صحیفہ السجادیہ ؑ1655/amss
1417۱۰۶۵ھ137ادعیہ واذکارمنسوب بہ امام حضرت علی ؑ۱۔ دعاء کمیل1655/amss
4659۱۰۶۵ھ138ادعیہ واذکارمنسوب بہ امام زین العابدین ؑالصحیفہ الکاملہ معروف بہ صحیفہ سجادیہؑ 1656/amss
1402۱۰۶۸ھ139ادعیہ واذکارمنسوب بہ امام زین العابدین ؑالصحیفہ الکاملہ معروف بہ صحیفہ سجادیہؑ 1657/amss
1418۱۰۷۲ھ140ادعیہ واذکارمنسوب بہ امام زین العابدین ؑالصحیفہ الکاملہ معروف بہ صحیفہ السجادیہ ؑ(معہ کتاب ملخصۃ الصحیفہ)1658/amss
1403۱۰۷۷ھ141ادعیہ واذکارمنسوب بہ امام زین العابدین ؑالصحیفہ الکاملہ معروف بہ صحیفہ سجادیہؑ (معہ دیگر دعائیں)1659/amss
1428۱۰۸۲ھ142ادعیہ واذکارمنسوب بہ امام زین العابدین ؑالصحیفہ الکاملہ معروف بہ صحیفہ السجادیہ ؑ(معہ کتاب ملخصۃ الصحیفہ)1660/amss
1435۱۰۸۳ھ143ادعیہ واذکارمنسوب بہ امام زین العابدین ؑالصحیفہ الکاملہ معروف بہ صحیفہ سجادیہؑ 1661/amss
1419۱۰۸۳ھ144ادعیہ واذکارمنسوب بہ امام زین العابدین ؑالصحیفہ الکاملہ معروف بہ صحیفہ سجادیہؑ 1662/amss
1404۱۰۹۲ھ145ادعیہ واذکارمنسوب بہ امام زین العابدین ؑالصحیفہ الکاملہ معروف بہ صحیفہ سجادیہؑ 1663/amss
4660۱۰۹۳ھ146ادعیہ واذکارمنسوب بہ امام زین العابدین ؑالصحیفہ الکاملہ معروف بہ صحیفہ سجادیہؑ 1664/amss
4772۱۰۹۴ھ147ادعیہ واذکارمنسوب بہ امام زین العابدین ؑالصحیفہ الکاملہ معروف بہ صحیفہ سجادیہؑ 1665/amss
1420۱۰۹۴ھ148ادعیہ واذکارمنسوب بہ امام زین العابدین ؑالصحیفہ الکاملہ معروف بہ صحیفہ السجادیہ ؑ(معہ کتاب ملخصۃ الصحیفہ)1666/amss
4773۱۳۰۰ھ149ادعیہ واذکارمنسوب بہ امام زین العابدین ؑالصحیفہ الکاملہ معروف بہ صحیفہ سجادیہؑ (ترجمہ ملحقات صحیفہ کاملہ)1667/amss
1405۱۰۹۴ھ149ادعیہ واذکارundefined۲۔ ادعیہ معہ ترجمہ فارسی1667a/amss
1427۱۱۰۲ھ150ادعیہ واذکارمنسوب بہ امام زین العابدین ؑالصحیفہ کاملہ معروف بہ صحیفہ سجادیہ1668/amss
1427۱۱۰۲ھ150ادعیہ واذکارundefined۲۔ درود الطوسی1668/amss
1436۱۱۰۲ھ151ادعیہ واذکارمنسوب بہ امام زین العابدین ؑالصحیفہ کاملہ معروف بہ صحیفہ سجادیہ1669/amss
4672۱۱۰۳ھ152ادعیہ واذکارمنسوب بہ امام زین العابدین ؑالصحیفہ کاملہ معروف بہ صحیفہ سجادیہ(ملحقات معہ دعاء السبع)1670/amss
4667۱۱۱۹ھ153ادعیہ واذکارمنسوب بہ امام زین العابدین ؑالصحیفہ کاملہ معروف بہ صحیفہ سجادیہ۔ مترجم فارسی1671/amss
1560۱۱۲۵ھ154ادعیہ واذکارمنسوب بہ امام زین العابدین ؑالصحیفہ کاملہ معروف بہ صحیفہ سجادیہ(المجموعہ فی الادعیہ)1672/amss
1560۱۱۲۵ھ154ادعیہ واذکارمنسوب بہ امام باقر ؑ۲۔ صحیفہ الباقریہ1672a/amss
1560۱۱۲۵ھ154ادعیہ واذکارالکفعمی۳۔ کتاب محاسبۃ النفس اللوامہ1672b/amss
1560۱۱۲۵ھ154ادعیہ واذکارشہاب الدین سہروردی ۴۔ کتاب الدعوات الاسماء1672c/amss
4668۱۱۳۴ھ155ادعیہ واذکارمنسوب بہ امام زین العابدین ؑالصحیفہ کاملہ معروف بہ صحیفہ سجادیہ1673/amss
1426۱۱۰۰ھ156ادعیہ واذکارمنسوب بہ امام زین العابدین ؑالصحیفہ کاملہ معروف بہ صحیفہ سجادیہ(معہ ملحقات)1674/amss
1429۱۲۰۰ھ157ادعیہ واذکارمنسوب بہ امام زین العابدین ؑالصحیفہ کاملہ معروف بہ صحیفہ سجادیہ1675/amss
1431۱۱۷۸ھ158ادعیہ واذکارمنسوب بہ امام زین العابدین ؑالصحیفہ کاملہ معروف بہ صحیفہ سجادیہ1676/amss
4669۱۱۷۷ھ159ادعیہ واذکارمنسوب بہ امام زین العابدین ؑالصحیفہ کاملہ معروف بہ صحیفہ سجادیہ(فارسی ترجمہ)1677/amss
1410۱۲۲۴ھ160ادعیہ واذکارمنسوب بہ امام زین العابدین ؑالصحیفہ کاملہ معروف بہ صحیفہ سجادیہ1678/amss
4671۱۲۲۹ھ161ادعیہ واذکارمنسوب بہ امام زین العابدین ؑالصحیفہ کاملہ معروف بہ صحیفہ سجادیہ(با ترجمہ فارسی نہایت خوشخط)1679/amss
1440۱۲۰۰ھ162ادعیہ واذکارمنسوب بہ امام زین العابدین ؑالصحیفہ کاملہ معروف بہ صحیفہ سجادیہ1680/amss
1425۱۱۰۰ھ163ادعیہ واذکارمنسوب بہ امام زین العابدین ؑالصحیفہ کاملہ معروف بہ صحیفہ سجادیہ(معہ ملحقات)1681/amss
1411۱۲۰۰ھ164ادعیہ واذکارمنسوب بہ امام زین العابدین ؑالصحیفہ کاملہ1682/amss
1432۱۲۰۰ھ165ادعیہ واذکارمنسوب بہ امام زین العابدین ؑالصحیفہ کاملہ1683/amss
1406۱۱۰۰ھ166ادعیہ واذکارمنسوب بہ امام زین العابدین ؑالصحیفہ کاملہ1684/amss
1423۱۱۰۰ھ167ادعیہ واذکارمنسوب بہ امام زین العابدین ؑالصحیفہ کاملہ1685/amss
1438۱۱۰۰ھ168ادعیہ واذکارمنسوب بہ امام زین العابدین ؑالصحیفہ کاملہ معروف بہ صحیفہ سجادیہ1686/amss
1424۱۱۰۰ھ169ادعیہ واذکارمنسوب بہ امام زین العابدین ؑالصحیفہ کاملہ معروف بہ صحیفہ سجادیہ(معہ ملحقات)1687/amss
1434۱۲۹۰ھ170ادعیہ واذکارمنسوب بہ امام زین العابدین ؑالصحیفہ کاملہ معروف بہ صحیفہ سجادیہ1688/amss
1582۱۳۰۰ھ171ادعیہ واذکارمنسوب بہ امام زین العابدین ؑمجموعہ ادعیہ چہاردہ/amss1689
1422۱۱۰۰ھ172ادعیہ واذکارمنسوب بہ امام زین العابدین ؑ۱۔ الصحیفہ کاملہ (معہ ملحقات)۔1690/amss
1422۱۱۰۰ھ172ادعیہ واذکارمنسوب بہ امام زین العابدین ؑ۲۔ الصحیفہ کاملہ (معہ مناجات)۔1690a/amss
1421۱۱۰۰ھ173ادعیہ واذکارمنسوب بہ امام زین العابدین ؑالصحیفہ کاملہ (معہ ملحقات)1691/amss
1413۱۱۰۰ھ174ادعیہ واذکارمنسوب بہ امام زین العابدین ؑالصحیفہ کاملہ1692/amss
1437۱۱۰۰ھ175ادعیہ واذکارمنسوب بہ امام زین العابدین ؑالصحیفہ کاملہ/amss1693
1441۱۲۰۰ھ176ادعیہ واذکارمنسوب بہ امام زین العابدین ؑالصحیفہ کاملہ1694/amss
1412۱۱۰۰ھ177ادعیہ واذکارمنسوب بہ امام زین العابدین ؑالصحیفہ کاملہ1695/amss
1439۱۱۰۰ھ178ادعیہ واذکارمنسوب بہ امام زین العابدین ؑالصحیفہ کاملہ (معہ ملحقات)1696/amss
1433۱۳۰۰ھ179ادعیہ واذکارمنسوب بہ امام زین العابدین ؑالصحیفہ کاملہ(مترجم فارسی)1697/amss
4663۱۲۰۰ھ180ادعیہ واذکارمنسوب بہ امام زین العابدین ؑالصحیفہ کاملہ(مترجم فارسی)1698/amss
4670۱۲۰۰ھ181ادعیہ واذکارمنسوب بہ امام زین العابدین ؑالصحیفہ کاملہ1699/amss
1408۱۲۰۰ھ182ادعیہ واذکارمنسوب بہ امام زین العابدین ؑالصحیفہ کاملہ(با ترجمہ فارسی ۔ جلد مخملی زرد)1700/amss
4662۱۱۰۰ھ183ادعیہ واذکارمنسوب بہ امام زین العابدین ؑالصحیفہ کاملہ1701/amss
4661۱۱۰۰ھ184ادعیہ واذکارمنسوب بہ امام زین العابدین ؑالصحیفہ کاملہ1702/amss
1409۱۲۰۰ھ185ادعیہ واذکارمنسوب بہ امام زین العابدین ؑالصحیفہ کاملہ1703/amss
1407۱۱۰۰ھ186ادعیہ واذکارمنسوب بہ امام زین العابدین ؑالصحیفہ کاملہ1704/amss
4664۱۲۰۰ھ187ادعیہ واذکارمنسوب بہ امام زین العابدین ؑالصحیفہ کاملہ(مترجم فارسی)1705/amss
undefined۱۲۰۰ھ187ادعیہ واذکارامام حسین ؑ۱۔ مناجات امام حسین ؑ1705a/amss
1430۱۲۰۰ھ188ادعیہ واذکارمنسوب بہ امام زین العابدین ؑالصحیفہ کاملہ(معہ ملحقات)1706/amss
4665۱۲۰۰ھ189ادعیہ واذکارمنسوب بہ امام زین العابدین ؑالصحیفہ کاملہ(مترجم فارسی بر حاشیہ تفسیر صحیفہ)1707/amss
1497۱۰۴۴ھ190ادعیہ واذکارجمال الدین احمد بن فہد الحلیعدۃ الداعی ونجاح الساعی1708/amss
1499۱۱۰۰ھ191ادعیہ واذکارجمال الدین احمد بن فہد الحلیعدۃ الداعی ونجاح الساعی1709/amss
1498۱۲۶۷ھ192ادعیہ واذکارجمال الدین احمد بن فہد الحلیعدۃ الداعی ونجاح الساعی1710/amss
1565۱۱۴۵ھ193ادعیہ واذکارundefinedکتاب ادعیہ1711/amss
1567۱۲۰۰ھ194ادعیہ واذکارundefinedکتاب الادعیہ و بر حاشیہ دعائے جوشن کبیر1712/amss
4685۱۳۰۰ھ195ادعیہ واذکارشہاب الدین احمد بن محمد بن عبدالشریف الشرفی الزبیدیکتاب الفوائد والصلوٰۃ والعوائد (مجموعہ ادعیہ)1713/amss
1528۱۳۱۴ھ196ادعیہ واذکارعلی صدر الدین بن محمد نظام الدین الحسنی الحسینیالکلم الطیب والغیث الصیب (نایاب)1714/amss
1370۷۲۸ھ197ادعیہ واذکارundefinedمجموعہ ادعیہ معہ سورہ قرآنی1715/amss
1557۱۰۹۳ھ198ادعیہ واذکارundefinedمجموعہ ادعیہ معہ سورہ قرآنی1716/amss
1558۱۱۱۴ھ199ادعیہ واذکارundefinedمجموعہ ادعیہ (ایام سبعہ وغیرہ)1717/amss
1559۱۱۲۰ھ200ادعیہ واذکارundefined۱۔مجموعہ ادعیہ 1718/amss
1563۱۱۳۰ھ200ادعیہ واذکارundefined۲۔مجموعہ ادعیہ 1718/amss
4776ٍ۱۱۲۷ھ201ادعیہ واذکارundefinedمجموعہ ادعیہ ۔ فارسی ترجمہ1719/amss
1561۱۱۷۹ھ202ادعیہ واذکارعبدالحسین عاصیمجموعہ ادعیہ(بہامشہ الصحیفہ کاملہ)1720/amss
1574۱۲۳۴ھ203ادعیہ واذکارundefinedمجموعہ ادعیہ معہ اوراد1721/amss
4684۱۲۴۲ھ204ادعیہ واذکارundefinedمجموعہ ادعیہ۔ متفرق ۔ مترجم فارسی1722/amss
4781۱۲۸۱ھ205ادعیہ واذکارundefinedمجموعہ ادعیہ۔ عقد المکارہ ودیگر ادعیہ متفرق معہ فارسی ترجمہ1723/amss
4770۱۱۰۰ھ206ادعیہ واذکارundefinedمجموعہ ادعیہ۔ سورہ قرآنی ومناجات و زیارات1724/amss
4683۱۲۰۰ھ207ادعیہ واذکارundefinedمجموعہ ادعیہ۔ مترجم فارسی1725/amss
1376۱۳۰۰ھ208ادعیہ واذکارundefinedمجموعہ ادعیہ دلائل الخیرات1726/amss
undefined۱۳۰۰ھ208ادعیہ واذکارundefined۲۔ قصیدۃ بانت سعاد1726a/amss
4769۱۱۰۰ھ209ادعیہ واذکاراز کتاب خاتمہ ۔ خواجہ بندہ نواز ؒ)مجموعۃ الادعیہ والاوراد معہ ادعیہ قرآنی (نایاب) معہ فارسی ترجمہ1727/amss
4780۱۳۰۰ھ210ادعیہ واذکارundefinedمجموعۃ الادعیہ ۔ معہ فارسی ترجمہ1728/amss
1573۱۲۰۰ھ211ادعیہ واذکارundefinedمجموعۃ الادعیہ ۔ بطور بیاض (زیارت عاشورا وغیرہ)1729/amss
1577۱۳۰۰ھ212ادعیہ واذکارمترجم شاہ مرزامجموعۃ الادعیہ (مراۃ المسلمین بر حاشیہ)1730/amss
1576۱۲۴۰ھ213ادعیہ واذکارundefinedمجموعۃ الادعیہ 1731/amss
1578۱۳۰۰ھ214ادعیہ واذکارundefinedمجموعۃ الادعیہ 1732/amss
1572۱۲۰۰ھ215ادعیہ واذکارundefinedمجموعۃ الادعیہ (ما یقال فی اللیالی والایام)1733/amss
1572۱۲۰۰ھ215ادعیہ واذکارundefined۲۔ ادعیہ رویۃ الہلال1733a/amss
undefined۱۱۸۱ھ216ادعیہ واذکارمحمد المدعو قطب الدین الحسینیمجموعۃ الادعیہ بطور بیاض/amss1734
1571۱۲۰۰ھ217ادعیہ واذکارundefinedالمجموعۃ فی الادعیہ 1735/amss
1579۱۳۰۰ھ218ادعیہ واذکارundefinedالمجموعۃ فی الادعیہ (دعائے حجاب اندرون کیس چرمی)1736/amss
1580۱۳۰۰ھ219ادعیہ واذکارundefinedالمجموعۃ فی الادعیہ ۔ بطور بیاض خود1737/amss
4779۱۳۰۰ھ220ادعیہ واذکارundefinedالمجموعۃ فی الادعیہ ۔ جوشن الکبیر و صغیر و دعاء سیفی1738/amss
4777ٍ۱۲۰۰ھ221ادعیہ واذکارمرتبہ باقر علیالمجموعۃ فی الادعیہ ۔ جوشن الکبیر وحرز الجواد و حرز الیمنی1739/amss
1379۱۴۰۰ھ222ادعیہ واذکارundefinedالمجموعۃ فی الادعیہ ۔ جوشن الکبیر وحرز الجواد و حرز الیمنی1740/amss
1570۱۲۰۰ھ223ادعیہ واذکارالشیخ مفید ؒالمجموعۃ فی الادعیہ 1741/amss
1478۱۰۴۴ھ224ادعیہ واذکارالشیخ مفید عبدالعلی محمد بن محمد النعمانیالمزار ۔ مجموعہ زیارات1742/amss
1479۱۲۵۷ھ225ادعیہ واذکارالشیخ مفید عبدالعلی محمد بن محمد النعمانیالمزار ۔ مجموعہ زیارات1743/amss
4653۱۳۰۰ھ226ادعیہ واذکارمحمد خیر الدینالمبشر بالقبول فی الصلوٰۃ علی الرسول ۔ مترجم فارسی1744/amss
1483۱۱۰۰ھ227ادعیہ واذکارالشیخ الطائفہ محمد بن محمد حسن علی الطوسیمصباح المتہجد الصغیر1745/amss
1484۱۱۰۰ھ228ادعیہ واذکارالشیخ الطائفہ محمد بن محمد حسن علی الطوسیمصباح المتہجد الصغیر1746/amss
1480۱۰۸۰ھ229ادعیہ واذکارالشیخ الطائفہ محمد بن محمد حسن علی الطوسیمصباح المتہجد الصغیر1747/amss
1481۱۱۰۰ھ230ادعیہ واذکارالشیخ الطائفہ محمد بن محمد حسن علی الطوسیمصباح المتہجد الصغیر۔ حصہ دوم1748/amss
1482۱۲۰۰ھ231ادعیہ واذکارالشیخ الطائفہ محمد بن محمد حسن علی الطوسیمصباح المتہجد الصغیر1749/amss
1519۱۱۱۸ھ232ادعیہ واذکاربہاء الدین محمد بن الحسین بن عبدالصمد الحارثی العاملی۱۔ مفتاح الفلاح1750/amss
1519۱۱۱۸ھ232ادعیہ واذکارعلی بن سعد بن ابی الفرج الخیاط (محمد الشعری)۲۔ جامع الاخبار (شیخ صدوق علیہ الرحمہ)۔1750a/amss
1515۱۰۶۵ھ233ادعیہ واذکاربہاء الدین محمد بن الحسین بن عبدالصمد الحارثی العاملیمفتاح الفلاح (حدیث امامیہ)1751/amss
1516۱۰۷۰ھ234ادعیہ واذکاربہاء الدین محمد بن الحسین بن عبدالصمد الحارثی العاملیمفتاح الفلاح (حدیث امامیہ)1752/amss
1517۱۱۰۵ھ235ادعیہ واذکاربہاء الدین محمد بن الحسین بن عبدالصمد الحارثی العاملیمفتاح الفلاح (حدیث امامیہ)1753/amss
1518۱۱۱۴ھ236ادعیہ واذکاربہاء الدین محمد بن الحسین بن عبدالصمد الحارثی العاملیمفتاح الفلاح (حدیث امامیہ)1754/amss
1520۱۲۰۰ھ237ادعیہ واذکاربہاء الدین محمد بن الحسین بن عبدالصمد الحارثی العاملیمفتاح الفلاح (حدیث امامیہ)1755/amss
1521۱۲۰۰ھ238ادعیہ واذکاربہاء الدین محمد بن الحسین بن عبدالصمد الحارثی العاملیمفتاح الفلاح (حدیث امامیہ)1756/amss
1522۱۲۰۰ھ239ادعیہ واذکاربہاء الدین محمد بن الحسین بن عبدالصمد الحارثی العاملیمفتاح الفلاح (حدیث امامیہ)1757/amss
1523۱۲۰۰ھ240ادعیہ واذکاربہاء الدین محمد بن الحسین بن عبدالصمد الحارثی العاملیمفتاح الفلاح (حدیث امامیہ)1758/amss
1444۱۳۰۰ھ241ادعیہ واذکارمنسوب بہ امام زین العابدین ؑمناجات السجادیہ ؑ1759/amss
4625۱۰۱۱ھ242ادعیہ واذکارمنسوب بہ حضرت علی ؑمناجات حضرت علی کرم اللہ وجہہ1760/amss
1381۱۰۵۲ھ243ادعیہ واذکارمنسوب بہ حضرت علی ؑمناجات حضرت علی کرم اللہ وجہہ1761/amss
1385۱۱۱۵ھ244ادعیہ واذکارمنسوب بہ حضرت علی ؑمناجات حضرت علی کرم اللہ وجہہ1762/amss
1387۱۲۶۵ھ245ادعیہ واذکارمنسوب بہ حضرت علی ؑمناجات حضرت علی کرم اللہ وجہہ/amss1763
1383۱۱۰۰ھ246ادعیہ واذکارمنسوب بہ حضرت علی ؑمناجات حضرت علی کرم اللہ وجہہ1764/amss
1384۱۱۰۰ھ247ادعیہ واذکارمنسوب بہ حضرت علی ؑمناجات حضرت علی کرم اللہ وجہہ1765/amss
1575۱۲۳۶ھ248ادعیہ واذکارundefined مناجات المستجرین معہ دیگر ادعیہ۔ بیاض1766/amss
1493۱۰۳۵ھ249ادعیہ واذکارشیخ علی بن موسیٰ بن جعفر بن محمد بن طاوٗس العلوی الفاطمیمہج الدعوات ومنہج الغایات ۔ نسخہ نفیسہ1767/amss
1494۱۰۵۹ھ250ادعیہ واذکارشیخ علی بن موسیٰ بن جعفر بن محمد بن طاوٗس العلوی الفاطمیمہج الدعوات ومنہج الغایات ۔(انعامات)1768/amss
1495۱۱۰۰ھ251ادعیہ واذکارشیخ علی بن موسیٰ بن جعفر بن محمد بن طاوٗس العلوی الفاطمیمہج الدعوات ومنہج الغایات (ناقص الطرفین ، کرمخوردہ)1769/amss
1332۱۲۲۶ھ252ادعیہ واذکارundefinedنود و نہ نام باری تعالیٰ 1770/amss
1378۱۳۰۰ھ253ادعیہ واذکارundefinedنود و نہ نام باری تعالیٰ معہ نود و نہ نام آنحضرت صلعم وپنج سورہ1771/amss
1357۱۲۰۰ھ254ادعیہ واذکارundefinedنود و نہ نام باری تعالیٰ معہ نود و نہ نام آنحضرت صلعم 1772/amss
undefined۱۲۰۰ھ254ادعیہ واذکارundefined۱۔ دلائل الخیرات معہ نقشہ جات مقامات مقدسہ1772a/amss
1374۱۲۵ٍ۱ھ255ادعیہ واذکارundefinedنود و نہ نام پنجتن ودیگر ادعیہ وغیرہ ومثنوی اردو1773/amss
undefinedundefined256ادعیہ واذکارundefinedالمجموعہ1774/amss
4657۱۱۰۰ھ256ادعیہ واذکارامیرالمومنین حضرت علی شہید۱۔ القصیدہ المناجات ۔ مترجم فارسی 1774a/amss
1386۱۱۰۰ھ256ادعیہ واذکارامیرالمومنین حضرت علی شہید۲۔ المناجات منظوم1774b/amss
undefined۱۱۰۰ھ256ادعیہ واذکارundefined۳۔ الباب العاشر فی جنۃ الامان الواقیہ1774c/amss
undefinedundefined257ادعیہ واذکارundefinedالمجموعہ 1775/amss
4774۱۶۷۶ھ257ادعیہ واذکارundefined۱۔شرح الدعاء ام الصبیان معہ دعاء ام الصبیان1775a/amss
4774۱۶۷۶ھ257ادعیہ واذکارمنسوب بہ حضرت علی ؑ۲۔قصیدہ جلجلوتہ ودعائے ام الصبیان1775b/amss
4774۱۶۷۶ھ257ادعیہ واذکارمن مصابح الکفعمی۳۔خواص الاسماء الحسنیٰ۔ فارسی1775c/amss
4774۱۶۷۶ھ257ادعیہ واذکارمن مصابح الکفعمی۴۔خواص چہل اسماء و توضیح مقاصد1775d/amss
undefinedundefined258ادعیہ واذکارundefinedالمجموعہ1776/amss
1524۱۲۰۰ھ258ادعیہ واذکارundefined۱۔ دعاء سمات1776a/amss
1524۱۲۰۰ھ258ادعیہ واذکارundefined۲۔ملخص کتاب مفتاح الفلاح1776b/amss
1524۱۲۰۰ھ258ادعیہ واذکارمنسوب بہ امام زین العابدین ؑ۳۔ادعیۃ الایام السبعہ وادعیۃ المتفرقہ1776c/amss
1524۱۲۰۰ھ258ادعیہ واذکارundefined۴۔ دعاء العشرات1776d/amss
undefinedundefined259ادعیہ واذکارundefinedالمجموعہ1777/amss
1372۱۲۰۰ھ259ادعیہ واذکارشیخ محی الدین ابی زکریا یحیٰ بن شرف النووی۱۔حزب النووی1777a/amss
1372۱۲۰۰ھ259ادعیہ واذکار(شیخ ابوالحسن شاذلی )ابوالحسن علی بن عبداللہ الشاذلی الیمنی ۲۔ حزب البحر1777b/amss
1372۱۲۰۰ھ259ادعیہ واذکارکعب بن زہیر۳۔ قصیدہ بانت سعاد1777c/amss
1372۱۲۰۰ھ259ادعیہ واذکارشرف الدین ابو عبداللہ محمد بن سعید ابن البصری۴۔ القصیدۃ البردہ1777d/amss
1372۱۲۰۰ھ259ادعیہ واذکارابوالفضل یوسف بن محمد بن یوسف التورزی المعروف بابن النحوی۵۔ القصیدۃ المنفرجہ1777e/amss
undefinedundefined260ادعیہ واذکارundefinedالمجموعہ1778/amss
4656۱۳۰۰ھ260ادعیہ واذکارحضرت اویس قرنی ؒ۱۔ دعاء المغنی (مترجم فارسی)۔1778a/amss
4656۱۳۰۰ھ260ادعیہ واذکارundefined۲۔ اوراد فتحیہ1778b/amss
4656۱۳۰۰ھ260ادعیہ واذکارundefined۳۔ مناجات حضرت صدیق اکبر ؓ اوراد خاص (مترجم فارسی)۔1778c/amss
undefinedundefined261ادعیہ واذکارundefinedالمجموعہ1779/amss
1377۱۳۰۰ھ261ادعیہ واذکارundefined۱۔ دعاء حزب البحر1779a/amss
undefined۱۳۰۰ھ261ادعیہ واذکارundefined۲۔ دعاء اسماء الحسنیٰ معہ اسناد1779b/amss
undefined۱۳۰۰ھ261ادعیہ واذکارundefined۳۔ دعاء مغنی1779c/amss
undefined۱۳۰۰ھ261ادعیہ واذکارundefined۴۔ قصیدہ غوثیہ1779d/amss
undefined۱۳۰۰ھ261ادعیہ واذکارundefined۵۔ اسماء رسول اکرم ؐ وحضرات پنجتن ؑ و شیخ عبدالقادر جیلانیؓ1779e/amss
undefined۱۳۰۰ھ261ادعیہ واذکارundefined۶۔ مناجات حضرت صدیق اکبر ؓوغیرہ1779f/amss
1565undefined262ادعیہ واذکارundefinedالمجموعہ1780/amss
undefined۱۱۴۱ھ262ادعیہ واذکارundefined۱۔ المجموعہ ادعیہ1780a/amss
1564۱۱۴۱ھ262ادعیہ واذکارundefined۲۔دعا ءعادلہ1780b/amss
1564۱۱۴۱ھ262ادعیہ واذکارundefined۳۔ دعاء عہد نامہ1780c/amss
1564۱۱۴۱ھ262ادعیہ واذکارundefined۴۔مفتاح الفتوح ورموز الکنوز1780d/amss
1564۱۱۴۱ھ262ادعیہ واذکارundefined۵۔ زیارۃ الامام حسینؑ1780e/amss
1566۱۲۰۰ھ263ادعیہ واذکارundefinedالمجموعہ ادعیہ1781/amss
1268۱۲۰۰ھ1مواعظ وخطبشیخ زین الدین علی بن احمد بن محمدالشہید الثانیؒتنبیہات العلیہ علی وظایف الصلاۃ القلبیہ (ناقص الآخر)1782/amss
1587۱۳۰۰ھ2مواعظ وخطبابواللیث نصر بن محمد بن ابراہیم السمرقندیتنبیہ الغافلین1783/amss
1285۱۲۰۰ھ3مواعظ وخطبمحمد بن محمد الشعیریجامع الاخبار1784/amss
791۱۱۰۰ھ4مواعظ وخطبالامام حجۃ الاسلام ابی حامد محمد بن محمد غزالیالذرۃ الفاخرہ فی کشف علوم الآخرہ1785/amss
1010۱۰۲۳ھ5مواعظ وخطبشیخ زین الدین علی بن احمد بن محمدرسالہ فی حدیث ، الدنیا مرزعۃ الآخرۃ معہ رسالہ فقہ امامیہ1786/amss
880۱۳۰۰ھ6مواعظ وخطبundefinedرسالہ فی آداب الطعام (رسالہ فی ضیافۃ الموت)1787/amss
1044۱۱۰۰ھ7مواعظ وخطبundefinedرسائل فی المواعظ1788/amss
996۱۰۵۳ھ8مواعظ وخطبعبدالحمید بن ہبۃ اللہ بن محمد بن محمد ابی الحدید عز الدین المدائنیشرح نہج البلاغہ1789/amss
undefinedundefined9مواعظ وخطبمولانا محمد رومی آفندیالطریقۃ المحمدیہ1790/amss
998۱۱۰۰ھ10مواعظ وخطبمحمد بن عبدالواحد الآمدی التمیمی (جامع)غرر الحکم ودررالکلم (کلمات حضرت علی ؑ)1791/amss
999۱۱۱۲ھ11مواعظ وخطبمحمد بن عبدالواحد الآمدی التمیمی (جامع)غرر الحکم ودررالکلم (کلمات حضرت علی ؑ)1792/amss
1000۱۳۰۰ھ12مواعظ وخطبمحمد بن عبدالواحد الآمدی التمیمی (جامع)غرر الحکم ودررالکلم (کلمات حضرت علی ؑ)1793/amss
1001۱۱۰۰ھ13مواعظ وخطبمحمد بن عبدالواحد الآمدی التمیمی (جامع)غرر الحکم ودررالکلم (کلمات حضرت علی ؑ)1794/amss
1899۷۰۰ھ14مواعظ وخطبundefinedکتاب المواعظ (کتاب الحدود)(نسخہ قدیم ۔ فارسی ترجمہ)1795/amss
973۱۱۰۰ھ15مواعظ وخطبامام حضرت علی ؑکلمات حضرت امیرالمومنین ؑ1796/amss
974۱۰۸۸ھ16مواعظ وخطبامام حضرت علی ؑکلمات حضرت امیرالمومنین ؑ1797/amss
4603۸۸۸ھ17مواعظ وخطبامیرالمومنین سید نا علی ابن ابی طالب شہیدکلمات حضرت امیرالمومنین ؑ ۔ مترجم فارسی (نثر الالالی)1798/amss
4623۹۱۲ھ18مواعظ وخطبامیرالمومنین سید نا علی ابن ابی طالب شہیدکلمات قصار حضرت امیرالمومنین ؑ ۔ مترجم فارسی منظوم از حسین بن سیف الدین الہروی1799/amss
4624۱۱۳۱ھ19مواعظ وخطبامیرالمومنین سید نا علی ابن ابی طالب شہیدکلمات حضرت امیرالمومنین ؑ ۔ مترجم فارسی منظوم از حسین بن سیف الدین الہروی1800/amss
4630۱۱۰۲ھ20مواعظ وخطبامیرالمومنین سید نا علی ابن ابی طالب شہیدکلمات حضرت امیرالمومنین ؑ (موسوم بہ دہ کلمہ ) از عادل1801/amss
4626۱۱۰۰ھ21مواعظ وخطبامیرالمومنین سید نا علی ابن ابی طالب شہیدکلمات حضرت امیرالمومنین ؑ ۔ مترجم فارسی منظوم از حسین بن سیف الدین الہروی1802/amss
4612۱۱۰۰ھ22مواعظ وخطبامیرالمومنین سید نا علی ابن ابی طالب شہیدمائۃ کلمۃ العلیہ عالیہ مرتضویہ (مومسوم بہ مائۃ کلمہ ۔ مترجم فارسی منظوم)۔ نسخہ نادرہ1803/amss
972۱۲۰۰ھ23مواعظ وخطبابو عثمان عامر بن بحر البصریمائۃ کلمۃ العلیہ عالیہ مرتضویہ (مومسوم بہ مائۃ کلمہ ۔ مترجم فارسی منظوم)1804/amss
4610۱۰۰۰ھ24مواعظ وخطبابو عثمان عامر بن بحر البصریمائۃ کلمۃ العلیہ عالیہ مرتضویہ (نسخہ قدیم)1805/amss
4617۱۱۹۸ھ25مواعظ وخطبامیرالمومنین سید نا علی ابن ابی طالب شہیدمائۃ کلمۃ العلیہ عالیہ مرتضویہ (مومسوم بہ مائۃ کلمہ ۔ مترجم فارسی منظوم)1806/amss
4618۱۲۰۰ھ26مواعظ وخطبامیرالمومنین سید نا علی ابن ابی طالب شہیدمائۃ کلمۃ العلیہ عالیہ مرتضویہ (مومسوم بہ مائۃ کلمہ ۔ مترجم فارسی منظوم)1807/amss
4619۱۳۰۰ھ27مواعظ وخطبامیرالمومنین سید نا علی ابن ابی طالب شہیدمائۃ کلمۃ العلیہ عالیہ مرتضویہ (ترجمہ حدیث و شرح)1808/amss
4621۱۳۲۵ھ28مواعظ وخطبامیرالمومنین سید نا علی ابن ابی طالب شہیدمائۃ کلمۃ العلیہ عالیہ مرتضویہ (مومسوم بہ مائۃ کلمہ ۔ مترجم فارسی منظوم)1809/amss
4620۱۳۰۰ھ29مواعظ وخطبامیرالمومنین سید نا علی ابن ابی طالب شہیدمائۃ کلمۃ العلیہ عالیہ مرتضویہ (مومسوم بہ مائۃ کلمہ ۔ مترجم فارسی منظوم)1810/amss
555۶۹۱ھ30مواعظ وخطبامیرالمومنین سید نا علی ابن ابی طالب شہیدمجموعہ اقوال النبی ؐ ومشاہیر1811/amss
1585۱۳۰۰ھ31مواعظ وخطبundefinedمجموعہ خطب و ادعیہ وغیرہ۔ بطور بیاض1812/amss
997۸۰۰ھ32مواعظ وخطبکمال الدین میثم البحرانیالمختصر نہج البلاغہ شرحاً لابن میثم البحرانی1813/amss
971۱۱۰۰ھ33مواعظ وخطبامیرالمومنین سید نا علی ابن ابی طالب شہیدمرقع کلمات سید نا علی ؑ1814/amss
4721undefined34مواعظ وخطببا یزید انصاریمقصود المومنین (با ترجمہ بہ زبان پشتو)1815/amss
968۱۰۰۰ھ35مواعظ وخطبامیرالمومنین سید نا علی ابن ابی طالب شہیدمنتخب کلام امیرالمومنین ؑ1816/amss
1003۹۰۰ھ36مواعظ وخطبامین الدین ابوالہیشمی الفضل الطبرسینثر اللالی (نصائح سید نا علی ؑ)1817/amss
1636۱۰۵۰ھ37مواعظ وخطبزین الدین عبدالرحمن بن عبدالسلامنزہت المجالس ومنتخب النفائس1818/amss
1024۱۲۰۰ھ38مواعظ وخطبکمال الدین ابودرام بن ابو فراسنزہۃ الناطرہ وتنبیہ الخاطر1819/amss
1042۱۰۰۰ھ39مواعظ وخطبمحمد غیاث الدین شیرازی الطبیبنور الابرار من حکم اخ الرسولؐ حیدرالکرارؑ1820/amss
993۷۰۰ھ40مواعظ وخطبمولف الشریف الرضینہج البلاغہ (نسخہ نادرہ) 1821/amss
994۱۱۰۰ھ41مواعظ وخطبمولف الشریف الرضینہج البلاغہ (نسخہ نادرہ) 1822/amss
995۱۰۸۴ھ42مواعظ وخطبمولف الشریف الرضینہج البلاغہ (نسخہ نادرہ) 1823/amss
4643۸۵۱ھ43مواعظ وخطبامیرالمومنین ؑ سید نا علیؑ۱۔ وصایائے امیرالمومنین ؑ(مترجم فارسی)۔1824/amss
1476۸۵۱ھ43مواعظ وخطبمنسوب بہ اہل بیت اطہارؑ۲۔ دعوات مرویہ عن اہل بیت ؑ1824a/amss
979۱۱۰۵ھ44مواعظ وخطبامیرالمومنین ؑ سید نا علیؑ وصایائے امیرالمومنین ؑ1825/amss
980۱۲۰۰ھ45مواعظ وخطبامیرالمومنین ؑ سید نا علیؑ وصایائے امیرالمومنین ؑ1826/amss
4640۱۱۰۰ھ46مواعظ وخطبامیرالمومنین ؑ سید نا علیؑ وصایائے النبی ؐ لامیرالمومنین ؑ(مترجم فارسی)1827/amss
undefinedundefined47مواعظ وخطبundefinedالمجموعہ1828/amss
1898۱۲۸۰ھ47مواعظ وخطبخواجہ نصیر الدین محمد الطوسی۱۔ آداب المتعلمین1828a/amss
undefined۱۲۸۰ھ47مواعظ وخطباحمد بن موسیٰ بن جعفر بن ابی الیاس۲۔ مسائل علی بن جعفر عن اخی الکاظم1828b/amss
4590۱۲۰۰ھ47مواعظ وخطبundefined۳۔ نسب نامہ میر ابوالحسن وسید محمد تقی ۔ فارسی1828c/amss
1644undefined48مواعظ وخطبundefinedالمجموعہ1829/amss
undefined۱۲۰۰ھ48مواعظ وخطبundefined۱۔ الآداب المتعلقہ بالاکل والشرب والنوم1829a/amss
undefined۱۲۰۰ھ48مواعظ وخطبعفیف الدین عبداللہ بن اسعد۲۔ منتخب من روض الریاحین1829b/amss
undefined۱۲۰۰ھ48مواعظ وخطبundefined۳۔ مسائل عبداللہ ابن سلام1829c/amss
undefinedundefined49مواعظ وخطبundefinedالمجموعہ1830/amss
4611۱۱۰۰ھ49مواعظ وخطبundefined۱۔ مائۃ کلمۃ العلیہ مرتضویہ (مترجم فارسی)۔1830a/amss
4616۱۱۶۷ھ49مواعظ وخطبundefined۲۔ مائۃ کلمۃ العلیہ مرتضویہ (مترجم فارسی)۔1830b/amss
undefinedundefined49مواعظ وخطبundefined۳۔ اربعین وشرحہ1830c/amss
4632undefined50مواعظ وخطبundefinedالمجموعہ1831/amss
undefined۱۳۲۴ھ50مواعظ وخطبامیرالمومنین سید نا علی ابن ابی طالب شہید۱۔ کلمات حضرت علی ؑ دوصد ودو کلمہ ۔ مرتبہ آقا مرزا محمد تقی دبیر الملک1831a/amss
undefined۱۳۲۴ھ50مواعظ وخطبمرزا مہدی خان کوکب۲۔ یکصد و دو کلمہ جناب امیرؑ ۔ مترجم فارسی1831b/amss
undefined۱۳۲۴ھ50مواعظ وخطبمرزا مہدی خان کوکب۳۔ بواقیت الحکم من کلمات جناب امیر ؑ1831c/amss
undefined۱۳۲۴ھ50مواعظ وخطبمرزا مہدی خان کوکب۴۔ نثر اللالی من کلمات جناب امیر ؑ1831d/amss
undefined۱۳۲۴ھ50مواعظ وخطبمرزا مہدی خان کوکب۵۔ کلمات محمودہ (محمود نامہ)۔1831e/amss
1945۱۱۵۶ھ1لغتالجرجانی علی بن محمد السید الشریف۱۔ التعریفات1832/amss
1961۱۰۰۹ھ2لغتمصطفی بن ابراہیم(کلیو بی)زبدۃ الامثال1833/amss
1957۱۱۰۰ھ3لغتundefinedشرح خطبۃ القاموس (نا تمام )1834/amss
1997۶۱۴ھ4لغتابو نصر اسمٰعیل بن حماد الجوہریالصحاح فی اللغۃ ۔ نسخہ کاملہ1835/amss
1958۶۹۷ھ5لغتابو نصر اسمٰعیل بن حماد الجوہریالصحاح فی اللغۃ ۔ جلد اول و ثانی ۔ نسخہ قدیم1836/amss
1939۱۱۲۱ھ6لغتابو نصر اسمٰعیل بن حماد الجوہریالصحاح فی اللغۃ 1837/amss
1940۱۲۰۰ھ7لغتابو نصر اسمٰعیل بن حماد الجوہریالصحاح فی اللغۃ (مختصر)1838/amss
1941۱۰۱۲ھ8لغتابو منصور عبدالملک محمد بن اسمٰعیل الثعالبیفقہ اللغۃ وسر العربیہ1839/amss
1946۱۱۰۰ھ9لغتمجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزآبادیالقاموس المحیط والقابوس الوسیط ۔ جلد اول1840/amss
1947۱۱۰۰ھ10لغتمجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزآبادیالقاموس المحیط والقابوس الوسیط 1841/amss
1952۱۱۰۰ھ11لغتمجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزآبادیالقاموس المحیط والقابوس الوسیط 1842/amss
1953۱۲۰۰ھ12لغتمجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزآبادیالقاموس المحیط والقابوس الوسیط 1843/amss
1950۱۰۷۵ھ13لغتمجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزآبادیالقاموس المحیط والقابوس الوسیط 1844/amss
1956۱۱۰۰ھ14لغتمجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزآبادیالقاموس المحیط والقابوس الوسیط 1845/amss
1951۱۱۰۰ھ15لغتمجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزآبادیالقاموس المحیط والقابوس الوسیط 1846/amss
1955۱۲۰۰ھ16لغتمجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزآبادیالقاموس المحیط والقابوس الوسیط 1847/amss
1954۱۱۵۱ھ17لغتمجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزآبادیالقاموس المحیط والقابوس الوسیط ۔ نسخہ نفیسہ1848/amss
1948ٍ۱۰۶۴ھ18لغتمجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزآبادیالقاموس المحیط والقابوس الوسیط ۔ نصف اول1849/amss
1946۱۰۶۴ھ19لغتمجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزآبادیالقاموس المحیط والقابوس الوسیط ۔ نصف ثانی1850/amss
4702۱۲۰۰ھ20لغتمولوی نعمت اللہکلمات جامع عربی ضرب الامثال با ترجمہ فارسی منظوم1851/amss
1959۱۲۰۰ھ21لغتمحمد بن طاہر بن علی الصدیقی فتنی (شیخ طاہر فتنی گجراتی)مجمع البحار الانوار فی غرائب التنزیل ولطائف الاخبار ۔ لغت حدیث۔ جلد اول1852/amss
1960۱۲۰۰ھ22لغتمحمد بن طاہر بن علی الصدیقی فتنی (شیخ طاہر فتنی گجراتی)مجمع البحار الانوار فی غرائب التنزیل ولطائف الاخبار ۔ لغت حدیث۔ جلد دوم1853/amss
1958۹۸۴ھ23لغتundefinedالزہر فی علوم اللغۃ 1854/amss
1943۱۳۰۰ھ24لغتاحمد بن محمد بن علی المقریمصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر1855/amss
1944۱۲۰۰ھ25لغتاحمد بن محمد بن علی المقریمصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر1856/amss
1942۱۰۱۲ھ26لغتابو منصور عبدالملک محمد بن اسمٰعیل الثعالبیمقدمہ فقہ اللغۃ وسر العربیہ1857/amss
2056۱۲۰۰ھ1صرفعزیز الدین ابی الفضائل ابراہیم بن عبدالوہاب بن ابراہیم الزنجانیالتصیف الزنجانی (مترجم فارسی)1858/amss
2057۱۲۰۰ھ2صرفعزیز الدین ابی الفضائل ابراہیم بن عبدالوہاب بن ابراہیم الزنجانیالتصیف الزنجانی المعروف بالزنجانی1859/amss
2058۱۲۰۰ھ3صرفعزیز الدین ابی الفضائل ابراہیم بن عبدالوہاب بن ابراہیم الزنجانیالتصیف الزنجانی (کرمخوردہ)1860/amss
undefined۱۲۸۳ھ4صرفمیر حیدر علی بن محمد علیرسالہ فوائد مختاریہ1861/amss
2045۱۱۴۹ھ5صرفابو عمر عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب النحوی المالکیالشافیہ1862/amss
2046۱۲۵۰ھ6صرفابو عمر عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب النحوی المالکی۱۔ الشافیہ1863/amss
undefinedundefined6صرفابو عمر عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب النحوی المالکی۲۔رسالہ حنفیہ فی علم المناظرہ1863a/amss
2047۱۰۰۰ھ7صرفابو عمر عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب النحوی المالکیالشافیہ1864/amss
2048۱۱۰۰ھ8صرفابو عمر عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب النحوی المالکیالشافیہ1865/amss
2059۱۰۰۸ھ9صرفسعد الدین مسعود بن عمر القاضی التفتازانیشرح تصریف الزنجانی1866/amss
2060۱۰۷۵ھ10صرفسعد الدین مسعود بن عمر القاضی التفتازانیشرح تصریف الزنجانی1867/amss
2061۱۱۴۴ھ11صرفسعد الدین مسعود بن عمر القاضی التفتازانیشرح تصریف الزنجانی1868/amss
2062۱۱۰۰ھ12صرفسعد الدین مسعود بن عمر القاضی التفتازانیشرح تصریف الزنجانی۔ نایاب1869/amss
2050۱۰۴۶ھ13صرفاحمد بن الامام السعید حسن الجاربردیالشرح الشافیہ معروف بہ جاربردی1870/amss
2049۱۱۰۰ھ14صرفرضی الدین محمد بن الحسن الاسترابادیالشرح الشافیہ معروف بالرضی ۔ محشی1871/amss
2051۱۰۵۴ھ15صرفنظام الدین حسن بن محمدالشرح الشافیہ1872/amss
2052۱۰۶۵ھ16صرفنظام الدین حسن بن محمدالشرح الشافیہ1873/amss
2053۱۱۳۵ھ17صرفنظام الدین حسن بن محمدالشرح الشافیہ1874/amss
2055۱۲۲۰ھ18صرفصفدر علی خان بن محمد حسن خانالشرح الشافیہ مشہور بہ شرح صفدری1875/amss
2107۱۱۰۰ھ19صرفundefinedشرح المراح الارواح ۔ نایاب 1876/amss
2104۱۰۴۸ھ20صرفاحمد بن علی بن مسعودمراح الارواح1877/amss
2106۹۴۹ھ21صرفاحمد بن علی بن مسعودمراح الارواح1878/amss
2105۱۰۸۳ھ22صرفاحمد بن علی بن مسعودمراح الارواح1879/amss
2108۱۱۰۰ھ23صرفundefinedشرح المراح1880/amss
2116۱۲۰۰ھ24صرفundefinedمیزان الصرف1881/amss
2099۱ٍ۲۰۰ھ1نحوشہاب الدین بن شمس الدین بن عمرالزوالی الدولت آبادالارشاد (کرمخوردہ)1882/amss
2100۱۱۰۰ھ2نحوشہاب الدین بن شمس الدین بن عمرالزوالی الدولت آبادالارشاد (محشی)(کرمخوردہ)1883/amss
2098۹۱۲ھ3نحوشہاب الدین بن شمس الدین بن عمرالزوالی الدولت آبادالارشاد (فی النحو)(کرمخوردہ)1884/amss
2102۱۱۰۰ھ4نحوجلال الدین عبدالرحمن بن ابو بکر السیوطیالاشباہ والنظائر (النحویہ)1885/amss
2063۱۰۶۸ھ5نحوجمال الدین ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ بن مالک الطائی الاندلسیالفیہ ابن مالک (کرمخوردہ)1886/amss
2067۱۱۸۰ھ6نحوجمال الدین ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ بن مالک الطائی الاندلسیالفیہ ابن مالک 1887/amss
2069۱۲۶۲ھ7نحوجمال الدین ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ بن مالک الطائی الاندلسیالفیہ ابن مالک (منظومہ ) (محشی)1888/amss
2068۱۳۰۰ھ8نحوجمال الدین ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ بن مالک الطائی الاندلسیالفیہ ابن مالک 1889/amss
2064۱۱۰۰ھ9نحوجمال الدین ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ بن مالک الطائی الاندلسیالفیہ ابن مالک (محشی ) (نسخہ قدیمہ)1890/amss
2065۱۲۰۰ھ10نحوجمال الدین ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ بن مالک الطائی الاندلسیالفیہ ابن مالک 1891/amss
2078۱۱۳۱ھ11نحوعبدالرحمن (السیوطی)البہجۃ المرضیہ فی شرح الالفیہ1892/amss
2079۱۲۰۰ھ12نحوعبدالرحمن (السیوطی)البہجۃ المرضیہ فی شرح الالفیہ1893/amss
2070۱۲۰۰ھ13نحوخالد بن عبداللہ الازہریالتصریح مضمون التوضیح1894/amss
2110۱۲۹۷ھ14نحوشیخ بہاء الدین محمد العاملیتہذیب النحو ۔ نایاب1895/amss
1969۱۲۰۰ھ15نحومحمد صادق بن درویش محمدجامع القواعد (شرح عوامل النحو)1896/amss
2008۱۱۰۰ھ16نحورضی الدین محمد بن محمد امین الحسینی الحسینی القرشیالجواہر (شرح کافیہ ) تقطیع کلاں1897/amss
2009۱۲۹۷ھ17نحورضی الدین محمد بن محمد امین الحسینی الحسینی القرشیالجواہر (شرح کافیہ )1898/amss
2010۱۲۹۷ھ18نحورضی الدین محمد بن محمد امین الحسینی الحسینی القرشیالجواہر (شرح کافیہ )1899/amss
2006۱۱۰۰ھ19نحوسید شریف علی بن محمد الجرجانیالحاشیہ الشریفہ المتوسط ۔ شرح کافیہ1900/amss
2007۱۲۰۰ھ20نحوسید شریف علی بن محمد الجرجانیالحاشیہ الشریفہ المتوسط ۔ شرح کافیہ1901/amss
2030۱۰۹۱ھ21نحوعبدالحکیم سیالکوٹیحاشیہ عبدالحکیم علی حاشیہ عبدالغفور1902/amss
2031۱۲۰۰ھ22نحوعبدالحکیم سیالکوٹیحاشیہ عبدالحکیم علی حاشیہ عبدالغفور1903/amss
4786۱۶۸۹ء23نحوundefined۱۔نصاب بدیع ۔(لغت فارسی منظوم)۔1904/amss
2028۱۰۷۲ھ23نحوعبدالحکیم سیالکوٹی۲۔ حاشیہ عبدالحکیم علیٰ شرح ملا جامی1904/amss
2025۱۰۰۰ھ24نحوعبدالغفور لاری تلمیذ ملا جامیالحاشیہ علیٰ فاید الضیائیہ1905/amss
2026۱۰۰۰ھ25نحوعبدالغفور لاری تلمیذ ملا جامیالحاشیہ علیٰ فاید الضیائیہ1906/amss
2027۱۰۸۵ھ26نحوعبدالغفور لاری تلمیذ ملا جامیالحاشیہ علیٰ فاید الضیائیہ1907/amss
2034۱۰۰۸ھ27نحووجیہ الدین العلویالحاشیہ علوی علی الشرح الجامی1908/amss
2035۱۰۱۰ھ28نحووجیہ الدین العلویالحاشیہ علوی علی الشرح الجامی1909/amss
2036۱۲۰۰ھ29نحووجیہ الدین العلوی الگجراتیالحاشیہ علوی علی الشرح الجامی1910/amss
2029۱۱۰۰ھ30نحوزین العابدین غلام محمد البہاریتکملۃ الحاشیہ عبدالغفور1911/amss
2032۱۲۰۰ھ31نحومرزا جان حبیب اللہ الشیرازیالحاشیہ علیٰ فاید الضیائیہ(شرح الجامی)1912/amss
2033۱۰۰۰ھ32نحومرزا جان حبیب اللہ الشیرازیالحاشیہ علیٰ فاید الضیائیہ1913/amss
2037۱۰۳۳ھ33نحومرزا جان حبیب اللہ الشیرازیالحاشیہ علیٰ فاید الضیائیہ1914/amss
2039۱۰۰۰ھ34نحوundefinedالحاشیہ علیٰ شرح الجامی (شرح الکافیہ)1915/amss
2011۱۱۰۰ھ35نحوالسعید قطب الکلمۃ والدینالحاشیہ علی الموشح علی الکافیہ ابن حاجب1916/amss
2012۱۰۳۵ھ36نحوعیسیٰ ابن احمد السودانیالحاشیہ علی الموشح1917/amss
1982۹۰۴ھ37نحویعقوب بن سید علیحاشیہ علیٰ شرح دیباجۃ المصباح1918/amss
1998۱۲۰۰ھ38نحومحمد مرادحاشیہ علی شرح الراضی1919/amss
2038۸۹۳ھ39نحوقاضی شہاب الدین الدولت آبادیحاشیہ علیٰ شرح کافیہ1920/amss
2115۱۱۰۰ھ40نحوundefinedالرسالہ فی علم النحو1921/amss
2097۱۰۶۰ھ41نحومحمد بن شریف الحسینیالرشاد فی شرح الارشاد1922/amss
2094۱۱۰۰ھ42نحواسمٰعیل بن ابراہیم العلویالسراج المنیر للجامع الصغیر/amss1923
2084۹۰۰ھ43نحوجمال الدین محمد بن علی بن صالح المکوریشرھ الاجرومیہ (فی بیان العربیہ )(ناقص الآخر)1924/amss
2085۱۲۰۰ھ44نحوخلاد بن عبداللہ بن ابی بکر الازہریشرح الاجرومیہ (فی اصول علم العربیہ)1925/amss
2101۱۱۰۰ھ45نحووجیہ الدین بن نصر اللہ بن عمر العلوی الگجراتیشرح الارشاد1926/amss
2111۱۰۹۱ھ46نحوعلی اکبر بن علی الہادی الحامدشرح الاصول الاکبریہ1927/amss
2071۸۸۴ھ47نحوابو محمد عبداللہ بن عبدالرحمن الشہیر بابن عقیلشرح الفیہ ابن مالک1928/amss
2075۱۰۵۹ھ48نحوابو محمد عبداللہ بن عبدالرحمن الشہیر بابن عقیل۱۔شرح الفیہ ابن مالک1929/amss
1962۱۰۵۹ھ48نحوابوالفتح عثمان بن جنی الموصلی۲۔ رسالۃ اللمع1929a/amss
2072۱۱۰۰ھ49نحوابو محمد عبداللہ بن عبدالرحمن الشہیر بابن عقیلشرح الفیہ ابن مالک1930/amss
2076۱۱۰۵ھ50نحوابو محمد عبداللہ بن عبدالرحمن الشہیر بابن عقیل۱۔شرح الفیہ ابن مالک1931/amss
2066۱۳۰۰ھ50نحوابو محمد عبداللہ بن عبدالرحمن الشہیر بابن عقیل۲۔ شرح الفیہ ابن مالک (ناقص الآخر)۔1930a/amss
2073۱۱۰۰ھ51نحوابو محمد عبداللہ بن عبدالرحمن الشہیر بابن عقیلشرح الفیہ1932/amss
2077۱۲۰۰ھ52نحوابو محمد عبداللہ بن عبدالرحمن الشہیر بابن عقیلشرح الفیہ1933/amss
1975۱۱۱۰ھ53نحومحمد بن عبدالغنی الاربیلی۱۔ شرح الامنوذج1934/amss
undefinedundefined53نحوundefined۲۔ کتاب الادوات فی علم اللغات1934a/amss
2091۱۲۰۰ھ54نحوجمال الدین ابو عبداللہ محمد بن یوسف بن عبداللہ بن ہشامشرح قطرالنداوبل الصدی1935/amss
2092۱۲۰۰ھ55نحوجمال الدین ابو عبداللہ محمد بن یوسف بن عبداللہ بن ہشامشرح قطرالنداوبل الصدی1936/amss
1994۱۰۸۸ھ56نحورضی الدین محمد بن الحسن الاسترابادیالراضی شرح الکافیہ (شرح الکافیہ لابن حاجب املعروف بالرضی)1937/amss
1995۱۱۰۰ھ57نحورضی الدین محمد بن الحسن الاسترابادیالراضی شرح الکافیہ (شرح الکافیہ لابن حاجب املعروف بالرضی)1938/amss
1997۱۲۰۰ھ58نحورضی الدین محمد بن الحسن الاسترابادیالراضی شرح الکافیہ (شرح الکافیہ لابن حاجب املعروف بالرضی)۔جز اول1939/amss
1996۱۱۰۰ھ59نحورضی الدین محمد بن الحسن الاسترابادیالراضی شرح الکافیہ (شرح الکافیہ لابن حاجب املعروف بالرضی)1940/amss
1970۱۲۰۰ھ60نحوعبدالقاہر الجرجانیحاشیہ علی شرح العوامل المائۃ1941/amss
1971۱۲۰۰ھ61نحوعبدالقاہر الجرجانیحاشیہ علی شرح العوامل المائۃ1942/amss
2087۱۱۰۰ھ62نحوعبداللہ بن احمد الفاکہیالفواکہ الجنیہ متممۃ الاجرومیہ1943/amss
2114۱۰۰۰ھ63نحوundefined۱۔ رسالہ فی النحو1944/amss
1981۱۲۰۰ھ63نحوتاج الدین محمد بن محمد الاسفرائنی۲۔ ضوء المصباح (خلاصۃ المفتاح)۔ ناقص الاول1944a/amss
1980۱۰۵۳ھ64نحوتاج الدین محمد بن محمد الاسفرائنیضوء المصباح1945/amss
1968۱۳۰۰ھ65نحوعبدالقاہر بن عبدالرحمن الجرجانیالعوامل1946/amss
2013۱۰۸۲ھ66نحوصفی الدین بن نصیرغایۃ التحقیق (علی کافیہ ابن الحاجب)۔ نسخہ قدیمہ1947/amss
1973۱۱۲۰ھ67نحوundefinedالغایۃ فی الضیائیہ فی شرح الملحہ1948/amss
2112۱۲۲۸ھ68نحوعبدالعظیم الحسنیالفوائد الجلیلہ 1949/amss
2014۸۹۷ھ69نحونور الدین عبدالرحمن بن احمد الجامیالفوائد الضائیہ ۔ نادر1950/amss
2016۱۰۶۳ھ70نحونور الدین عبدالرحمن بن احمد الجامیالفوائد الضائیہ 1951/amss
2017۱۰۹۴ھ71نحونور الدین عبدالرحمن بن احمد الجامیالفوائد الضائیہ 1952/amss
2019۱۷۰۲ء72نحونور الدین عبدالرحمن بن احمد الجامیالفوائد الضائیہ 1953/amss
2018۱۱۰۰ھ73نحونور الدین عبدالرحمن بن احمد الجامیالفوائد الضائیہ 1954/amss
2024۱۲۰۰ھ74نحونور الدین عبدالرحمن بن احمد الجامیالفوائد الضائیہ 1955/amss
2020۱۲۰۰ھ75نحونور الدین عبدالرحمن بن احمد الجامیالفوائد الضائیہ 1956/amss
2021۱۲۰۰ھ76نحونور الدین عبدالرحمن بن احمد الجامیالفوائد الضائیہ 1957/amss
2015۱۱۰۰ھ77نحونور الدین عبدالرحمن بن احمد الجامیالفوائد الضائیہ ۔ کرمخوردہ1958/amss
2023۱۲۰۰ھ78نحونور الدین عبدالرحمن بن احمد الجامیالفوائد الضائیہ ۔ نصف اول ناتمام1959/amss
2022۱۱۰۰ھ79نحونور الدین عبدالرحمن بن احمد الجامیالفوائد الضائیہ ۔ نسخہ قدیم ۔ ںصف اول1960/amss
2090۱۲۰۰ھ80نحوشیخ جمال الدین ابو محمد عبداللہ بن یوسف بن عبداللہ بن ہشام۱۔قطرالندی وبل الصدی 1961/amss
1972۱۱۰۰ھ80نحوعبداللہ بن احمد الفاکہی۲۔ کشف النقاب عن محذرات ملحتہ الاعراب1961a/amss
2074۱۱۰۰ھ80نحوابو محمد بہاء الدین ابن عقیل۳۔ شرح الفیہ1961b/amss
1983۱۰۶۴ھ81نحوشیخ جمال الدین ابی عمر وعثمان بن عمر (ابن الحاجب)الکافیہ 1962/amss
1984۱۰۶۸ھ82نحوشیخ جمال الدین ابی عمر وعثمان بن عمر (ابن الحاجب)الکافیہ ۔ کرمخوردہ1963/amss
1985۱۶۸۷ء83نحوشیخ جمال الدین ابی عمر وعثمان بن عمر (ابن الحاجب)الکافیہ 1964/amss
1986۱۰۹۸ھ84نحوشیخ جمال الدین ابی عمر وعثمان بن عمر (ابن الحاجب)الکافیہ 1965/amss
1987۱۱۱۵ھ85نحوشیخ جمال الدین ابی عمر وعثمان بن عمر (ابن الحاجب)الکافیہ 1966/amss
1988۱۲۰۰ھ86نحوشیخ جمال الدین ابی عمر وعثمان بن عمر (ابن الحاجب)الکافیہ ۔ نہایت خوشخط1967/amss
1989۱۲۰۰ھ87نحوشیخ جمال الدین ابی عمر وعثمان بن عمر (ابن الحاجب)الکافیہ 1968/amss
1990۱۲۰۰ھ88نحوشیخ جمال الدین ابی عمر وعثمان بن عمر (ابن الحاجب)الکافیہ ۔ بہت کرمخوردہ1969/amss
1991۱۲۰۰ھ89نحوشیخ جمال الدین ابی عمر وعثمان بن عمر (ابن الحاجب)الکافیہ ۔ کرم کوردہ1970/amss
1992۱۲۰۰ھ90نحوشیخ جمال الدین ابی عمر وعثمان بن عمر (ابن الحاجب)الکافیہ ۔ کرم کوردہ1971/amss
1993۱۲۰۰ھ91نحوشیخ جمال الدین ابی عمر وعثمان بن عمر (ابن الحاجب)الکافیہ 1972/amss
2081۸۰۷ھ92نحومحمد بن احمد بن السیف الاصفرائنی المعروف بالفاضللب الاعراب1973/amss
2082۱۱۰۰ھ93نحومحمد بن احمد بن السیف الاصفرائنی المعروف بالفاضللب الاعراب1974/amss
2083۹۷۲ھ94نحوشمس الدین عبدالمنعم برکمنیلب الاعراب فی علم الاعراب1975/amss
2086۱۰۹۸ھ95نحوشیخ محمد المرعینی الشہیر بالخطاب المالکیمتممۃ الاجرومیہ/amss1976
2093۱۱۱۵ھ96نحواحمد بن جمال الدین احمد بن الفاکہیمجیب الندا الی شرح قطر الندا1977/amss
1963۱۰۹۰ھ97نحوشیخ الامام ابو الحسن علی بن محمد بن ابراہیم الضریریمختصر النحو (الضریری)1978/amss
1964۱۱۴۳ھ98نحوشیخ الامام ابو الحسن علی بن محمد بن ابراہیم الضریریمختصر النحو (الضریری)1979/amss
1966۱۲۰۰ھ99نحوشیخ الامام ابو الحسن علی بن محمد بن ابراہیم الضریری۱۔ مختصر النحو (الضریری)۔1980/amss
2041۱۱۲۹ھ99نحوundefined۲۔ ہدایت النحو1980a/amss
1977۱۱۰۰ھ100نحوابوالفتح ناصر بن ابو سعیدالمطرازیالإصباح1981/amss
1978۱۱۰۰ھ101نحوابوالفتح ناصر بن ابو سعیدالمطرازیالإصباح1982/amss
1979۱۲۰۰ھ102نحوابوالفتح ناصر بن ابو سعیدالمطرازیالإصباح۔ نا تمام ۔ کرمخوردہ1983/amss
2088۱۰۰۰ھ103نحوجمال الدین ابو محمد عبداللہ بن یوسف المعروف بابن ہشاممغنی اللبیب عن کتب الاعاریب۔ نسخہ نفیس1984/amss
2089۱۱۰۰ھ104نحوجمال الدین ابو محمد عبداللہ بن یوسف المعروف بابن ہشاممغنی اللبیب عن کتب الاعاریب۔ نسخہ نفیس1985/amss
1974۱۰۷۹ھ105نحوجار اللہ ابی القاسم محمود بن عمر الزمخشریالمفصل فی صنعۃ الاعراب1986/amss
2080۸۱۷ھ106نحوالعینی بدر الدین ابو محمد محمود بن احمدالمقاصد النحویہ فی شرح شواہد شروح الالفیہ1987/amss
2096۱۱۰۰ھ107نحومحمد بن ابی بکر عمر المخذومیالدمامینیالمنہل اؒصافی فی شرح الوافی1988/amss
2095۹۸۴ھ108نحومحمد بن ابی بکر عمر المخذومیالدمامینیالمنہل اؒصافی فی شرح الوافی1989/amss
1999۹۷۳ھ109نحوسید رکن الدین حسن بن محمد الاسترابادی الحسینیالوافیہ فی شرح الکافیہ (شرح متوسط)1990/amss
2003۸۴۶ھ110نحوسید رکن الدین حسن بن محمد الاسترابادی الحسینیالوافیہ فی شرح الکافیہ (شرح متوسط)1991/amss
2000۱۱۰۰ھ111نحوسید رکن الدین حسن بن محمد الاسترابادی الحسینیالوافیہ فی شرح الکافیہ (شرح متوسط)1992/amss
2001۱۱۰۰ھ112نحوسید رکن الدین حسن بن محمد الاسترابادی الحسینیالوافیہ فی شرح الکافیہ (شرح متوسط)1993/amss
2002۱۱۰۰ھ113نحوسید رکن الدین حسن بن محمد الاسترابادی الحسینیالوافیہ فی شرح الکافیہ (شرح متوسط)1994/amss
2004۹۶۰ھ114نحومحمد بن ابی بکر بن محرز الخصیبیالوجیز فی شرح الکافیہ (شرح بسیط)1995/amss
2005۹۷۴ھ115نحومحمد بن ابی بکر بن محرز الخصیبیالوجیز فی شرح الکافیہ (شرح بسیط)1996/amss
2042۱۲۰۰ھ116نحوعبدالرشیدہدایت النحو1997/amss
2043۱۲۰۰ھ117نحوعبدالرشیدہدایت النحو1998/amss
2044undefined118نحوعبدالرشیدہدایت النحو1999/amss
1965undefined119نحوundefinedالمجموعہ2000/amss
undefined۱۱۶۶ھ119نحوابوالحسن علی بن محمد ابراہیم۱۔ مختصر النحو (الضریری)۔2000a/amss
undefinedundefined119نحوundefined۲۔ دستور المبتدی2000b/amss
undefinedundefined119نحوundefined۳۔ صرف میر2000c/amss
undefinedundefined120نحوundefinedالمجموعہ2001/amss
1976undefined120نحوملا صداق حلاوی۱۔ الحاشیہ علی مقدمۃ الادب2001a/amss
1767۱۰۰۰ھ120نحومحمد صادق ۔ بعہد بیرم خان۲۔ الحاشیہ علی الرسالۃ فی المنطق2001b/amss
4636undefined120نحومحمد صادق ۔ بعہد بیرم خان۳۔ تفسیر بعض آیات قرآنی (تفسیر صادقی ۔ فارسی2001c/amss
undefinedundefined1لسانیات ؍رسم الخطundefinedلسانیات رسم الخط (قاعدۃ البغدادیہ) نوادر2002/amss
2418۱۲۴۱ھ1بلاغت ومعانیصدر الدین المدنی ابن احمد نظام الدین الحسنی الحسینیانوار الربیع فی انواع البدیع وادب نظم2003/amss
2119۱۰۲۸ھ2بلاغت ومعانیابو عثمان عمر بن بحر الجاحظالبیان والتبئین2004/amss
2125۹۶۹ھ3بلاغت ومعانیمحمد بن عبدالرحمن القزوینیتلخیص المفتاح2005/amss
2158۱۰۵۶ھ4بلاغت ومعانیملا نظام الدین عثمان خطائی ملا زادہالحاشیہ علی مختصر المعانی2006/amss
2159۱۰۵۷ھ5بلاغت ومعانیملا نظام الدین عثمان خطائی ملا زادہالحاشیہ علی مختصر المعانی2007/amss
2160۱۰۸۹ھ6بلاغت ومعانیملا نظام الدین عثمان خطائی ملا زادہالحاشیہ علی مختصر المعانی2008/amss
2161۱۱۰۰ھ7بلاغت ومعانیملا نظام الدین عثمان خطائی ملا زادہالحاشیہ علی مختصر المعانی2009/amss
undefined۱۱۰۰ھ8بلاغت ومعانیملا نظام الدین عثمان خطائی ملا زادہالحاشیہ علی مختصر المعانی2010/amss
2163۱۱۰۰ھ9بلاغت ومعانیملا نظام الدین عثمان خطائی ملا زادہالحاشیہ علی مختصر المعانی2011/amss
2164۱۱۱۷ھ10بلاغت ومعانیملا نظام الدین عثمان خطائی ملا زادہالحاشیہ علی مختصر المعانی2012/amss
2165۱۰۹۵ھ11بلاغت ومعانیملا نجم الدین عبداللہ یزدیالحاشیہ علی مختصر المعانی(الحاشیہ علی حاشیہ)2013/amss
2166۱۱۰۰ھ12بلاغت ومعانیملا نجم الدین عبداللہ یزدیالحاشیہ علی مختصر المعانی2014/amss
2168۱۱۰۰ھ13بلاغت ومعانیملا نجم الدین عبداللہ یزدیالحاشیہ علی مختصر المعانی۔ ناقص الآخر2015/amss
2167۱۱۰۰ھ14بلاغت ومعانیملا نجم الدین عبداللہ یزدیالحاشیہ علی مختصر المعانی2016/amss
2144۱۱۰۰ھ15بلاغت ومعانیمولانا حسن چلپیحاشیہ علی المطول2017/amss
2143۱۱۰۰ھ16بلاغت ومعانیمولانا حسن چلپیحاشیہ علی المطول2018/amss
2147۱۱۰۰ھ17بلاغت ومعانیملا نظام الدین عثمان خطائی ملا زادہحاشیہ علی المطول2019/amss
2138۸۹۹ھ18بلاغت ومعانیمیر سید شریف علی بن محمد الجرجانیحاشیہ علی المطول2020/amss
2140۱۰۷۹ھ19بلاغت ومعانیمیر سید شریف علی بن محمد الجرجانیحاشیہ علی المطول2021/amss
2141۱۰۰۰ھ20بلاغت ومعانیمیر سید شریف علی بن محمد الجرجانیحاشیہ علی المطول2022/amss
2141۱۰۰۰ھ20بلاغت ومعانیمیر سید شریف علی بن محمد الجرجانی۲۔ عین الحیات2022a/amss
2139۱۱۰۰ھ21بلاغت ومعانیundefinedحاشیہ علی المطول2023/amss
2145۱۱۰۰ھ22بلاغت ومعانیابوالقاسم بن ابو بکر اللیثی السمرقندیحاشیہ علی المطول2024/amss
2146۱۲۰۰ھ23بلاغت ومعانیابوالقاسم بن ابو بکر اللیثی السمرقندیحاشیہ علی المطول2025/amss
2149۱۲۰۰ھ24بلاغت ومعانیملا عبدالحکیم سیالکوٹیالحاشیہ علی المطول2026/amss
2148۱۱۰۰ھ25بلاغت ومعانیمرزا جان حبیب اللہ الشیرازیالحاشیہ علی المطول2027/amss
2150۱۱۰۰ھ26بلاغت ومعانیمولانا جمالالحاشیہ علی المطول2028/amss
2120۱۲۰۰ھ27بلاغت ومعانیابو محمد القاسم بن علی بن محمد بن عثمان الحریری البصریدرۃ الخواص فی اوہام الخواص2029/amss
2121۱۲۰۰ھ28بلاغت ومعانیابوالحسندرۃ الخواص فی اوہام الخواص2030/amss
2151۱۲۰۰ھ29بلاغت ومعانیundefinedشرح ابیات المطول2031/amss
2174۱۲۰۰ھ30بلاغت ومعانیغلام نقشب المدعو بشفیعیشرح القصیدہ الخزرجیہ2032/amss
2122۸۱۷ھ31بلاغت ومعانیسعد الدین مسعود بن عمر القاضی التفتازانیشرح مفتاح العلوم (قسم الثالث)2033/amss
2123۱۰۰۰ھ32بلاغت ومعانیسعد الدین مسعود بن عمر القاضی التفتازانیشرح مفتاح العلوم (ناقص الطرفین)2034/amss
2169۱۱۰۰ھ33بلاغت ومعانیحسین بن شہاب الدین الشامی العاملیعقود الدرر فی حل ابیات المطول والمختصر2035/amss
2170۱۲۲۳ھ34بلاغت ومعانیمحمود بن محمد الفاروقی الجونپوریالفرائد فی شرح الفوائد الغیاثیہ2036/amss
2173۱۱۰۰ھ35بلاغت ومعانیundefinedکلام البلغاء (نا قص الآخر)2037/amss
2152۱۰۶۷ھ36بلاغت ومعانیسعد الدین مسعود بن عمر القاضی التفتازانیمختصر المعانی (شرح تلخیص المفتاح)2038/amss
2156۱۲۰۰ھ37بلاغت ومعانیسعد الدین مسعود بن عمر القاضی التفتازانیمختصر المعانی 2039/amss
2153۱۱۰۰ھ38بلاغت ومعانیسعد الدین مسعود بن عمر القاضی التفتازانیمختصر المعانی 2040/amss
2154۱۲۰۰ھ39بلاغت ومعانیسعد الدین مسعود بن عمر القاضی التفتازانیمختصر المعانی 2041/amss
2155۱۱۰۰ھ40بلاغت ومعانیسعد الدین مسعود بن عمر القاضی التفتازانیمختصر المعانی 2042/amss
2157۹۸۶ھ41بلاغت ومعانیسعد الدین مسعود بن عمر القاضی التفتازانیمختصر المعانی 2043/amss
2124۸۴۹ھ42بلاغت ومعانیالسید شریف علی بن محمد الجرجانیالمصباح فی شرح المفتاح العلوم2044/amss
2126۱۰۰۳ھ43بلاغت ومعانیعلامہ سعد الدین مسعود بن عمر القاضی التفتازانیالمطول (شرح ثانی تلخیص المفتاح)2045/amss
2129۱۰۲۶ھ44بلاغت ومعانیعلامہ سعد الدین مسعود بن عمر القاضی التفتازانیالمطول (شرح ثانی تلخیص المفتاح)2046/amss
2131۱۱۰۰ھ45بلاغت ومعانیعلامہ سعد الدین مسعود بن عمر القاضی التفتازانیالمطول (شرح ثانی تلخیص المفتاح)2047/amss
2136۱۲۰۰ھ46بلاغت ومعانیعلامہ سعد الدین مسعود بن عمر القاضی التفتازانیالمطول (شرح ثانی تلخیص المفتاح)2048/amss
2127۱۰۰۰ھ47بلاغت ومعانیعلامہ سعد الدین مسعود بن عمر القاضی التفتازانیالمطول (شرح ثانی تلخیص المفتاح)2049/amss
2134۱۲۰۰ھ48بلاغت ومعانیعلامہ سعد الدین مسعود بن عمر القاضی التفتازانیالمطول (شرح ثانی تلخیص المفتاح)2050/amss
2135۱۲۰۰ھ49بلاغت ومعانیعلامہ سعد الدین مسعود بن عمر القاضی التفتازانیالمطول (شرح ثانی تلخیص المفتاح)2051/amss
2132۱۱۰۰ھ50بلاغت ومعانیعلامہ سعد الدین مسعود بن عمر القاضی التفتازانیالمطول (شرح ثانی تلخیص المفتاح)2052/amss
2130۱۱۰۰ھ51بلاغت ومعانیعلامہ سعد الدین مسعود بن عمر القاضی التفتازانیالمطول (شرح ثانی تلخیص المفتاح)2053/amss
2137۱۲۰۰ھ52بلاغت ومعانیعلامہ سعد الدین مسعود بن عمر القاضی التفتازانیالمطول (شرح ثانی تلخیص المفتاح)2054/amss
2133۱۱۰۰ھ53بلاغت ومعانیعلامہ سعد الدین مسعود بن عمر القاضی التفتازانیالمطول (شرح ثانی تلخیص المفتاح)2055/amss
2128۱۱۰۰ھ54بلاغت ومعانیعلامہ سعد الدین مسعود بن عمر القاضی التفتازانیالمطول (شرح ثانی تلخیص المفتاح)2056/amss
2142۹۳۶ھ55بلاغت ومعانیundefinedالحاشیہ علی المطول 2057/amss
2172۱۲۹۱ھ56بلاغت ومعانیمولوی ابو علی محمد ارتضاء اؒصفوی الجوفامویالنفائس الارتضائیہ فی شرح رسالۃ العزیزیہ2058/amss
undefinedundefined57بلاغت ومعانیundefinedالمجموعہ ۔ نایاب2059/amss
2171۱۰۷۸ھ57بلاغت ومعانیابوالقاسم ابی بکر اللیثی سمرقندی۱۔ فرائد القواعد2059a/amss
2171۱۰۷۸ھ57بلاغت ومعانییوسف بن ابوالمعانی بن محمد الخوانی۲۔ شرح فرائد القواعد2059b/amss
2617۱۰۸۱ھ57بلاغت ومعانیundefined۳۔ رسالہ فی علم اکلام (فلسفہ)۔2059c/amss
2617۱۰۸۱ھ57بلاغت ومعانیعبدالباقی بن محمد حاجی بن صدر الدین۴۔ رسالہ فی تحقیق تمام المشترک (نایاب)۔2059d/amss
2117۱۱۰۰ھ57بلاغت ومعانیمحمد عبداللہ المعروف بخواجہ خورد۵۔شرح قول مولانا جامی2059e/amss
2117۱۱۰۰ھ57بلاغت ومعانیعبد الباقی بن غوث الاسلام الصدیقی الجونپوری۶۔ الابحاث الدانشمندیہ2059f/amss
1919۱۰۸۱ھ57بلاغت ومعانیعبد الباقی بن غوث الاسلام الصدیقی الجونپوری۷۔ آداب الباقیہ شرح آداب الشریفیہ2059g/amss
2170۱۱۰۰ھ1عروض و قوافیصدر الدین ابن رکن الدین محمد الساویقصیدہ العروضیہ (عروض الساوی)2060/amss
2175۱۲۰۰ھ2عروض و قوافیعبیدہ اللہ بن عبداللہ الکافی بن عبدالمجید العبیدیالکافی فی العلم العروض والقوافی2061/amss
undefined۱۳۰۰ھ3عروض و قوافیundefinedالمجموعہ2062/amss
2177۱۳۰۰ھ3عروض و قوافیمحمد بن اختر الزمخشری۱۔ الفوائد العلم العروض (اوزان الاشعار للعرب) عربی2062a/amss
undefined۱۳۰۰ھ3عروض و قوافیundefined۲۔ المختصر فی العلم العروض وقافیہ (عروض الاندلس)۔2062b/amss
4595۱۳۰۰ھ3عروض و قوافیundefined۳۔ شرح مختصر علم العروض2062c/amss
undefined۱۳۰۰ھ3عروض و قوافیundefined۴۔ منشات وحید تبریزی (فارسی)۔2062d/amss
4601۱۳۰۰ھ3عروض و قوافیundefined۵۔ کتاب قسطاس الشعر (فارسی)۔2062e/amss
4600۱۳۰۰ھ3عروض و قوافیundefined۶۔ رسالہ در علم العروض ؍وانتخاب ۔ رسالہ بدائو صنائع ؍عروض سیفی (فارسی)۔2062f/amss
4591۱۳۰۰ھ3عروض و قوافیundefined۷۔ منتخبات مرزا فروغی ومرزبان نامہ (در نصائح والحکایات)(فارسی)۔2062g/amss
2422۱۲۰۰ھ1ادب نظممیر غلام علی آزاد بلگرامی حسان الہندارج الصبا فی مدح المصطفیؐ (نایاب)2063/amss
2423۱۲۰۰ھ2ادب نظممیر غلام علی آزاد بلگرامی حسان الہندتسلیۃ الفواد فی قصائد الآزاد2064/amss
2397۱۰۷۸ھ3ادب نظمابن الفارض ابو الحفص ابوالقاسم عمر بن ابی الحسندیوان ابن الفارض2065/amss
2398۱۱۰۰ھ4ادب نظمابن الفارض ابو الحفص ابوالقاسم عمر بن ابی الحسندیوان ابن الفارض2066/amss
2393۱۱۰۰ھ5ادب نظمابو نواس الحسن بن ہانیدیوان ابو نواس2067/amss
2425۱۲۰۰ھ6ادب نظممیر غلام علی آزاد بلگرامیدیوان آزاد2068/amss
2427۱۲۰۰ھ7ادب نظممیر غلام علی آزاد بلگرامیدیوان آزاد۔ تاسع2069/amss
2428۱۳۰۰ھ8ادب نظممحمد باقر مدراسی آگاہدیوان آگاہ (نایاب)2070/amss
4733۸۸۶ھ9ادب نظمحضرت علی کرم اللہ وجہہدیوان علی ؑ (معہ ترجمہ فارسی)2071/amss
2391۱۲۵۴ھ10ادب نظمحضرت علی کرم اللہ وجہہدیوان علی ؑ (معہ ترجمہ فارسی)2072/amss
2395۱۲۴۰ھ11ادب نظمشیخ عبدالرحیم بن احمد الباری الیمنی العارف باللہدیوان البرعی2073/amss
2394۹۰۰ھ12ادب نظمسید شریف محمد بن احمد الحسینیدیوان رضی (ناقص الطرفین)2074/amss
2400۱۰۹۱ھ13ادب نظمالوزیر ابوالفضل بہاء الدین زہیر بن محمد بن علیدیوان زہیر2075/amss
2401۷۰۵ھ14ادب نظمundefinedدیوان الصرصری2076/amss
2417۱۱۰۰ھ15ادب نظمسید عطا محمد بن فتح اللہ حسینی دیوان عطاء ۔ ناقص الطرفین2077/amss
2419۱۱۷۰ھ16ادب نظمعبداللہ بن علوی بن محمد الحدادی دیوان علوی2078/amss
2392۱۰۲۸ھ17ادب نظمقیس بن الملوہدیوان مجنون2079/amss
2396۱۱۰۰ھ18ادب نظمعلی بن سلطان محمد القاری(محمد مجد الدین بن ابوبکر البغدادی)السرج البدریہ تشریح الوتر بہ فی مدح خیر البریہ2080/amss
2386۱۲۷۳ھ19ادب نظمابو جعفر احمد بن محمد النہاس النجویالموط ( فی شرح سبع معلقات )2081/amss
2435۱۱۰۰ھ20ادب نظمundefinedقصائد فی مدح النبیؐ2082/amss
2415۱۰۶۱ھ21ادب نظمعزسیز الدین عبدالحمید بن ابی الحدیدشرح القصائد السبع العلویات2083/amss
2416۱۰۶۷ھ22ادب نظمعزسیز الدین عبدالحمید بن ابی الحدیدشرح القصائد السبع العلویات2084/amss
2411۱۰۰۰ھ23ادب نظمصفی الدین الحلی عبدالعزیز السرایہشرھ قصیدہ ۔ نایاب2085/amss
2390۱۱۰۰ھ24ادب نظمجمال الدین بن عبداللہ بن یوسف بن ہشام النحویشرح قصیدہ بانت سعاد2086/amss
2409۱۰۰۰ھ25ادب نظمزین الدین خالد بن عبداللہ ازہریشرح قصیدہ البردہ2087/amss
2410۱۱۰۰ھ26ادب نظمزین الدین خالد بن عبداللہ ازہریشرح قصیدہ البردہ2088/amss
2387۱۱۱۲ھ27ادب نظمسید ابو عبداللہ الحسین بن احمد الزوزانیشرح وصائد السبع معلقہ 2089/amss
556۳۰۰ھ28ادب نظمحضرت علی ؑشعر امیرالمومنین علی ؑ ابن ابی طالب ؑ روایہ ابی عبداللہ المرزبانی (مکتوبہ)2090/amss
2420۱۲۰۰ھ29ادب نظمسید غلام علی آزاد بلگرامیشفاء العلیل فی اصطلاحات الکلام المتنبی الضلیل2091/amss
2421۱۲۰۰ھ30ادب نظمسید غلام علی آزاد بلگرامیشفاء العلیل فی اصطلاحات الکلام المتنبی الضلیل2092/amss
2388۱۱۷۲ھ31ادب نظمکعب بن زہیر بن ابی سلمہقصیدہ بانت سعاد2093/amss
2389۱۱۰۰ھ32ادب نظمکعب بن زہیر بن ابی سلمہقصیدہ بانت سعاد2094/amss
4729۸۸۷ھ33ادب نظممحمد بن سعید ابو صیریقصیدۃ البردہ (منظوم فارسی ترجمہ)2095/amss
4732۱۰۶۰ھ34ادب نظممحمد بن سعید ابو صیریقصیدۃ البردہ (فارسی ترجمہ)2096/amss
2403۹۰۰ھ35ادب نظممحمد بن سعید ابو صیریقصیدۃ البردہ (الکواکب الدریہ فی مدح خیر البریہ)2097/amss
2406۱۱۰۰ھ36ادب نظممحمد بن سعید ابو صیریقصیدۃ البردہ 2098/amss
2405۱۰۰۰ھ37ادب نظممحمد بن سعید ابو صیریقصیدۃ البردہ 2099/amss
4730۱۱۰۰ھ38ادب نظممحمد بن سعید ابو صیریقصیدۃ البردہ (فارسی ترجمہ)2100/amss
2404۱۰۰۰ھ39ادب نظممحمد بن سعید ابو صیریقصیدۃ البردہ 2101/amss
4731۱۲۰۰ھ40ادب نظممحمد بن سعید ابو صیریقصیدۃ البردہ (منظوم فارسی ترجمہ)2102/amss
2401۱۱۰۰ھ41ادب نظممحمد بن سعید ابو صیریقصیدۃ البردہ 2103/amss
2433۱۳۰۰ھ42ادب نظمعبدالرحیم بن سید عبداللہ افندیقصیدہ فی مدح مختار الملک2104/amss
2434۱۳۰۰ھ43ادب نظمعبدالرحیم بن سید عبداللہ افندیقصیدہ فی مدح مختار الملک2105/amss
undefinedundefined44ادب نظمحضرت محی الدین عبدالقادر جیلانیقصیدۃ الامیۃ المناجاتیہ2106/amss
2554۸۷۶ھ45ادب نظمابن البہاریہ العباسی الہاشمیکتاب الصادھ والباغم والحازم والعازم2107/amss
2426۱۲۰۰ھ46ادب نظممیر غلام علی آزاد بلگرامیلامیۃ المشرق (دیوان آزاد نمبر ۸)2108/amss
undefinedundefined46ادب نظممیر غلام علی آزاد بلگرامی۱۔ تحریر آزاد بجواب اعتراض محمد باقر2108a/amss
2439۱۲۰۰ھ47ادب نظمundefinedمجموعہ انتخاب اشعار و قصائد عربی2109/amss
2424۱۲۲۸ھ48ادب نظممیر غلام علی آزاد بلگرامیمرأۃ الجمال2110/amss
2436۱۱۰۰ھ49ادب نظمundefinedالمراثی (ناقص الاول)2111/amss
2558۱۲۰۰ھ50ادب نظممیر غلام علی آزاد بلگرامیمظہر البرکات (سبع دفتر مکمل)2112/amss
2559۱۳۰۰ھ51ادب نظممیر غلام علی آزاد بلگرامیمظہر البرکات (دفتر اول و ثانی)2113/amss
2560۱۳۰۰ھ52ادب نظممیر غلام علی آزاد بلگرامیمظہر البرکات (دفتر اول)2114/amss
2437۱۲۷۱ھ53ادب نظمundefinedمولود النبیؐ 2115/amss
2438۱۲۴۴ھ54ادب نظمundefinedالمجموعہ2116/amss
2438۱۲۴۷ھ54ادب نظمundefined۱۔ قصیدہ بانت سعاد ۰ناقص الاول)۔2116a/amss
2438۱۲۴۴ھ54ادب نظمحضرت علی کرم اللہ وجہہ۲۔ دیوان (حضرت علی ؑ)۔2116b/amss
2438۱۲۴۴ھ54ادب نظمundefined۳۔ قصیدہ عربیہ (نثرمتفرق)۔2116c/amss
2438۱۲۴۴ھ54ادب نظمعلامہ بو صیدی۴۔ قصیدۃ البردہ2116d/amss
undefined۱۱۰۰ھ55ادب نظمundefinedالمجموعہ2117/amss
2440undefined55ادب نظماسمٰعیل حمیری۱۔ قصیدہ اسمٰعیل2117a/amss
2440undefined55ادب نظممحتشم کاشی۲۔ مرثیہ محتشم(فارسی)۔2117b/amss
2440۱۱۰۰ھ55ادب نظمعلامہ باقر المجلسی۳۔ انتخاب بحار الانوار2117c/amss
2413undefined56ادب نظمundefinedالمجموعہ2118/amss
undefined۹۶۳ھ56ادب نظمعلامہ بو صیری۱۔ قصیدۃ البردہ معہ فارسی ترجمہ2118a/amss
undefined۹۶۳ھ56ادب نظمکعب بن زہیر۲۔ قصیدہ بانت سعاد2118b/amss
undefined۹۶۳ھ56ادب نظمشیخ الفقیہ مجد الدین محمد۳۔ تخمیس الوتریہ2118c/amss
undefined۹۶۳ھ56ادب نظمشیخ الفقیہ مجد الدین محمد۴۔ الطرایفیہ فی مدح کیر البریہ2118d/amss
2430undefined57ادب نظمundefinedالمجموعہ2119a/amss
2430۱۳۰۰ھ57ادب نظممولانا فضل حق خیرآبادی۱۔ القصیدتان2119b/amss
2430۱۳۰۰ھ57ادب نظممولانا فضل حق خیرآبادی۲۔ القصیدہ2119c/amss
2430۱۳۰۰ھ57ادب نظممولانا فضل حق خیرآبادی۳۔ نثر المولوی فضل حق2119d/amss
2430۱۳۰۰ھ57ادب نظممولانا فضل حق خیرآبادی۴۔ قصیدہ2119e/amss
2430۱۳۰۰ھ57ادب نظممولانا فضل حق خیرآبادی۵۔ تقریر سدید و تھریر مفید2119f/amss
2431undefined58ادب نظمundefinedالمجموعہ2120/amss
2431۱۳۰۰ھ58ادب نظممولانا فضل حق خیرآبادی۱۔ القصیدتان2120a/amss
2431۱۳۰۰ھ58ادب نظممولانا فضل حق خیرآبادی۲۔ القصیدہ2120b/amss
2431۱۳۰۰ھ58ادب نظممولانا فضل حق خیرآبادی۳۔ نثر المولوی فضل حق2120c/amss
2431۱۳۰۰ھ58ادب نظممولانا فضل حق خیرآبادی۴۔ قصیدہ2120d/amss
2431۱۳۰۰ھ58ادب نظممولانا فضل حق خیرآبادی۵۔ تقریر سدید و تھریر مفید2120e/amss
2539۱۲۰۰ھ1تذکرۃ الشعراءشہاب الدین احمد بن محمد بن عمر الخفاجی الإصریریحانۃ الالباء وزہرۃ الحیوٰۃ الدنیا2121/amss
2535۱۲۰۰ھ2تذکرۃ الشعراءابو منصور عبدالملک محمد بن اسمٰعیل الثعالبییتیمیۃ الدھر فی محاسن اہل العصر2122/amss
2536۱۲۰۰ھ3تذکرۃ الشعراءابو منصور عبدالملک محمد بن اسمٰعیل الثعالبییتیمیۃ الدھر فی محاسن اہل العصر2122a/amss
1903۱۲۶۵ھ1ادب نثراختیار بن غیاث الدین الحسینیاساس الاقتباس ۔ نایاب2124/amss
1893۱۰۰۰ھ2ادب نثرشرف الدین عبدالمومن ہبۃ اللہاطباق الذہب2125/amss
1894۱۲۸۸ھ3ادب نثرشرف الدین عبدالمومن ہبۃ اللہ۱۔ اطباق الذہب2126/amss
1892۱۲۸۸ھ3ادب نثرزمخشری جار اللہ محمد بن عمر۲۔ اطواق الذہب2126a/amss
2444۱۳۰۰ھ4ادب نثرمرعی بن یوسف الحنبلی المقدسیبدیع الانشاء والصفات فی المکاتبات والمراسلات2127/amss
1904۱۰۲۴ھ5ادب نثرزین الدین احمد بن الشرجیتحفۃ الاصحاب ونزہۃ ذوی الالباب2128/amss
2562۱۳۰۰ھ6ادب نثرمنشی حیات خانحکایات لطائف2129/amss
2555۱۱۰۰ھ7ادب نثرمحمد بن عمر الزمخشریتبیع الابرار و نصوص الاخبار2130/amss
2556۱۰۵۷ھ8ادب نثرابن الخطیب قاسم محی الدین ابو احمد محمد بن خطیب قاسم بن یعقوبروض الاخیار المنتخب من ربیع الابرار2131/amss
2429۱۳۰۰ھ9ادب نثراوحد الدین بلگرامیروضۃ الازہار فیما تروق الابصار2132/amss
1906۱۱۱۶ھ10ادب نثرمحمد مومن بن الحاج محمد قاسم الجزائری الشیرازیطیف الخیال فی مناظرۃ العلم والمال۔ نادر2133/amss
2561۱۳۰۰ھ11ادب نثراوحد الدین بلگرامیالعسجد المسبوک فی قصۃ بدیعۃ الجمال وسیف الملوک2134/amss
2563۱۱۹۹ھ12ادب نثرundefinedقصہ شاہ سلیمان ۔ ناقص الاول2135/amss
2445۱۳۰۰ھ13ادب نثرundefinedکتاب الانشاء ۔ ناقص الآخر2136/amss
2442۱۱۰۰ھ14ادب نثرعزالدین محمد بن عبدالسلام بن احمد القدسیکشف الاسرار عن حکم الطیور والازہار2137/amss
2442۱۱۰۰ھ14ادب نثرundefined۱۔ حکایۃ ابو نواس2137a/amss
2412۱۲۳۸ھ15ادب نثرالابشھی محمد بن احمد ابوالفتح المحلیالمستطرف من کل فن مشتظرف2138/amss
2441۱۲۰۰ھ16ادب نثربدیع الزمان ہمدانی ابوالفضل احمد حسینمقامات بدیع الزمان2139/amss
2443۱۱۰۰ھ17ادب نثرابراہیم بن محمد المکینزہۃ الارواح ومجلۃ الافراح2140/amss
2557۱۱۰۱ھ18ادب نثرundefinedنفحات الازہار ربیع الابرار2141/amss
2192۱۰۸۸ھ1ریاضیکمال الدین ابوالحسن فارسیاساس القواعد فی اصول الفوائدشرح فوائد البہائیہ۔ نایاب2142/amss
2184۱۲۶۵ھ2ریاضیسید باقر علی بن حکیم جعفر علیاشکال الاصل فی تحریر الاقلیدس2143/amss
2181۱۰۰۰ھ3ریاضیمحقق خواجہ نصیر الدین ابو جعفر محمد بن الطوسیتحریر اقلیدس2144/amss
2182۱۱۰۰ھ4ریاضیمحقق خواجہ نصیر الدین ابو جعفر محمد بن الطوسیتحریر کتاب اقلیدس فی علم الہندسہ2145/amss
2183۱۰۹۰ھ5ریاضیمحقق خواجہ نصیر الدین ابو جعفر محمد بن الطوسیتحریر کتاب اقلیدس فی علم الہندسہ۔ نسخہ قدیم ۔ کرمخوردہ2146/amss
2188۱۰۹۰ھ6ریاضیمحقق خواجہ نصیر الدین ابو جعفر محمد بن الطوسیتحریر کتاب مانالاوٗس فی الاشکال الکریہ2147/amss
2223۱۰۸۴ھ6ریاضیحسن بن محمد بن حسین القمی المشتہر بہ نظام العرج۱۔ کتاب در علم ہیئت (توضیح التذکرہ ۔ فارسی)۔2147a/amss
undefined۱۱۰۰ھ7ریاضیمحقق خواجہ نصیر الدین ابو جعفر محمد بن الطوسیتحریر المجسطی2148/amss
2222ٍ۱۱۰۰ھ8ریاضینظام الدین حسن بن محمد النیشاپوریتفسیر التحریر (شرح تحریر المجسطی)2149/amss
2221۱۱۰۰ھ9ریاضینظام الدین حسن بن محمد النیشاپوریتفسیر التحریر (شرح تحریر المجسطی)2150/amss
2194۱۱۵۶ھ10ریاضیبہاء الدین محمد بن الحسینخلاصۃ الحساب (محشی)2151/amss
2195۱۱۰۰ھ11ریاضیبہاء الدین محمد بن الحسین العاملیخلاصۃ الحساب (محشی)2152/amss
2202۱۲۰۰ھ12ریاضیundefined۱۔رسالہ فی الریاضی (اقلیدس)۔2153/amss
2196۱۱۸۴ھ12ریاضیبہاء الدین محمد بن الحسین العاملی۲۔ خلاصۃ الحساب2153a/amss
2189۱۳۰۰ھ13ریاضیخواجہ نصیر الدین طوسیرسالہ القطاع فی علم الہندسہ (شکل القطاع)2154/amss
2200۱۲۰۰ھ14ریاضیمحمد بن احمد الاسفرائنی۱۔ الرسالۃ مشتملہ علی الحساب والجبر والمقابلہ2155/amss
2193۱۲۰۰ھ14ریاضیغیاث الدین جمشید بن مسعود بن محمود کاشانی۲۔ تلخیص المفتاح۔ جز اول2155a/amss
2180۱۰۶۰ھ15ریاضیقاضی زادہ موسیٰ بن محمودشرح اشکال التاسیس2156/amss
2198۱۲۰۲ھ16ریاضیجواد بن سعد بن جواد تلمیذ شیخ بہاء الدین العاملیشرح خلاصۃ الحساب2157/amss
2197۱۱۲۳ھ17ریاضیجواد بن سعد بن جواد تلمیذ شیخ بہاء الدین العاملیشرح خلاصۃ الحساب2158/amss
2199۱۲۲۱ھ18ریاضیشمس الدین حسین الخلخانیشرح خلاصۃ الحساب2159/amss
2191۱۲۰۰ھ19ریاضیعبدالعلی بن محمد بن الحسینشرح الشمسیہ فی الحساب2160/amss
2178۱۱۰۰ھ20ریاضیشیخ ابو بکر الخوارزمیشرح المختصر فی الجبر والمقابلہ2161/amss
2186۱۲۰۰ھ21ریاضیundefinedفہرس ابواب الرسائل المتوسطات الطوسی2162/amss
2187122722ریاضیمحقق خواجہ نصیر الدین ابو جعفر محمد بن الطوسیالمتوسطات2163/amss
2179۱۱۱۲ھ23ریاضیغیاث الدین ابوالفتح عمر بن ابراہیم الخیامی النیشاپوریالمقالہ فی الجبر والمقابلہ2164/amss
2201۱۲۰۰ھ24ریاضیمحمد ہاشم بن قاسم الحسینیینبوع جذور2165/amss
2205۱۱۰۰ھ1ہیئتابو علی نجل ابی حسین الصوفیالارجوزہ فی صور الکواکب (مصور)2166/amss
2206۱۱۰۰ھ2ہیئتابو ریحان محمد بن احمد البیرونیالاستعیاب الوجوہ الممکنہ فی صنعۃ الاستطراب2167/amss
2227۱۱۲۳ھ3ہیئتکمال الدین صعد بن محمد بن مصدق السعدیالبصائر(فی علم المناظر فی الحکمۃ )2168/amss
2236۱۰۱۰ھ4ہیئتبہاءالدین محمد العاملی۱۔ تشریح الافلاک2169/amss
undefined۱۰۱۰ھ4ہیئتundefined۲۔ رسالہ کیفیت مساحت2169a/amss
undefined۱۰۱۰ھ4ہیئتundefined۳۔ عزۃ الاستطرلاب ودر معرف اسطرلاب2169b/amss
2234۱۲۳۳ھ5ہیئتبہاءالدین محمد العاملیتشریح الافلاک(محشی)2170/amss
2223۱۰۸۴ھ6ہیئتالحسن ابن محمد النیشاپوریتوضیح التذکرہ(شرح تذکرہ الطوسیہ)2171/amss
2217۱۲۰۳ھ7ہیئتعبدالعلی بن محمد بن الحسین البرجندیحاشیہ علی شرح المخلص الچغمی2172/amss
2218۱۲۰۰ھ8ہیئتعبدالعلی بن محمد بن الحسین البرجندیحاشیہ علی شرح المخلص الچغمی2173/amss
2219۱۳۰۰ھ9ہیئتبہاءالدین محمد العاملیحاشیہ علی شرح المخلص الچغمی(فی تحقیق بحث عرض شعر علی شرح الچغمی)2174/amss
2232۱۱۵۵ھ10ہیئتبہاءالدین محمد العاملیرسالہ الصحیفہ فی الاسطرلاب2175/amss
2231۱۰۰۸ھ11ہیئتامین الدین محمود ابی الحسن علی بن محمود نقاش الشیکہرسالہ فی معرفۃ الاسطرلاب2176/amss
2224۱۱۹۶ھ12ہیئتعبدالعلی بن محمد بن الحسین البرجندیشرح التذکرۃ النصریہ (الطوسیہ)2177/amss
2225۱۰۰۰ھ13ہیئتعبدالعلی بن محمد بن الحسین البرجندیشرح التذکرۃ النصریہ (الطوسیہ)2178/amss
2207۱۰۰۵ھ14ہیئتموسیٰ بن محمود المعروف بہ قاضی زادہ رومیشرح المخلص (المشہور بہ چغمنی)2179/amss
2215۱۲۶۰ھ15ہیئتموسیٰ بن محمود المعروف بہ قاضی زادہ رومیشرح المخلص (المشہور بہ چغمنی)2180/amss
2209۱۱۰۰ھ16ہیئتموسیٰ بن محمود المعروف بہ قاضی زادہ رومیشرح المخلص (المشہور بہ چغمنی)2181/amss
2210۱۲۰۰ھ17ہیئتموسیٰ بن محمود المعروف بہ قاضی زادہ رومیشرح المخلص (المشہور بہ چغمنی)2182/amss
2211۱۲۰۰ھ18ہیئتموسیٰ بن محمود المعروف بہ قاضی زادہ رومیشرح المخلص (المشہور بہ چغمنی)2183/amss
2208۱۰۰۰ھ19ہیئتموسیٰ بن محمود المعروف بہ قاضی زادہ رومیشرح المخلص (المشہور بہ چغمنی)2184/amss
2212۱۲۰۰ھ20ہیئتموسیٰ بن محمود المعروف بہ قاضی زادہ رومیشرح المخلص (المشہور بہ چغمنی)2185/amss
2214۱۳۰۰ھ21ہیئتموسیٰ بن محمود المعروف بہ قاضی زادہ رومیشرح المخلص (المشہور بہ چغمنی)2186/amss
2216۱۱۰۰ھ22ہیئتموسیٰ بن محمود المعروف بہ قاضی زادہ رومیشرح المخلص (المشہور بہ چغمنی)2187/amss
2204۱۱۰۰ھ23ہیئتعبدالرحمن بن عمر المعروف بابی الحسین الصوفیصور الکواکب (با تصویر ) نادر2188/amss
2240۱۱۰۰ھ24ہیئتundefinedغنیۃ الطلاب فی صنعۃ الاسطرلاب2189/amss
2228۱۰۰۰ھ25ہیئتشہاب الدین احمد بن غلام اللہ الکوم الریشیزیج اللمعۃفی حل الکواکب السبعۃ (شرح نزہۃ الخاطر فی تلخیص زیچ ابن الشاطر)2190/amss
2226۷۴۵ھ26ہیئتقطب الدین محمود بن مسعود الشیرازینہایت الادراک فی درایۃ الافلاک۔ نسخہ قدیمہ2191/amss
2243undefined27ہیئتundefinedالمجموعہ2192/amss
2243۱۲۳۷ھ27ہیئتundefined۱۔ جدول والصور الکواکب (با تصویر)۔2192a/amss
2243۱۲۳۷ھ27ہیئتخواجہ نصیر الدین طوسی۲۔ رسالہ بست باب در معرفت اسطرلاب(فارسی)۔2192b/amss
2243۱۲۳۷ھ27ہیئتundefined۳۔ تشریھ الافلاک2192c/amss
2243۱۲۳۷ھ27ہیئتundefined۴۔ جدول تسویۃ البروج(فارسی)۔2192d/amss
undefined۱۲۳۷ھ27ہیئتخواجہ نصیر الدین طوسی۵۔ المدخل المنظوم فی علم النجوم (فارسی)۔2192e/amss
2213۱۲۳۷ھ28ہیئتundefinedالمجموعہ2193/amss
2213۱۲۰۰ھ28ہیئتاز موسیٰ ابن محمود قاضی زادہ۱۔ شرح المخلص (المشہور بہ چغمنی)۔2193a/amss
undefined۱۲۰۰ھ28ہیئتundefined۲۔ کتاب الحدیث (ناقص الطرفین ) معہ فارسی ترجمہ2193b/amss
undefined۱۲۰۰ھ28ہیئتundefined۳۔ رسالہ در طب (ناقص الطرفین)۔2193c/amss
undefined۱۲۰۰ھ28ہیئتبیدل۴۔ دیوان بیدل (ناقص الاول)۔2193d/amss
undefinedundefined29ہیئتundefinedالمجموعہ2194/amss
2246۱۱۰۰ھ29ہیئتشیخ ابوالقاسم علی بن محمد البلخی۱۔ المدخل فی اصول الفلک والاحکام ۔ نایاب2194aamss
2250۱۱۰۰ھ29ہیئتعبداللہ المثنیٰ بن عبداللہ بن احمد السرجی۲۔ غایۃ الاتقان الحرکات للسبعہ الکواکب السیارات2194b/amss
2250۱۱۰۰ھ29ہیئتundefined۳۔ زیج مجہول الاسم2194c/amss
2250۱۱۰۰ھ29ہیئتundefined۴۔ النسبۃ السنیۃ فی تسہیل الاعمال السیارات الفلکیہ2194d/amss
undefined۱۱۰۰ھ29ہیئتامراء القیس۵۔ قصیدہ امراء القیس (من سبعہ معلقہ)۔2194e/amss
undefinedundefined30ہیئتundefinedالمجموعہ2195/amss
2251۱۱۰۰ھ30ہیئتundefined۱۔ النسبۃ السنیۃ حساب الاعمال الفلکیہ2195a/amss
2252۱۱۰۰ھ30ہیئتعبدالرحمن التجوری۲۔ شرح الرسالہ الماردینی الکبری بالبربع المجیب2195b/amss
2229۱۰۰۰ھ30ہیئتمحمد سبط الماردینی۳۔ الرقایق الحقایق فی حساب الدرج الدقایق2195c/amss
2239۱۱۰۰ھ30ہیئتمحمد بن محمد ابو بکر التفرینی۴۔ الرسالہ علی ربع الدائرہ2195d/amss
undefined۱۱۰۰ھ30ہیئتشہاب الدین احمد بن احمد بن حمزہ الرملی۵۔ الرسالہ فی شروط الامامۃ2195e/amss
undefined۱۱۰۰ھ30ہیئتشیخ عبدالعزیز بن عبداوحد الغربی۶۔ الجامع المہذب فی شرح مشکل فصیح القلب2195f/amss
2242undefined31ہیئتundefinedالمجموعہ2196/amss
undefined۱۲۰۰ھ31ہیئتundefined۱۔ رسالہ فی علم الہیئت2196a/amss
2242۱۲۰۰ھ31ہیئتابو علی محمد بن الحسن بن الہشم۲۔ رسالہ فی المرایا المحرقہ بالقطوع2196b/amss
undefined۱۲۰۰ھ31ہیئتابو علی محمد بن الحسن بن الہشم۳۔ رسالہ فی المرایا المحرقہ بالدوائر2196c/amss
undefined۱۲۰۰ھ31ہیئتابو علی محمد بن الحسن بن الہشم۴۔ مقالہ فی المکان2196d/amss
undefined۱۲۰۰ھ31ہیئتundefined۵۔ کتاب الاسطرلاب2196e/amss
4793۱۱۰۰ھ31ہیئتخان محمد بن عبدالغنی قریشی گجراتی (فارسی)۶۔ تحفۃ الاحباب فی علم الصناعۃ الاسطرلاب2196f/amss
2233۱۱۰۰ھ31ہیئتبہاء الدین العاملی۷۔ رسالہ الصحیفہ فی الاسطرلاب2196bg/amss
2245۱۳۰۰ھ1علوم سریہ ونجوم حمزہ بن محمد بن محمد ابی شعر۱۔ التبخیر فی علم التعبیر2197/amss
4724۱۳۰۰ھ1علوم سریہ ونجوم الالجر۲۔ نسب نامہ جات والدہ سید محمد غوث وسید عارف اللہ وغیرہ2197a/amss
2247۱۱۲۴ھ2علوم سریہ ونجوم کمال الدین ابی سلیم محمد بن طلحہ النصیبیالجفر الجامع2198/amss
2248۱۲۰۰ھ3علوم سریہ ونجوم کمال الدین ابی سلیم محمد بن طلحہ النصیبیرسالہ جفر2199/amss
2249۱۲۰۰ھ4علوم سریہ ونجوم undefinedرسالہ فی علم الرمل2200/amss
2254۱۲۷۵ھ5علوم سریہ ونجوم undefinedشرح قاعدہ بدوح یلن من الجفر الجامع(عربی و فارسی)2201/amss
1338۱۱۰۰ھ6علوم سریہ ونجوم الشیخ شہاب الدین احمد البونی المغربی القرشیشمس المعارف ولطائف العوارف۔ جلد اول2202/amss
1339۱۱۰۰ھ7علوم سریہ ونجوم الشیخ شہاب الدین احمد البونی المغربی القرشیشمس المعارف ولطائف العوارف۔ جلد ثانی2203/amss
1534۱۳۰۰ھ8علوم سریہ ونجوم شیخ داوٗد العطاکیطلسمات2204/amss
2237۱۰۴۶ھ9علوم سریہ ونجوم ابوالحسن کوشیار بن لبان بن یاشہر الجبیلیمجمل الاصول فی الاحکام2205/amss
2238۱۱۰۰ھ10علوم سریہ ونجوم شیخ نصیر الدین طوسی۱۔ مجمل الاصول فی الاحکام (شرح ثمرہ بطلیموس)۔2206/amss
2238۱۱۰۰ھ10علوم سریہ ونجوم undefined۲۔ وضع ارسطو لاسکندر2206a/amss
2238۱۱۰۰ھ10علوم سریہ ونجوم undefined۳۔ کتاب الطالع مسئلہ نجوم2206b/amss
2238۱۰۶۵ھ10علوم سریہ ونجوم حکیم خوشیار۴۔ جدول جامع الہیئۃ2206c/amss
2230۱۱۰۰ھ11علوم سریہ ونجوم ابن سید شریف اشرف الشریفی الحسن الحسینینجم العلوم فی علم احکام النجوم2207/amss
undefinedundefined12علوم سریہ ونجوم undefinedالمجموعہ2208/amss
1336undefined12علوم سریہ ونجوم ابوالفضل محمد ابن احمد الطبیسی۱۔ الشامل من بحرالکاہل فی سرود العامل2208a/amss
1340۱۳۰۰ھ12علوم سریہ ونجوم محی الدین ابو عباس احمد بن علی البونی شہاب الدین۲۔ شمس المعارف و لطائف العوارف2208b/amss
2244۱۲۸۲ھ12علوم سریہ ونجوم افلاطون۳۔حافیۃ الافلاطون2208c/amss
2253undefined13علوم سریہ ونجوم عبدالرحمن بن محمد بن احمد الجعفی البسطامی۱۔ کنز الاسرار وذخائر الابرار2209/amss
undefined۱۳۰۰ھ13علوم سریہ ونجوم نور الدین علی الدمیاطی۲۔ رسالہ شرح جنۃ الاسماء2209a/amss
1533۱۲۰۵ھ13علوم سریہ ونجوم undefined۳۔ منظومۃ الاسماء الحسنیٰ2209b/amss
1540۱۲۰۰ھ14علوم سریہ ونجوم undefinedحرز2438/amss
1544۱۳۰۰ھ15علوم سریہ ونجوم undefinedحرز2447/amss
1537۱۱۲۷ھ16علوم سریہ ونجوم undefinedحرز2439/amss
1542۱۳۰۰ھ17علوم سریہ ونجوم undefinedحرز2441/amss
1536۱۱۰۰ھ18علوم سریہ ونجوم undefinedحرز2461/amss
1541۱۲۶۷ھ19علوم سریہ ونجوم undefinedحرز(سلام و درود و شیعت)/amss2460
1539۱۲۰۰ھ20علوم سریہ ونجوم undefinedحرز(تعویز)2442/amss
1546۱۳۰۰ھ21علوم سریہ ونجوم undefinedحرز2443/amss
1545۱۲۳۱ھ22علوم سریہ ونجوم undefinedحرز2445/amss
1547۱۳۰۰ھ23علوم سریہ ونجوم undefinedحرز2466/amss
1543۱۳۰۰ھ24علوم سریہ ونجوم undefinedحرز2448/amss
1538۱۱۶۳ھ25علوم سریہ ونجوم undefinedتکسیر2462/amss
2265۱۲۰۰ھ1طبشیخ الرئیس ابو علی الحسین بن عبداللہ المعروف ابن سیناالارجوزۃ السینائیہ (منظوم بالوح وجدول طلائی )2210/amss
2351۱۳۰۰ھ2طبحکیم وکیل احمد سکندر پوریازالۃ المحن عن اکسیر البدن2211/amss
2321۹۴۹ھ3طبمحمد بن علی بن حمزہ (نجیب الدین ابو حامد السمرقندی)الاسباب والعلامات (من بیان الصداع الی آخر)2212/amss
2322۱۱۰۰ھ4طبمحمد بن علی بن حمزہ (نجیب الدین ابو حامد السمرقندی)الاسباب والعلامات (نسخہ قدیمہ)2213/amss
2319۱۰۰۶ھ5طبعبدالرحمن بن نصر اللہ بن الشیرازیالایضاح فی اسرار النکاح2214/amss
2364۱۲۱۹ھ6طبمحمد بن یوسف الطیب الہرویبحر الجواہر(لغت طب)2215/amss
2365۱۲۰۰ھ7طبمحمد بن یوسف الطیب الہرویبحر الجواہر(لغت طب)2216/amss
2366۱۳۰۰ھ8طبمحمد بن یوسف الطیب الہرویبحر الجواہر(لغت طب)2217/amss
2367۱۱۰۰ھ9طبمحمد بن یوسف الطیب الہرویبحر الجواہر(لغت طب)2218/amss
2350۱۲۴۴ھ10طبحکیم احمد اللہ خانتحقیق النبض2219/amss
2335۱۰۶۶ھ11طبشیخ داوٗد بن عمر العطاکی النصیرتذکرۃ اولی الالباب والجامع للعجب ولعجاب2220/amss
2336۱۱۰۰ھ12طبشیخ داوٗد بن عمر العطاکی النصیرتذکرۃ اولی الالباب والجامع للعجب ولعجاب(نسخہ قدیمہ)2221/amss
2337۱۱۰۰ھ13طبشیخ داوٗد بن عمر العطاکی النصیرتذکرۃ اولی الالباب والجامع للعجب ولعجاب(لوحو جدول طلائی)2222/amss
2273۹۴۹ھ14طبابن ابی سیناتشریح الاعضاء المفردہ والمرکبہ۔ کتاب القانون2223/amss
2315۱۱۰۰ھ15طبابی حسن علی بن عیسیٰ بن جزلہ المطیب البغدادیتقویم الابدان فی تدبیر الانسان 2224/amss
2316۱۲۰۰ھ16طبابی بکر محمد بن زکریا الرازی کمال الدین ابی الفضل تقویم الابدان فی تدبیر الانسان 2225/amss
2345۱۲۰۰ھ17طبمبیش بن ابراہیم بن محمد الطفسیتقویم الادویہ2226/amss
2264۱۲۰۰ھ18طبابن بطلان مختار بن الحسنتقویم الصحۃ فی الطب2227/amss
2362۷۲۱ھ19طبشیخ ابی عبداللہ محمد الاندلسی الشہیر ابن بیطارالجامع المفردات الادویہ والاغذیہ معروف بہ مفردات2228/amss
2303۱۱۰۰ھ20طبسید محمد ہاشم (طہرانی) ابن الامیر قاسم الحسینی الطبیبحاشیہ علی شرح موجر معروف بہ نفیسی2229/amss
2328۱۱۹۹ھ21طبundefinedالحاشیہ علی شرح الاسباب2230/amss
2331۱۲۰۰ھ22طبنجم الدین محمود بن الیاس الشیرازیالحاوی فی علم التداوی ۔ نسخہ قدیمہ2231/amss
2368۱۱۵۰ھ23طبمحمد اکبر عرف حکیم محمد ارزانیحدود الامراض2232/amss
2369۱۲۵۵ھ24طبمحمد اکبر عرف حکیم محمد ارزانیحدود الامراض2233/amss
2297۸۸۸ھ25طبجمال الدین محمد بن محمود الاقسرائیحل الموجز(للحروف بہ اقسرائی)2234/amss
2298۱۲۰۰ھ26طبجمال الدین محمد بن محمود الاقسرائیحل الموجز(للحروف بہ اقسرائی)2235/amss
2299۱۲۰۰ھ27طبجمال الدین محمد بن محمود الاقسرائیحل الموجز(للحروف بہ اقسرائی)(ناقص الآخر)2236/amss
2348۱۲۰۰ھ28طبمولوی صالح افندیدرر فاخرہ (ناقص الآخر ۔ کرمخوردہ)2237/amss
2334۱۲۰۰ھ29طبشمس الدین احمد بن سلیمان عرف ابن کمال بادشاہرجو ع الشیخ الی صباح فی القوۃ علی الباء (نایاب)2238/amss
2332۱۰۶۶ھ30طبشیخ مہدی بن علی بن ابراہیم الصویزی الیمنی الہندیکتاب الرحمۃ فی الطب والحکمۃ (نایاب)2239/amss
2255۱۰۰۰ھ31طبامام علی موسیٰ رضا ؑالرسالۃ الذہبیہ فی الطب2240/amss
2608۱۰۰۰ھ31طبعزالدین ابن الحسین بن عبدالصمد الحارثی الجبائی۱۔العقد الحسینی2240a/amss
2263۱۱۰۰ھ32طبابو ساہی عیسیٰ بن یحیٰ المسیحیرسالہ فی الطب ۔ مختصر رسالہ2241/amss
2353۱۰۰۰ھ33طبundefinedرسالہ فی تشریح الاعضاء (نایاب)2242/amss
2356۴۵۷ھ34طبundefinedرسایل طب (ناقص الآخر ۔ نسخہ قدیمہ)2243/amss
2317۱۲۶۵ھ35طبزین الدین ابو الفضائل اسمٰعیل بن الحسین الجرجانیزبدۃ الطب2244/amss
2324۱۱۰۵ھ36طبنفیس بن عوض الصبیبشرح الاسباب والعلامات2245/amss
2325۱۲۰۰ھ37طبنفیس بن عوض الصبیبشرح الاسباب والعلامات2246/amss
2326۱۱۰۰ھ38طبنفیس بن عوض الصبیبشرح الاسباب والعلامات2247/amss
2327۱۱۰۰ھ39طبنفیس بن عوض الصبیبشرح الاسباب والعلامات(نا تمام )2248/amss
2275۷۳۰ھ40طبقطب الدین ابراہیم المصریشرح طب الایلاقی ۔ دفتر ثانی ۔ نایاب2249/amss
2312۱۲۰۰ھ41طبابن ولی حسن الحسینی الحنبلی شرح قانونچہ ۔ کمیاب2250/amss
2314۱۲۰۰ھ42طبابن ولی حسن الحسینی الحنبلی شرح قانونچہ ۔ (نا تمام)2251/amss
2278۱۱۰۰ھ43طبحسن علی الگیلانیشرھ قانون (قرابا دین)2252/amss
2376۱۰۰۰ھ44طبمحمود بن مسعود الشیرازیشرح کلیات قانون الشیخ ۔ کلیات۔ جلد اول و ثالث2253/amss
2277۹۰۶ھ45طبشمس الدین محمد بن محمود العاملیشرح کلیات قانون الشیخ ۔ نسخہ نادرہ2254/amss
2279۸۷۳ھ46طبامین الدولہ عبدالحسین ہبۃ اللہ بن ساعد التلمیذشرح موجز القانون معہ رسالہ فصد2255/amss
2318۸۷۳ھ46طبundefined۱۔ مقالہ فی فصد2255a/amss
2333۱۱۳۸ھ47طبخضر بن علی بن الخطاب حاجی پاشاہشفاء الاسقام ودوا الآلام2256/amss
2340۱۲۲۶ھ48طبالمولی صالح بن ںصر اللہ الحسینی بن سلامالطب الجدید الکیمیائی الذی اخترعہ برکامبوس2257/amss
2341۱۳۰۰ھ49طبالمولی صالح بن ںصر اللہ الحسینی بن سلامالطب الجدید الکیمیائی الذی اخترعہ برکامبوس2258/amss
2352۱۳۰۰ھ49طبundefined۱۔ انتخاب نبلاء الاطباء2258a/amss
2256۱۱۱۶ھ50طبالرازی ابو بکر محمد بن ذکریاالطب المنصوری2259/amss
2396۱۲۰۰ھ51طبمحمد رفیع بن مومن القزوینی العقاقیر الرفیعہ2260/amss
2347۱۲۰۰ھ52طبمحمد رفیع بن مومن القزوینی العقاقیر الرفیعہ(خاتمہ)2261/amss
2258۱۰۹۸ھ53طبابو منصور الحسن بن نوح القمریالغتیٰ والمنیٰ 2262/amss
2259۱۲۰۰ھ54طبابو منصور الحسن بن نوح القمریالغتیٰ والمنیٰ 2263/amss
2371۱۲۰۰ھ55طبابی سعید ابراہیم المغربیالفتح فی التداوی من جمیع الامراض والشکاری2264/amss
2267۸۵۳ھ56طبطاہر بن اختیار بن ابی سیناالقانون فی الطب2265/amss
2270۱۲۴۳ھ57طبطاہر بن اختیار بن ابی سیناالقانون فی الطب(کتاب الاول والثانی والثالث)2266/amss
2271۱۲۰۰ھ58طبطاہر بن اختیار بن ابی سیناالقانون فی الطب(رابع و خامس معہ القرابادین)2267/amss
2268۱۰۷۸ھ59طبطاہر بن اختیار بن ابی سیناالقانون فی الطب(کتاب الاول)2268/amss
2269۱۲۴۳ھ60طبطاہر بن اختیار بن ابی سیناالقانون فی الطب(کتاب الاول)2269/amss
2272۱۱۰۰ھ60طبطاہر بن اختیار بن ابی سیناالقانون فی الطب(ثانی)2269a/amss
2274۱۲۰۰ھ61طببو علی سیناکلیات القانون 2270/amss
2304۱۰۸۱ھ62طبشرف الدین محمود بن عمر الچغینیالقانونچہ فی الطب2271/amss
2311۱۱۷۴ھ63طبشرف الدین محمود بن عمر الچغینیالقانونچہ فی الطب2272/amss
2310۱۲۵۴ھ64طبشرف الدین محمود بن عمر الچغینیالقانونچہ فی الطب2273/amss
2309۱۳۰۰ھ65طبشرف الدین محمود بن عمر الچغینیالقانونچہ فی الطب2274/amss
2308۱۲۰۰ھ66طبشرف الدین محمود بن عمر الچغینیالقانونچہ فی الطب2275/amss
2305۱۲۰۰ھ67طبشرف الدین محمود بن عمر الچغینیالقانونچہ فی الطب2276/amss
2373۱۲۰۰ھ68طبنجیب الدین محمد بن علی بن حمزہ الشمرقندیالقرابا دین السمرقندی علی ترتیب العلل2277/amss
2323۹۴۹ھ68طبنجیب الدین محمد بن علی بن حمزہ الشمرقندی۱۔ الاسباب والعلامات2277a/amss
2372۹۱۳ھ69طببدر الدین محمد بن بہرام القلانسی۱۔ قرابادین القلانسی2278/amss
2372۹۱۳ھ69طبنجیب الدین محمد بن علی بن ۲۔ تشریح العین2278a/amss
2260۱۱۳۵ھ70طبعلاء الدین علی بن عباس المجوسیکامل الصناعۃ الطیبہ المعروف بالملکی2279/amss
2354۱۱۰۰ھ71طبعلاء الدین علی بن عباس المجوسیکامل الصناعۃ الطیبہ المعروف بالملکی(بسیار کرمخوردہ)2280/amss
2374۱۰۶۷ھ72طبحکیم ارزقکتاب الارزق فی الطب2281/amss
undefined۱۲۰۰ھ73طبundefinedکتاب البدل الترویحۃ المعالجین من تجسس المدلات فی الکتب الاصول2282/amss
2257۶۴۰ھ74طباسحٰق بن سلیمان الاسرائیلیکتاب الحمیات ۔ مصور2283/amss
2342۱۱۰۰ھ75طبنور الدین علی المتطبب المصریکتاب الکحل فی امراض العین2284/amss
2343۱۱۰۰ھ75طبفتح الدین ابوالفتح احمد بن القاضی جمال الدین عثمان۱۔ کتاب نسخۃ الکحل2284a/amss
2262۱۱۵۴ھ76طبابو سہل عیسیٰ بن جمجا المسیحی جرجانیکتاب کلی المسیحی2285/amss
2320۶۷۶ھ77طبابن ہیل ابوالحسن علی بن احمد بن علی الانصاری الشافعیالمختارات فی الطب۔ جلد اول2286/amss
2329۱۱۰۶ھ78طبابوالمواہب عبدالوہاب بن احمد بن علی الانصاری الشافعیمختصرۃ التذکرۃ الامام السویدی2287/amss
2330۱۲۰۰ھ79طبابوالمواہب عبدالوہاب بن احمد بن علی الانصاری الشافعیمختصرۃ التذکرۃ الامام السویدی2288/amss
2363۱۲۰۰ھ80طبالملک المظفر الاشرف یوسف بن عمری بن علی بن رسول غانیالمعتمد فی الادویہ المفردہ2289/amss
2349۱۳۰۰ھ81طباحمد سعید امروہیمعیار الاطباء2290/amss
2288۸۲۵ھ82طبسعد الدین الکازونیالمغنی فی شرح الموجز2291/amss
2289۸۴۴ھ83طبسعد الدین الکازونیالمغنی فی شرح الموجز2292/amss
2290۱۰۶۹ھ84طبسعد الدین الکازونیالمغنی فی شرح الموجز2293/amss
2291۱۰۸۱ھ85طبسعد الدین الکازونیالمغنی فی شرح الموجز2294/amss
2292۱۰۸۱ھ86طبسعد الدین الکازونیالمغنی فی شرح الموجز2295/amss
2295۱۱۰۰ھ87طبسعد الدین الکازونیالمغنی فی شرح الموجز2296/amss
2293۱۱۰۰ھ88طبسعد الدین الکازونیالمغنی فی شرح الموجز2297/amss
2296۱۱۴۴ھ89طبسعد الدین الکازونیالمغنی فی شرح الموجز2298/amss
2294۱۲۰۰ھ90طبسعد الدین الکازونیالمغنی فی شرح الموجز2299/amss
2361۱۲۰۰ھ91طبابن جزلہ ابو علی یحیٰ بن عیسیٰ بن جزلہمنہاج البیان فیما یستعملہ الانسان2300/amss
2355۱۲۰۰ھ92طبundefinedموارد الحکم ۔ جلد ثانی 2301/amss
2344۱۱۰۰ھ93طبمحمود العلی الحکیممقرح الارواح2302/amss
2280۱۰۷۸ھ94طبعلاءالدین علی بن ابی الحزم القریشی المعروف بابن نفیسموجز القانون2303/amss
2282۱۰۹۱ھ95طبعلاءالدین علی بن ابی الحزم القریشی المعروف بابن نفیسموجز القانون2304/amss
2286۱۱۴۹ھ96طبعلاءالدین علی بن ابی الحزم القریشی المعروف بابن نفیسموجز القانون2305/amss
2281۹۰۰ھ97طبعلاءالدین علی بن ابی الحزم القریشی المعروف بابن نفیسموجز القانون2306/amss
2283۱۰۰۰ھ98طببرہان الدین نفیس بن عوض الکرمانینفیسی شرح الموجز2307/amss
2284۱۲۰۰ھ99طبعلاء الدین علی بن ابی الحزم القرشی المعروف بابن نفیس (مطبوعہ)نفیسی شرح الموجز(موجز القانون)2308/amss
2285۱۲۰۰ھ100طبعلاء الدین علی بن ابی الحزم القرشی المعروف بابن نفیس نفیسی شرح الموجز(ناقص الآخر)2309/amss
2287۱۰۸۹ھ101طبعلاء الدین علی بن ابی الحزم القرشی المعروف بابن نفیس (مطبوعہ)نفیسی شرح الموجز2310/amss
2300۱۰۸۹ھ102طببرہان الدین نفیس بن عوض الکرمانیالنفیسی شرح الموجز2311/amss
2301۱۰۸۱ھ103طببرہان الدین نفیس بن عوض الکرمانیالنفیسی شرح الموجز2312/amss
2302۱۱۰۰ھ104طببرہان الدین نفیس بن عوض الکرمانیالنفیسی شرح الموجز2313/amss
2338۱۱۰۰ھ105طبداوٗد بن عمر الانتکیالنزہۃ المہجۃ فی تشہیذ الاذہان وتعدیل الامزجہ2477/amss
2313۱۱۰۰؍۱۲۰۰ھ106طبundefinedالمجموعہ2314/amss
2313۱۱۰۰ھ106طبundefined۱۔ شرح قانونچہ2314a/amss
2307۱۲۰۰ھ106طبشرف الدین محمد بن عمر الچغمنی۲۔ قانونچہ2314/amss
2370۱۱۱۳ھ106طبمجد الطبیب بن سدید القاسی طبیب۳۔ رسالہ بدل الادویہ2314a/amss
2306۱۲۰۰ھ106طبشرف الدین محمد بن عمر الچغمنی۴۔ قانونچہ2314b/amss
2357۱۲۰۰ھ107طبundefinedالمجموعہ2315/amss
2357۱۲۰۰ھ107طبundefined۱۔ رسالہ الرشیدیہ2315a/amss
2357۱۲۰۰ھ107طبundefined۲۔ رسالہ الفراسۃ2315b/amss
2357۱۲۰۰ھ107طبجمال الدین ابو عبداللہ محمد بن صائم بن نصر اللہ بن سائل بن واصل۳۔ رسالہ علم الفراسۃ2315c/amss
2384undefined108طبundefinedالمجموعہ2316/amss
2384۱۱۰۰ھ108طبجابر بن حیان۱۔ کتاب الاصول2316a/amss
2384۱۱۰۰ھ108طبجابر بن حیان۲۔ المنتخب من کتاب السر المکنون2316b/amss
2384۱۱۰۰ھ108طبجابر بن حیان۳۔ کتاب السر والستار وسر الاسرار2316c/amss
2384۱۱۰۰ھ108طبالازدی۴۔ کتاب طوبیٰ من کلام الازدی2316d/amss
2384۱۱۰۰ھ108طبundefined۵۔ منتخب من کتاب الاتحاد2316e/amss
2384۱۱۰۰ھ108طبامام فخر الدین الرازی۶۔ مقدمہ سر الاسرار2316f/amss
2384۱۱۰۰ھ108طبundefined۷۔ ثبت ما وقع بہ التجربۃ2316g/amss
2358۱۲۰۰ھ109طبundefinedالمجموعہ2317/amss
undefined۱۲۰۰ھ109طبابو منصور الحسن بن نوح القمری۱۔ رسالہ فی طب (غنی و منی)۔2317a/amss
undefined۱۲۰۰ھ109طبundefined۲۔ خاتمۃ من العقاقیر الرفیعہ2317b/amss
undefined۱۲۰۰ھ109طبundefined۳۔ لغات الطب2317c/amss
2359۱۱۰۹ھ110طبundefinedالمجموعہ2318/amss
undefined۱۱۰۹ھ110طبنجیب الدین محمد بن حمزہ الشمرقندی۱۔ القرابا دین الشمرقندی علی ترتیب العلل2318a/amss
undefined۱۱۰۹ھ110طبرازی ابو بکر محمد بن ذکریا رازی۲۔ برق الساعۃ2318b/amss
undefined۱۱۰۹ھ110طبرازی ابو بکر محمد بن ذکریا رازی۳۔ رسالۃ اعمار الادویۃ2318c/amss
undefined۱۱۰۹ھ110طبمحمد احمد الشیرازی۴۔ المناظر2318d/amss
undefined۱۱۰۹ھ110طبنجیب الدین محمد بن حمزہ الشمرقندی۵۔ اطعمۃ المرضیٰ2318e/amss
undefined۱۱۰۹ھ110طبنجیب الدین محمد بن حمزہ الشمرقندی۶۔ اصول ترکیب الادویہ2318e/amss
2380۸۸۱ھ۱۱ٍ۱متعلقات طبالدمیری کمال الدین محمد بن موسیٰحیوٰۃ الحیوان الکبریٰ2319/amss
2375۹۳۳ھ112متعلقات طبالدمیری کمال الدین محمد بن موسیٰحیوٰۃ الحیوان الکبریٰ2320/amss
23771035113متعلقات طبالدمیری کمال الدین محمد بن موسیٰحیوٰۃ الحیوان الکبریٰ2321/amss
2376۱۱۰۰ھ114متعلقات طبالدمیری کمال الدین محمد بن موسیٰحیوٰۃ الحیوان الکبریٰ2322/amss
2378۱۱۰۰ھ115متعلقات طبالدمیری کمال الدین محمد بن موسیٰحیوٰۃ الحیوان الکبریٰ2323/amss
2379۱۱۰۰ھ116متعلقات طبالدمیری کمال الدین محمد بن موسیٰحیوٰۃ الحیوان الکبریٰ2324/amss
2381۹۰۰ھ117متعلقات طبالدمیری کمال الدین محمد بن موسیٰحیوٰۃ الحیوان الکبریٰ2325/amss
2382۹۰۰ھ118متعلقات طبالدمیری کمال الدین محمد بن موسیٰحیوٰۃ الحیوان الکبریٰ(ناقص الاول)2326/amss
2383۸۸۱ھ119متعلقات طبتقی الدین ابی الفضل محمد بن محمد بن فہد الہاشمیروھ الحیوٰۃ2327/amss
2360۶۷۹ھ120متعلقات طبundefined۱۔ کتاب خواص الخشائش ومنافع الحیوان2459/amss
2360۶۷۹ھ120متعلقات طبالحکیم بدر الدین محمد بن القاسم۲۔ بلغۃ الطیب ونزہۃ الاریب2459a/amss
2479undefined1تاریخجلال الدین عبدالرحمن بن ابو بکر السیوطیتاریخ الخلفاء2328/amss
2502undefined2تاریخابو نصر محمد بن عبدالجبار العتبیٰتاریخ یمینی2329/amss
2505undefined3تاریخابن ابی حجلہ شہاب الدین احمد بن یحیٰ التلمسانیالسکردان2330/amss
2549undefined4تاریخعلی صدر الدین بن احمد نظام الدین الحسنی الحسینیسلوۃ الغریب واسوۃ العریب2331/amss
2489undefined5تاریخنصر بن مزاحم الکوفیکتاب الصفین (واقعات صفین و نہروان)2332/amss
2506undefined6تاریخابوالمعالی علاء الدین محمد بن عبدالباقی البخاری المکیالطراز المنقوش فی فضائل محاسن الحبوش2333/amss
2503۱۲۹۰ھ7تاریخشہاب الدین احمد بن محمد بن عبداللہ الدمشقی المعروف بابن عرب شاہعجائب المقدور فی تاریخ تیمور2334/amss
2464۹۰۰ھ8تاریخابوالحسن احمد بن عبداللہ بن محمد البکریفتوح الیمن2335/amss
2553۱۰۰۰ھ9تاریخشیخ محمد جمال الدین النواجینزہۃ الاخبار فی محاسن الاخیار (نا تمام)2336/amss
2491۱۲۰۰ھ10تاریخلوط بن یحیٰ بن سعید بن مخنفمقتل الحسین ؑ2337/amss
2492۱۲۸۰ھ11تاریخابو بکر احمد الشہیر بالرسام الشافعی الخلوفینور العین فی ذکر مشہد الحسین علیہ السلام2338/amss
2506۱۲۰۳ھ12تاریخابوالمعالی علاء الدین محمد بن عبدالباقی البخاری المکیالطراز المنقوش فی فضائل محاسن الحبوش2339/amss
2546۱۰۰۰ھ1جغرافیہزین الدین عمرو بن الوردی۱۔ خریدۃ العجائب وفریدۃ الغرائب (معہ نقشہ زمین)۔2340/amss
2546۱۰۰۰ھ1جغرافیہعبداللہ بن سلام۲۔ مسائل عبداللہ بن سلام2340a/amss
2546۱۰۰۰ھ1جغرافیہابی زید بن احمد سہل البخاری۳۔ کتاب البداء والتاریخ2340b/amss
2546۱۰۰۰ھ1جغرافیہعبدالعزیز بن احمد الدرنی۴۔ قلادۃ الدرالمنشور فی ذکر البعث والنشور2340c/amss
2546۱۰۰۰ھ1جغرافیہundefined۵۔ جدول فیہ حساب الغالب والمغلوب2340d/amss
2546۱۰۰۰ھ1جغرافیہالشریف بن الجباریہ۶۔ فصل فی موضوع الشطرنج2340e/amss
2548۱۰۱۵ھ2جغرافیہزین الدین عمرو بن الوردیخریدۃ العجائب وفریدۃ الغرائب2341/amss
2547۱۲۰۰ھ3جغرافیہزین الدین عمرو بن الوردیخریدۃ العجائب وفریدۃ الغرائب(شرح دایرۃ الارض)2342/amss
2545۷۰۰ھ4جغرافیہزکریا بن محمد محمود القزوینیعجائب البلد (مصور)(آثار البلاد واخبار العباد)2343/amss
2534۸۸۱ھ1سوانحقاضی القضاۃ برہان الدین ابی اسحٰق ابراہیم بن علی بن محمد الیعمریالدیباج المذہب فی معرفۃ اعیان علماء المذہب (المالکیہ)2344/amss
2544۱۳۰۰ھ2سوانحمیر غلام علی آزاد بلگرامیسبحۃ المرجان فی آثار ہندوستان2345/amss
2543۱۳۰۰ھ3سوانحمیر غلام علی آزاد بلگرامیسبحۃ المرجان 2346/amss
2540۱۲۳۲ھ4سوانحعلی صدر الدین المدنی احمد نظام الدین الحسینی الحسنیسلافۃ العصر فی محاسن اعیان العصر2347/amss
2484۱۲۰۰ھ5سوانحجمال الدین احمد بن علی بن عتبہعمدۃ الطالب فی ذکر آل ابی طالب ؑ2348/amss
2541۱۱۱۴ھ6سوانحابو نصر الفتح بن محمدقلائد الاقیان فی محاسن الاعیان2349/amss
2542۱۲۳۵ھ7سوانحابو نصر الفتح بن محمدقلائد الاقیان فی محاسن الاعیان2350/amss
2515۱۰۹۹ھ8سوانحمحمد بن الحسن بن عبداللہ الحسینیمجمع الاحبات وتذکرۃ اولی الالباب2351/amss
2537۸۷۴ھ9سوانحمحمد بن بعلبک المحسنی۱۔ مذاکرۃ الاحرار2352/amss
1896۹۰۰ھ9سوانحابو عبداللہ محمد بن علی القالی الشافعی المجلسی۲۔ تہذیب الریاسۃ وترتیب السیاسۃ2352a/amss
2538۹۷۲ھ10سوانحشمس الدین الشہیر زورینزہۃ الارواح تاریخ الحکماء2353/amss
2508۱۲۰۰ھ11سوانحشمس الدین ابوالعباس احمدوفیات الاعیان وابناء الزمان2354/amss
2509۱۲۰۰ھ12سوانحشمس الدین ابوالعباس احمدوفیات الاعیان وابناء الزمان2355/amss
2454۱۱۰۰ھ1سیرشہاب الدین ابو العباساشرف الوسائل فہم الشمائل(تعلیقات علی الشمائل الترمذی)2356/amss
2478۱۱۰۰ھ2سیرابی الربی سلیمان بن موسیٰ الاکتفا فی مغازی المصطفیٰ والخلفاء الثلاثہ2357/amss
2466۱۱۰۰ھ3سیرعلی بن برہان الدین الحلبی الشافعیانسان العیون فی سیرۃ الامین المامون معروف بہ سیرۃ الجلیلہ ۔ جلد اول2358/amss
2467۱۱۰۰ھ4سیرعلی بن برہان الدین الحلبی الشافعیانسان العیون فی سیرۃ الامین المامون معروف بہ سیرۃ الجلیلہ ۔ جلد ثانی2359/amss
2468۱۱۰۰ھ5سیرعلی بن برہان الدین الحلبی الشافعیانسان العیون فی سیرۃ الامین المامون معروف بہ سیرۃ الجلیلہ ۔ جلد ثالث2360/amss
2465۱۲۰۰ھ6سیرجلال الدین عبدالرحمن بن ابو بکر السیوطیالنموذج اللبیب فی خصائص الحبیب2361/amss
2462۱۱۵۲ھ7سیریحیٰ بن ابوبکر العامری (الیمنی)بھجۃ المحافل وبغیۃ الاماثل2362/amss
2461۱۱۰۰ھ8سیرمحب الدین ابی جعفر احمد بن عبداللہ الطبری المکیخلاصۃ السیر فی سیرۃ سید البشرؐ2363/amss
2446۱۳۰۴ھ9سیرابو محمد عبدالملک بن ہشامسیرۃ رسول ؐ اللہ۔ جز اول2364/amss
2447۷۳۶ھ10سیرابو محمد عبدالملک بن ہشامسیرۃ رسول ؐ اللہ۔ جز ثانی2365/amss
2453۹۳۸ھ11سیرابراہیم بن محمد بن عرب شاہ الاسفرائنی المشتہر بہ عصامشرح الشمائل النبیؐ2366/amss
2455۱۰۱۹ھ12سیرعبدالروٗوف المنادیشرح الشمائل النبیؐ(النظر علی الشرحین الشمائل)2367/amss
2450۷۸۷ھ13سیرابو زکریا یحیٰ بن شراف۱۔ الاربعین (احادیث)۔2368/amss
2450۷۸۷ھ13سیرابو عیسیٰ محمد بن الترمذی۲۔ الشمائل النبیؐ (القواعد)۔2368a/amss
2448۱۰۰۰ھ14سیرابو عیسیٰ محمد بن الترمذیالشمائل النبی ؐ2369/amss
2449۹۹۲ھ15سیرابو عیسیٰ محمد بن الترمذیالشمائل النبی ؐ2370/amss
2474۱۳۰۰ھ16سیرمنسوب بہ حضرت علی ؑصفۃ النبی ؐ 2371/amss
1365۱۰۷۹ھ17سیرابوالعباس احمد بن محمد المقاویالتلمسانی المالکی الاشعریفتح المتعال فی مدح المنعال2372/amss
2550۱۱۰۰ھ18سیرابو عبداللہ محمد الکسائیقصص الانبیاء ؑ(نا تمام)2373/amss
2551۷۰۰ھ19سیرابو عبداللہ محمد الکسائیقصص الانبیاء ؑ2374/amss
2552۱۱۹۱ھ20سیرابو عبداللہ محمد الکسائیقصص الانبیاء ؑ(کشف الفضائل فی شرح الشمائل)2375/amss
2456۱۲۰۰ھ21سیرمحمد باقر بن شرف الدین۱۔ لمعۃ الانوار فی حلیۃ الرسول مختارؐ2376/amss
2456۱۲۰۰ھ21سیرمخدوم جہانیان سید جلال بخاری۲۔ رسالہ فوائد جلالیہ2376a/amss
2456۱۲۰۰ھ21سیرترمذی۳۔ شمائل النبیؐ2376b/amss
2451۱۲۰۰ھ22سیرابو بکر عفیف الدین محمد بن نور الدین محمدمختصر شمائل النبیؐ2377/amss
1004۹۶۶ھ23سیررضی الدین ابو نصر الحسن بن فضل بن حسن الطبرسیمکارم الاخلاق (فی اخلاق النبی ؐ صلعم)2378/amss
1005۱۰۶۱ھ24سیررضی الدین ابو نصر الحسن بن فضل بن حسن الطبرسیمکارم الاخلاق (فی اخلاق النبی ؐ صلعم)2379/amss
1006۱۰۷۸ھ25سیررضی الدین ابو نصر الحسن بن فضل بن حسن الطبرسیمکارم الاخلاق (فی اخلاق النبی ؐ صلعم)2380/amss
1007۱۲۰۰ھ26سیررضی الدین ابو نصر الحسن بن فضل بن حسن الطبرسیمکارم الاخلاق (فی اخلاق النبی ؐ صلعم)2381/amss
1366۱۲۰۰ھ27سیرعبدالرحمن بن محمد بن ابراہیم المکی المعروف بہ عطائینفحات العنبریہ فی نعل خیر البریہ2382/amss
2469۱۲۰۰ھ28سیرنور الدین ابوالارشادالنور الوہاج فی الکلام علی ؑ2383/amss
undefinedundefined29سیرundefinedالمجموعہ2384/amss
2475۱۲۶۹ھ29سیرundefined۱۔ ذکر وفاۃ النبیؐ صلعم2384/amss
4722۱۳۰۰ھ29سیرولی اللہ بن عبدالرحیم دہلوی۲۔ سرور المحزون فی ترجمہ نور العیون2384a/amss
undefined۱۲۷۱ھ29سیرundefined۳۔ حکایات الصالحین2384b/amss
2470undefined29سیرundefined۴۔ رسالہ ناسخ و منسوخ2384c/amss
undefinedundefined30سیرundefinedالمجموعہ2385/amss
2472۱۳۰۰ھ30سیرundefined۱۔ کشف النور (نور المحمدؐ)۔2385a/amss
undefinedundefined30سیربرہان القرشی العباسی۲۔ تحفۃ المتکلمین2385b/amss
undefinedundefined30سیرundefined۳۔ منیۃ المصلی2385c/amss
undefinedundefined30سیرundefined۴۔ فقہ اکبر2385d/amss
2452undefined31سیرنور بن محمد بن حسین الکسانیکشف الفضائل فی شرح الشمائل2386/amss
2470undefined32سیرشیخ محمد الواعظ الدہلویجامع المعجزات (نا تمام)2496/amss
2471undefined33سیراوحد الدین مرزا خان البرکینظم الدرر والمرجان2497/amss
2463۱۰۰۰ھ1نسب نامہیوسف بن حسن بن عبدالہادیالدرۃ المضیہ والعروس المرضیہ والشجرۃ النبویہ2386a/amss
2473۱۰۰۰ھ2نسب نامہundefinedشجرۃ النسب حضرت محمد ؐ رسول اللہ صلعم (نسخہ قدیمہ ۔ کرمخوردہ)2387/amss
2485۱۰۰۰ھ3نسب نامہجمال الدین احمد بن علی بن عتبہ الحسینیکتاب الانساب لآل ابی طالب ؑ2388/amss
2504۱۰۰۰ھ4نسب نامہشیخ محمد بن رجوان ۔ متوفی ۶۵۷ھکتاب انساب السادات ۔ نسب نامہ سادات (مع سادات صفویہ )(الشجرۃ الانساب)2389/amss
1041۱۳۰۰ھ1مناقبتصنیف برائے میر عالمالاجوزۃ فی القاب امیرالمومنین ؑ2390/amss
2481۹۶۷ھ2مناقبالشیخ المفید ابو عبداللہ محمد بن محمدالارشاد الی معرفۃ حجج اللہ العباد (شرح حالات ائمہ معصومین ؑ)2391/amss
2477۱۳۰۰ھ3مناقبundefinedاسماء اصحاب بدر2392/amss
2482۱۰۷۱ھ4مناقبشیخ علی الطبرسیاعلام الوریٰ یا علام الہدیٰ2393/amss
2476۱۲۰۰ھ5مناقبundefinedالالتہاب نیران الاحزان ومنار کتاب (ذکر وفات آنحضرت صلعم)2394/amss
undefinedundefined6مناقبundefinedالبرہان فی علامات مہدی آخر الزمان ؑ(ناقص الاول)2395/amss
2533۱۱۴۵ھ7مناقبشیخ نور الدین ابو الحسن بن یوسف بن جزیر اللحجی الثطنوفی الشافعیبہجۃ الاسرار ومعدن الانوار فی مناقب الشیخ عبدالقادر2396/amss
1284۱۲۰۰ھ8مناقبمحمد بن محمد الشعریجامع الاخبار فی فضائل النبیؐ والائمہ علیہم السلام2397/amss
2493۱۳۰۰ھ9مناقبجعفر ابن الحسین الشوستریالخصائص الحسینیہؑ2398/amss
2494۱۳۰۰ھ10مناقبنظر ثانی از شیخ حسین بن مرتضیٰ الخصائص الحسینیہؑ(جعفر ابن الحسین)2399/amss
1645۱۳۰۰ھ11مناقبعفیف الدین عبداللہ بن اسعدالیاجعی الیمنی الشافعیخلاصہ المفاخرہ فی اکتصار مناقب الشیخ عبدالقادر وجماعہ من عظمۃ الاکابر2400/amss
1297۱۲۰۰ھ12مناقبابراہیم العاملیرسالہ فی فضائل اہل بیت ؑ2401/amss
1283۱۲۰۰ھ13مناقبعلی بن ابی الحسینی التبریزی رسالہ فی فضائل اہل بیت ؑ2402/amss
2487۱۲۰۰ھ14مناقبشیخ احمد بحرینیریاض الحدائق فی تاریخ خیر الخلائق2403/amss
2480۱۱۷۸ھ15مناقبملک احمد الملک پیر محمد الفاروقیزاد الاحباب فی مناقب الاصحاب2404/amss
1023۱۱۰۰ھ16مناقبمیر محمد باقر الدامادشرعۃ التسمیہ فی زمان الغیبہ2405/amss
2486۱۰۰۰ھ17مناقبالشیخ نور الدین علی بن محمد الصباع المالکی المکیفصول المہمہ فی معرفۃ الائمہ (ناقص الآخر)2406/amss
2483۷۳۷ھ18مناقبابوالحسن علی بن عیسیٰ بن ابی الفتح الاردبیلیکشف الغمہ فی معرفۃ الائمہ ۔ نسخہ قدیمہ ۔ نادر2407/amss
1298۱۱۰۰ھ19مناقبundefinedکتاب المناقب ۔ ناقص الطرفین2408/amss
1282۱۳۰۰ھ20مناقبحافظ رجب البرسیمشارق الانوار2409/amss
1330۱۰۷۱ھ21مناقبundefinedا۔ المناقب المرتضویہ ۔ ناقص الاول2410/amss
1296۱۰۷۱ھ21مناقبundefined۲۔ سعدیہ2410a/amss
undefinedundefined21مناقبundefined۳۔رسالہ خلاصۃ الترجمان فی تاویل خطبۃ البیان 2410b/amss
4735۱۰۶۲ھ21مناقبدہدار۴۔ خلاصہ فی تاویل خطبۃ البیان2410c/amss
1037۱۱۷۹ھ22مناقبفکر الدین بن احمد بن علی بن طریحی النجفی۱۔ المنتخب فی جمیع المراثی والخطب (فی فضائل اہل بیت ؑ)۔2411/amss
undefined۱۰۷۱ھ22مناقببہاء الدین العاملی۲۔ الحدیقۃ الحلولیہ من الکتاب حدائق الصالحین2411a/amss
1447undefined23مناقبundefinedمنہج الیقین (فضائل امیرالمومنین ؑ)2412/amss
undefinedundefined23مناقبundefined۲۔ دعاء العظیم الشان2412a/amss
2490۳۱۱۲ھ24مناقبالسید منصور البدیریالمواہب والمنن فی بعض مناقب سید نا الامام الحسنؑ2413/amss
2488۱۱۷۳ھ25مناقبundefinedمولد امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام2414/amss
991۱۱۰۰ھ26مناقبمنسوب بالشیخ الصدوق ابن بابویہ قمیالنصوص علی ائمہ علیہم السلام2415/amss
2495۱۳۰۰ھ27مناقبصبغۃ اللہ بن غوث الشافعی المدراسینور العین فی مناقب الحسینؑ2416/amss
1661۸۹۹ھ1لسانیات؍مجمع العلمجلال الدین عبدالرحمن بن ابو بکر السیوطیاتمام الدرایہ لقراء النقایہ2417/amss
1662۱۱۰۰ھ2لسانیات؍مجمع العلمجلال الدین عبدالرحمن بن ابو بکر السیوطیاتمام الدرایہ لقراء النقایہ2418/amss
1663۱۱۰۰ھ3لسانیات؍مجمع العلمجلال الدین عبدالرحمن بن ابو بکر السیوطیاتمام الدرایہ لقراء النقایہ2419/amss
1664۱۱۱۴ھ4لسانیات؍مجمع العلمابراہیم بن قاسم بن ہاشم المدعو بالفقیراجمال التذکرۃ العلوم2420/amss
1659۱۱۰۰ھ5لسانیات؍مجمع العلمشمس الدین محمد بن ابراہیمارشاد القاصد الی اسنی المقاصد2421/amss
1660۱۰۸۱ھ6لسانیات؍مجمع العلماسمٰعیل بن ابی بکر المقری الیمنی الشافعیعنوان الشرف الوافی فی الفقہ والنحو والتاریخ والعروض والقوافی2422/amss
undefined۱۴۰۰ھ1فہرستسید اعجاز حسین ابن سید محمد قلیکشف الحجب والاستار عن احوال الکتب والاسفار2423/amss
2566۱۲۹۶ھ1کشکولشیخ بہاء الدین محمد بن الحسین بن عبدالصمد العاملیالکشکول (من المجلد الاول الی جلد الخامس)2424/amss
2567۱۲۰۰ھ2کشکولشیخ بہاء الدین محمد بن الحسین بن عبدالصمد العاملیالکشکول (من المجلد الاول الی جلد الخامس)2425/amss
2569۱۱۰۰ھ3کشکولمختلفکشکول (عربی و فارسی)2426/amss
2572۱۲۰۰ھ4کشکولundefinedکشکول (کرم خوردہ ۔ معہ فارسی)2427/amss
2564۹۸۴۔۸۹5کشکولundefinedکشکول معہ فارسی2428/amss
2565۱۰۰۰ھ6کشکولمختلفکشکول (نوٹس برائے جفر)2429/amss
2432۱۲۹۴ھ7کشکولسید عباسکشکول (معہ حواشی ۔ لوح مطلا)2430/amss
2576۱۳۰۰ھ8کشکولundefinedکشکول (عربی و فارسی ۔ کرمخوردہ)2431/amss
2616undefined9کشکولجلال الدین محمد دوانیکنز المجموعات2432/amss
2568۱۱۰۰ھ9کشکولتلمیذ بہاء الدین العاملی۲۔کشکول2432a/amss
2573۱۲۰۰ھ10کشکولundefinedکشکول ( بطور بیاض نظم و نثر)2433/amss
2574۱۲۰۰ھ11کشکولundefinedکشکول ( ناقص الاول ۔ کرم خوردہ)2434/amss
2618۱۰۶۴ھ12کشکولمحمد باقر الداماد ونصیر الدین طوسیکشکول (معہ رسائل متفرق)2435/amss
4801۸۸۳ھ13کشکولundefinedکشکول (معہ رسائل متفرق)2436/amss
2570۱۱۰۰ھ14undefinedundefinedکشکول معہ فارسی2437/amss
552۷۱۹ھ102حدیثمحی الدین یحیٰ بن شرف النودیریاض الصالحین2454/amss
1388۹۴۴ھ268ادعیہعبداللہ الہرویدعاء صباح2455/amss
1334۱۳۱۹ھ264ادعیہundefinedنود ونہ نام باری تعالیٰ2456/amss
1333۱۳۰۰ھ265ادعیہundefinedنود ونہ نام باری تعالیٰ2457/amss
2402۹۰۰ھ59ادب نظممشرف الدین البوصیریقصیدہ بردہ (الکواکب در بہ فی مدح خیر البریہ)2458/amss
2360۶۸۱ھ120طبحکیم بدر الدین محمد بن حریریخواص الخشائش وبلغۃ الطبیب ونزہۃ الاریب2459/amss
1541۱۳۰۰ھٍ۱۹علوم سریہundefinedحرز (لولہ)2460/amss
1536۱۱۰۰ھ18علوم سریہundefinedتکسیر (لولہ)2461/amss
1538۱۱۶۳ھ25علوم سریہundefinedتکسیر (لولہ)2462/amss
1569۱۲۰۰ھ267ادعیہundefinedادعیہ عاشورا(لولہ)2463/amss
969۶۵۰ھ97حدیثحضرت علی ابن ابی طالب ؑکلمات امیرالمومنین ؑ2464/amss
1465۶۹۲ھ270ادعیہundefinedادعیہ الایام السبعہ2465/amss
1547۱۳۰۰ھ23علوم سریہundefinedحرز (لولہ) چاندی کی تعویز میں2466/amss
undefinedundefined60ادب نظمشرف الدین البوصیریقصیدہ بردہ (حالیہ خریدا ہوا)2467/amss
154۱۲۰۰ھ254مصاحفundefinedالقرآن المجید (۳۰ علیحدہ پارے اندرون چوبی قلمدان)2468/amss
undefinedundefined17تجویدundefinedعمدۃ المتلقن وعدۃ المتقن2469/amss
undefinedundefined18تجویدundefinedالوسیلہ فی شرح العقیلۃ2470/amss
undefinedundefined19تجویدابو سعد ابن اسعد الفریدرسالۃ فی بیان الحروف المقطعات2471/amss
undefinedundefined85تفسیرامر سعد معین الدینتفسیر سورۃ الکوثر2472/amss
undefined۱۱۰۰ھ103فقہ حنفیمحمد بن احمد الاسفرائنی المشتہر بہشتیشرح الفرائض السراجیہ2473/amss
undefined۱۱۰۰ھ104فقہ حنفیسراج الدین محمد بن محمد عبدالرشید السجاوندیالفرائض السراجیہ (محشی)2474/amss
undefinedundefined98حدیث امامیہمحمد مرتضیٰ المدعو بہ محسن فیض کاشانیتقویم المحسنین المعروف بہ احسن التقویم2475/amss
undefined۱۳۲۱ھ272ادعیہundefinedدعاء ختم القرآن ترجمہ فارسی2476/amss
2338۱۱۰۰ھ105طبداوٗد بن عمر الانطاکی الضریر المتطببالنزہۃ المہجہ فی تشحیذ الاذھان وتعدیل الامزجہ2477/amss
2452۱۰۰۰ھ31سیرنور بن حسین الکاشانی النعمانیکشف الفضائل فی شرح الشمائل2478/amss
412۱۱۰۰ھ58تفسیرنظام الدین حسن بن محمد النیشاپوریتفسیر نیشاپوری2479/amss
undefined۱۳۰۰ھ78منطقundefinedحاشیہ علی شرح التہذیب2480/amss
undefined۱۳۰۰ھ121نحوسراج الدین علی الجعفریہدایۃ المختار(نایاب)2481/amss
undefined۱۱۰۰ھ115فلسفہundefinedرسالہ فی بیان کنہ کنہ الکنہ ۔ نایاب2482/amss
undefined۱۰۹۳ھ172عقائد و کلامابو محمد با یزد بن عنایت اللہمرآۃ العرفان ۔ نایاب2483/amss
undefined۱۱۰۰ھ99حدیث امامیہمہذب الدین احمد الحلی البصریالمجموعہ (زیارات ائمہ اثنائ العشریہ ، منظومات العربیہ ، مناجات ، التوسیلہ)2484/amss
undefinedundefined122نحوundefinedرسالہ نحو (ناقص الطرفین)2485/amss
undefinedundefined123نحوundefinedشرح العوامل المائۃ2486/amss
undefined۱۲۶۶ھ61ادب نظمundefinedقصائد2487/amss
undefined۱۸۰۰ء27علوم سریہundefinedرسالۃ العملیات2488/amss
undefined۱۰۰۰ھ138فقہ امامیہعز الدین الحسین حارثیالعقد الحسینی2489/amss
273۱۲۰۰ھ273ادعیہundefinedمجموعہ درود وادعیہ2490/amss
undefined۱۲۰۰ھ273منطقundefinedمیزان المنطق2491/amss
undefined۱۱۰۰ھ32ہیئتبہاء الدین العاملیرسالۃ فی تحقیق الکرہ2492/amss
undefined۱۰۱۰ھ33ہیئتبہاء الدین العاملیاصحیفۃ فی علم الاسطرلاب2493/amss
undefined۱۴۰۰ھ119اجزاء قرآنundefinedمنتخب آیات قرآنی2494/amss
undefined۱۲۰۰ھ20ادب نثرundefinedحکایۃ الملک شہر یار وشاہ زمان2495/amss
2577undefined1مرقعundefinedمرقع2498/amss
766۱۱۷۳ھ105فقہ حنفیابو بکر بن احمد السبطیشرح الارجوزۃ الرجسیۃ ۔ نایاب2499/amss
1631۱۱۰۰ھ63تصوفعبدالرحمنغایۃ المغلوب ۔ نایاب2500/amss
763۱۳۰۰ھ106فقہ حنفیundefinedکتاب الفرائض2501/amss
undefined۱۶۰۰ء255مصاحفundefinedالقرآن (معہ ترجمہ فارسی)2502/amss
3611۱۲۴۳ھ1فلسفہundefinedتحفۃ الناصریہ1/pmss
3575۱۰۱۳ھ2فلسفہundefinedترجمہ اشارات (شیخ الرئیس) النمط الثانی2/pmss
3539۱۱صدی3فلسفہمرتبہ افضل الدین کاشیترجمہ کتاب النفس للمعلم الاول ارسطاطالیس3/pmss
3593۱۰۷۹ھ4فلسفہundefinedتعلیقات در علم فلسفہ4/pmss
3593۱۰۷۹ھ4فلسفہundefined۱۔ اصل الاصل (عربی)۔4a/pmss
3528۱۰۳۳ھ5فلسفہغیاث الدین علی ابن علی امیر الحسینی الاصفہانیدانش نامہ جہان5/pmss
3530۱۱۹۱ھ6فلسفہغیاث الدین علی ابن علی امیر الحسینی الاصفہانیدانش نامہ جہان6/pmss
3531۱۲صدی7فلسفہغیاث الدین علی ابن علی امیر الحسینی الاصفہانیدانش نامہ جہان7/pmss
3529در عہد بہادر شاہ8فلسفہغیاث الدین علی ابن علی امیر الحسینی الاصفہانیدانش نامہ جہان8/pmss
3532۱۳صدی9فلسفہغیاث الدین علی ابن علی امیر الحسینی الاصفہانیدانش نامہ جہان9/pmss
3495۱۰صدی10فلسفہقطب الدین محمود بن مسعود الشیرازیدرۃ التاج العزۃ الدیباج10/pmss
3590۱۰۴۳ھ11فلسفہشاہ شجاعرسالہ شاہ شجاع در حکمت ۔ نایاب11/pmss
3655undefined12فلسفہامیر ابوالقاسمرسالہ الصناعیہ معہ اقتباسات کتب فلسفہ12/pmss
3519۱۲صدی13فلسفہسید حسین من تلامذہ سید رضیشرح حاشیہ قدیمہ (بخط مولف)13/pmss
2612undefined14فلسفہعبدالرزاق بن علی الحسینی اللاہیجی قمیگوہر مراد14/pmss
2613۱۲۳۷ھ15فلسفہعبدالرزاق بن علی الحسینی اللاہیجی قمیگوہر مراد15/pmss
2614۱۱صدی16فلسفہعبدالرزاق بن علی الحسینی اللاہیجی قمیگوہر مراد16/pmss
3630۱۲۴۴ھ17فلسفہہدایت اللہ بن محمد مہدی گیلانیمنیر النفوس17/pmss
3615۱۲صدی18فلسفہرضا علینوادر التدابیر ۔ نایاب18/pmss
3659undefined19فلسفہundefinedالمجموعہ19/pmss
undefined۱۱۹۸ھ19فلسفہمنسوب بہ شیخ الرئیس بو علی سینا۱۔ ایجاز الحکمۃ19a/pmss
undefined۱۱۹۸ھ19فلسفہمیر سید شریف الجرجانی۲۔ رسالہ وجودیہ19b/pmss
undefined۱۱۹۸ھ19فلسفہundefined۳۔ مباحث اثبات الواجب19c/pmss
undefined۱۱۹۸ھ19فلسفہundefined۴۔ کلمات عشرہ در معرفت مبداء ومعاد19d/pmss
undefined۱۱۹۸ھ19فلسفہمیر حسینی سادات۵۔ مرأۃ المحققین19e/pmss
3653undefined20فلسفہundefinedالمجموعہ20/pmss
undefinedundefined20فلسفہمحمد بن محمد المشہور باقر ضماد الحسینی۱۔ جزوات (رسالہ اشراقیہ)۔ ناقص الآخر20a/pmss
undefinedundefined20فلسفہundefined۲۔ رسالہ فلسفہ20b/pmss
undefinedundefined20فلسفہundefined۳۔ رسالہ واجب الوجود20c/pmss
undefinedundefined20فلسفہundefined۴۔ رسالہ فلسفہ (عربی)۔20d/pmss
3656undefined21فلسفہundefinedالمجموعہ21/pmss
undefinedundefined21فلسفہundefined۱۔ رسالہ الصناعہ (ناقص الاول)۔21a/pmss
undefinedundefined21فلسفہامیر ابوالقاسم۲۔ رسالہ حسن و عشق21b/pmss
undefinedundefined21فلسفہامیر ابوالقاسم۳۔رسالہ حسن و عشق21c/pmss
undefined۱۰۶۶ھ21فلسفہمحمد یوسف۴۔ انشاء نامہ21d/pmss
undefinedundefined21فلسفہافضل الدین بن عبدالحسن بن محمد بن حوزہ۵۔منہاج المبین فی المنطق21e/pmss
3658۱۲صدی22فلسفہundefinedالمجموعہ22/pmss
undefinedundefined22فلسفہافضل الدین محمد کاشی۱۔ عرض نامہ22a/pmss
undefinedundefined22فلسفہافضل الدین محمد کاشی۲۔ترجمہ مدارج الکمال22b/pmss
undefinedundefined22فلسفہundefined۳۔ رسالہ ساز و پیرائے شاہان22c/pmss
undefinedundefined22فلسفہundefined۴۔کتاب النفس22d/pmss
undefinedundefined22فلسفہundefined۵۔ الرسالہ (نامکمل ۔ عربی)۔22e/pmss
3660۱۳صدی23فلسفہundefinedالمجموعہ23/pmss
undefinedundefined23فلسفہامین اللہ مولوی۱۔ میسر الجود رصناعت23a/pmss
undefinedundefined23فلسفہundefined۲۔ ترجمہ من ہدایت الحکمہ (رسالہ وجودیہ فارسی قواعد)۔23b/pmss
undefinedundefined23فلسفہundefined۳۔ متفرق اوراق ریاضی و رمل وغیرہ23c/pmss
4700۱۲۰۰ھ24فلسفہغیاث الدین علی ابن علی امیر الحسینی الاصفہانیدانش نامہ جہان4596/pmss
3681۱۲۹۴ھ1منطقناصر الدین محمد الطوسیاساس الاقتباس24/pmss
3684۱۲صدی2منطقسید شریف الدین الجرجانی۱۔ ترجمہ رسالہ صغریٰ25/pmss
undefined۱۲صدی2منطقسید شریف الدین الجرجانی۲۔ ترجمہ رسالہ کبریٰ25a/pmss
3689۱۱صدی3منطقundefined۱۔ شرح کبریٰ26/pmss
undefinedundefined3منطقundefined۲۔ رسالہ الرضاعیہ (عربی)۔26a/pmss
3683۱۱۱۱ھ4منطقعلی رضاحاشیہ بر شرح تہذیب المنطق27/pmss
3682۱۳صدی5منطقundefinedشرح تہذیب المنطق(ناقص الاول)28/pmss
3688undefined6منطقمترجم ملا احمد جندیشرح ترجمہ رسالہ کبریٰ (۱تا۵۷)29/pmss
undefinedundefined6منطقundefined۲۔ عربی رسالہ (۵۷ تا ۵۹)۔29a/pmss
3685۵۵۸ھ7منطقundefinedالمجموعہ30/pmss
undefinedundefined7منطقundefined۱۔ ترجمہ رسالہ صغریٰ30a/pmss
undefinedundefined7منطقundefined۲۔ ترجمہ رسالہ صغریٰ و کبریٰ30b/pmss
undefined۱۱۸۰ھ7منطقundefined۳۔ غایۃ تہذیب الکالم فی تحریر المنطق والکلام30c/pmss
undefined۱۱۸۰ھ7منطقعبداللہ الیزدی۴۔ حاشیہ علی تہذیب المنطق30d/pmss
3686undefined8منطقundefinedالمجموعہ31/pmss
undefined11808منطقundefined۱۔شرح رسالہ کبریٰ (۱ تا ۲۵)۔31a/pmss
undefinedundefined8منطقundefined۲۔ شرح ایساغوجی(عربی۔ ۲۵ تا ۵۴)۔31b/pmss
undefinedundefined8منطقundefined۳۔ غایۃ تہذیب الکالم فی تحریر المنطق والکلام(عربی۔ ۵۵تا ۶۴)۔31c/pmss
undefinedundefined8منطقundefined۴۔ عوامل النحو (عربی ۔ ۶۵تا۶۷)۔31d/pmss
undefinedundefined8منطقundefined۵۔ترجمہ رسالہ صغریٰ31e/pmss
undefinedundefined8منطقundefined۶۔ رسالہ تصوف(عربی)۔31f/pmss
3687۱۳صدی9منطقمیر سید شریف الدین علی جرجانیرسالہ کبریٰ4486/pmss
2977۱۱۹۳ھ1عقائد وکلامعبدالوہاب بن عبدالرحمن ٹھٹھاویابصار المستبصرین32/pmss
2979۱۱۹۳ھ1عقائد وکلامعبدالوہاب بن عبدالرحمن ٹھٹھاوی۱۔ رسالہ مناظرہ32a/pmss
2978۱۲صدی2عقائد وکلامعبدالوہاب بن عبدالرحمن ٹھٹھاویابصار المستبصرین(رسالہ دربحث فریقین)33/pmss
2976۱۳۰۰ھ3عقائد وکلامundefinedاثبات امامت34/pmss
2988۱۳صدی4عقائد وکلامملا باقر مجلسی اثبات عقائد اثناء عشریہ (بیاض ۔ ناقص الاول)35/pmss
2919۱۲۷۷ھ5عقائد وکلامجعفر ابن ابی اسحٰقاجابۃ المضطرین فی بیان اصول وفروع دین36/pmss
2918۱۲۳۲ھ6عقائد وکلامجعفر ابن ابی اسحٰقاجابۃ المضطرین فی بیان اصول وفروع دین37/pmss
2999۱۲۳۲ھ7عقائد وکلاممولانا سید دلدار علی نصیر آبادی مجتہد ۔ لکھنوٗاحیاء السنۃ واماتتہ البدعہ38/pmss
2818۱۱۹۳ھ8عقائد وکلامشیخ محمد ابن درویش علیاخبار المعاد39/pmss
2839undefined9عقائد وکلامابوالحسن شریفارکان الایمان40/pmss
2258۱۳صدی10عقائد وکلامundefinedاستیناس رد الناس المعترض علی حدیث القرطاس (منظوم)41/pmss
2856۱۱صدی11عقائد وکلامundefinedاصول خمسہ امامیہ42/pmss
2987۱۲صدی12عقائد وکلامملا محمد باقر بن محمد تقی المجلسیاصول الفصول التوضیح (رد صوفیہ)43/pmss
undefinedundefined12عقائد وکلامundefined۱۔ رسالہ فی الرد علی الصوفیہ43a/pmss
3026۱۱۹۱ھ13عقائد وکلامundefinedاضاءۃ الشمعہ الازاحۃ ظلام المتعہ44/pmss
undefinedundefined13عقائد وکلامundefined۱۔ سبع سیارہ در رد ملحدین بدکارہ44a/pmss
3013۱۳۰۲ھ14عقائد وکلاممولانا محمد علی خراسانی مجتہدانوار الابصار فی تحقیق مراتب النبی المختارؐ وائمۃ الاطہارؑ45/pmss
undefined۱۳۰۲ھ14عقائد وکلاممولانا محمد علی خراسانی مجتہد۱۔ جواب مسئلہ معراج45a/pmss
3014۱۳۰۲ھ15عقائد وکلاممولانا محمد علی خراسانی مجتہدانوار الابصار فی تحقیق مراتب النبی المختارؐ وائمۃ الاطہارؑ(ناقص الاول)46/pmss
undefined۱۳۰۲ھ15عقائد وکلاممولانا محمد علی خراسانی مجتہد۱۔ جواب مسئلہ معراج46a/pmss
3004۱۳صدی16عقائد وکلاممحمد رشید الدینایضاح یطافۃ المقال وتفصیل الجواب47/pmss
2962۱۲صدی17عقائد وکلامکمال الدین بن فخر الدین جہرمیبراہین قاطعہ ترجمہ صواعق محرقہ48/pmss
2961۱۲صدی18عقائد وکلامکمال الدین بن فخر الدین جہرمیبراہین قاطعہ ترجمہ صواعق محرقہ49/pmss
3461۱۰۸۱ھ19عقائد وکلامسید مرتضیٰ الملقب بہ علم الہدیٰتبصرۃ العوام فی معرفۃ مقالات الانام در عقاید دیان وعلل50/pmss
3463۱۰۵۸ھ20عقائد وکلامسید مرتضیٰ الملقب بہ علم الہدیٰتبصرۃ العوام فی معرفۃ مقالات الانام در عقاید دیان وعلل51/pmss
undefined۱۰۸۸ھ20عقائد وکلامحسن الحسینی الطیبی المخاطب بہ صدر جہان۱۔ رسالہ صیدیہ قطب شاہیہ ۔ مکمل51a/pmss
3462۱۲صدی21عقائد وکلامسید مرتضیٰ الملقب بہ علم الہدیٰتبصرۃ العوام فی معرفۃ مقالات الانام در عقاید دیان وعلل52/pmss
2948۱۱صدی22عقائد وکلامحسن بن علی بن محمد بن علی بن حسن الطبرسی الاسترآبادیتحفۃ الابرار (ناقص الآخر)53/pmss
2572۱۰۸۸ھ22عقائد وکلامundefined۱۔ حدیث بساط۔ عربی53a/pmss
2572undefined22عقائد وکلامundefined۲۔ حدیث بساط ۔ فارسی53b/pmss
2947۷۶۴ھ23عقائد وکلامحسن بن علی بن محمد بن علی بن حسن الطبرسی الاسترآبادیتحفۃ الابرار54/pmss
2710۹۸۹ھ23عقائد وکلامضیاء الدین بن سدید الجرجانی۱۔ عقاید دینیہ ۔ باب در بیان واجبات 54a/pmss
2994۱۳صدی24عقائد وکلامحافظ غلام حلیم ابن شیخ قطب الدین احمد بن شیخ ابوالفیض دہلویتحفہ اثناء عشریہ55/pmss
2857۱۰۲۳ھ25عقائد وکلامزین الدین علی بدخشیتحفہ شاہی عطیہ الٰہی (ترجمہ شرح تجرید الکلام الطوسی)56/pmss
3015۱۴صدی26عقائد وکلاممولانا سید ریاض الحسن بن سید باقر علیتحفہ منقلبہ جواب تحفہ اثناء عشریہ57/pmss
3009undefined27عقائد وکلامسید علی بن سید دلدار علیتحفہ ناصریہ وفوائد حیدریہ (جواب مسئلہ متعہ و اثبات حلت متعہ)58/pmss
2835۱۰۸۲ھ28عقائد وکلاممحمد مہدی الرضویترجمہ اعتقادات ابن بابویہ القمی59/pmss
3479۱۲۶۹ھ29عقائد وکلامغلام فتاح صدیقی القادریترجمہ تذکرۃ المذاہب ومعرفۃ المذاہب لخضر بن محمود60/pmss
2966۱۰۱۷ھ30عقائد وکلامundefinedترجمۃ الحقائق61/pmss
2956۱۳صدی31عقائد وکلامابراہیم استرآبادی الملقب بہ کرکینترجمہ رسالہ حسنیہ62/pmss
2953۱۰۶۵ھ32عقائد وکلامابراہیم استرآبادی الملقب بہ کرکینترجمہ رسالہ حسنیہ63/pmss
2958۱۱۹۵ھ33عقائد وکلامابراہیم استرآبادی الملقب بہ کرکینترجمہ رسالہ حسنیہ64/pmss
2957۱۲صدی34عقائد وکلامابراہیم استرآبادی الملقب بہ کرکینترجمہ رسالہ حسنیہ65/pmss
3464۱۱صدی35عقائد وکلامافضل بن ترکہ اصفہانیترجمہ ملل و نحل شہرستانی66/pmss
3465۱۲۹۸ھ36عقائد وکلامافضل بن ترکہ اصفہانیترجمہ ملل و نحل شہرستانی67/pmss
2842۹۸۵ھ37عقائد وکلاممترجم حسین الالٰہی الاردبیلیترجمہ منہاج الکرامہ فی معرفۃ الامامۃ علامۃ الحلی ۔ نایاب68/pmss
2814۱۲۱۰ھ38عقائد وکلامعبدالحق بن سیف الدین الترک الدہلویتکمیل الایمان وتقویۃ الایقان69/pmss
2812۱۲۱۰ھ39عقائد وکلامعبدالحق بن سیف الدین الترک الدہلویتکمیل الایمان وتقویۃ الایقان70/pmss
2989۱۲صدی40عقائد وکلامundefinedتلخیص المرام فی علم الکلام71/pmss
3466۱۰۲۱ھ41عقائد وکلاممصطفی بن خالق داد الہاشمی ثم العباسیتوضیح الملل (ترجمہ ملل و نحل شہرستانی ) نایاب72/pmss
2827۱۲۸۵ھ42عقائد وکلاماحمد علی احراریجام کوثر (ناقص الآخر)73/pmss
2821۱۲صدی43عقائد وکلامفیض اللہ ابن محمد علیجناح النجاح74/pmss
3001۱۲صدی44عقائد وکلامشیخ عبدالعزیزجواب رسالہ کشف الغطاء75/pmss
2900۱۱صدی45عقائد وکلاممولانامحمد رفیع بن حاجی مومن فروینیجواہر العقائد (ناقص الآخر)76/pmss
2998۱۲۷۱ھ46عقائد وکلاماخوند ملا علی نوری معروف بہ حکیم معاصر فتح علی شاہ قاچار حجۃ الاسلام و سلم الاسلام الملقب بہ برہان الملۃ (بررد پادری)77/pmss
3482۱۰۹۴ھ47عقائد وکلامعلی شیر محرابیحجۃ الہند (ابطال عقائد ہنود)ترجمہ78/pmss
2929صدی ۱۳48عقائد وکلامسید حسین الحسینیحدیقۃ سلطانیہ (ناقص الآخر)79/pmss
2843۱۰۸۹ھ49عقائد وکلاماحمد بن محمد اردبیلیحدیقۃ الشیعہ ۔ جلد دوم80/pmss
2844صدی ۱۲50عقائد وکلاماحمد بن محمد اردبیلیحدیقۃ الشیعہ ۔ جلد دوم81/pmss
2893صدی ۱۲51عقائد وکلاممحمد باقر بن محمد تقی مجلسیحق الیقین82/pmss
2894صدی ۱۲52عقائد وکلاممحمد باقر بن محمد تقی مجلسیحق الیقین83/pmss
2203صدی ۱۳53عقائد وکلاممفتی محمد عباس لکھنویخطاب فاصل (منظوم ) تقطیع کلاں84/pmss
3585صدی ۱۳54عقائد وکلاممحمد امین بن شریف استرآبادی(صاحب فوائد مدنیہ)دانش نامہ شاہی 85/pmss
3230۱۲۵۲ھ54عقائد وکلامناصر الدین طوسی۱۔ مراۃ المحققین85a/pmss
3584۱۱۹۴ھ55عقائد وکلاممحمد امین بن محمد شریفدانش نامہ شاہی 86/pmss
3583undefined56عقائد وکلاممحمد امین بن محمد شریفدانش نامہ شاہی 87/pmss
2820صدی ۱۲57عقائد وکلامفیضذریعۃ النجاۃ (در فضائل علی ؑ و اہل بیت ؑ)88/pmss
2558117657عقائد وکلامفیض۱۔ ثمرہ گلزار ایمان (چہل حدیث در فضائل اہل بیت ؑ)۔88a/pmss
2169صدی ۱۳58عقائد وکلامundefinedرباعیات بدیعہ (منظوم)89/pmss
3021صدی ۱۳59عقائد وکلامundefinedرد الفصول المتعلق بقول صاحب جامع الاصول90/pmss
2995۱۱۹۶ھ60عقائد وکلاممولانا علی بن ابی سعید جیلانیرسالہ در اثبات لعن بر منافقین (ترجمہ)91/pmss
2914۱۱۹۶ھ60عقائد وکلامundefined۱۔ رسالہ دربیان مسئلہ رجعت حضرت صاحب الامر ؑ91a/pmss
3315undefined61عقائد وکلاممولانا فضل اللہرسالہ فی اثبات واجب الوجود92/pmss
2935undefined62عقائد وکلامundefinedرسالہ در توحید و عدل و نبوت و امامت و معاد93/pmss
2848undefined63عقائد وکلامملا محمد باقر بہبہانیرسالہ حسنیہ (در باب اعتقادات عقلیہ والعبادات الشرعیہ النقلیہ)94/pmss
2849صدی۱۱64عقائد وکلامملا محمد باقر بہبہانیرسالہ حسنیہ (در باب اعتقادات عقلیہ والعبادات الشرعیہ النقلیہ)(ناقص الاول و آخر)95/pmss
2846undefined65عقائد وکلامملا محمد باقر بہبہانیرسالہ حسنیہ (در باب اعتقادات عقلیہ والعبادات الشرعیہ النقلیہ)96/pmss
2847۱۲۳۸ھ66عقائد وکلامملا محمد باقر بہبہانیرسالہ حسنیہ (در باب اعتقادات عقلیہ والعبادات الشرعیہ النقلیہ)97/pmss
2882صدی۱۱67عقائد وکلاممحمد باقر بن محمد تقی مجلسیرسالہ رجعت در باب ثبوت غیبت و ظہور حضرت صاحب الزمان ؑ98/pmss
3016صدی ۱۳68عقائد وکلامundefinedرسالہ در اثبات خلافت حضرت علی ؑ99/pmss
2965صدی ۱۴69عقائد وکلاممحمد ہادی بن محمد معین الدین محمد شریف شیرازیرسالہ در بیان سیادت100/pmss
3024۱۱۵۳ھ70عقائد وکلامundefinedرسالہ در رد شیعہ101/pmss
2993صدی ۱۱71عقائد وکلامعبدالرحیم الحسینی الحقری البغدادیرسالہ رقاع (مناظرہ درمیان یوسف علی الحسینی و قاضی نور اللہ شوستری)102/pmss
2828۱۱۱۶ھ72عقائد وکلامundefinedرسالہ در عقائد103/pmss
2904صدی ۱۳73عقائد وکلاممحمد علی کربلائیرسالہ در بیان غیبت حضرت امام موعودؑ104/pmss
2964۱۰۹۰ھ74عقائد وکلامقاضی عبدالخالق الشریف المشتہر بقاضی زادہ کرہرودیرسالہ قاضی زادہ ۰ درمناظرہ)105/pmss
2963undefined75عقائد وکلامقاضی عبدالخالق الشریف المشتہر بقاضی زادہ کرہرودیرسالہ قاضی زادہ ۰ درمناظرہ)106/pmss
2980صدی ۱۲76عقائد وکلامعبدالوہاب بن عبدالرحمن ٹھٹھاویرسالہ مناظرہ (در ۱۰۷۳ھ)107/pmss
undefinedundefined76عقائد وکلامعبدالوہاب بن عبدالرحمن ٹھٹھاوی۱۔ابصار المستبصرین 107a/pmss
undefinedundefined76عقائد وکلامundefined۲۔ قصیدہ نعمت خان عالی107b/pmss
undefinedundefined76عقائد وکلامعبدالوہاب بن عبدالرحمن ٹھٹھاوی۳۔ ہفت بند ملا عبدالوہاب ٹھٹھاوی107c/pmss
2981صدی ۱۳77عقائد وکلامعبدالوہاب بن عبدالرحمن ٹھٹھاویرسالہ مناظرہ108/pmss
undefinedundefined77عقائد وکلامنواب مخلص خان۱۔ منشات نواب مخلص خان108a/pmss
2984۱۱۹۴ھ78عقائد وکلامیوحنا بنی اسرائیل الذی المصریرسالہ یوحنا (کرم خوردہ)109/pmss
2869صدی ۱۱79عقائد وکلامملا محمد باقر ابن شیخ محمد علی ابن شیخ اویس الاویسیروضۃ الانوار وزبدۃ الافکار(کمیاب)110/pmss
2934صدی ۱۲80عقائد وکلامundefinedزبدۃ العقاید (ناقص الاول)111/pmss
3003۱۲۴۰ھ81عقائد وکلاممحمد امیر الدین ابن شاہ فضل اللہ قادری الاحمد نگریذروۃ سنام الاسلام لتائید دین الاسلام112/pmss
2915۱۲۲۷ھ82عقائد وکلاممحمد رفیع نوریزینۃ الہدایہ113/pmss
2925۱۲۶۷ھ83عقائد وکلامحسین الحسینی الخراسانیسراج الہدایہ فی نہایۃ الظہور114/pmss
2945۱۲۵۷ھ84عقائد وکلامعبدالرزاق اللاہجیسرمایہ ایمان115/pmss
undefinedundefined84عقائد وکلامرفیع الدین محمد بن حیدر الحسینی الطباطبائی۱۔ رسالہ در علم کلام115a/pmss
undefinedundefined84عقائد وکلامافضل الحکماء ملا رجب علی۲۔ رسالہ توحید115b/pmss
2941صدی ۱۲85عقائد وکلامعبدالرزاق اللاہجیسرمایہ ایمان116/pmss
undefinedصدی ۱۲85عقائد وکلامundefined۱۔ شرح دعا یا من تحل116a/pmss
2924۱۲۶۶ھ86عقائد وکلاممیر محمد علی بن میر حسین سلامی یزدیسرور المومنین 117/pmss
2992۱۲۷۸ھ87عقائد وکلامزین العابدین تخلص دیوانسفینہ اعجاز گنجینہ (یعنی خزینہ رد منافق)118/pmss
2930۱۲۷۸ھ88عقائد وکلامکریم ابن ابراہیم سلطانیہ ( در اثبات نبوت سید الانام ؐ و امامت ائمہؑ و اثبات وجود حضرت مہدی ؑ)119/pmss
undefined۱۲۷۸ھ88عقائد وکلامundefined۱۔ ارشاد العوام119a/pmss
3007۱۲۹۳ھ89عقائد وکلامسید کلب علیسنان حیدریہ کا سر صدور ملحد ہندیہ120/pmss
3012۱۳۰۶ھ90عقائد وکلاممیر احمد علی موسویسیف المسلول فی قتل اعداء الرسول121/pmss
2990۱۲۹۸ھ91عقائد وکلامعلی قلی جدید الاسلام سیف المومنین فی قتال المشرکین (رد نصاریٰ و یہود)122/pmss
2874۱۱۸۵ھ92عقائد وکلاممرزا عماد الدین بن مرزا مسعود سمنانی و محمد امین بن محمدشرح تجرید العقائد (للطوسی)123/pmss
2837۱۱۵۱ھ93عقائد وکلاممحمد بن شمس الدین محمدشرح عقائد (الاعتقادات ابن بابویہ القمی ) الموسوم بہ حل عقاید 124/pmss
125undefined93عقائد وکلامالاسطہباتانی (مترجم)۱۔ سفینہ اہل بیت ؑ (تاریخ میں منتقل)۔124a/pmss
2648۱۲۵۴ھ94عقائد وکلامسید محمد حسینی گیسو دراز بندہ نوازشرح فقہ اکبر امام اعظم 125/pmss
undefinedundefined94عقائد وکلامundefined۱۔ رقعہ سوال سید معروف وجواب میان سید احمد125a/pmss
2898۱۲۰۸ھ95عقائد وکلامحسن بن عبدالرزاقشمع یقین یا آئینہ دین 126/pmss
2899صدی ۱۲96عقائد وکلامحسن بن عبدالرزاقشمع یقین یا آئینہ دین 127/pmss
2960صدی ۱۴97عقائد وکلامundefinedصراط المستقیم ودین قدیم (کمیاب)128/pmss
3002۱۲۴۹ھ98عقائد وکلامسید حمید الدین المدعو سید باقر شاہ النقوی البخاریالضربۃ الحیدریہ (لکثرۃ الشوکۃ العمریہ واسطوۃ العلویہ علی العداوۃ العلویہ)129/pmss
2959۱۰۶۶ھ99عقائد وکلامعلی بن حسن الزواریطراوت اللطایف ترجمہ کتاب الطرایف130/pmss
2870۱۰۷۶ھ100عقائد وکلامضیاء الدین بن سدید الجرجانیعقاید دینیہ (معہ مرثیہ محتشم در ابتداء ) معہ مفتاح الاعظم من منتخبات سید سلیمان المصری131/pmss
3023صدی ۱۳101عقائد وکلامundefinedعین الانصاف132/pmss
2910۱۲۵۴ھ102عقائد وکلاممولانا محمد ہادی المشتہر بہ شاہ مرزافقرات عالی درجات 133/pmss
2911صدی ۱۲103عقائد وکلاممولانا محمد ہادی المشتہر بہ شاہ مرزافقرات عالی درجات (ناقص الآخر)134/pmss
3008۱۲۶۶ھ104عقائد وکلاماحمد سعید المجددیالفواید الطایفہ فی اثبات الرابطہ135/pmss
3022صدی ۱۳105عقائد وکلامundefinedفیض قدوسی در بیان اختلال کلام طوسی136/pmss
3011صدی ۱۳106عقائد وکلامسید محمد غوث الغوثیالقول المبین فی اثبات سیادت یعسوب المومنین 137/pmss
2970صدی۱۱107عقائد وکلاممحمد بن علی ابن خاتون العاملیکتاب الامامہ138/pmss
2974صدی ۱۲108عقائد وکلاممحمد بن علی ابن خاتون العاملیکتاب الامامہ139/pmss
2971صدی ۱۱109عقائد وکلاممحمد بن علی ابن خاتون العاملیکتاب الامامہ140/pmss
2972صدی ۱۲110عقائد وکلاممحمد بن علی ابن خاتون العاملیکتاب الامامہ141/pmss
2969undefined111عقائد وکلاممحمد بن علی ابن خاتون العاملیکتاب الامامہ142/pmss
3005صدی ۱۳112عقائد وکلاماحمد بن محمود فاروقی شاہجہاںآبادی و سلامت اللہ کاشفیکتاب در رد مذہب شیعہ امامیہ (رسالہ مناظرہ)143/pmss
2997صدی ۱۳113عقائد وکلاماحمد بن محمد حسین العلوی الحسینی الاسترآبادیکتاب مبین در اثبات خلافت حضرت علی ؑ (ناقص الوسط والآخر)144/pmss
2920۱۲۳۴ھ114عقائد وکلاماحمد بن علی بن محمد باقرکتاب در معرفت الٰہیات145/pmss
2996۱۲۲۵ھ115عقائد وکلامالاصبہانی المشہور بالبہبہانیکشف الشبہ عن حکم المتعہ (جواب تحفہ اثناء عشریہ)146/pmss
8542صدی ۱۲116عقائد وکلاممحمد شریف الخادمکفایۃ المومنین ترجمہ کتاب خرایج (ناقص الآخر)147/pmss
2952صدی ۱۲117عقائد وکلاممولانا شاہ طاہر الحسینی دکھنیمباحثہ مولانا شاہ طاہر الحسینی دکھنی با علماء اہل تسنن148/pmss
2803۱۲۷۰ھ118عقائد وکلامابو سعید الحسن بن الحسین بن یوسف التوزشتیالمعتمد فی المعتقد149/pmss
2909۱۱۸۲ھ119عقائد وکلامعبدالرحیم بن محمد یونس دماوندیمفتاح اسرار الحسینی (عقاید امامیہ) (نایاب)150/pmss
3025۱۰۰۰ھ120عقائد وکلامundefinedمفتاح الغیب و مجمع الرسائل151/pmss
undefined۱۰۰۰ھ120عقائد وکلامundefined۱۔ رسالہ رد خلافت151a/pmss
2975صدی ۱۳121عقائد وکلامملا معز الدیناثبات امامت ( ناقص الآخر)152/pmss
1800۱۰۹۹ھ122عقائد وکلاممحمد جمیل بن ابو تراب البدخشی الحارثیمنتخب العقاید (منظوم ومنشور)153/pmss
1801صدی ۱۲123عقائد وکلاممحمد جمیل بن ابو تراب البدخشی الحارثیمنتخب العقاید (منظوم ومنشور)154/pmss
2905۱۱۲۲ھ124عقائد وکلامعلی قلی بن مرزا علی جانی قربانیمنہج الرشاد (در اصول دین شیعہ)155/pmss
2949۱۰۶۵ھ125عقائد وکلاممحمد بن اسحٰق بن محمد الحموی المدعو بفاضل الدین منہج الفاضلین (فی اثبات الامامت)156/pmss
2950صدی ۱۱126عقائد وکلاممحمد بن اسحٰق بن محمد الحموی المدعو بفاضل الدین منہج الفاضلین (فی اثبات الامامت)157/pmss
2983صدی۱۱126عقائد وکلامیوحنا بنی اسرائیل الذی المصری۱۔ رسالہ یوحنا (مناظرہ)۔157a/pmss
3484صدی ۱۱126عقائد وکلامبندہ علی شیر محرابی۲۔ ترجمہ حجۃ الہند (ابطال عقاید ہنود)۔157b/pmss
2951۱۱۹۴ھ127عقائد وکلاممحمد بن اسحٰق بن محمد الحموی المدعو بفاضل الدین منہج الفاضلین (فی اثبات الامامت)158/pmss
2807۱۱۶۶؍۶۹ھ128عقائد وکلامعالم بن محمد بن علی بن محمودنتیجۃ العالم لنفع العالم159/pmss
3134۱۱۶۶ھ129عقائد وکلاممحمد علی بن محمد صادق آل کمون الحسینینجات المومنین (نایاب) یعنی شرع دعائے عدیلہ از امیرالمومنین 160/pmss
3164صدی ۱۲129عقائد وکلامundefined۱۔ اسناد ادعیہ صحیفہ و ترجمہ ادعیہ صحیفہ160a/pmss
3000صدی ۱۳130عقائد وکلاممرزا محمد ابن عنایت احمد خان متخؒلص بہ کاملنزہۃ اثناء عشریہ (عقب بہ نصرۃ المومنین ) جلد سوم161/pmss
2912۱۱۸۰ھ131عقائد وکلاممرز ابو جعفر الموسوی النیشا پورینشاء سرشار ارباب ایمان (یعنی شرح و ترجمہ باب حادی عشر)162/pmss
2913صدی ۱۲132عقائد وکلاممرز ابو جعفر الموسوی النیشا پورینشاء سرشار ارباب ایمان (یعنی شرح و ترجمہ باب حادی عشر)163/pmss
3017صدی ۱۲133عقائد وکلاممیر کاظم علی ابن غلام علی لکھنوینصرت المومنین فی کشف شبہات المعاندین (در خلافت صحابہ)164/pmss
1644صدی ۱۳134عقائد وکلامundefinedنظم الفراید فی شرح ابیات العقاید (ملا جامی)165/pmss
1644undefined134عقائد وکلامundefined۱۔ دفع الشک فی الفدک165a/pmss
3322صدی ۱۲135عقائد وکلاممحمد دہدارنفائس الارقام(۱۔۲۱)166/pmss
undefinedصدی ۱۳135عقائد وکلامundefined۱۔ رسالہ در الٰہیات (۲۲۔۲۹)۔166a/pmss
undefinedصدی ۱۴135عقائد وکلامundefined۲۔ عرسالہ بمشرب صوفیہ (۳۰۔۴۴)۔166b/pmss
2991۱۱۴۷ھ136عقائد وکلامابن ابو طالب بن عبداللہ بن علی الجیلانی محمد المدعو بعلی الملقب بحزیں(وجیزہ) رسالہ اثبات امامت ائمہ طاہرین ؑ167/pmss
2982۱۰۹۹ھ137عقائد وکلامروح الامین بن شمس الدین محمد الحسینی السبزواریہدایۃ الامہ فی معرفۃ الائمہ168/pmss
undefined۱۲۵۱ھ138عقائد وکلامundefinedالمجموعہ169/pmss
2922۱۲۵۱ھ138عقائد وکلاممحمد عابد۱۔ رسالہ اصول دین169a/pmss
2424صدی ۱۳138عقائد وکلامنور الدین محمد قاری۲۔ مقصود القاری169b/pmss
2424صدی ۱۳138عقائد وکلامundefined۳۔ رسالہ قرأت 169c/pmss
2424صدی ۱۳138عقائد وکلامحسن القاری۴۔ تحفہ سلیمانی169d/pmss
2424صدی ۱۳138عقائد وکلامundefined۵۔ رسالہ در بیان نون ساکن و تنوین169e/pmss
2424صدی ۱۳138عقائد وکلامundefined۶۔ رسالہ در اوقاف القرآن169f/pmss
2424صدی ۱۳138عقائد وکلامundefined۷۔ مختصر اور بیان تجوید القرآن (ناقص الآخر)۔169g/pmss
2946صدی ۱۳139عقائد وکلامundefinedالمجموعہ170/pmss
undefinedundefined139عقائد وکلامسید سراج الدین علی جعفری۱۔ پرتو انوار170a/pmss
undefinedundefined139عقائد وکلامحسین بن محمد بشیر جیلانی۲۔ مراۃ الحقیقۃ 170b/pmss
undefinedundefined139عقائد وکلامundefined۳۔ رسالہ روایات شہادت امیرالمومنین علی ؑ و جناب ختمی مرتبتؐ170c/pmss
3027undefined140عقائد وکلامundefinedالمجموعہ171/pmss
undefinedundefined140عقائد وکلامundefined۱۔ رد البہتان171a/pmss
undefinedundefined140عقائد وکلامundefined۳۔ رسالہ تین صفحات ابتداء میں171b/pmss
undefinedundefined140عقائد وکلامundefined۳۔ تنبیہ السالک بتکذیب بین سبب المتعہ الی امام مالک171c/pmss
undefinedundefined141عقائد وکلامundefinedالمجموعہ172/pmss
2854۱۰۰۱ھ141عقائد وکلامundefined۱۔ رسالہ حسنیہ (در بیان اعتقادات عقلیہ والعبادات الشاعیہ النقلیہ)۔172a/pmss
2711undefined141عقائد وکلامundefined۲۔ التمثیل الرویاء والتعبیر172b/pmss
undefined۱۰۰۱ھ141عقائد وکلامضیاء الدین بن سدید الجرجانی۳۔ رسالہ در بیان واجبات نماز172c/pmss
undefinedundefined141عقائد وکلامundefined۴۔ جواہر نامہ172d/pmss
undefined۱۰۰۲ھ141عقائد وکلامضیاء الدین بن سدید الجرجانی۵۔ عقاید دینیہ172e/pmss
undefinedundefined141عقائد وکلاممنقول از امام محمد باقرؑ۶۔ رسالہ در بیان تاج و ارکان مشائخ172f/pmss
undefinedundefined141عقائد وکلامundefined۷۔ رسالہ در بیان نکاح175g/pmss
undefinedundefined141عقائد وکلامundefined۸۔ رسالہ در اصول دین172h/pmss
undefinedundefined142عقائد وکلامundefinedالمجموعہ173/pmss
2938صدی ۱۳142عقائد وکلامundefined۱۔ رسالہ در بیان صفات اللہ جل و علا کہ عین ذات است173a/pmss
2875undefined142عقائد وکلاممحمد بن مرتضیٰ المدعو بہ محسن کاشانی متخلص بہ فیض۲۔ شرائط الایمان173b/pmss
undefinedundefined142عقائد وکلاممحمد بن مرتضیٰ المدعو بہ محسن کاشانی متخلص بہ فیض۳۔ آئینہ شاہی (ترجمہ ضیاء القلوب ۔ عربی)۔173c/pmss
undefinedundefined142عقائد وکلاممحمد بن مرتضیٰ المدعو بہ محسن کاشانی متخلص بہ فیض۴۔ ترجمہ الشریعہ173d/pmss
undefinedundefined142عقائد وکلاممحمد بن مرتضیٰ المدعو بہ محسن کاشانی متخلص بہ فیض۵۔ترجمہ الطہارہ (فقہ)۔173e/pmss
undefinedundefined142عقائد وکلاممحمد بن مرتضیٰ المدعو بہ محسن کاشانی متخلص بہ فیض۶۔ رسالہ در جواب مکاتبہ اہل ہند173f/pmss
2939undefined143عقائد وکلامundefinedالمجموعہ174/pmss
undefinedundefined143عقائد وکلامملا رجب علی تبریزی۱۔ رسالہ در عقاید (ناقص الاول)۔174a/pmss
undefinedundefined143عقائد وکلامملا رجب علی تبریزی۲۔ رسالہ توحید در بیان معنی و وجود و معنی اشتراک لفظی معنوی174b/pmss
undefinedundefined143عقائد وکلامملا محمد دہدار تخلص فانی۳۔نفائس الارقام174c/pmss
undefinedundefined143عقائد وکلامملا محمد دہدار تخلص فانی۴۔ رسالہ توحید174d/pmss
undefinedundefined143عقائد وکلامملا محمد دہدار تخلص فانی۵۔ رسالہ ذوقیات عقل وعقلیات ذوقی (نارمل و بر حاشیہ)۔174e/pmss
undefinedundefined143عقائد وکلامملا محمد دہدار تخلص فانی۶۔ رسالہ جبر و اختیار174f/pmss
undefinedundefined143عقائد وکلامملا محمد دہدار تخلص فانی۷۔ رسالہ در علم عروض174g/pmss
undefinedundefined143عقائد وکلامملا محمد دہدار تخلص فانی۸۔ رسالہ در تفسیر کلمہ توحید174h/pmss
undefined۱۱۳۵ھ143عقائد وکلاممولانا جلال الدین دوانی۹۔ اثبات التوحید (بر حاشیہ)۔174i/pmss
undefinedundefined144عقائد وکلامundefinedالمجموعہ175/pmss
2985undefined144عقائد وکلامیوحنا بنی اسرائیل الذی المصری۱۔ رسالہ یوحنا175a/pmss
2916undefined144عقائد وکلامشیخ بہاء الدین بن محمد بن ابراہیم الترمزی۲۔ تنبیہ الغافلین175b/pmss
2916undefined144عقائد وکلامundefined۳۔ رسالہ دربیان گیبت175c/pmss
2324undefined144عقائد وکلامundefined۴۔ رسالہ حدیث (لباب الاخبار)۔175d/pmss
undefinedundefined145عقائد وکلامundefinedالمجموعہ176/pmss
undefined۱۲۰۸ھ145عقائد وکلامundefined۱۔ نور الہدایہ176a/pmss
undefined۱۲۸۰ھ145عقائد وکلامابراہیم استرآبادی الملقب بہ کرین۲۔ ترجمہ رسالہ حسنیہ176b/pmss
undefined۱۱۹۵ھ145عقائد وکلاممحمد طاہر بن محمد حسین۳۔ تحفہ عباسی (عقاید امامیہ)۔176c/pmss
3029undefined146عقائد وکلامundefinedالمجموعہ177/pmss
undefinedundefined146عقائد وکلامundefined۱۔ نور الہدایہ177a/pmss
undefinedundefined146عقائد وکلاممنسوب بہ امیرالمومنین سید نا علی ؑ۲۔ نثر اللئالی177b/pmss
undefinedundefined146عقائد وکلامundefined۳۔ رسالہ فی تفصیل النشاتین وتحصیل السعادتین (عربی)۔177c/pmss
undefinedundefined146عقائد وکلاممحقق خواجہ نصیر الدین محمد الطوسی۴۔ رسالہ فی اماۃ الائمۃ الطاہرین ؑ رسالہ اصول دین177d/pmss
undefinedundefined146عقائد وکلامشیخ الرئیس ابو علی سینا۵۔ رسالہ بدفع الغم من الموت177e/pmss
undefinedundefined146عقائد وکلامundefined۶۔ رسالہ در مسئلہ جبر و قدر177f/pmss
undefinedundefined146عقائد وکلامundefined۷۔ رسالہ سوالات مرزا اسکندر از میر سید شریف177g/pmss
undefinedundefined146عقائد وکلامundefined۸۔ رسالہ دربیان روح177h/pmss
undefinedundefined146عقائد وکلامحسن بن یوسف بن مطہر الحلی۹۔ رسالہ فی بیان رتبۃ النبی ؐ والوصی177i/pmss
undefinedundefined146عقائد وکلاممحقق خواجہ نصیر الدین محمد الطوسی۱۰۔ رسالہ فی بقا النفس الانسانیہ بعد بعار البدن177j/pmss
undefinedundefined146عقائد وکلامundefined۱۱۔ رسالہ فی کیفیۃ صدور الموجودات عن مبداء الاول177k/pmss
undefinedundefined146عقائد وکلامنجم الملۃ والدین علی ابن عمر الکاتبی القزوینی۱۲۔ رسالہ البرہان فی اثبات موجودہ واجب لذاتہ177l/pmss
undefinedundefined146عقائد وکلاممحقق خواجہ نصیر الدین محمد الطوسی۱۳۔ رسالہ فی الایراد علی رسالۃ علی ابن عمرو الکاتبی القزوینی177m/pmss
undefinedundefined147عقائد وکلامundefinedالمجموعہ178/pmss
2813صدی ۱۲147عقائد وکلامشیخ عبدالحق بن سیف الدین الترک الدہلوی (محدث)۱۔ تکمیل الایمان178a/pmss
2829undefined147عقائد وکلامقاضی قطب الدین کاشانی۲۔ رسالہ اصول دین178b/pmss
2551صدی ۱۲147عقائد وکلامشیخ عبدالحق بن سیف الدین الترک الدہلوی (محدث)۳۔ رسالہ در بیان آداب لباس178c/pmss
undefinedundefined147عقائد وکلامundefined۴۔ قصیدہ بردہ معہ اوراق متفرقہ178d/pmss
undefinedundefined148عقائد وکلامundefinedالمجموعہ 179/pmss
2833undefined148عقائد وکلامundefined۱۔ شمع ایمان ہدیۃ الی حضرت رحمان (ناقص الآخر)۔179a/pmss
3459صدی ۱۳148عقائد وکلامundefined۲۔ اختصار (اختصار رسالہ کبر )۔179b/pmss
3459undefined148عقائد وکلامundefined۳۔ رسالہ دردنستان روح179c/pmss
undefinedundefined148عقائد وکلاممحمد آصف الدین۴۔ تمہید الحقایق والعقاید صوفیہ179d/pmss
2943undefined149عقائد وکلامundefinedالمجموعہ180/pmss
undefined۱۲۰۵ھ149عقائد وکلامundefined۱۔ تذکرہ (الرسالہ در اخبار معاد)۔180a/pmss
undefined۱۲۰۵ھ149عقائد وکلامundefined۲۔ہرمس الحرامسہ180b/pmss
undefined۱۲۰۵ھ149عقائد وکلامundefined۳۔ کتاب نامہ حکماء در علم آغاز و انجام180c/pmss
3471۱۲۲۵ھ150عقائد وکلامذوالفقار بیگ مباددبستان مذاہب181/pmss
3010صدی ۱۳151عقائد وکلامعلی قلیترک جوش182/pmss
undefinedundefined151عقائد وکلامundefined۱۔ ایک رسالہ182a/pmss
4651صدی ۱۳152عقائد وکلاممیر محمد علیرسالہ در علم کلام4621/pmss
3322صدی ۱۸ع153عقائد وکلامعبید الاحرار محمدرسالہ عقاید صوفیہ4439/pmss
2967۱۲۱۴ھ154عقائد وکلاممحمد نظام الدینکفایۃ الاعتقاد4449/pmss
2963صدی۱۲155عقائد وکلاممحمد رفیع الدین الحسن الطباطبائیشجرۃالٰہیہ 4456/pmss
3028undefined156عقائد وکلامundefinedالمجموعہ4459/pmss
undefinedundefined156عقائد وکلامundefined۱۔ جبر واختیار4459a/pmss
undefinedundefined156عقائد وکلامundefined۲۔سماع4459b/pmss
undefinedundefined156عقائد وکلامundefined۳۔خواب4459c/pmss
undefinedundefined156عقائد وکلامundefined۴۔ کمال قدرت4459d/pmss
2902صدی ۱۲157عقائد وکلاماصلحیوقائع المصائب4479/pmss
2824صدی ۱۳158عقائد وکلامقاضی محمد ارتضی صفویفتویٰ4532/pmss
3478۱۲۳۰ھ1مذاہبمترجم حسین گوالیاری ابن محمد ساری حسینیبحر الحیات (ترجمہ انبرت کھنڈ یعنی حوض الحیوٰۃ ) با تصویر183/pmss
219412602مذاہبامانت رائے امانتبھاگوت (منظوم) از اسکند پنجم تا دوازدہم184/pmss
3490صدی ۱۳3مذاہبundefinedتاریخ پاستانان ہنود (با تصویر)185/pmss
3492صدی ۱۳4مذاہبundefinedترجمہ انجیل متی (فصل پنجم)186/pmss
3489۱۲۵۲ھ5مذاہبشری دہر گسائینترجمہ بھگوت گیتا(موسوم بہ سولودہنی)187/pmss
3481۱۱۷۸ھ6مذاہبجیون رام بن جسونت رائےرامائن188/pmss
3469۱۱۱۹ھ7مذاہبابوالقاضی بن مبارکترجمہ مہا بھارت (پرب اسمد چک فن چہار دہم)189/pmss
3468۱۱۵۶ھ8مذاہبابوالقاضی بن مبارکترجمہ مہا بھارت (پرب اسمد چک فن ہفتم تا یاز دہم )190/pmss
3467۹۹۲ھ9مذاہبundefinedترجمہ مہا بھارت (از ابتداء تا ختم فن پانزدہم )191/pmss
2272صدی ۱۳10مذاہبundefinedترجمہ مہا بھارت (منظوم)192/pmss
3488صدی ۱۳11مذاہبundefinedدساتیر پارسیان193/pmss
3473صدی ۱۳12مذاہبشہزادہ محمد دارا شکوہسر اکبر موسوم بہ سر الاسرار ۔ ترجمہ اوپنیشد194/pmss
3474۱۲۳۲ھ13مذاہبشہزادہ محمد دارا شکوہسر اکبر موسوم بہ سر الاسرار ۔ ترجمہ اوپنیشد195/pmss
3475صدی ۱۲14مذاہبشہزادہ محمد دارا شکوہسر اکبر موسوم بہ سر الاسرار ۔ ترجمہ اوپنیشد196/pmss
3491۱۱۵۸ھ15مذاہبundefinedسری بھاگوت197/pmss
2193۱۲۶۰ھ16مذاہبمنشی امانت رائےسری بھاگوت گیتا ۰منظوم) مصور198/pmss
3472۱۲۴۸ھ17مذاہبundefinedعقاید پارسیان با تصویر(منتخب از دبستان مذاہب)199/pmss
3493۱۲۸۲ھ18مذاہبایران شاہ بن مالک شاہ ۔ دستور نوشیرواں ۔ ذرتش بن بہرامکتاب صد (منطوم) متعلق دی زردشتی مشتمل بر نظم و نثر200/pmss
2159۱۲۰۹ھ19مذاہبراجہ مان سنگھمثنوی سری برائن بہار (منظوم حالات کرشنا جی)201/pmss
3485undefined20مذاہبundefinedترجمہ رامائن4518/pmss
4529۱۲۳۹ھ21مذاہبمترجم ولی رام (بنوالی داس)گلزار حال4529/pmss
2409صدی ۱۲1تجویدابن ابراہیم المصطفی قاریتحفۃ القراء202/pmss
undefinedundefined1تجویداستاد شکریمختصر در علم تجوید202a/pmss
2416۱۲۴۲ھ2تجویدمحمد جعفر حسینی یزدیحدائق القرأت203/pmss
2410undefined3تجویداستاد شکریرسالہ تجوید204/pmss
2417۱۳۲۱ھ4تجویدمحمد سعد اللہ خلاصۃ النوادر(نوادر البیان فی علوم القرآن)205/pmss
2407۱۵۰۱ء5تجویدابو ہدایت اللہرسالہ تجوید (کرم خوردہ)206/pmss
2413۱۱۲۳ھ6تجویدفضل خان یوسفسبعۃ الثوانی(منظوم)207/pmss
undefinedundefined6تجویدملاحظہ ہو عربی ۱؍۳۰۱۔ کشف الفضائل فی شرح الشمائل (عربی نا تمام)۔207a/pmss
undefinedundefined6تجویدملاحظہ ہو عربی ۱؍۴۹۱ ۲۔ کتاب الفرائض 207b/pmss
undefinedundefined6تجویدملاحظہ ہو عربی ۱؍۲۶۱۳۔ فرائض سراجی207c/pmss
2401۸۶۷ھ7تجویدمحمد بن محمود بن محمد بن احمد علی الشریف السمر قندیشرح شاطبیہ (نایاب نسخہ قدیمہ)208/pmss
undefinedundefined7تجویدمحمد بن محمود بن محمد بن احمد علی الشریف السمر قندی۱۔ کتاب التسخیر علی طریق التشجیر فی اصول القرأت من شاطبیہ والتیسر (نایاب)۔208a/pmss
2420صدی ۱۲8تجویدundefinedعجائب التجوید (ناقص الآخر)209/pmss
2419۱۰۹۵ھ9تجویدundefined۱۔ فصول جمالیہ210/pmss
2419undefined9تجویدعلی محمد الحسینی۲۔ رسالہ تجوید210a/pmss
2403صدی ۱۲10تجویدیار محمد حداد السمرقندیقواعد القرآن211/pmss
2404صدی ۱۳11تجویدیار محمد حداد السمرقندیقواعد القرآن212/pmss
2414۱۲۰۶ھ12تجویدسیف الدینکفایۃ القاری (منظوم)213/pmss
2412۱۰۸۶ھ13تجویدعبدالباری تقی الدین محمدکنز الایمان فی قواعد القرآن214/pmss
2415۱۲۴۰ھ14تجویدعبداللہ ابن احمد ابن با یزید الکلیانیمرغوب القاری (منظوم)215/pmss
2405۱۰۳۴ھ15تجویدمبارک بہول ابراہیم معدن القرآت (نایاب)216/pmss
2422۱۰۸۹ھ16تجویدنعمت اللہ بن رحمت اللہ لاہوری۱۔ مفید القراء (نایاب)۔217/pmss
undefined۱۰۸۹ھ16تجویدundefined۲۔ مقصود القاری217a/pmss
undefined۱۰۸۹ھ16تجویدشمس الدین ابوالخیر۳۔ المقدمۃ الجزری (منظومہ عربی)۔217b/pmss
2402undefined17تجویدطاہر حافظ اصفہانیمنھل العطشان فی رسم حرف القرآن218/pmss
2418undefined17تجویدحیران حسین بن عثمان۱۔ رسالہ در تعداد آیات قرآن218a/pmss
undefinedundefined17تجویدundefined۲۔ الوسیلہ شرح القصیدہ العقیلہ (عربی)۔218b/pmss
undefinedundefined17تجویدundefined۳۔ رسالہ فی بیان حروف مقطعات (عربی)۔218c/pmss
2411۱۰۷۹ھ17تجویدنصرت ابن عمر عرف اسکندر۴۔ زینت القاری218d/pmss
2408صدی ۱۲18تجویدابوالقاسم مشہدی ناظمنظم لآلی من تجوید کلام اللہ المتعالی219/pmss
2467۱۱۳۱ھ1تفسیرمصطفی ابن محمد سعید عرف مقرب خانامارات الکلم الرحمانی (تخریج آیات قرآنی)220/pmss
2468صدی ۱۲2تفسیرمصطفی ابن محمد سعید عرف مقرب خانامارات الکلم الرحمانی (تخریج آیات قرآنی)221/pmss
2433صدی ۹3تفسیرشہاب شمس عمر دولت آبادیبحر مواج (نسخہ کامل)222/pmss
2434undefined4تفسیرشہاب شمس عمر دولت آبادیبحر مواج (نسخہ کامل)223/pmss
2427۶۰۳ھ5تفسیرابوالفضائل محمد بن الحسین المعینی نیشاپوریالبصائر فی الوجود النظائر (نایاب ) نصف اول224/pmss
2425صدی ۸6تفسیرمحمد ابن جریر الطبریترجمہ تفسیر طبری ۔ جلد اول225/pmss
2426صدی ۹7تفسیرمحمد ابن جریر الطبریترجمہ تفسیر طبری ۔ جلد ثانی226/pmss
2466صدی ۱۱8تفسیرمحمد امینتفسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم227/pmss
2428undefined9تفسیرالزاہد سیف الدین ابوالنصر احمد بن الحسین ابن الدرینی سلیمانی تفسیر الزاہدی (جلد اول از ابتداء تا سورہٗ کہف )228/pmss
2473صدی ۱۳10تفسیرundefinedتفسیر سورہ بقر229/pmss
2429صدی ۱۰11تفسیریعقوب بن عثمان بن محمودالغزنوی ثم الچرخیتفسیر سورہ فاتحہ و ملک و پارہ عم (تفسیر یعقوب چرخی)230/pmss
2432صدی ۱۳12تفسیریعقوب بن عثمان بن محمودالغزنوی ثم الچرخیتفسیر سورہ فاتحہ و ملک و پارہ عم (تفسیر یعقوب چرخی)231/pmss
2431صدی ۱۱13تفسیریعقوب بن عثمان بن محمودالغزنوی ثم الچرخیتفسیر سورہ فاتحہ و ملک و پارہ عم (تفسیر یعقوب چرخی)232/pmss
2430۹۴۹ھ14تفسیریعقوب بن عثمان بن محمودالغزنوی ثم الچرخیتفسیر سورہ فاتحہ و ملک و پارہ عم (تفسیر یعقوب چرخی)233/pmss
2462صدی ۱۳15تفسیرکاشفیمواہب عالیہ (تفسیر حسینی)234/pmss
2435۱۰۷۳ھ16تفسیرملا معین الدین فراہی الہروی الواعظتفسیر سورہ یوسف ؑ (موسوم بہ احسن القصص)235/pmss
2437صدی ۱۱17تفسیرملا معین الدین فراہی الہروی الواعظتفسیر سورہ یوسف ؑ (موسوم بہ احسن القصص)236/pmss
2436صدی ۱۰18تفسیرملا معین الدین فراہی الہروی الواعظتفسیر سورہ یوسف ؑ (موسوم بہ احسن القصص)237/pmss
2438۱۰۹۱ھ19تفسیرملا معین الدین فراہی الہروی الواعظتفسیر سورہ یوسف ؑ (موسوم بہ احسن القصص)238/pmss
2439صدی ۱۲20تفسیرملا معین الدین فراہی الہروی الواعظتفسیر سورہ یوسف ؑ (موسوم بہ احسن القصص)239/pmss
2463۱۰۴۵ھ21تفسیرمظفر حسین کرمانیتفسیر سورہ یوسف ؑ240/pmss
2440صدی ۱۱22تفسیرکمال الدین حسین بن علی الواعظ کاشفیجواہر التفسیر لتحفۃ الامیر241/pmss
2441صدی ۱۰23تفسیرکمال الدین حسین بن علی الواعظ کاشفیجواہر التفسیر لتحفۃ الامیر(ناقص اول تا آخر)242/pmss
4592صدی ۱۲24تفسیرعلامہ ابوالفضل بن مبارکخطبہ تفسیر اکبری متعلق بعض آیات سورہ فتح ودیگر مضامین243/pmss
2471صدی ۱۳25تفسیرمظہر علی بن سید جمال الدین ابراہیم احمد بخاریسالار التفسیر (تفسیر آیات ناسخ و منسوخ)244/pmss
2464۱۰۷۶ھ26تفسیرمعین الدین ولد امجد خواجہ میر سید شریفشرح القرآن(اسم تاریخی ) نایاب245/pmss
2470۱۲۸۲ھ27تفسیرشاہ عبدالعزیز محدث دہلویفتح العزیز (معروف بہ تفسیر عزیزی ) تفسیر پارہ عم246/pmss
2472undefined28تفسیرعثمان اسمانیفتح المثانی (ترجمہ مفردات قرآنی)247/pmss
2469۱۳۲۱ھ28تفسیرشاہ علی اللہ محدث دہلوی و شاہ عبدالقادر۱۔ مقدمہ تفسیر فتح الرحمن فارسی معہ مقدمہ تفسیر قادری (اردو)۔247a/pmss
2443صدی ۱۱29تفسیرکمال الدین حسین بن علی الواعظ کاشفیمواہب علیہ (معروف بہ تفسیر حسینی)248/pmss
2444۱۰۵۷ھ30تفسیرکمال الدین حسین بن علی الواعظ کاشفیمواہب علیہ (معروف بہ تفسیر حسینی)۔ نسخہ کاملہ249/pmss
2449صدی ۱۲31تفسیرکمال الدین حسین بن علی الواعظ کاشفیمواہب علیہ (معروف بہ تفسیر حسینی)۔ جلد اول250/pmss
2457۱۱۰۲ھ32تفسیرکمال الدین حسین بن علی الواعظ کاشفیمواہب علیہ (معروف بہ تفسیر حسینی)۔ جلد دوم251/pmss
2447۱۰۹۵ھ33تفسیرکمال الدین حسین بن علی الواعظ کاشفیمواہب علیہ (معروف بہ تفسیر حسینی)۔ جلد اول252/pmss
2448صدی ۱۲34تفسیرکمال الدین حسین بن علی الواعظ کاشفیمواہب علیہ (معروف بہ تفسیر حسینی)۔ جلد اول253/pmss
2456صدی ۱۱35تفسیرکمال الدین حسین بن علی الواعظ کاشفیمواہب علیہ (معروف بہ تفسیر حسینی)۔ جلد دوم254/pmss
2446صدی ۱۲36تفسیرکمال الدین حسین بن علی الواعظ کاشفیمواہب علیہ (معروف بہ تفسیر حسینی)۔ نسخہ کاملہ255/pmss
2454صدی ۱۳37تفسیرکمال الدین حسین بن علی الواعظ کاشفیمواہب علیہ (معروف بہ تفسیر حسینی)۔ جلد اول256/pmss
2442صدی ۱۰38تفسیرکمال الدین حسین بن علی الواعظ کاشفیمواہب علیہ (معروف بہ تفسیر حسینی)۔ جلد اول و دوم257/pmss
2452۱۱۱۱ھ39تفسیرکمال الدین حسین بن علی الواعظ کاشفیمواہب علیہ (معروف بہ تفسیر حسینی)258/pmss
2461صدی ۱۲40تفسیرکمال الدین حسین بن علی الواعظ کاشفیمواہب علیہ (معروف بہ تفسیر حسینی)259/pmss
2453صدی ۱۲41تفسیرکمال الدین حسین بن علی الواعظ کاشفیمواہب علیہ (معروف بہ تفسیر حسینی)260/pmss
2460صدی ۱۲42تفسیرکمال الدین حسین بن علی الواعظ کاشفیمواہب علیہ (معروف بہ تفسیر حسینی)261/pmss
2450صدی ۱۲43تفسیرکمال الدین حسین بن علی الواعظ کاشفیمواہب علیہ (معروف بہ تفسیر حسینی)262/pmss
2458صدی ۱۲44تفسیرکمال الدین حسین بن علی الواعظ کاشفیمواہب علیہ (معروف بہ تفسیر حسینی)263/pmss
2445صدی ۱۲45تفسیرکمال الدین حسین بن علی الواعظ کاشفیمواہب علیہ (معروف بہ تفسیر حسینی)264/pmss
2455صدی ۱۰46تفسیرکمال الدین حسین بن علی الواعظ کاشفیمواہب علیہ (معروف بہ تفسیر حسینی)265/pmss
2459صدی ۱۲47تفسیرکمال الدین حسین بن علی الواعظ کاشفیمواہب علیہ (معروف بہ تفسیر حسینی)266/pmss
2451صدی ۱۲48تفسیرکمال الدین حسین بن علی الواعظ کاشفیمواہب علیہ (معروف بہ تفسیر حسینی)267/pmss
undefinedصدی ۱۴49تفسیرشاہ علی اللہ محدث دیلوی و عبدالقادر بن ولی اللہفتح الرحمن بترجمۃ القرآن مقدمہ تفسیر قادری6403/pmss
2549۱۲۶۲ھ1حدیثشیخ عبدالحق بن سیف الترک الدہلویآداب لباس ( لباس النبی ؐ)268/pmss
2550صدی ۱۳1حدیثشیخ عبدالحق بن سیف الترک الدہلویآداب لباس ( لباس النبی ؐ)(منتقل فقہ حنفی نمبر ۳۷ فارسی )268a/pmss
2539صدی ۱۲2حدیثشیخ عبدالحق بن سیف الترک الدہلویاشعۃ اللمعات شرح المشکوٰۃ (جلد اول ۔ کتاب الصلوٰۃ )269/pmss
2541صدی ۱۲3حدیثشیخ عبدالحق بن سیف الترک الدہلویاشعۃ اللمعات شرح المشکوٰۃ (جلد اول ۔ کتاب الصلوٰۃ )270/pmss
2543۱۰۵۳ھ4حدیثشیخ عبدالحق بن سیف الترک الدہلویاشعۃ اللمعات شرح المشکوٰۃ (جلد اول ۔ کتاب الصلوٰۃ )271/pmss
2540۱۰۹۱ھ5حدیثشیخ عبدالحق بن سیف الترک الدہلویاشعۃ اللمعات شرح المشکوٰۃ (جلد اول ۔ کتاب الصلوٰۃ )272/pmss
2542۱۱۲۷ھ6حدیثشیخ عبدالحق بن سیف الترک الدہلویاشعۃ اللمعات شرح المشکوٰۃ (جلد اول ۔ کتاب الصلوٰۃ )273/pmss
2562۱۲۸۹ھ7حدیثسید وجیہ الدین احمد بن ابو محمد سید شاہ احسن اللہ قادریاعلام بفضائل یوم ھو سید الانام (یوم جمعہ)274/pmss
2525صدی ۱۳8حدیثاحمد بن عبداللہلباب الخبا معہ چہل حدیث275/pmss
2647صدی ۱۱9حدیثمحمودتحفۃ الوصایا276/pmss
undefinedصدی ۱۱9حدیثundefined۱۔ تذکرۃ الاولیاء276a/pmss
2563صدی ۱۳10حدیثundefinedترجمہ احادیث نبوی277/pmss
2554صدی ۱۱11حدیثundefinedترجمہ احادیث نبوی(چھل حدیث)278/pmss
2555صدی ۱۱12حدیثمحمد صالح الحسینی نعمت اللہترجمہ احادیث نبوی(رسالہ حدیث در فضیلت حضرت علی ؑ)279/pmss
1645۹۰۱ھ13حدیثنحویترجمہ چھل حدیث ( منظوم)280/pmss
2552۱۱۹۶ھ14حدیثنور الحق بن عبدالحق دہلویتیسیر القادری فی شرح صحیح البخاری (ریح اول)281/pmss
2553صدی ۱۳15حدیثنور الحق بن عبدالحق دہلویتیسیر القادری فی شرح صحیح البخاری (ریح اول۔ جز ثانی کتاب الغسل)282/pmss
2537صدی ۱۱16حدیثملا کمال الدین حسین بن علی الواعظ الکاشفیالرسالۃ العلیہ فی الاحادیث النبویہ (نایاب)283/pmss
2556undefined17حدیثعبدالاول بن بن علا الحسینیرسالہ فی العلم الاصول الاحادیث284/pmss
2559۱۱۹۳ھ18حدیثدوست محمد قادریرسالہ حدیث285/pmss
undefined۱۱۹۳ھ18حدیثدوست محمد قادری۱۔ ترجمہ احادیث نبوی285a/pmss
2536صدی ۱۱19حدیثعطا اللہ بن فضل اللہ المشتہر بکمال الدین المحدث الحسینی الشیرازی شرح خطبہ کتاب المشکوٰۃ (نایاب)286/pmss
2548صدی ۱۲20حدیثشیخ عبدالحق بن سیف الترک الدہلویشرح سفر السعادہ موسوم بہ صراط المستقیم مولفہ شیخ مجد الدین فیروزآبادی287/pmss
2546صدی ۱۲21حدیثشیخ عبدالحق بن سیف الترک الدہلویشرح سفر السعادہ موسوم بہ صراط المستقیم مولفہ شیخ مجد الدین فیروزآبادی288/pmss
2547صدی ۱۲22حدیثشیخ عبدالحق بن سیف الترک الدہلویشرح سفر السعادہ موسوم بہ صراط المستقیم مولفہ شیخ مجد الدین فیروزآبادی289/pmss
2557صدی ۱۲23حدیثundefinedمخازن المعروف (شرح مشکوٰۃ المصابیح ) جلد ۴290/pmss
2545undefined24حدیثundefinedمخازن المعروف (شرح مشکوٰۃ المصابیح ) جلد ۴291/pmss
2544صدی ۱۲25حدیثundefinedمخازن المعروف (شرح مشکوٰۃ المصابیح ) جلد ۳ (نا تمام ) از کتاب البیوع تا کیفیت خاتم رسولؐ اللہ292/pmss
2522۱۰۳۶ھ26حدیثمحمد بن محمود اصلحلباب الاخبار293/pmss
2523۱۱۰۳ھ27حدیثمحمد بن محمود اصلحلباب الاخبار294/pmss
2561صدی ۱۳28حدیثشیخ عبدالحق بن سیف الترک الدہلویبستان المحدثین(رجال حدیث)295/pmss
2560صدی ۱۳29حدیثشیخ عبدالحق بن سیف الترک الدہلویبستان المحدثین(رجال حدیث)296/pmss
2682۱۰۳۰ھ1فقہ حنفیشاہ محمد مکیاثارۃ السئوق والعزام الی حج بیت اللہ الحرام297/pmss
2696صدی ۱۳2فقہ حنفیفصیح الدین ابن قمر الدیناحکام الحیوان298/pmss
2817۱۱۵۲ھ3فقہ حنفیابراہیم بن حسین خویدمارشاد المومنین299/pmss
1896صدی ۱۲4فقہ حنفیعابداساس الاسلام (منظوم)300/pmss
2694۱۱۶۵ھ5فقہ حنفیبدر رکن سندبادیاساس المصلی301/pmss
2822صدی ۱۳6فقہ حنفیمحمد باقر آگاہایقاظ النیام302/pmss
2810صدی ۱۲7فقہ حنفیالسعید القریشیتحفہ حسین شاہی303/pmss
2811صدی ۱۲8فقہ حنفیحسین بن علی الواعظ الکاشفیتحفہ صلوٰۃ304/pmss
2823۱۲۴۷ھ9فقہ حنفیمحمد مہدی ابن محی الدین ابن حافظ محمد معروفترجمہ سراج الایمان305/pmss
2665صدی ۱۳10فقہ حنفینصر اللہ بن محمد بن حماد الازدیالمعروف بالکرمانیترجمہ کنز الدقائق306/pmss
2664undefined11فقہ حنفینصر اللہ بن محمد بن حماد الازدیالمعروف بالکرمانیترجمہ کنز الدقائق307/pmss
2666undefined12فقہ حنفینصر اللہ بن محمد بن حماد الازدیالمعروف بالکرمانیترجمہ کنز الدقائق(ناقص الآخر)308/pmss
2649۱۲۹۱ھ13فقہ حنفیغلام یحیٰ خان بہاریترجمہ ہدایہ ۔ جلد اول309/pmss
2651۱۲۹۲ھ14فقہ حنفیغلام یحیٰ خان بہاریترجمہ ہدایہ ۔ جلد دوم310/pmss
2650صدی ۱۳15فقہ حنفیغلام یحیٰ خان بہاریترجمہ ہدایہ ۔ جلد دوم311/pmss
2652۱۲۹۰ھ16فقہ حنفیغلام یحیٰ خان بہاریترجمہ ہدایہ ۔ جلد چہارم312/pmss
2691صدی ۱۲17فقہ حنفیمحمد بن احمد بن الزاہدترغیب الصلوۃ313/pmss
2692صدی ۱۱18فقہ حنفیمحمد بن احمد بن الزاہدترغیب الصلوۃ314/pmss
2667۱۲۴ٍ۱ھ19فقہ حنفیمحمد الانصاری الکھنویتنویر المنار (شرح المنار ۔ اصول فقہ)315/pmss
2688۱۱۷۱ھ20فقہ حنفیشہاب شمس عمر دولت آبادیتیسیر الاحکام 316/pmss
2687صدی ۱۱21فقہ حنفیشہاب شمس عمر دولت آبادیتیسیر الاحکام 317/pmss
2663۱۱۷۲ھ22فقہ حنفیعلاء الدین عمر بکاریخیرۃ الفقہ والحجہ الفضلاء مع رسالہ فتوے موسوم بہ حیواۃ الارواح318/pmss
undefinedundefined22فقہ حنفیمحمود بن احمد ابوالقاسم بن احمد۱۔ دستور الحساب (ایک ورق)۔318a/pmss
2804۱۰۸۱ھ23فقہ حنفیاحمدخالصۃ الاحکام فی دین الاسلام319/pmss
2805صدی ۱۲24فقہ حنفیاحمدخالصۃ الاحکام فی دین الاسلام320/pmss
2806صدی ۱۳25فقہ حنفیاحمدخالصۃ الاحکام فی دین الاسلام321/pmss
undefinedundefined25فقہ حنفیعبدالرزاق اللاہجی۱۔ سرمایہ ایمان ( ناقص الآخر)۔321a/pmss
2701صدی ۱۳26فقہ حنفیشاہ عبداللہ مشا قادریخمسہ محبوب شاہی322/pmss
4231صدی ۱۲27فقہ حنفیمحمد رجا ولد خواجہ محمد یوسفدستور الصید323/pmss
2676صدی ۱۰28فقہ حنفیحسین الحسن الطیبی المکاطب بہ صدر جہاںرسالہ صیدیہ قطب شاہیہ324/pmss
2715صدی ۱۲29فقہ حنفیحسین الحسن الطیبی المکاطب بہ صدر جہاںرسالہ صیدیہ قطب شاہیہ325/pmss
2677۱۲۳۱ھ30فقہ حنفیحسین الحسن الطیبی المکاطب بہ صدر جہاںرسالہ صیدیہ قطب شاہیہ326/pmss
2713۱۲۴۸ھ31فقہ حنفیحسین الحسن الطیبی المکاطب بہ صدر جہاںرسالہ صیدیہ قطب شاہیہ327/pmss
2714۹۶۰ھ32فقہ حنفیحسین الحسن الطیبی المکاطب بہ صدر جہاںرسالہ صیدیہ قطب شاہیہ328/pmss
2675۱۰۰۴ھ33فقہ حنفیحسین الحسن الطیبی المکاطب بہ صدر جہاںرسالہ صیدیہ قطب شاہیہ329/pmss
4219۹۶۰ھ34فقہ حنفیمحب علی الملقب خان خاص ابن نظام الدین علیرسالہ صیدیہ اکبر شاہی ۔ ناقص الاول330/pmss
2703صدی ۱۲35فقہ حنفیundefinedرسالہ در فقہ331/pmss
2704صدی ۱۳36فقہ حنفیundefinedرسالہ در فقہ332/pmss
2550صدی ۱۲37فقہ حنفیشیخ عبدالحق محدث دہلویرسالہ آداب لباس یعنی لباس النبی ؐ (ناقص الاول)333/pmss
2685۱۱۵۵ھ38فقہ حنفیاحمد محمود الحسینی الایجانیرسالہ فقہ (مجموعہ سلطانی)334/pmss
2698۱۲۶۵ھ39فقہ حنفیundefinedرسالہ فقہ ۔ رسالہ پنج کلمہ335/pmss
2698undefined39فقہ حنفیundefined۱۔ فرہنگ بہار دانش335a/pmss
undefinedundefined39فقہ حنفیundefined۲۔فالنامہ335b/pmss
2936صدی ۱۲40فقہ حنفیundefinedسراج المومنین336/pmss
2657۱۰۹۷ھ41فقہ حنفیسراج الدین ابو طاہرشرح فرائض سراجیہ ۔ ناقص الاول337/pmss
1366۱۰۹۷ھ42فقہ حنفیاختیار بن غیاث الدین الحسینیشرح نام حق338/pmss
4629صدی ۱۱42فقہ حنفیمحمد نور۱۔مرغوب القلوب (محبوب المطلوب)۔338a/pmss
4688صدی ۱۱42فقہ حنفیمخدوم جہانیان۲۔ رسالہ حضرت مخدوم جہانیان338b/pmss
2654صدی ۱۳43فقہ حنفیعبدالحق سرہندیشرح وقایہ339/pmss
2653صدی ۱۳44فقہ حنفیعبدالحق سرہندیشرح وقایہ340/pmss
2658صدی ۱۱45فقہ حنفیمسعود بن محمود بن یوسف سمرقندیصلوٰۃ مسعودی ۔ دفتر اول و دوم341/pmss
2659صدی ۱۱46فقہ حنفیمسعود بن محمود بن یوسف سمرقندیصلوٰۃ مسعودی ۔ دفتر دوم342/pmss
2660۱۰۶۶ھ47فقہ حنفیمسعود بن محمود بن یوسف سمرقندیصلوٰۃ مسعودی ۔ دفتر دوم343/pmss
2661۱۰۶۷ھ47فقہ حنفیمسعود بن محمود بن یوسف سمرقندیصلوٰۃ مسعودی ۔ دفتر سوم343a/pmss
2662undefined48فقہ حنفیمسعود بن محمود بن یوسف سمرقندیصلوٰۃ مسعودی ۔ شرح344/pmss
1959صدی ۱۳49فقہ حنفیسید علویضیاء الفرائض (منظوم)345/pmss
1451۱۱۷۰ھ50فقہ حنفیرکن الدین عمادطرفۃ الفقہاء (منظوم)346/pmss
2695صدی ۱۳51فقہ حنفیمحمد ارتضی علی خان گوپاموی قاضی القضاۃ مدراسفرائض ارتضیہ347/pmss
2699۱۲۸۱ھ52فقہ حنفیاعظم الدینفرائض اعظمیہ348/pmss
2705صدی ۱۳53فقہ حنفیundefinedفرہنگ فقہ349/pmss
2670۱۰۹۶ھ54فقہ حنفینور الدین بن قطب الدینبن اھمد بن زین الدین الکوانیفقہ بابری350/pmss
2668صدی ۱۳55فقہ حنفیتلمیذ شیک نصیر الدین چراغ دہلویفوائد محمود خانی351/pmss
2706undefined56فقہ حنفیundefinedقواعد وضو و نماز352/pmss
undefinedundefined56فقہ حنفیجدید نمبر فقہ ۷۶۱۔ کتاب فقہ (از کتاب الایمان تا کتاب الاحسان)۔352a/pmss
2680۱۰۹۸ھ57فقہ حنفیکمال بن کریممجموعہ خانی فی عز المکانی353/pmss
2681صدی ۱۲58فقہ حنفیکمال بن کریممجموعہ خانی فی عز المکانی354/pmss
2684صدی ۱۳59فقہ حنفیundefinedمجموعہ سلطانی355/pmss
2671صدی ۱۰60فقہ حنفیغیاث الدین الحسینیمختار الاختیار علی مذہب المختار356/pmss
2693۱۲۵۹ھ61فقہ حنفیعزت خان نبیرہ شیخ بہاء الدین باجنمرأۃ المسائل محمد شاہی357/pmss
2690صدی ۱۲62فقہ حنفیشاہ غنیمرأۃ المصلی358/pmss
2779۱۲۳۱ھ63فقہ حنفیابوالقاسم ابن محسن الجیلانیمرشد العوام359/pmss
2683۱۱۳۴ھ64فقہ حنفیشیخ فتح محمد ولد حضرت عرفان میاں شیخ عیسیٰمفتاح الصلوۃ 360/pmss
1367۱۰۷۹ھ65فقہ حنفیظہیر گرامی کراچیمقدۃ الصلوۃ (منظوم)361/pmss
2808۸۱۶ھ66فقہ حنفیundefinedمنافع القلوب362/pmss
2655صدی ۱۱67فقہ حنفیمحمد بدر الدین محمد جزروالی المدعو محمد صالحمنافع المسلمین ترجمہ خالصۃ ہدایہ و نہایہ363/pmss
2656صدی ۱۲68فقہ حنفیمحمد بدر الدین محمد جزروالی المدعو محمد صالحمنافع المسلمین ترجمہ خالصۃ ہدایہ و نہایہ364/pmss
2700۱۲۸۴ھ69فقہ حنفیمحمد سعید بن صبغۃ اللہ المدراسیمنہاج العدالہ365/pmss
1364۱۲۴۷ھ70فقہ حنفیشرف الدین بخارینام حق (منظوم) شرح بر حاشیہ ۔ نسخہ قدیمہ366/pmss
1363۱۲۴۷ھ71فقہ حنفیشرف الدین بخارینام حق (منظوم) شرح بر حاشیہ ۔ نسخہ قدیمہ367/pmss
undefinedundefined72فقہ حنفیundefinedالمجموعہ368/pmss
2689صدی ۱۳72فقہ حنفیشہاب شمس عمر دولت آبادی۱۔ تیسیر الاحکام368a/pmss
2967۱۲۱۴ھ72فقہ حنفیمحمد نظام الدین۲۔ کفایۃ الاعتقاد368b/pmss
1633صدی ۱۲72فقہ حنفیمولانا جامی۳۔ لوائح368c/pmss
undefinedundefined72فقہ حنفیundefined۴۔ رسالہ در علم صرف (ناقص)۔368d/pmss
2697۱۲۴۷ھ73فقہ حنفیundefinedاحکام الصلوۃ4322/pmss
4646صدی ۱۳74فقہ حنفیundefinedرسالہ فقہ 4324/pmss
2686۱۰۳۳ھ75فقہ حنفیundefined۱۔ رسالہ فقہ4408/pmss
undefined۱۰۳۳ھ75فقہ حنفیundefined۲۔ مشکلات الفقہ4408a/pmss
4645صدی ۱۳76فقہ حنفیشرح و تصحیح از سعد الدینرسالہ فقہ4409/pmss
4644صدی ۱۳77فقہ حنفیundefinedرسالہ صیدیہ4608/pmss
2674صدی ۱۲1فتاویٰمحمد امین بن عبداللہ المومنفتاوی امینیہ 369/pmss
2673۱۰۷۹ھ2فتاویٰمحمد امین بن عبداللہ المومنفتاوی امینیہ 370/pmss
2672۱۰۰۳ھ3فتاویٰمحمد امین بن عبداللہ المومنفتاوی امینیہ 371/pmss
2678۱۱۱۰ھ4فتاویٰشیخ نصیر الدین ابن شیخ امامفتاوی فقہ برہنہ (فقہ برہنہ ) دو جلدوں میں372/pmss
2679۱۱۲۴ھ5فتاویٰشیخ نصیر الدین ابن شیخ امامفتاوی فقہ برہنہ (فقہ برہنہ ) دو جلدوں میں373/pmss
2669صدی ۱۲6فتاویٰصدر الدین یعقوب وقبول قراخانیفتاوی قراخانی374/pmss
2702صدی ۱۳7فتاویٰundefinedکتاب فتاوی حنفیہ (مسائل فقہ)375/pmss
2477۱۰۸۳ھ1تفسیر امامیہعلی بن حسن الزواری ترجمۃ الخواص (مشہور بہ تفسیر زواری ) جلد اول ۔ تا سورۂ کہف376/pmss
2476صدی ۱۱2تفسیر امامیہعلی بن حسن الزواری ترجمۃ الخواص (مشہور بہ تفسیر زواری ) جلد اول 377/pmss
2475۱۰۸۳ھ3تفسیر امامیہعلی بن حسن الزواری ترجمۃ الخواص (مشہور بہ تفسیر زواری ) جلد اول ۔ تا سورۂ قصص (ناقص الآخر)678/pmss
2517۱۲۶۱ھ4تفسیر امامیہشاہ قاضی یزدیترجمہ تفسیر آیات الاحکام379/pmss
2519صدی ۱۱5تفسیر امامیہسید مرتضیٰ تفسیر مرتجوی (نصف ثانی ناقص الطرفین)380/pmss
2512۹۹۳ھ6تفسیر امامیہابوالمحاسن الحسین بن حسن الجرجانیجلاء الاذہان وجلاء الاحزانالمعروف بہ تفسیر کاذر۔ جلد اول381/pmss
2513۱۰۵۰ھ7تفسیر امامیہابوالمحاسن الحسین بن حسن الجرجانیجلاء الاذہان وجلاء الاحزانالمعروف بہ تفسیر کاذر۔ جلد ثانی382/pmss
2515صدی ۱۲8تفسیر امامیہابوالمحاسن الحسین بن حسن الجرجانیجلاء الاذہان وجلاء الاحزانالمعروف بہ تفسیر کاذر۔ سورہٗ مریم تا آخر ۔ جلد ثالث383/pmss
2514۹۷۷ھ9تفسیر امامیہابوالمحاسن الحسین بن حسن الجرجانیجلاء الاذہان وجلاء الاحزانالمعروف بہ تفسیر کاذر۔ سورہٗ مریم تا آخر ۔ جلد ثالث384/pmss
2516۱۰۷۸ھ10تفسیر امامیہابوالمحاسن الحسین بن حسن الجرجانیجلاء الاذہان وجلاء الاحزانالمعروف بہ تفسیر کاذر۔ سورہٗ مریم تا آخر ۔ جلد ثالث385/pmss
2493صدی ۱۱11تفسیر امامیہملا فتح اللہ شکراللہ الکاشانیخلاصۃ المنہج۔ جلد اول ( تا سورۂ کہف)386/pmss
2502۱۰۰۸ھ12تفسیر امامیہملا فتح اللہ شکراللہ الکاشانیخلاصۃ المنہج۔ جلد دوم (سورۂ کہف تا آخر قرآن)387/pmss
2503صدی ۱۱13تفسیر امامیہملا فتح اللہ شکراللہ الکاشانیخلاصۃ المنہج۔ (ناقص الاول نصف آخر)388/pmss
2497۱۰۹۷ھ14تفسیر امامیہملا فتح اللہ شکراللہ الکاشانیخلاصۃ المنہج۔ جلد اول389/pmss
2509۱۲۷۲ھ15تفسیر امامیہملا فتح اللہ شکراللہ الکاشانیخلاصۃ المنہج۔ جلد سوم390/pmss
2501۱۱۰۹ھ16تفسیر امامیہملا فتح اللہ شکراللہ الکاشانیخلاصۃ المنہج۔ جلد سوم (سورۂ مریم تا آخر قرآن)391/pmss
2505۱۲۷۲ھ17تفسیر امامیہملا فتح اللہ شکراللہ الکاشانیخلاصۃ المنہج۔ جلد سوم (سورۂ مریم تا فاطر)392/pmss
2506صدی ۱۲18تفسیر امامیہملا فتح اللہ شکراللہ الکاشانیخلاصۃ المنہج۔ (سورۂ مریم تا سجدہ)393/pmss
2484صدی ۱۱19تفسیر امامیہملا فتح اللہ شکراللہ الکاشانیخلاصۃ المنہج۔ نسخہ کاملہ394/pmss
2492۱۰۷۰ھ20تفسیر امامیہملا فتح اللہ شکراللہ الکاشانیخلاصۃ المنہج۔ نصف اول (تاسورۂ کہف)395/pmss
2491۱۰۵۷ھ21تفسیر امامیہملا فتح اللہ شکراللہ الکاشانیخلاصۃ المنہج۔ نصف اول (تاسورۂ کہف)396/pmss
2494۱۱۵۸ھ22تفسیر امامیہملا فتح اللہ شکراللہ الکاشانیخلاصۃ المنہج۔ نصف اول (تاسورۂ اعراف)397/pmss
2485undefined23تفسیر امامیہملا فتح اللہ شکراللہ الکاشانیخلاصۃ المنہج۔ جلد اول (تاسورۂ نساء)398/pmss
2486undefined24تفسیر امامیہملا فتح اللہ شکراللہ الکاشانیخلاصۃ المنہج۔ جلد دوم (سورۂ مائدہ تا سورۂ برات )399/pmss
2487undefined25تفسیر امامیہملا فتح اللہ شکراللہ الکاشانیخلاصۃ المنہج۔ جلد سوم (سورۂ یونس تا سورۂ کہف )400/pmss
2488undefined26تفسیر امامیہملا فتح اللہ شکراللہ الکاشانیخلاصۃ المنہج۔ جلد چہام (سورۂ مریم تا عنکبوت)401/pmss
2489undefined27تفسیر امامیہملا فتح اللہ شکراللہ الکاشانیخلاصۃ المنہج۔ جلد پنم (سورۂ روم تا جاشیہ )402/pmss
2490undefined28تفسیر امامیہملا فتح اللہ شکراللہ الکاشانیخلاصۃ المنہج۔ جلد ششم (سورۂ احقاق تا آخر قرآن)403/pmss
2498۱۰۹۵ھ29تفسیر امامیہملا فتح اللہ شکراللہ الکاشانیخلاصۃ المنہج۔ جلد اول (سورۂ انفال تاکہف )ناقص الآخر404/pmss
2496۱۰۸۴ھ30تفسیر امامیہملا فتح اللہ شکراللہ الکاشانیخلاصۃ المنہج۔ جلد دوم (سورۂ اعراف تا کہف )405/pmss
2510صدی ۱۲31تفسیر امامیہملا فتح اللہ شکراللہ الکاشانیخلاصۃ المنہج۔ جلد سوم (سورۂ یٰسین تا قمر)406/pmss
2495صدی ۱۱32تفسیر امامیہملا فتح اللہ شکراللہ الکاشانیخلاصۃ المنہج۔ جلد اول (ابتداءتا سورۂ انعام )407/pmss
2507۱۰۷۷ھ33تفسیر امامیہملا فتح اللہ شکراللہ الکاشانیخلاصۃ المنہج۔ جلد دوم (سورۂ سبا تا آخر قرآن)ناقص الاول408/pmss
2511۱۰۸۵ھ34تفسیر امامیہملا فتح اللہ شکراللہ الکاشانیخلاصۃ المنہج۔ جلد سوم (سورۂ قمر تا آخر قرآن)409/pmss
2508۱۰۵۷ھ35تفسیر امامیہملا فتح اللہ شکراللہ الکاشانیخلاصۃ المنہج۔ جلد چہارم (سورۂ یٰسین تا آخر قرآن)410/pmss
2499صدی ۱۳36تفسیر امامیہملا فتح اللہ شکراللہ الکاشانیخلاصۃ المنہج۔ جلد اول (جدید الخط بوسیدہ)411/pmss
2504صدی ۱۲37تفسیر امامیہملا فتح اللہ شکراللہ الکاشانیخلاصۃ المنہج۔ جلد سوم (نا تمام)412/pmss
2753صدی ۱۱38تفسیر امامیہابی عبداللہ مقداد بن جلال الدین عبداللہ السیوری الاسدی الحلیترجمہ کنز العرفان فی فقہ القرآن413/pmss
2474۱۰۹۰ھ39تفسیر امامیہمترجم محمد معصوم ابن محمد امین بن علی بن الحسین الاسترابادیلوامع التاویل(ترجمہ تفسیر تاویل الآیات مولفہ محمد مومن)414/pmss
2478۱۰۹۴ھ40تفسیر امامیہملا فتح اللہ شکراللہ الکاشانیمنہج الصادقین فی الزام المخالفین۔ جلد اول415/pmss
2479۱۰۹۵ھ41تفسیر امامیہملا فتح اللہ شکراللہ الکاشانیمنہج الصادقین فی الزام المخالفین۔ جلد دوم416/pmss
2480۱۰۹۸ھ42تفسیر امامیہملا فتح اللہ شکراللہ الکاشانیمنہج الصادقین فی الزام المخالفین۔ جلد سوم417/pmss
2481۱۰۹۱ھ43تفسیر امامیہملا فتح اللہ شکراللہ الکاشانیمنہج الصادقین فی الزام المخالفین۔ جلد چہارم418/pmss
2482۱۰۹۴ھ44تفسیر امامیہملا فتح اللہ شکراللہ الکاشانیمنہج الصادقین فی الزام المخالفین۔ جلد پنجم419/pmss
2483صدی ۱۲45تفسیر امامیہملا فتح اللہ شکراللہ الکاشانیمنہج الصادقین فی الزام المخالفین۔ جلد اول(ناقص الآخر)420/pmss
2500صدی ۱۱46تفسیر امامیہملا فتح اللہ شکراللہ الکاشانیمنہج الصادقین فی الزام المخالفین۔ جلد دوم421/pmss
undefinedundefined47تفسیر امامیہundefinedالمجموعہ422/pmss
2518۱۲۲۴ھ47تفسیر امامیہشاہ قاضی یزدی ابن حاجی حسین یزدی۱۔ ترجمہ تفسیر آیات الاحکام422a/pmss
4321۱۰۳۳ھ47تفسیر امامیہundefined۲۔مدخل ( منظوم) علم نجوم422b/pmss
undefinedundefined47تفسیر امامیہسید محمد جعفر ابن مولانا سید باقر علی بلگرامی۳۔ صراط المستقیم (در اصول و فروع دین )۔422c/pmss
undefinedundefined48تفسیر امامیہundefinedالمجموعہ423/pmss
2855۱۰۳۴ھ48تفسیر امامیہشاہ قاضی یزدی ابن حاجی حسین یزدی۱۔ترجمہ آیات الاحکام423a/pmss
undefined۱۱۷۲ھ48تفسیر امامیہعلامہ باقر بن محمد تقی مجلسی۲۔ ترجمہ الصلوۃ (بر حاشیہ) شرائط آداب نماز423b/pmss
2850۱۰۱۴ھ1حدیث امامیہمحمد ہادی بن لوحی الموسوی السبزداریاعلام الحیاء فی حرمت الغناء فی القرآن والدعا424/pmss
2634۱۲۲۵ھ2حدیث امامیہسید محمد حسین ابن سید محمد علی الحسینیانیس الاخیار425/pmss
2639صدی ۱۲3حدیث امامیہundefinedترجمہ احادیث قدسی (ناقص الآخر)426/pmss
2602صدی ۱۱4حدیث امامیہعلی موسوم بہ حکم صوفیترجمہ چہل حدیث (اربعین بہاء الدین العاملی)427/pmss
2626۱۰۹۴ھ5حدیث امامیہمحمد بن باقر بن محمد تقی مجلسیترجمہ حدیث توحید مفضل بن عمر الجعفی428/pmss
2627۱۱۹۰ھ6حدیث امامیہمحمد بن باقر بن محمد تقی مجلسیترجمہ حدیث توحید مفضل بن عمر الجعفی429/pmss
2625۱۰۹۴ھ7حدیث امامیہمحمد بن باقر بن محمد تقی مجلسیترجمہ حدیث توحید مفضل بن عمر الجعفی430/pmss
2611۱۱۰۵ھ8حدیث امامیہمترجم محمد صالح ابن محمد باقر القزوینیترجمہ عیون الاخبار الرضاؑ431/pmss
2593صدی ۱۱9حدیث امامیہمترجم محمد بن علی المشتہر با ابن خاتون العاملیترجمہ قطب شاہی (اربعین بہاء الدین العاملی)432/pmss
2592۱۰۲۴ھ10حدیث امامیہمترجم محمد بن علی المشتہر با ابن خاتون العاملیترجمہ قطب شاہی (اربعین بہاء الدین العاملی)433/pmss
2594undefined11حدیث امامیہمترجم محمد بن علی المشتہر با ابن خاتون العاملیترجمہ قطب شاہی (اربعین بہاء الدین العاملی)434/pmss
2595۱۰۸۶ھ12حدیث امامیہمترجم محمد بن علی المشتہر با ابن خاتون العاملیترجمہ قطب شاہی (اربعین بہاء الدین العاملی)۔ ناقص الاول435/pmss
2596۱۰۹۹ھ13حدیث امامیہمترجم محمد بن علی المشتہر با ابن خاتون العاملیترجمہ قطب شاہی (اربعین بہاء الدین العاملی)436/pmss
2740صدی ۱۲13حدیث امامیہمولانا محمد باقر سبزداری۱۔ واجبات نماز436a/pmss
2598۱۱۱۴ھ14حدیث امامیہمترجم محمد بن علی المشتہر با ابن خاتون العاملیترجمہ قطب شاہی (اربعین بہاء الدین العاملی)437/pmss
2599۱۱۲۴ھ15حدیث امامیہمترجم محمد بن علی المشتہر با ابن خاتون العاملیترجمہ قطب شاہی (اربعین بہاء الدین العاملی)438/pmss
2601۱۲۷۱ھ16حدیث امامیہمترجم محمد بن علی المشتہر با ابن خاتون العاملیترجمہ قطب شاہی (اربعین بہاء الدین العاملی)439/pmss
2600صدی ۱۳17حدیث امامیہمترجم محمد بن علی المشتہر با ابن خاتون العاملیترجمہ قطب شاہی (اربعین بہاء الدین العاملی)440/pmss
2597صدی ۱۲18حدیث امامیہمترجم محمد بن علی المشتہر با ابن خاتون العاملیترجمہ قطب شاہی (اربعین بہاء الدین العاملی)441/pmss
2883۱۰۸۴ھ19حدیث امامیہعلامہ محمد باقر بن محمد تقی مجلسیحلیۃ المتقین442/pmss
2885۱۱۰۸ھ20حدیث امامیہعلامہ محمد باقر بن محمد تقی مجلسیحلیۃ المتقین443/pmss
2888صدی ۱۳21حدیث امامیہعلامہ محمد باقر بن محمد تقی مجلسیحلیۃ المتقین444/pmss
2886صدی ۱۲22حدیث امامیہعلامہ محمد باقر بن محمد تقی مجلسیحلیۃ المتقین445/pmss
2884۱۱۰۰ھ23حدیث امامیہعلامہ محمد باقر بن محمد تقی مجلسیحلیۃ المتقین446/pmss
2887صدی ۱۲24حدیث امامیہعلامہ محمد باقر بن محمد تقی مجلسیحلیۃ المتقین447/pmss
2636۱۲۴۵ھ25حدیث امامیہابو علہ المشتہر بہ محمد ابن محمد امان خواتیم الصالحین448/pmss
2633۱۱۷۲ھ26حدیث امامیہمیر کمال ادین حسین الموسوی الحسینیدستور الخائفین449/pmss
2745صدی ۱۲27حدیث امامیہملا محمد تقی مجلسیرسالہ فلاح یعنی شرح باب الصلوۃ از کتاب من لا یحضرہ الفقیہ450/pmss
2646۱۲۴۲ھ28حدیث امامیہملا محمد تقی مجلسیرسالہ فی اختیارات الساعات والایما والتوریخ451/pmss
undefinedundefined28حدیث امامیہundefined۱۔ رسالہ کفارات451a/pmss
undefinedundefined28حدیث امامیہundefined۲۔ رسالہ فی جبر والاختیارات451b/pmss
2622صدی ۱۲29حدیث امامیہملا باقر محمد تقی مجلسیرسالہ فی اختیارات الساعات والایما والتوریخ452/pmss
2620۱۱۸۱ھ30حدیث امامیہملا باقر محمد تقی مجلسیرسالہ فی اختیارات الساعات والایما والتوریخ453/pmss
2624صدی ۱۳31حدیث امامیہملا باقر محمد تقی مجلسیرسالہ فی اختیارات الساعات والایما والتوریخ454/pmss
2621undefined32حدیث امامیہملا باقر محمد تقی مجلسیرسالہ فی اختیارات الساعات والایما والتوریخ455/pmss
undefinedundefined32حدیث امامیہملا باقر محمد تقی مجلسی۱۔ رسالہ قرات(۱۲۰ تا ۱۲۳)۔455a/pmss
undefinedundefined32حدیث امامیہملا باقر محمد تقی مجلسی۲۔ رسالہ حیات و ممات وتجوید و استخارات455b/pmss
2645۱۲۱۴ھ33حدیث امامیہملا باقر محمد تقی مجلسیرسالہ فی اختیارات الساعات والایما والتوریخ456/pmss
undefinedundefined33حدیث امامیہملا باقر محمد تقی مجلسی۱۔ تقویم المحسنین (۱۱۲ تا ۱۳۳)۔456a/pmss
undefinedundefined33حدیث امامیہشاہ مرزا باقر۲۔ مراۃ المستہلین (۱۳۳ تا ۱۴۰)۔456b/pmss
2623صدی ۱۲34حدیث امامیہملا محمد تقی مجلسیرسالہ فی اختیارات الساعات والایما والتوریخ457/pmss
2615صدی ۱۲35حدیث امامیہشارح ملا خلیل بن الغازیشرح کافی(کتاب الایمان والکفر ) ابو جعفر بن محمد 458/pmss
2616۱۰۹۳ھ36حدیث امامیہملا خلیل بن الغازی القزوینیصافی شرح کافی کلینی (کتاب الدعا والفضل القرآن)459/pmss
2617صدی ۱۳37حدیث امامیہملا خلیل بن الغازی القزوینیصافی شرح کافی کلینی (کتاب الایمان والکفر)460/pmss
2618۱۰۷۵ھ38حدیث امامیہملا خلیل بن الغازی القزوینیصافی شرح کافی کلینی (کتاب المعیشت)461/pmss
2741۱۱۱۴ھ39حدیث امامیہملا محمد تقی بن علی الملقب بالمجلسی الاصفہانیلوامح صاحبقرانی(ترجمہ روضۃ المتقین شرح من لا یحضرہ الفقیہ ) جز اول462/pmss
2743صدی ۱۲40حدیث امامیہملا محمد تقی بن علی الملقب بالمجلسی الاصفہانیلوامح صاحبقرانی(ترجمہ روضۃ المتقین شرح من لا یحضرہ الفقیہ ) جز دوم و سوم463/pmss
2742۱۱۱۸ھ41حدیث امامیہملا محمد تقی بن علی الملقب بالمجلسی الاصفہانیلوامح صاحبقرانی(ترجمہ روضۃ المتقین شرح من لا یحضرہ الفقیہ )464/pmss
2744صدی ۱۱42حدیث امامیہملا محمد تقی بن علی الملقب بالمجلسی الاصفہانیلوامح صاحبقرانی(باب الصلوۃ الجمعہ)465/pmss
2637صدی ۱۲43حدیث امامیہمحمد باقر واعظ تبریزیمعارف الیقین فی شرح احادیث اربعین466/pmss
2632۱۱۰۴ھ44حدیث امامیہundefinedالمجموعہ (رسائل باقر مجلسی)467/pmss
undefined۱۱۰۴ھ44حدیث امامیہعلامہ محمد باقر بن محمد تقی مجلسی۱۔ مفاتح الغیب467a/pmss
undefined۱۱۰۴ھ44حدیث امامیہعلامہ محمد باقر بن محمد تقی مجلسی۲۔ رسالہ فی صیغ العقود والنکاح467b/pmss
undefined۱۱۰۴ھ44حدیث امامیہعلامہ محمد باقر بن محمد تقی مجلسی۳۔ رسالہ فی شکیات نماز467c/pmss
undefined۱۱۰۴ھ44حدیث امامیہعلامہ محمد باقر بن محمد تقی مجلسی۴۔ رسالہ فی اختیارات الساعات والایام والتوریخ467d/pmss
undefined۱۱۰۴ھ44حدیث امامیہعلامہ محمد باقر بن محمد تقی مجلسی۵۔ خطبہ نکاح467e/pmss
2644صدی ۱۲45حدیث امامیہundefined۱۔رسالہ سعد و نحس ایام۔ ۱تا۱۹468/pmss
undefinedundefined45حدیث امامیہundefined۲۔ ادعیہ ۔۲۰ تا ۲۳468a/pmss
4279undefined45حدیث امامیہundefined۳۔ رسالہ علم الخط۔ ۲۴ تا ۶۶468b/pmss
2642۱۱۹۱ھ46حدیث امامیہundefinedکلمات امیرالمومنین ؑ4323/pmss
2564۱۵۱۲ء47حدیث امامیہundefinedدیوان منسوب بہ حضرت امیرالمومنین ؑ (معہ ترجمہ انوار العقول من اشعار وصی الرسولؐ)4374/pmss
2576۱۰۲۷ھ48حدیث امامیہعلی بن حسن الزواریروضۃ الابرار شرح نہج البلاغہ4359/pmss
4642صدی ۱۲49حدیث امامیہundefinedکلمات امیرالمومنین ؑ (فارسی ۸ صفحات و عربی ۷ صفحات)4597/pmss
2780صدی ۱۳1اصول فقہ امامیہسید حمایت حسین النیسا پوری الموسوی تلامذہ علامہ سید دلدار علیترجمہ اساس الاصول للسید دلدار علی469/pmss
2751صدی ۱۲2اصول فقہ امامیہاحمد بن محمد الحسینیاجوبۃ المسائل علامہ مجلسی470/pmss
2776صدی ۱۳3اصول فقہ امامیہundefinedاجوبۃ المسائل 471/pmss
2754۱۱۱۱ھ4اصول فقہ امامیہمحمد امین مستغنیاقل ما یجوز بہ صلوۃ وہدیۃ المولیٰ472/pmss
2784صدی ۱۳5اصول فقہ امامیہابوالحسن الحسینی الاصفہانیانتخاب مصباح الطریق ترجمہ اصلاح العمل (فتاوی آقا سید محمد طباطبائی )473/pmss
undefinedصدی ۱۳5اصول فقہ امامیہمحمد حسین طہرانی۱۔ رسالۃ النجاۃ ( انتخاب شرح مختصر النافع)۔473a/pmss
2778۱۲۳۰ھ6اصول فقہ امامیہمہدی ابن ابی ذر نراقیانیس التجار474/pmss
2774صدی ۱۳7اصول فقہ امامیہمحمد علی رشتیبرأت النجاۃ (انتخاب مسائل مہمہ از کتاب آقا سید علی طباطبائی)475/pmss
2770۱۲۴۶ھ8اصول فقہ امامیہفخر الدین احمد المشہور بہ محمد جعفرتحفہ آصفیہ(احکام صید)476/pmss
2789صدی ۱۳9اصول فقہ امامیہمحمد حسن بن معصوم القزوینیتحفہ الخاقانیہ477/pmss
2775صدی ۱۳10اصول فقہ امامیہابو احمد محمد ابن عبد النبی بن عبدالصانع النیساپوری خراسانیتحفہ لاریہ478/pmss
2736۱۱۹۷ھ11اصول فقہ امامیہمترجم صدر الدین محمد التبریزیترجمہ الاثناء عشریہ (شیخ بہاء الدین العاملی) واصول دین479/pmss
2737صدی ۱۲12اصول فقہ امامیہمترجم صدر الدین محمد التبریزیترجمہ الاثناء عشریہ (شیخ بہاء الدین العاملی) واصول دین480/pmss
2801صدی ۱۳13اصول فقہ امامیہundefinedترجمہ تبصرۃ المتعلمین (للعلامہ الحلی)481/pmss
undefinedصدی ۱۳13اصول فقہ امامیہundefined۱۔ عملہ در اصول وفروع481a/pmss
2708۱۰۹۴ھ14اصول فقہ امامیہمترجم ابوالمعالی بن بدر الدین الحسن الحسینیترجمہ الجعفریہ (لعلی الکرکی ۔ متوفی ۵۴۹ھ)482/pmss
undefined۱۰۹۴ھ14اصول فقہ امامیہundefined۱۔ ترجمہ الفیہ (للشہید الاول۔ متوفی ۶۸۸ھ)۔482a/pmss
2716۱۰۲۹ھ15اصول فقہ امامیہمحمد شہیر بہ شاہ قاضیترجمہ فقہ الرضا483/pmss
2767۱۲۱۰ھ16اصول فقہ امامیہعبداللہ بن نورالدین بن نعمت اللہ الموسویترجمہ ہدیۃ المومنین وتحفۃ الراغبین سید نعمت اللہ جزائری(متوفی ۔۱۱۳۰ھ)484/pmss
2937صدی ۱۳16اصول فقہ امامیہبہاء الدین محمد بن تاج الدین حسن بن محمد اصفہانی ۱۔ کلید بہشت484a/pmss
2765۱۱۳۸ھ17اصول فقہ امامیہعبدالغنی بن ابی طالب کشمیریجامع الرضوی ترجمہ شرائع الاسلام485/pmss
2721۱۰۳۲ھ18اصول فقہ امامیہبہاء الدین محمد بن حسن العاملیجامع عباسی بست بابی486/pmss
2722۱۰۶۸ھ19اصول فقہ امامیہبہاء الدین محمد بن حسن العاملیجامع عباسی بست بابی487/pmss
2724صدی ۱۲20اصول فقہ امامیہبہاء الدین محمد بن حسن العاملیجامع عباسی بست بابی488/pmss
2723۱۱۴۸ھ21اصول فقہ امامیہبہاء الدین محمد بن حسن العاملیجامع عباسی بست بابی489/pmss
2725۱۰۹۴ھ22اصول فقہ امامیہبہاء الدین محمد بن حسن العاملیجامع عباسی بست بابی(ناقص الآخر)490/pmss
2726۱۰۵۷ھ23اصول فقہ امامیہبہاء الدین محمد بن حسن العاملیجامع عباسی پنج بابی491/pmss
2728۱۱۲۶ھ24اصول فقہ امامیہبہاء الدین محمد بن حسن العاملیجامع عباسی پنج بابی492/pmss
2731undefined25اصول فقہ امامیہبہاء الدین محمد بن حسن العاملیجامع عباسی (محشی بحواشی علامہ ابن خاتون)493/pmss
2732undefined26اصول فقہ امامیہبہاء الدین محمد بن حسن العاملیجامع عباسی (محشی بحواشی علامہ ابن خاتون)494/pmss
2733۱۲۰۵ھ27اصول فقہ امامیہبہاء الدین محمد بن حسن العاملیجامع عباسی (پنج بابی)495/pmss
2729undefined28اصول فقہ امامیہبہاء الدین محمد بن حسن العاملیجامع عباسی (پنج بابی)496/pmss
2727undefined29اصول فقہ امامیہبہاء الدین محمد بن حسن العاملیجامع عباسی (پنج بابی)497/pmss
2730undefined30اصول فقہ امامیہبہاء الدین محمد بن حسن العاملیجامع عباسی (پنج بابی)498/pmss
2734undefined31اصول فقہ امامیہبہاء الدین محمد بن حسن العاملیجامع عباسی (پنج بابی)ناقص الآخر499/pmss
2735۱۲۵۲ھ32اصول فقہ امامیہبہاء الدین محمد بن حسن العاملیجامع عباسی (پانزدہ بابی)(ناقص الاول والوسط)500/pmss
2746undefined33اصول فقہ امامیہملا محمد تقی المجلسی الاصفہانیحدیقۃ المتقین فی معرفۃ احکام الدین501/pmss
2747undefined34اصول فقہ امامیہملا محمد تقی المجلسی الاصفہانیحدیقۃ المتقین فی معرفۃ احکام الدین502/pmss
2748undefined35اصول فقہ امامیہملا محمد تقی المجلسی الاصفہانیحدیقۃ المتقین فی معرفۃ احکام الدین(ناقص الآخر)503/pmss
2795undefined36اصول فقہ امامیہundefinedخلاصۃ الاحکام504/pmss
2781۱۲۴۵ھ37اصول فقہ امامیہundefinedذخیرۃ السعادہ (متعلق باحکام صلوۃ)505/pmss
2800undefined37اصول فقہ امامیہundefinedرسالہ احکام اموات 506/pmss
undefinedundefined38اصول فقہ امامیہundefined۱۔ رسالہ در بیان عاشورا506a/pmss
2761۱۱۲۹ھ39اصول فقہ امامیہملا محمد تقی المجلسی الاصفہانیرسالہ فی الحدود والدیات507/pmss
2739undefined40اصول فقہ امامیہundefinedرسالہ اصول دین وفروع دین508/pmss
2738۱۲۴۲ھ41اصول فقہ امامیہundefinedرسالہ اصول دین وفروع دین509/pmss
2798undefined42اصول فقہ امامیہundefinedرسالہ اصول دین وفروع دین(وبر حاشیہ دیگر)510/pmss
2790۱۲۵۳ھ43اصول فقہ امامیہundefinedرسالہ باقریہ511/pmss
undefinedundefined44اصول فقہ امامیہمحمد حسین ابن محمد ابراہیمرسالہ در مسائل طہارت و صلوۃ512/pmss
undefinedundefined45اصول فقہ امامیہمحمد حسین ابن محمد ابراہیمرسالہ در مسائل طہارت و صلوۃ513/pmss
undefinedundefined46اصول فقہ امامیہمولانا محمد تقی بن مقصود علیالمجلسیرسالہ فی الرضاع514/pmss
2762۱۱۵۱ھ47اصول فقہ امامیہملا محمد باقر بن محمد تقی المجلسیرسالہ فقہ515/pmss
undefinedundefined47اصول فقہ امامیہملا محمد باقر بن محمد تقی المجلسی۱۔ رسالہ نماز515a/pmss
undefinedundefined47اصول فقہ امامیہملا محمد باقر بن محمد تقی المجلسی۲۔ رسالہ فی شکیات نماز515b/pmss
2760۱۲۴۲ھ48اصول فقہ امامیہملا محمد باقر بن محمد تقی المجلسیرسالہ کفارہ516/pmss
2759۱۰۸۵ھ49اصول فقہ امامیہملا محمد باقر بن محمد تقی المجلسیرسالہ فی شکیات الصلوۃ517/pmss
2786undefined50اصول فقہ امامیہمحمد حسین طہرانیرسالۃ النجاۃ518/pmss
2787undefined51اصول فقہ امامیہمحمد حسین طہرانیرسالۃ النجاۃ519/pmss
3162undefined52اصول فقہ امامیہundefinedرسالہ (در احکام ) نماز و ادعیہ و عملیات520/pmss
2988undefined53اصول فقہ امامیہundefinedزہر الریاض521/pmss
2797undefined54اصول فقہ امامیہعلامہ زین العابدین ازمزرانیزینۃ العباد522/pmss
2777undefined55اصول فقہ امامیہمحمد رفیع نوریزینۃ الہدایہ523/pmss
4316undefined55اصول فقہ امامیہسید علی رضا الحسینی الاصفہانی۱۔ تحفۃ الاخوان523a/pmss
2794undefined56اصول فقہ امامیہمحمد جعفر استرآبادیشاخ نبات (اصول دین و فقہ)524/pmss
2749undefined57اصول فقہ امامیہسید علی المدعو لبید دلدار علی ابن محمد معین الہندیشرح حدیقۃ المتقین (ناقص الاول)525/pmss
2709undefined58اصول فقہ امامیہundefinedشرح شرائع الاسلام526/pmss
2712undefined59اصول فقہ امامیہمحمد بن ابی طالب زاہدیصیدیہ527/pmss
2768undefined60اصول فقہ امامیہعلی بن ابی طالب الرازی المتخلص بہ حزیںالصیدیہ528/pmss
2752undefined61اصول فقہ امامیہرضی الدین محمد قزوینیقبلۃ الآفاق529/pmss
2771undefined62اصول فقہ امامیہundefinedکتاب فقہ 530/pmss
2764۱۱۲۹ھ63اصول فقہ امامیہمحمد رضی ابن آقا حسین خوانساریمائدۃ السماویہ531/pmss
2783undefined64اصول فقہ امامیہحسن بن محمد بن علی الیزدیمصباح الطریق ترجمہ اصلاح العمل532/pmss
2782۱۲۳۳ھ65اصول فقہ امامیہحسن بن محمد بن علی الیزدیمصباح الطریق ترجمہ اصلاح العمل533/pmss
2707۱۲۳۷ھ66اصول فقہ امامیہعبدالرحیم بن معروفنیل المرام فی مذہب ائمہ علیہم السلام 534/pmss
2796undefined67اصول فقہ امامیہundefinedہدیۃ الصوم535/pmss
2713undefined68اصول فقہ امامیہundefinedالمجموعہ 536/pmss
undefined109968اصول فقہ امامیہملا محمد باقر بن محمد تقی المجلسی۱۔ ترجمۃ الصلوۃ536a/pmss
undefinedundefined68اصول فقہ امامیہundefined۲۔ ترجمہ توحید الرضا (یعنی ترجمہ خطبہ امام رضاؑ)۔536b/pmss
undefinedundefined68اصول فقہ امامیہundefined۳۔ رسالہ فی احکام النواصب الغواصب536c/pmss
undefinedundefined68اصول فقہ امامیہundefined۴۔ رسالہ وقف536d/pmss
undefinedundefined68اصول فقہ امامیہundefined۵۔ رسالہ فی تحقیق تاریخ عمر بن الخطاب536e/pmss
undefinedundefined68اصول فقہ امامیہundefined۶۔ رسالہ فی الجبر والاختیار536f/pmss
undefinedundefined68اصول فقہ امامیہundefined۷۔ رسالہ فی الزکوۃ536g/pmss
undefinedundefined68اصول فقہ امامیہundefined۸۔ رسالہ فی الکفارہ536h/pmss
undefinedundefined68اصول فقہ امامیہundefined۹۔ رسالہ در فضائل والمدح نجف اشرف وکربلامعلیٰ536i/pmss
undefinedundefined68اصول فقہ امامیہundefined۱۰۔ فصوص سلیمانیہ(ترجمہ شرح دعا)۔536j/pmss
undefinedundefined68اصول فقہ امامیہundefined۱۱۔ ترجمہ کتاب علی ابن مالک الاشتر النخعی وغیرہ536k/pmss
undefinedundefined68اصول فقہ امامیہundefined۱۲۔ ترجمہ حدیث عیون اخبار الرضاؑ 536l/pmss
undefinedundefined68اصول فقہ امامیہundefined۱۳۔ رسالہ حدیث عیون اخبار الرضاؑ536m/pmss
undefinedundefined69اصول فقہ امامیہundefinedالمجموعہ537/pmss
undefinedundefined69اصول فقہ امامیہمحمد حسن طہرانی۱۔ رسالہ النجاۃ537a/pmss
undefinedundefined69اصول فقہ امامیہقاری سید عبدالقاسم۲۔ نظم اللالی (در تجوید)۔537b/pmss
undefinedundefined69اصول فقہ امامیہundefined۳۔ فالنامہ537c/pmss
undefinedundefined69اصول فقہ امامیہundefined۴۔ رسالہ مفید (عربی )۔537d/pmss
undefinedundefined69اصول فقہ امامیہundefined۵۔ نسب نامہ آنحضرت ؐ صلعم537e/pmss
undefinedundefined69اصول فقہ امامیہundefined۶۔ فوائد چہل سورہ وغیرہ537f/pmss
undefinedundefined70اصول فقہ امامیہundefinedالمجموعہ538/pmss
undefinedundefined70اصول فقہ امامیہundefined۱۔ رسالہ صغیرہ538a/pmss
undefinedundefined70اصول فقہ امامیہundefined۲۔ رسالہ صوم538b/pmss
undefinedundefined70اصول فقہ امامیہغلام حسن المدعو بہ میرزا حجو۳۔ ہدایۃ الصالحین538c/pmss
undefinedundefined70اصول فقہ امامیہمحمد علی یزدی ۴۔ صراط النجاۃ538d/pmss
undefinedundefined70اصول فقہ امامیہundefined۵۔ صراط النجاۃ538e/pmss
3400undefined1تصوف شیخ محمد قطب الدین اولیاءشیخ حسن محمد بن شیخ احمد المشہور بہ میانجوآداب الطالبین در احکام صلوۃ 539f/pmss
3376undefined2تصوف سید اعظم الحسینی چشتی ابن سید محمد ابن میر باقرارشاد السالکین540/pmss
3448undefined3تصوف undefinedارشاد الطالبین (در بیان خانوادہ شاہ میر انجی شمس العشاق)541/pmss
3386undefined4تصوف عبداللہ بن سید محمدمیرارشاد صاحب صوات (تالیف ۱۲۸۶ھ)542/pmss
3226undefined5تصوف بدر الدین اسحقاسرار اولیاء (ملفوظات شیخ فرید گنج شکر)543/pmss
3225undefined6تصوف بدر الدین اسحقاسرار اولیاء (ملفوظات شیخ فرید گنج شکر)544/pmss
undefinedundefined6تصوف undefined۱۔ شرح فتوی المعنوی544a/pmss
3401undefined7تصوف کمال الدین سدیقی تلمیذ مولانا جامیاساس المعرفت545b/pmss
3281undefined8تصوف سید محمد حسینی گیسو دراز بندہ نوازاسما والاسرار546/pmss
1629undefined9تصوف عبدالرحمن بن احمد الجامعیاشعۃ اللمعات شرح لمعات عراقی547/pmss
1638undefined10تصوف عبدالملک بن عبدالغفور الانصاریاشعۃ اللوایح548/pmss
3371undefined11تصوف شاہ عظمت اللہ قادریاعتبار العارفین549/pmss
3381undefined12تصوف غلام حیدر بن مھمد کاطم الرجوی الموسویاکسیر افادت مہذب کیمای سعادت (از رکن سوم)550/pmss
3382undefined13تصوف غلام حیدر بن مھمد کاطم الرجوی الموسویاکسیر افادت مہذب کیمای سعادت (از رکن سوم)551/pmss
3323undefined14تصوف خوب محمد چشتیامواج خوبی (شرح خوب ترنک)552/pmss
3193undefined15تصوف undefinedانتخاب کشف المحجوب553/pmss
3356۱۱۰۸ھ16تصوف علی عسکری خانی مخاطب بہ عاقل خان رازیانتخاب از کیمائے سعادت خلاصہ ارکان کیماء نام تاریخی ۱۰۷۹ھ554/pmss
3357۱۰۷۹ھ17تصوف undefinedانتخاب کیمائے سعادت (معاملات و مہلکات)555/pmss
3370۱۲۳۵ھ18تصوف محمد حیدرانوار تجلیات556/pmss
3351۱۲۲۵ھ19تصوف علی بن طیفور البسطامیانوار التحقیق انتخاب مقالات خواجہ عبداللہ انصاری557/pmss
3298۱۱۳۳ھ20تصوف undefinedانوار حکمت 558/pmss
461۹۷۹ھ21تصوف صلاح بن مبارک البخاریانیس الطالبین وعدۃ السالکین (ملفوظات نقشبند)559/pmss
1247۱۱۴۸ھ21تصوف undefined۲۔ مثنوی در تصوف (ناقص الآخر)۔559a/pmss
1303۱۳۹۷ھ21تصوف شاہ ندیم اللہ۳۔ مطلوب الواصلین559b/pmss
3369۱۱۶۰ھ22تصوف محترم اللہاورنگ وحدت560/pmss
3233۱۰۹۹ھ23تصوف خواجہ نصیر الدین طوسیاوصاف الاشراف561/pmss
2903undefined23تصوف محمد ابن حیدر المدعو بہ رفیع الحسن طباطبائی۱۔ شجرہ الٰہیہ (ناقص الآخر)۔561a/pmss
3310undefined24تصوف undefinedآئینہ حقائق نما فی شرح جہاں نما (۱تا۹۳)۔ (۹۳ تا ۹۹ اردو رسالہ تصوف)562/pmss
3341undefined25تصوف محمد دارا شکوہایماء المحققین563/pmss
3289۹۹۷ھ26تصوف محمد بن نصیر الدین جعفر المکیبحر المعانی564/pmss
3391undefined27تصوف محمود الحسینیپاس انفاس565/pmss
3395undefined28تصوف سید علی محمد ابن سید عبدالرحمن ابن سید محمد الحسنی القادری الصبغۃ اللہیتجلیات رحمانی(۱ تا ۱۰۷)566/pmss
undefinedundefined28تصوف سید علی محمد ابن سید عبدالرحمن ابن سید محمد الحسنی القادری الصبغۃ اللہی۱۔ نسب نامہ دوازدہ امام (۱۰۷ تا ۱۱۲)۔566a/pmss
3396undefined29تصوف سید علی محمد ابن سید عبدالرحمن ابن سید محمد الحسنی القادری الصبغۃ اللہیتجلیات رحمانی (ناقص الآخر)567/pmss
3292undefined30تصوف تقیتحفہ شاہی (نایاب)568/pmss
3607۸۷۵ھ31تصوف روح اللہ المقلب بہ روح الامین ابن مبارک اللہ ارادت خان واضحتحفۃ الشجاعت (ناقص الآخر) (نایاب)569/pmss
3214undefined32تصوف undefinedترجمہ فتوح الغیب570/pmss
3352۱۰۹۶ھ33تصوف undefinedترجمہ فصوص571/pmss
3286۹۹۶ھ34تصوف undefinedترجمہ منہاج العابدین للامام غزالی572/pmss
3288undefined35تصوف undefinedترجمہ منہاج العابدین للامام غزالی(۱ تا ۱۸۲)573/pmss
3313۱۰۹۴ھ36تصوف علی بن حسام الدین الشہیر بہ متقیمکتوبات غوثیہ (ترجمہ یازدہ مکتوب حضرت عبدالقادر جیلانی)574/pmss
3330صدی ۱۱37تصوف شیخ عبدالحق محدث دہلویتسلیۃ الإصاب لنیل الاجر والثواب575/pmss
3354صدی ۱۳38تصوف میر ابو صالح سرمست حسینیتشریح ارشاد نامہ576/pmss
undefinedصدی ۱۲38تصوف میر ابو صالح سرمست حسینی۱۔ ثمرات الحایت576a/pmss
3355صدی ۱۲39تصوف میر ابو صالح سرمست حسینیثمرات الحیات577/pmss
3353۱۱۴۴ھ40تصوف میر ابو صالح سرمست حسینیثمرات الحیات578/pmss
3326۱۰۶۰ھ41تصوف عباس بن شاہ عبدالرحمن سروریثمنیہ (ملفوفات شیخ محمد باقی )(نایاب)579/pmss
3390undefined41تصوف undefined(نا تمام)۱۔ مخ الفصوص579a/pmss
735undefined42تصوف محی الدینجامع الاخبار580/pmss
1091undefined43تصوف undefinedجامع التمثیل (ناقص الطرفین)581/pmss
3262۱۲۳۷ھ44تصوف محمد شاہ ابن محمد یوسف شاہجامع محمدی (ملفوطات حضرت مخدوم نہانیان جہانگشت)582/pmss
3293صدی ۱۲45تصوف ابوالفتح محمد بن مظفر الدین محمد بن حمید الدین عبداللہ الصدیقی شیخ المکیالجانب الغربی فی حل امشکلات الشیخ محی الدین ابن العربی583/pmss
3274۱۰۶۷ھ46تصوف سید محمد اکبر حسینی فرزند حضرت خواجہ بندہ نوازجوامع الکلم (ملفوطات حضرت خواجہ بندہ نواز)584/pmss
3276۱۲۱۴ھ47تصوف سید محمد اکبر حسینی فرزند حضرت خواجہ بندہ نوازجوامع الکلم (ملفوطات حضرت خواجہ بندہ نواز)585/pmss
3152صدی ۱۳48تصوف صفدر علی خان ابن محمد حسن ابن محمد اسمٰعیلحاشیہ منہیات میر عالم586/pmss
3389صدی ۱۴49تصوف محمد حبیب علی چشتی حیدرآبادیحبیب البرازخ587/pmss
3388صدی ۱۴50تصوف محمد حبیب علی چشتی حیدرآبادیحبیب الطالبین588/pmss
3342۱۲۶۲ھ51تصوف محمد دارا شکوہحسنات العارفین589/pmss
3339صدی ۱۳52تصوف محمد دارا شکوہحق نما590/pmss
3340۱۱۵۲ھ53تصوف محمد دارا شکوہحق نما591/pmss
3340۱۱۵۸ھ53تصوف محمد دارا شکوہ(۲۰ تا ۳۴)۱۔ مجمع البحرین591a/pmss
3218۱۱۵۲ھ54تصوف قاضی حمید الدین ناگوریحیات العشاق معروف بہ عشقیہ592/pmss
undefinedundefined55تصوف سید محمد حسینی گیسو دراز بندہ نوازخاتمہ حضرت بندہ نواز 593/pmss
undefinedundefined56تصوف سید محمد حسینی گیسو دراز بندہ نوازخاتمہ حضرت بندہ نواز 594/pmss
undefinedundefined57تصوف ضیاء الدین یوسف بن محمد بن خواند میرخزانۃ السلوک (ترجمہ عین العلم)595/pmss
undefinedundefined58تصوف محمد بن محمد الغزالیخالاصۃ التصانیف596/pmss
undefinedundefined59تصوف شیخ جلال الدین بخاریخلاصۃ العارفین (شیخ جلال الدین بخاری ، شیخ فرید الدین ولد نظام الدین)597/pmss
undefinedundefined59تصوف undefined۱۔ لطائف الظرائف597a/pmss
undefinedundefined60تصوف میان ادشان با یزیدخیر البیان بار ترجمہ ترکی و ہندی ۔ نایاب598/pmss
3238undefined61تصوف علی بن محمود جانداردرر نظامی (ملفوظ شاہ نظام الدین اولیاء)599/pmss
undefinedundefined62تصوف شیخ رشید دوائر شیخ رشید (نایاب)600/pmss
undefinedundefined63تصوف شیخ نطام الدین اولیاءراحت القلوب (ملفوطات حضرت شیخ رشید ) ناقص الآخر601/pmss
undefinedundefined۶۳؍۱تصوف شیخ محمد بن محمد بن احمد بن شیخ نصیر المعروف بہ شیخ حسن۱۔ رسائل تصوف(۴۲رسائل ہدایۃ الشیخہ وغیرہ)۔نایاب602/pmss
3236undefined۶۳؍۲تصوف حضرت امیر خسرو دہلوی۳۔افضل الفوائد602a/pmss
3428undefined64تصوف شیخ محمد بن محمد بن احمد بن شیخ نصیر المعروف بہ شیخ حسنرسائل تصوف (۳۸ رسائل)603/pmss
undefinedundefined65تصوف undefinedAcc. No. 4458?4458/pmss
3420undefined66تصوف بیشتر رسائل از مصنفین نا معلومرسائل تصوف (دوازدہ رسائل) نایاب604/pmss
undefinedundefined66تصوف undefined۱۔ مجموعہ ۔ دہ مسائل604a/pmss
3402صدی ۱۰67تصوف undefinedرسالہ تصوف605/pmss
3188۹۹۶ھ68تصوف منسوب بہ با یزید بسطامیرسالہ تصوف606/pmss
3403صدی ۱۰69تصوف نا معلومرسالہ تصوف607/pmss
3411صدی ۱۲70تصوف نا معلومرسالہ تصوف (سوال جواب در علم روح)608/pmss
3190صدی ۱۲71تصوف شیخ ابوالحسن خرقانیرسالہ تصوف (در بیان توبہ و ارادت )609/pmss
3319صدی ۱۳72تصوف یکے از مریدان شاہ لشکر اللہرسالہ تصوف (ترجمہ عربی رسالہ شیخ عبداللہ بالبانی)610/pmss
3431صدی ۱۲73تصوف علی بن شیخ فضل اللہ جیلانی الفراوانی الزاہدیمجموعہ دربیان ارادۃ اللہ)611/pmss
undefinedundefined74تصوف عربی میں ہے ، عربی میں منتقل کیا گیارسالہ تصوف (لتربیت طالب طریق الحق)612/pmss
3421صدی ۱۲75تصوف (۶۱واں نا مکمل رسالہ)رسالہ تصوف613/pmss
3290۱۱۵۰ھ76تصوف یعقوب بن عثمان بن محمود الغزنوی الچرخیرسالہ تصوف (سلسلہ نقشبندیہ)614/pmss
3433۱۱۳۰ھ77تصوف یعقوب بن عثمان بن محمود الغزنوی الچرخیرسالہ تصوف (سلسلہ نقشبندیہ)615/pmss
undefinedundefined77تصوف آدم بن اسمٰعیل۱۔ خلاصۃ المعارف واسرار العقاید المعروف بالخلاصہ615a/pmss
3263صدی ۱۰78تصوف محمد بن محمد الحافظ البخاریرسالہ قدسیہ (ملفوظ حضرت خواجہ بہا الدین نقشبندی)616/pmss
3380صدی ۱۳79تصوف عبدالعلی بن نظام الدین محمد الانصاریرسالہ مسئلہ وحدۃ الوجود 617/pmss
undefinedundefined79تصوف undefined۱۔ رسالہ عقیدہ صوفیہ617a/pmss
3374۱۲۰۲ھ80تصوف ابوالمعالی عبدالقادر حقانیمرشد المحققین 618/pmss
3592۱۲۳۵ھ81تصوف محمد باقر شریف سبزداریروضۃ الانوار عباسی619/pmss
2535۱۱۵۷ھ82تصوف نجم الدین عباس العباس الحنفیریاض عباسی620/pmss
3334undefined83تصوف حسین بن حسن (جامع ملفوظات)زاد الموحدین ( ملفوظات حضرت شاہ راجو بن شاہ سفیر اللہ)621/pmss
3213undefined84تصوف عین القضاۃ ہمدانیزبدۃ الحقایق (تمہیدات عین القضاۃ)622/pmss
3399صدی ۱۳ 85تصوف عبدالقادر فخریسبحات ( ناقص الآخر)623/pmss
3579صدی ۱۳86تصوف محمد ابن شمس الدین کاشفسراج المنیر624/pmss
undefined۱۰۹۱ھ86تصوف فضل اللہ بن قوام الدین الشیرازی۱۔ رسالہ در علم عروض624a/pmss
3581undefined87تصوف undefinedسراج المنیر (ناقص الآخر)625/pmss
500۱۱۶۷ھ88تصوف محمد دارا شکوہسکینۃ الاولیاء (با تصویر)626/pmss
501undefined89تصوف محمد دارا شکوہسکینۃ الاولیاء (با تصویر)ناقص الآخر627/pmss
3254۱۲۱۴ھ90تصوف ضیاء الدین نخشبیسلک السلوک628/pmss
3255۱۳۰۷ھ91تصوف ضیاء الدین نخشبیسلک السلوک۔ جلد ۱629/pmss
3307صدی ۱۱92تصوف سید عبدالرزاق ابن سید تاج الدینسلک الجواہر630/pmss
3344۱۲۱۲ھ93تصوف دارا شکوہ وبابا لال داسسوالات و جوابات631/pmss
489۱۰۸۴ھ94تصوف حامد ابن فضل اللہسیر العارفین632/pmss
1080undefined95تصوف فتاحیشبستان نکات633/pmss
3314۱۰۲۰ھ96تصوف ثناہی الحسینیشرح اسماء القادریہ634/pmss
3349۱۰۹۷ھ97تصوف شیخ برہان الحق برہانپوری راز الٰہیرسائل از الٰہی (شرح آمنت باللہ)635/pmss
undefinedundefined97تصوف برہان الدین بن کبیر بن محمد بن علی برہان الدین۱۔ رسالہ تصوف (۱۱ تا ۱۹)۔635a/pmss
3268صدی ۱۳98تصوف شاہ وجیہ الدین العلوی القادری بن نصر اللہ علویشرح جام جہاں نما636/pmss
1149undefined99تصوف شیخ عبداللطیفشرح حدیقۃ الحقایق حکیم سنائی637/pmss
3316undefined100تصوف عبدالعزیزشرح رسالہ حقیقت محمدی للشیخ وجیہ الدین العلوی 638/pmss
undefined۱۱۸۳ھ100تصوف ملا عبدالرحمن جامی۱۔ رسالہ وجودیہ638a/pmss
3280۱۱۱۰ھ101تصوف سید محمد حسینی گیسو دراز بندہ نوازشرح عوار ف المعارف(نادر و نایاب)639/pmss
3335undefined102تصوف شیخ محب اللہ الہ آبادیشرح فصوص الحکم 640/pmss
3336undefined103تصوف شیخ محب اللہ الہ آبادیشرح فصوص الحکم (ناقص الآخر)641/pmss
3248۱۱۳۹ھ104تصوف undefinedشرح نزہۃ الارواح (ناقص الاول)642/pmss
3252۱۱۵۸ھ105تصوف خواجہ رکن الدین عماد مرید خواجہ برہان الدین غریبشمایل انقیا ودلائل الاتقیاء643/pmss
3253صدی ۱۲106تصوف خواجہ رکن الدین عماد مرید خواجہ برہان الدین غریبشمایل انقیا ودلائل الاتقیاء۔ ناقص الاول644/pmss
3379۱۲۴۶ھ107تصوف خواجہ میر نور الناصر مشہور بہ خواجہ میر دردشمع محفل 645/pmss
3476صدی ۱۳108تصوف شہزادہ دارا شکوہ ترجمہ میرزا نیک اخترصراط وحدت (سہ گنج)646/pmss
477undefined109تصوف توکلی بن اسمٰعیل حاجی الاردبیلی المشتہر بابن بزازصفوۃ الصفی (ملفوظات وکرامات شیخ صفی الدین اسحاق جد شاہان صفویہ ) نادر647/pmss
478۹۷۶ھ110تصوف ابوالفتح الحسینی مصحصفوۃ الصفی ۔ نسکہ اصلاح و تصحیح کردہ ۔ نایاب648/pmss
3249۸۸۰ھ111تصوف سید حسین بن عالم بن ابی الحسن الحسینیطرب المجالس649/pmss
3414۸۸۰ھ112تصوف شمس الدینطوالع الشموس (طوالیح ) نادر650/pmss
undefined۸۸۰ھ112تصوف شمس الدین۲۔ سلوک المصباح650a/pmss
undefined۸۸۰ھ112تصوف شمس الدین۳۔ المقصد الاقصیٰ650b/pmss
3291۹۳۳ھ113تصوف شمس الدینطوالع الشموس ۔ جلد اول651/pmss
3363۱۲۶۳ھ114تصوف قاضی محمود بحری ولد قاضی بحر الدین المعروف بہ قاضی دریاعروس عرفان652/pmss
3317صدی ۱۱115تصوف عیسیٰ بن قاسم بن یوسف بن رکن الدین المعروف با عشقی الشطاریعین المعافی (ملفوطات حضرت شیخ لشکر محمد عارف)653/pmss
3318۱۱۱۶ھ116تصوف عیسیٰ بن قاسم بن یوسف بن رکن الدین المعروف با عشقی الشطاریعین المعافی (ملفوطات حضرت شیخ لشکر محمد عارف)654/pmss
3273صدی ۱۱117تصوف محمد بن محمد بن محمود البخاریفصل الخطاب655/pmss
3296صدی ۱۱118تصوف عماد الدین محمد عارف عرف عبدالنبی العثمانی الصوفیفواتح الانوار شرح لوائح الاسرار656/pmss
3224صدی ۱۱119تصوف فرید الدین مسعود اجودہنیفوائد السالکین (ملفوظات خواجہ قطب الدین بختیار کاکی 657/pmss
3237۱۱۶۱ھ120تصوف حسن علاء سنجری معروف بہ خواجہ حسن دہلویفوائد الفوائد658/pmss
2872۱۰۸۱ھ121تصوف undefinedفوائد منجی (چنگ سخنان خوب و نکات مرغوب)659/pmss
3408صدی ۱۱122تصوف نا معلومکتاب تصوف660/pmss
3309۱۱۲۰ھ123تصوف نظام الدین احمد بن محمد صالح الصدیقی الحسینیکرامات اولیاء 661/pmss
undefinedصدی ۱۱124تصوف عبدالنبی العثمانی الشطاریکشف الانوار شرح جواہر الاسرار662/pmss
3221صدی ۱۲125تصوف عزیز بن محمد النسافی بخاریکشف الحقایق ( ناقص الآخر)663/pmss
3191صدی ۱۲126تصوف ابوالحسن علی بن عثمان بن علی الغزنوی الہجویریکشف المحجوب664/pmss
3192صدی ۱۲127تصوف ابوالحسن علی بن عثمان بن علی الغزنوی الہجویریکشف المحجوب(ناقص الآخر)665/pmss
3372۱۱۲۲ھ128تصوف حاجی دیوانہ صاحب کابلی (سعد الدین)کشف المحققین (کمیاب)666/pmss
3365صدی ۱۲129تصوف شاہ کلیم اللہ جہان آبادیکشکول667/pmss
3364۱۲۸۲ھ130تصوف شاہ کلیم اللہ جہان آبادیکشکول668/pmss
3406صدی ۱۲131تصوف نا معلومکلام العرفاء 669/pmss
undefinedundefined131تصوف ایک ہی مخطوطہ شمار کیا جائے۱۔ سخنان افلاطون و اقوال دیگر حکماء669a/pmss
3360۱۱۱۶۔۱۱۲۵ھ132تصوف مبارک اللہ مخاطب بارادت خان واضحکلمات عالیہ حقہ (نایاب بہ خط مولف)670/pmss
3217صدی ۱۳133تصوف خواجہ معین الدین سنجری چشتیگنج اسرار671/pmss
3358۱۲۹۴ھ134تصوف سید محمد نعیم اللہ بن شاہ محمدگنج اسرار (ملفوظات اقبال الشریف شاہ ہاشم الحسینی العلوی)672/pmss
3345۱۰۷۸ھ135تصوف شیخ جوہر ابن پیر محمدکنز الجواہر673/pmss
3385صدی ۱۳136تصوف میر صدر الدین علی بن میر غیاث الدین علی خانگنج مخفی374/pmss
3210صدی ۱۳137تصوف امام ابو حامد محمد بن محمدالغزالیکیمیائی سعادت675/pmss
3208۱۰۹۹ھ138تصوف امام ابو حامد محمد بن محمدالغزالیکیمیائی سعادت676/pmss
3209۱۱۰۶ھ139تصوف امام ابو حامد محمد بن محمدالغزالیکیمیائی سعادت677/pmss
3212صدی ۱۱140تصوف امام ابو حامد محمد بن محمدالغزالیکیمیائی سعادت(نسخہ نادرہ بخط میر عماد)678/pmss
3207۹۴۱ھ141تصوف امام ابو حامد محمد بن محمدالغزالیکیمیائی سعادت679/pmss
3211صدی ۱۲142تصوف امام ابو حامد محمد بن محمدالغزالیکیمیائی سعادت(ناقص الاول)680/pmss
undefinedundefined143تصوف محمد بن مرتضیٰاللآلی (ناقص الآخر)681/pmss
3272صدی ۱۴144تصوف نظام حاجی غریب الیمنیلطائف اشرفی ( صرف پانچ لطائف)682/pmss
3271صدی۱۱145تصوف نظام حاجی غریب الیمنیلطائف اشرفی ۔ یکم تا بستم683/pmss
2802۱۱۲۵ھ146تصوف امام فخر الدین محمد بن عمر راضیلطائف غیاثی684/pmss
3361۱۱۸۳ھ147تصوف محمد باقر بن محمد علی بن اویس الاوقافی الاویسیلطیفہ غیبیہ685/pmss
3362صدی ۱۲148تصوف محمد باقر بن محمد علی بن اویس الاوقافی الاویسیلطیفہ غیبیہ686/pmss
undefinedundefined148تصوف undefined۲۔ رسالہ در علم کلام686a/pmss
3417undefined149تصوف مولانا فخر الدین عراقیلمعات عراقی687/pmss
3417۱۰۲۴ھ149تصوف نا معلوم۲۔خیالات عشاق687a/pmss
1634undefined150تصوف نور الدین عبدالرحمن بن احمد جامیلوائح جامی688/pmss
1636undefined151تصوف نور الدین عبدالرحمن بن احمد جامیلوائح جامی689/pmss
1631undefined152تصوف نور الدین عبدالرحمن بن احمد جامیلوائح جامی690/pmss
1632undefined153تصوف نور الدین عبدالرحمن بن احمد جامیلوائح جامی691/pmss
3527صدی ۱۲153تصوف undefined۱۔ لوائح691a/pmss
1630undefined153تصوف نصیر الدین محمد بن حسن الطوسی۲۔ رسالہ جبر و اختیار691b/pmss
undefinedundefined153تصوف undefined۳۔ رسالہ دائود بن قیصر در مہیّہ زمان عربی691c/pmss
undefinedundefined153تصوف undefined۴۔ رسالہ قطب علام در محصی عالم مثال691d/pmss
undefinedundefined153تصوف undefined۵۔ رسائل ملا رجب درحکمت (عربی)691e/pmss
undefinedundefined153تصوف undefined۶۔ رسالہ در منطق691f/pmss
undefinedundefined153تصوف undefined۷۔ نا معلوم691g/pmss
undefinedundefined153تصوف undefined۸۔ من مکتوبات قطب691h/pmss
undefinedundefined153تصوف ملا جلالی دوانی۹۔ رسالہ روزاء 691i/pmss
undefinedundefined153تصوف علام دوانی۱۰۔ ہذہ الرسالہ موسومہ بہ خلق افعال691j/pmss
undefinedundefined153تصوف undefined۱۱۔ رسالہ در بیان اختلاف فلاسفہ در حدوث عالم وحشر و اجساد و رد شبیہ ایشان691k/pmss
undefinedundefined153تصوف سید شریف العلامہ۱۲۔ رسالہ فی افادہ691l/pmss
undefinedundefined153تصوف undefinedٍ۱۳۔ عربی رسالہ مرعلق روح و جسم انسانی691m/pmss
1630۹۸۶ھ154تصوف نور الدین عبدالرحمن بن احمد جامیلوائح جامی(نسخہ قدیم)692/pmss
3239۹۸۵ھ154تصوف رکن الدین حسین بن حسینی سادات۱۔نزہت الارواح692a/pmss
1634۱۳۲۳ھ155تصوف نور الدین عبدالرحمن بن احمد جامیلوائح جامی693/pmss
3267صدی ۱۳155تصوف undefined۱۔ جام جہان نما693a/pmss
3367۱۱۳۲ھ156تصوف محمد کامگارمجالس کلیمی694/pmss
undefined۱۰۲۲ھ156تصوف محمد کامگارملفوظات شاہ نطام الدین694a/pmss
3343undefined157تصوف محمد دارا شکوہمجمع البحرین695/pmss
1555۸۲۰ھ158تصوف جمال الدین محمد اردستانیمجموعہ رسائل تصوف ۔ نظم و نثر (نادر و نایاب)696/pmss
1555undefined158تصوف undefined۱۔ مصباح الارواح696a/pmss
3412undefined159تصوف میر محمد شبستری وغیرہ ، فخر الدین بن شہریار ہمدانیمجموعہ رسائل تصوف (نسخہ نفیسہ)697/pmss
3415undefined160تصوف عبدالرحمن جامیمجموعہ رسائل تصوف698/pmss
3413undefined161تصوف میر حسینی سادات وغیرہمجموعہ رسائل تصوف699/pmss
undefinedundefined161تصوف میر حسینی سادات وغیرہ۱۔ نزہت الارواح699a/pmss
undefinedundefined161تصوف میر حسینی سادات وغیرہ۲۔ طرب المجالس699b/pmss
undefinedundefined161تصوف میر حسینی سادات وغیرہ۳۔ زاد المسافرین699c/pmss
undefinedundefined161تصوف میر حسینی سادات وغیرہ۴۔ کنز الرموز699d/pmss
undefinedundefined161تصوف میر حسینی سادات وغیرہ۵۔ پنج کنج699e/pmss
undefinedundefined161تصوف میر حسینی سادات وغیرہ۶۔ گلشن راز699f/pmss
undefinedundefined161تصوف میر حسینی سادات وغیرہ ۷۔ترجیعات عراق699g/pmss
undefinedundefined161تصوف میر حسینی سادات وغیرہ۸۔ ترجیعات سعدی699h/pmss
undefinedundefined161تصوف میر حسینی سادات وغیرہ۹۔ ترجیعات اوحدی699i/pmss
1639undefined162تصوف عبدالرحمن جامی ، محی الدینمجموعہ رسائل تصوف700/pmss
undefinedundefined163تصوف undefinedمجموعہ رسائل تصوف مثل کشکول701a/pmss
3418صدی ۱۱163تصوف undefined۱۔ الرسالہ فی تحقیق المعاد701b/pmss
3429صدی ۱۴164تصوف شیخ محمد معروف بن شیخ حسن محمد بن شیخ احمد (شیخ سیانجو)مجموعہ رسائل تصوف (۳۳رسائل)702/pmss
2400undefined165تصوف مولانا محمد شہرستانیمجموعہ کلمات الصوفیہ (نایاب) 703/pmss
507undefined166تصوف عبدالکالق بن عطا اللہ انصاریمجموعہ عالمگیری (نایاب)704/pmss
3264undefined167تصوف احمد بن محمد بخشیمراۃ العارفین 705/pmss
3410صدی ۱۳168تصوف نا معلوممراۃ العارفین فی ملتمس زین العابدین ؑ706/pmss
3227۱۰۷۱ھ169تصوف نصیر الدین طوسیمراۃ المحققین707/pmss
3231صدی ۱۳170تصوف نصیر الدین طوسیمراۃ المحققین708/pmss
3228۱۱۱۳ھ171تصوف نصیر الدین طوسیمراۃ المحققین709/pmss
undefined۱۱۹۲ھ171تصوف حضرت سید محمد حسینی بندہ نواز گیسو دراز۱۔ وصیت نامہ709a/pmss
502undefined172تصوف عبدالرحمن چشتیمراۃ مداری710/pmss
3338undefined173تصوف محمد صالح الحسینی المتخلص بہ کشفیمراۃ واصلین (یاز دہ مکتوبات امیر عبداللہ مشکیں قلم الحسینی )711/pmss
3594۱۱۵۳ھ173تصوف حصاری۱۔ شکرستان711a/pmss
3453undefined174تصوف شرفمراد الطالبین712/pmss
undefinedundefined174تصوف undefined۱۔تواریخ الاعراس712a/pmss
3350۱۱۸۸ھ175تصوف مراد وارث بندگی سید محمد اور مرید سید محمد مشہور بہ شاہ حضرتمراد المریدین ومرام المرادین713/pmss
3219صدی ۸176تصوف شیخ نجم الدین ابی بکر عبداللہ بن محمد بن شاہوار الاسدیمرصاد العباد فی المبداء والمعاد714/pmss
3220۹۶۲ھ177تصوف شیخ نجم الدین ابی بکر عبداللہ بن محمد بن شاہوار الاسدیمرصاد العباد فی المبداء والمعاد715/pmss
2859undefined178تصوف محمد باقر واعظ تبریزیمسالک الاطوار ومشارق الانوار716/pmss
undefined۱۰۸۳ھ178تصوف محمد باقر واعظ تبریزی، محمد مومن الحسنی۱۔ رسالہ رجعت716a/pmss
2895۱۱۴۰ھ179تصوف محمد مسعود بن محمد حسین القزوینیمسلک العارفین (ترجمہ مصباح الشریعہ)717/pmss
2896undefined180تصوف محمد مسعود بن محمد حسین القزوینیمسلک العارفین (ترجمہ مصباح الشریعہ)(تقطیع خورد)718/pmss
3251صدی ۱۰181تصوف ترجمہ عز الدین محمود بن علی الخاشانیمصباح الہدایہ ومفتاح الکفایہ719/pmss
undefinedundefined181تصوف undefined۱۔ رسائل سبع شیخ سعدی719a/pmss
3608صدی ۱۲182تصوف واصل مظہر حق720/pmss
3375صدی ۱۲183تصوف اعظم الحسینی الچشتی ابن سید محمد عرف شاہ میرزامعدن الاسرار721/pmss
3383۱۲۶۶ھ184تصوف شاہ میر لطیف اللہ ابن میر روضہ اللہ حسن الحسینی حنفی نقشبندیمعدن السلوک722/pmss
3383undefined184تصوف حاجی شاہ۱۔ارشاد نامہ722a/pmss
3333۱۱۷۰ھ185تصوف شیخ محمود چشتی مشہور بہ خوش دہانمعرفت السلوک723/pmss
3300۱۳۱۹ھ186تصوف کمال الدین محمود غجدوانیمفتاح الطالبین (ملفوظات شیخ خوارزمی)724/pmss
3328۱۱۲۸ھ187تصوف شیخ عبدالحق محدث دہلویمفتاح فتوح الغیب725/pmss
3329صدی ۱۲188تصوف شیخ عبدالحق محدث دہلویمفتاح فتوح الغیب726/pmss
3327۱۰۲۴ھ189تصوف شیخ عبدالحق محدث دہلویمفتاح فتوح الغیب727/pmss
undefinedصدی ۱۳190تصوف خواجہ عبداللہ انصاریمقالات خواجہ عبداللہ انصاری728/pmss
3204صدی ۱۱191تصوف خواجہ عبداللہ انصاریمقامات خواجہ عبداللہ انصاری729/pmss
462۱۰۱۵ھ192تصوف صلاح ابن مبارک البخاریمقامات نقشبندیہ (انیس الطالبین )730/pmss
undefinedصدی ۱۲193تصوف صلاح ابن مبارک البخاریمقامات نقشبندیہ (انیس الطالبین )731/pmss
3222۱۲۸۰ھ194تصوف عزیز بن محمد النسفیمقصد الاقصیٰ 732/pmss
3260undefined195تصوف undefinedمجموعہ مکاتیب شیخ شرف الدین یحییٰ منیری733/pmss
3261undefined196تصوف undefinedمجموعہ مکاتیب شیخ شرف الدین یحییٰ منیری734/pmss
3258۱۱۰۰ھ197تصوف undefinedمجموعہ مکاتیب شیخ شرف الدین یحییٰ منیری735/pmss
3265صدی ۱۱198تصوف احمد بن محمد بخشیمراۃ العارفین(ناقص الطرفین)736/pmss
3359صدی ۱۲199تصوف منعم خان خانخانانمکاشفات منعمی737/pmss
3325صدی ۱۱200تصوف عبدالحئی ابن خواجہ چاکر حصارینور الخلائق ثالث738/pmss
3324undefined201تصوف عبدالحئی ابن خواجہ چاکر حصاریمکتوبات شیخ احمد فاروقی (ناقص الآخر)739/pmss
3299صدی ۱۱202تصوف خضر بدھن بن رکن جونپوری المشہور بہ میاں خان بن و قوام الملکمکتوبات شیخ عبدالقدوس740/pmss
3332صدی ۱۲203تصوف شیخ عبدالحق محدث دہلویملفوظات شیخ عبدالحق741/pmss
4698صدی ۱۳204تصوف سید محمد جونپوریملفوظات سید محمد جونپوری742/pmss
undefined۱۱۳۷ھ205تصوف خواجہ عبداللہ انصاریمناجات حضرت عبداللہ انصاری743/pmss
undefinedundefined205تصوف undefined۱۔رسالہ تصوف (در انتھی)۔743a/pmss
3270۸۱۷ھ206تصوف نا معلوممنہاج الفاضلین ومسالک الصادقین (نسخہ قدیم)744/pmss
1556undefined207تصوف جمال اردستانیمہر القلوب (۱ تا ۱۳) نادر و نایاب 745/pmss
1556صدی ۱۰207تصوف جمال اردستانی۱۔ کشف الارواح745a/pmss
508۱۰۶۰ھ208تصوف جہاں آراء بیگم بنت شاہجہان بادشاہمونس الارواح746/pmss
3378صدی ۱۳209تصوف خواجہ میر دردنالہ درد747/pmss
3246صدی ۱۲210تصوف حسین بن عالم بن ابی الحسن الحسینینزہۃ الارواح748/pmss
3241۱۰۸۶ھ211تصوف حسین بن عالم بن ابی الحسن الحسینینزہۃ الارواح749/pmss
3245۱۱۱۴ھ212تصوف حسین بن عالم بن ابی الحسن الحسینینزہۃ الارواح750/pmss
3242۱۰۹۱ھ213تصوف حسین بن عالم بن ابی الحسن الحسینینزہۃ الارواح751/pmss
3243۱۱۰۰ھ214تصوف حسین بن عالم بن ابی الحسن الحسینینزہۃ الارواح752/pmss
3247۱۱۰۹ھ215تصوف حسین بن عالم بن ابی الحسن الحسینینزہۃ الارواح753/pmss
3240۱۰۸۱ھ216تصوف حسین بن عالم بن ابی الحسن الحسینینزہۃ الارواح754/pmss
3244۱۱۰۶ھ217تصوف حسین بن عالم بن ابی الحسن الحسینینزہۃ الارواح755/pmss
3215undefined218تصوف عبداللہ بن حسن بن علی امکی الحسین الجیلانینشاط العشق العشاق756/pmss
3518۱۰۳۸ھ219تصوف میر نصر المعانی کیکاوس بن اسکندر بن قابوس بن وشمگیرنصیحت المعانی757/pmss
3398۱۲۷۳ھ220تصوف شیخ موسیٰ بن شیخ دائودنفس رحمانی (ملفوظات سید عبدالرحمن القادری)758/pmss
undefinedundefined221تصوف نور الدین عبدالرھمن بن احمد الجامینقد النصوص فی شرھ نقش الفصوص759/pmss
undefinedundefined222تصوف undefinedنقلیات اولیاء اللہ760/pmss
undefinedundefined223تصوف مرز اعبدالقادر بیدلنکات بیدل761/pmss
undefinedundefined224تصوف جمال اردستانینور علی نور ( ناقص الاول ) نایاب نسخہ762/pmss
undefinedundefined224تصوف جمال اردستانی۱۔ رسالہ تصوف (ناقص الآخر)۔762a/pmss
undefinedundefined225تصوف خواجہ میر دردواردات میر درد763/pmss
undefinedundefined226تصوف سید محمد حسینی گیسو دراز بندہ نوازوجود العاشقین مع شرح یک بیت امیر خسرو764/pmss
undefinedundefined227تصوف عبدالکریم بن شیخ عبدالرزاق العباسیوصول الی اللہ765/pmss
undefinedundefined228تصوف سید محمد حسینی گیسو دراز بندہ نوازوصیت نامہ 766/pmss
undefinedundefined228تصوف محمد وفا۱۔ شرح رسالہ تصوف766a/pmss
undefinedundefined229تصوف یوسف فربغ محمد شاہیہفت جان767/pmss
undefinedundefined230تصوف undefinedالمجموعہ768/pmss
undefinedundefined230تصوف محمد مخدوم قادری۱۔انتخاب دلیل محکم768a/pmss
undefinedundefined230تصوف نا معولم۲۔ رسالہ در عربی768b/pmss
undefinedundefined230تصوف شیخ موسیٰ بن داوٗد۳۔ رسالہ نفس رحمانی768c/pmss
undefinedundefined230تصوف غلام محی الدین سید عبداللطیف۴۔ رسالہ لطیفی768d/pmss
undefinedundefined230تصوف ابوالحسن۵۔ میزان العقائد768e/pmss
undefinedundefined230تصوف نا معلوم۶۔ رسالہ وحدت الوجود768f/pmss
3455undefined231تصوف undefinedالمجموعہ769/pmss
3455undefined231تصوف undefined۱۔ بحر الحیات769a/pmss
3455undefined231تصوف undefined۲۔ شجرہ شہار خانوادہ769b/pmss
3455undefined231تصوف undefined۳۔ رسالہ تصوف769c/pmss
3455undefined231تصوف undefined۴۔ مکتوب صوفیانہ769d/pmss
3455undefined231تصوف undefined۵۔ شرح مرغوب القلوب769e/pmss
3455undefined231تصوف undefined۶۔ حجۃ الاسلام769f/pmss
3455undefined231تصوف undefined۷۔ مہمات المسلمین769g/pmss
3455undefined231تصوف undefined۸۔ شجرہ پیران چہار خانوادہ769h/pmss
3455undefined231تصوف شیخ ابوالحسن کرقانی۹۔ رسالہ در بیان ارادت769i/pmss
3455undefined231تصوف undefined۱۰۔ القواعد ( باللغۃ العربیہ)۔769j/pmss
3455undefined231تصوف undefined۱۱۔ رسالہ در آداب مرید کردن769k/pmss
3455undefined231تصوف undefined۱۲۔ طالب نامہ769l/pmss
3455undefined231تصوف undefined۱۳۔ عملیات769m/pmss
3455undefined231تصوف undefined۱۴۔ قواعد خوشنویسی769n/pmss
3455undefined231تصوف undefined۱۵۔ حیاۃ البحر769o/pmss
3455undefined231تصوف undefined۱۶۔ رسالہ دربیان اسباب موانعات استقرار حمل769p/pmss
3455undefined231تصوف undefined۱۷۔ عمارت نامہ769q/pmss
3455undefined231تصوف undefined۱۸۔ دو عربی مضامین اور ایک نظم769r/pmss
3455undefined231تصوف undefined۱۹۔ دو عربی مضامین اور ایک نظم769s/pmss
3455undefined231تصوف undefined۲۰۔ دو عربی مضامین اور ایک نظم769t/pmss
3455undefined231تصوف undefined۲۱۔ شکار نامہ769u/pmss
undefinedundefined232تصوف undefinedالمجموعہ770/pmss
undefinedundefined232تصوف وجیہ الدین احمد۱۔ شرح جام جہان نما770a/pmss
undefinedundefined232تصوف نور الدین عبدالرحمن بن احمد جامی۲۔ لوائح جامی770b/pmss
undefinedundefined232تصوف شاہ مشیت اللہ ۳۔ رسالہ عروج و نزول770c/pmss
undefinedundefined232تصوف یحییٰ منیری۴۔ ارشاد السالکین770d/pmss
undefinedundefined232تصوف شیخ محمد چشتی المعروف خوش دھن۵۔ معرفۃ السلوک770e/pmss
undefinedundefined232تصوف برہان الدین ۶۔ مخزن السالکین770f/pmss
undefinedundefined232تصوف صدر الدین خنوائی۷۔ مراۃ العارفین ۰ منسوب بہ امام حسین ؑ)۔770g/pmss
undefinedundefined232تصوف وجیہ الدین علوی۸۔ الحقیقۃ المحمدیہ770h/pmss
undefinedundefined232تصوف اقوال حضرت علی ؑ۹۔ اقوال امیرالمومنین ؑ770i/pmss
undefinedundefined232تصوف مولانا جامی۱۰۔ شرح بیت امیر خسرو770j/pmss
undefinedundefined232تصوف شیخ محمد فضل اللہ۱۱۔ التحفۃ المرسلہ770k/pmss
3424صدی ۱۱233تصوف undefinedالمجموعہ771/pmss
undefinedundefinedundefinedتصوف undefined۱۔ جام جہان نما771a/pmss
undefinedundefinedundefinedتصوف ایک نو مسلم ہندو جیوتشی۲۔ عین الحیاۃ771b/pmss
undefinedundefinedundefinedتصوف undefined۳۔ رسالہ حبس دم771c/pmss
3443۱۲۰۵ھ234تصوف undefinedالمجموعہ772/pmss
undefinedundefined234تصوف undefined۱۔ جام جہان نما772a/pmss
undefinedundefined234تصوف شاہ قلندر علی تجلی شہودی چشتی۲۔ فتح المبین772b/pmss
undefinedundefined234تصوف خواجہ معین الدین چشتی۳۔ رسالہ وجودیہ772c/pmss
undefinedundefined234تصوف undefined۴۔ ارشاد نامہ772d/pmss
undefinedundefined234تصوف undefined۵۔ طریقہ خواندن سورۂ یٰسین772e/pmss
undefined۱۲۰۵ھ234تصوف undefined۶۔ رسالہ عملیات772f/pmss
3425undefined235تصوف undefinedالمجموعہ773/pmss
undefinedundefined235تصوف خواجہ عبید اللہ احرار۱۔ خلاصۃ مقامات عبیدی773a/pmss
undefinedundefined235تصوف خواجہ ابو یوسف ہمدانی۲۔ رسالہ تصوف ہمدانی773b/pmss
undefinedundefined235تصوف خواجہ عبدالخالق گجدوانی۳۔ نصیحت نامہ773c/pmss
undefinedundefined235تصوف ابوالمکارم بن علاء الملک جامی۴۔ خلاصۃ المقامات773d/pmss
4588undefined236تصوف undefinedالمجموعہ774/pmss
undefinedundefined236تصوف خواجہ محمود دہدار بن خواجہ محمود تخلص فانی۱۔ در یتیم (نادر و نایاب)۔774a/pmss
undefinedundefined236تصوف خواجہ محمود دہدار بن خواجہ محمود تخلص فانی۲۔ ارقائق الحقائق774b/pmss
undefinedundefined236تصوف خواجہ محمود دہدار بن خواجہ محمود تخلص فانی۳۔ نفائس الارقام774c/pmss
undefinedundefined236تصوف جمال الدین محمد اسد دوانی۴۔ رسالہ در اثبات عقائد متصوفہ774d/pmss
undefinedundefined236تصوف جمال الدین محمد اسد دوانی۵۔ تسالہ تحلیلیہ774e/pmss
undefinedundefined236تصوف جمال الدین محمد اسد دوانی۶۔ صحت و صدا774f/pmss
undefinedundefined236تصوف جمال الدین محمد اسد دوانی۷۔ شرح بیت حافظ774g/pmss
undefinedundefined236تصوف جمال الدین محمد اسد دوانی۸۔ شرح بیت گلشن زار774h/pmss
undefinedundefined236تصوف جمال الدین محمد اسد دوانی۹۔ خواص الحروف774i/pmss
undefinedundefined236تصوف نصیر الدین طوسی۱۰۔ رسالہ جبر و اختیار774j/pmss
undefinedundefined236تصوف نصیر الدین طوسی۱۱۔ رسالۃ الامامہ 774k/pmss
undefinedundefined236تصوف نصیر الدین طوسی۱۲۔ رسالہ فی تحقیق علم اللہ تعالیٰ774l/pmss
undefinedundefined236تصوف نصیر الدین طوسی۱۳۔ رسالہ آغاز و انجام774m/pmss
undefinedundefined236تصوف نصیر الدین طوسی۱۴۔اوصاف الاشراف774n/pmss
undefinedundefined236تصوف مولانا جامی۱۵۔ شرح رباعیات774o/pmss
undefinedundefined236تصوف مولانا جامی۱۶۔ (لوامع ) شرح قادسیہ ممیّٰی قمریہ774p/pmss
undefinedundefined236تصوف نا معلوم۱۷۔ تفسیر سورہ اخلاص774q/pmss
undefinedundefined236تصوف نا معلوم۱۸۔ تفسیر سورہ فلق774r/pmss
undefinedundefined236تصوف نا معلوم۱۹۔ تفسیر سورہ ناس774s/pmss
undefinedundefined236تصوف نا معلوم۲۰۔ شرح رباعیات774t/pmss
undefinedundefined237تصوف undefinedالمجموعہ775/pmss
undefinedundefined237تصوف نامعلوم۱۔ رسالہ تصوف در وحدۃ الوجود775a/pmss
3405صدی ۱۱237تصوف طبال۲۔ راز دانا775b/pmss
2267صدی ۱۱237تصوف محقق خواجہ نصیر الدین محمد الطوسی۳۔ اوصاف الاشراف775c/pmss
3243صدی ۱۳238تصوف undefinedالمجموعہ776/pmss
3436undefined238تصوف شاہ عیسیٰ جند اللہ۱۔ رسالہ تصوف776a/pmss
undefinedصدی ۱۲238تصوف برہان الحق راز الٰہی ۲۔ وصیت نامہ776b/pmss
undefinedundefined238تصوف برہان الحق راز الٰہی ۳۔ شرح آمنت باللہ776c/pmss
undefinedundefined238تصوف علی عسکری بن محمد تقی الخوانی مخاطب بہ عاقل خان رازی۴۔ ثمرات الحیات(ملفوظات راز الٰہی)۔776d/pmss
undefinedundefined238تصوف علی عسکری بن محمد تقی الخوانی مخاطب بہ عاقل خان رازی۵۔ ثمرات الحیات776e/pmss
undefinedundefined238تصوف undefined۶۔ قواعد مریدی776f/pmss
undefinedصدی ۱۲238تصوف undefined۷۔ شرح دیوان حافظ776g/pmss
3452undefined239تصوف undefinedالمجموعہ777/pmss
undefinedundefined239تصوف محمد شریف ابن شمس الدین۱۔ رسالہ سلوک777a/pmss
undefinedundefined239تصوف محمد حسین حسینی۲۔ مفید الذاکرین777b/pmss
undefined۹۹۹ھ239تصوف عبدالغفور۳۔ ترجمہ تحفۃ المرسلۃ الی النبی ؐ777c/pmss
undefinedundefined240تصوف undefinedالمجموعہ778/pmss
undefined۱۰۲۳ھ240تصوف محمد شریف ابن شمس الدین۱۔ سراج المنیر778a/pmss
undefined۱۰۹۳ھ240تصوف محمد حسین حسینی۲۔ بدائع نگار778b/pmss
undefinedصدی ۱۳240تصوف شیخ بہاء الدین محمد العاملی۳۔ مثنوی نان و حلوا778c/pmss
undefinedundefined240تصوف undefined۴۔ اوراق متفرق مضامین778d/pmss
3458undefined241تصوف undefinedالمجموعہ779/pmss
undefinedصدی ۱۳241تصوف خواجہ معین الدین چشتی۱۔ سرمایہ جوگ779a/pmss
undefinedundefined241تصوف undefined۲۔ فوائد منشور و منظوم779b/pmss
undefinedundefined241تصوف undefined۳۔ جام جہان نما779c/pmss
undefinedصدی ۱۳241تصوف احمد المومن القادری الحسینی الواسطی البلگرامی۴۔ نغمات العاشقین779d/pmss
3384undefined242تصوف undefinedالمجموعہ 780/pmss
undefined۱۲۸۸ھ242تصوف صاحب حسینی بن سید شاہ عبدالرزاق قادری۱۔ شاہد الوجود780a/pmss
undefinedundefined242تصوف رائے منور لال المتخلص بہ چرن رج۲۔ رسالہ پنچ کرن حقیقت راج یوگ780b/pmss
2107۱۲۶۵ھ242تصوف مہربان الدین۳۔ معراج السالکین780c/pmss
3427undefined243تصوف undefinedالمجموعہ781/pmss
3427undefined243تصوف صحب اللہ الہ آبادی۱۔ شرح تسویہ781a/pmss
undefined۱۰۹۶ھ243تصوف نور الدین عبدالرحمن بن احمد جامی۲۔ لوائح781b/pmss
undefinedundefined243تصوف undefined۳۔ لمعات781c/pmss
undefined۱۰۹۶ھ243تصوف امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت الکوفی۴۔ الفقہ الاکبر781d/pmss
undefinedundefined243تصوف سراج الدین بن عثمان الروش۵۔ قصیدہ بدر الامالی781e/pmss
3250undefined244تصوف undefinedالمجموعہ782/pmss
undefinedصدی ۱۳244تصوف سید حسین بن علی بن ابی الحسین المدنی۱۔ طرب المجالس782a/pmss
undefinedصدی ۱۲244تصوف undefined۲۔ رسالہ تصوف ہمدانی782b/pmss
undefinedصدی ۱۳244تصوف فتح محمد بن عین العرفا۳۔ عوالم خمسہ782c/pmss
3451undefined245تصوف undefinedالمجموعہ783/pmss
undefined۱۲۷۸ھ245تصوف محمد مخدوم قادری بیجا پوری۱۔ غایۃ التمثیل783a/pmss
undefined۱۲۷۸ھ245تصوف نا معلوم۲۔ رسالہ استغناء783b/pmss
undefinedundefined245تصوف غلام محی الدین سید عبداللطیف فرزند شاہ ابوالحسن ایلوری۳۔ مفتاح الاسرار783c/pmss
undefinedundefined245تصوف برہان الدین بن شمس العشاق۴۔ کشف العوالم783d/pmss
undefinedundefined245تصوف ابوالحسن قادری۵۔ تفصیل المراتب فی اطوار المراقب783e/pmss
undefinedundefined245تصوف undefined۶۔ اسماء الحسنیٰ (رسالہ اسم اللہ)۔783f/pmss
undefinedundefined245تصوف محمد مخدوم القادری بیجا پوری۷۔ زاد الطالبین783g/pmss
undefinedundefined245تصوف محمد مخدوم القادری بیجا پوری۸۔ غنیمت الوقت783h/pmss
3419undefined246تصوف undefinedالمجموعہ784/pmss
undefinedundefined246تصوف خواجہ عبید اللہ احرار۱۔ فقرات خواجہ احرار784a/pmss
undefinedundefined246تصوف حضرت یعقوب بن عثمان الغزنوی الچرخی(ناتمام)۲۔ شرح اسماء اللہ الحسنیٰ۔ 781b/pmss
3331undefined246تصوف عبدالحق بن سیف الدین دہلوی قادری۳۔ آداب الصالحین784c/pmss
undefinedundefined247تصوف undefinedالمجموعہ785/pmss
1631undefined247تصوف undefined۱۔ لوائح 785a/pmss
4631صدی ۱۳247تصوف نور الدین عبدالرحمن بن احمد جامی۲۔ دیوان نیاز785b/pmss
4690صدی ۱۳247تصوف شاہ نیاز احمد بریلوی۳۔ مراتب عالم خمسہ785c/pmss
4687صدی ۱۳247تصوف ناصر الدین طوسی۴۔ مراۃ المحققین785d/pmss
3457undefined248تصوف undefinedالمجموعہ786/pmss
undefinedصدی ۱۳248تصوف نور الدین عبدالرحمن بن احمد جامی۱۔ لوائح جامی786a/pmss
undefinedصدی ۱۳248تصوف undefined۲۔ رسالہ تصوف (وحدت الوجود)۔786b/pmss
412۱۲۷۵ھ248تصوف undefined۳۔ تزک قطبشاہی786c/pmss
undefinedundefined248تصوف حضرت بندہ نواز گیسو دراز۴۔ عشقیہ (معہ دیگر رسائل تصوف)۔786d/pmss
3432undefined249تصوف undefinedالمجموعہ787/pmss
undefined۱۱۱۸ھ249تصوف شیخ محمود الزاہدی الگیلانی۱۔ مراۃ المحققین787a/pmss
undefinedundefined249تصوف علی بن فضل اللہ جیلانیقونیت زاہدی۲۔ حاشیہ فی المحاکمات787b/pmss
undefinedundefined249تصوف مولانا علی گیلانی۳۔ رسالہ مشتملہ علی نزول القرآن و تواتر قراتہ787c/pmss
undefinedundefined249تصوف مرزا شرف الدین علی دست غالب۴۔ رسالہ تجوید787d/pmss
undefined۱۱۱۸ھ249تصوف مرزا شرف الدین علی دست غالب۵۔ رسالہ در تحقیق وقف787e/pmss
3434undefined250تصوف undefinedالمجموعہ788/pmss
undefined۱۱۳۴ھ250تصوف شیخ محمود چشتی (مشہور بخوش دہان)۱۔ معرفت سلوک788a/pmss
undefinedundefined250تصوف شیخ محمد غوث۲۔ سبیل المحققین و المغضوبین788b/pmss
undefinedundefined250تصوف نا معلوم۳۔ رسالہ معرفت788c/pmss
4197undefined250تصوف undefined۴۔ تحفہ شاہی در طب788d/pmss
4197undefined250تصوف عبدالجلیل۵۔ واجب الحفظ ( طب)۔788e/pmss
3439undefined251تصوف undefinedالمجموعہ789f/pmss
undefinedundefined251تصوف عزیز بن محمد النسفی(تا فصل دوم ۔ نسخہ ناقصہ)۱۔مقصد الاقصیٰ789/pmss
undefinedundefined251تصوف سرمدی۲۔ بترجیع بند ومخمسات ورباعیات سرمدی789a/pmss
undefinedundefined251تصوف undefined۳۔ رسالہ ائمہ اثنا عشر789b/pmss
undefinedundefined251تصوف احمد۴۔ منصور نامہ789c/pmss
undefinedundefined251تصوف undefined۵۔ مناجات789d/pmss
undefinedundefined251تصوف undefined۶۔ عقل و دل789e/pmss
undefinedundefined251تصوف undefined۷۔ رموزات789f/pmss
3435undefined252تصوف undefinedالمجموعہ790/pmss
undefinedundefined252تصوف undefined۱۔ مکتوب خواجہ معین الدین چشتی بنام خواجہ قطب الدین بختیار کاکی790a/pmss
undefined۱۱۳۹ھ252تصوف خواجہ بندہ نواز گیسو دراز سید محمد حسینی۲۔ وجود العاشقین790b/pmss
undefinedundefined252تصوف شاہ برہان الدین چشتی بیجا پوری۳۔ رسالہ وحدت الوجود790c/pmss
undefinedundefined252تصوف خواجہ نظام الدین اولیاء۴۔ مکتوب790d/pmss
undefinedundefined252تصوف خواجہ معین الدین چشتی۵۔ رسالہ تصوف790e/pmss
3446undefined253تصوف undefinedالمجموعہ791/pmss
undefinedundefined253تصوف undefined۱۔ مکتوب خواجہ معین الدین چشتی بنام خواجہ قطب الدین بختیار کاکی791a/pmss
undefinedundefined253تصوف شاہ نعمت اللہ ولی۲۔ رسالہ روحیہ (منظوم)۔791b/pmss
undefinedundefined253تصوف خواجہ بندہ نواز گیسو دراز سید محمد حسینی۳۔ رسالہ عشقیہ791c/pmss
undefinedundefined253تصوف موسی بن محمد شروان افغان۴۔ رشد المجالس791d/pmss
undefinedصدی ۱۳253تصوف undefined۵۔ خواب نامہ791e/pmss
3438۱۱۷۵ھ254تصوف undefinedالمجموعہ792/pmss
undefined۱۱۷۵ھ254تصوف عزیز بن محمد النسفی۱۔ منازل السائرین792a/pmss
undefinedundefined254تصوف undefined۲۔ نکات العشاق792b/pmss
undefinedundefined254تصوف undefined۳۔ جام جہان نما792c/pmss
undefinedundefined254تصوف undefined۴۔ رسالہ تصوف792d/pmss
3460۱۳۰۲ھ255تصوف undefinedالمجموعہ793/pmss
undefinedundefined255تصوف سید کریم الدین سید محمد۱۔رسالہ در بیعت و حصول نعمت793a/pmss
undefined۱۳۰۲ھ255تصوف محمد قاسم بن عبدالقادر صبغۃ اللہی۲۔ نفائس الانفاس793b/pmss
undefined۱۳۰۲ھ255تصوف قادر اللہی شاگرد راز اللہی ۳۔ رسالہ تصوف793c/pmss
undefined۱۳۰۲ھ255تصوف اسمی اللہی۴۔ رباعیات ابو سعید ابوالخیر793d/pmss
undefined۱۳۰۲ھ255تصوف محمد نجیب قادری۵۔ مخزن الاعراس793e/pmss
3556۹۲۵ھ1اخلاقفتح الدین احمد بن محموداخلاق ظہیریہ794/pmss
3559صدہ ۱۰2اخلاقعلی حکیم صوفیتصویر عالم795/pmss
3551۱۱۵۷ھ3اخلاقملا حسین واعظ کاشفیاخلاق محسنی796/pmss
3550۱۰۵۹ھ4اخلاقملا حسین واعظ کاشفیاخلاق محسنی797/pmss
3549۱۰۷۳ھ5اخلاقملا حسین واعظ کاشفیاخلاق محسنی798/pmss
3548صدی ۲۰ء6اخلاقملا حسین واعظ کاشفیاخلاق محسنی799/pmss
3554صدی ۱۲7اخلاقملا حسین واعظ کاشفیاخلاق محسنی800/pmss
3552۱۲۸۳ھ8اخلاقملا حسین واعظ کاشفیاخلاق محسنی801/pmss
3553۱۱۸۴ھ9اخلاقملا حسین واعظ کاشفیاخلاق محسنی802/pmss
3547۱۰۰۷ھ10اخلاقملا حسین واعظ کاشفیاخلاق محسنی803/pmss
3638۱۲۸۸ھ11اخلاقمحمد علی یزدی متخلص بہ محرراخلاق محمدی804/pmss
3524صدی ۱۲12اخلاقمحقق خواجہ نصیر الدین محمد الطوسیاخلاق ناصری805/pmss
3523۱۰۵۷ھ13اخلاقمحقق خواجہ نصیر الدین محمد الطوسیاخلاق ناصری806/pmss
3425صدی ۱۲14اخلاقمحقق خواجہ نصیر الدین محمد الطوسیاخلاق ناصری807/pmss
3522۱۰۲۷ھ15اخلاقمحقق خواجہ نصیر الدین محمد الطوسیاخلاق ناصری808/pmss
3521۱۰۱۲ھ16اخلاقمحقق خواجہ نصیر الدین محمد الطوسیاخلاق ناصری809/pmss
3620صدی ۱۳17اخلاقحسین علی توسیرکانیاصول دین و اخلاق810/pmss
3633۱۲۶۰ھ18اخلاقمحمد علی بن مفتی غلام محمد حیدر صدراکسیر اعظم811/pmss
3641صدی ۱۴19اخلاقمیر حیدر علی حیدرآبادیتحفہ نفیس812/pmss
3625صدی ۱۳20اخلاقمحمد باقرتہذیب الاخلاق813/pmss
3623۱۲۲۳ھ21اخلاقمحمد باقرتہذیب الاخلاق814/pmss
3626صدی ۱۳22اخلاقمحمد باقرتہذیب الاخلاق(ناقص الآخر)815/pmss
3557صدی ۱۱23اخلاقundefinedاخلاق منصوری816/pmss
3613۱ٍ۱۵۵ھ24اخلاقشیخ محمد علی متخلص حزیںدستور العقلاء817/pmss
3624undefined25اخلاقمحمد باقرتہذیب الاخلاق818/pmss
3621undefined26اخلاقخدا بخش صدیقی متخلص بہ تاجرطب الاخلاق ( نایاب)819/pmss
3652undefined27اخلاقمنسوب نہ ارسطالیس ھکیمظفر نامہ820/pmss
3640undefined28اخلاقحیدر علی حیدرآبادیتحفہ نفسی یا گوہر نفیس821/pmss
undefinedundefined29اخلاقملا علی بن حسین الواعظ الکاشفی نسفیلطایف الطوایف822/pmss
3541undefined30اخلاقجلال الدین محمد بن اسعد الصدیقی الدوانیاخلاق جلالی823/pmss
3545undefined31اخلاقجلال الدین محمد بن اسعد الصدیقی الدوانیاخلاق جلالی824/pmss
3543undefined32اخلاقجلال الدین محمد بن اسعد الصدیقی الدوانیاخلاق جلالی825/pmss
3542undefined33اخلاقجلال الدین محمد بن اسعد الصدیقی الدوانیاخلاق جلالی826/pmss
3544undefined34اخلاقجلال الدین محمد بن اسعد الصدیقی الدوانیاخلاق جلالی827/pmss
3540undefined35اخلاقجلال الدین محمد بن اسعد الصدیقی الدوانیاخلاق جلالی828/pmss
2826undefined36اخلاقمحمد علی بن مفتی غلام محمد حیدر صدرمرقات الجنات829/pmss
3632undefined37اخلاقہدایت اللہ بن محمد مہدی جیلانیمنیر العالم830/pmss
3631undefined38اخلاقہدایت اللہ بن محمد مہدی جیلانیمنیر الملت831/pmss
undefinedundefined39اخلاقundefinedالمجموعہ832/pmss
3526undefined39اخلاقمحقق خواجہ نصیر الدین محمد الطوسی۱۔ اخلاق ناصری832a/pmss
3546undefined39اخلاقجلال الدین محمد بن اسعد الصدیقی الدوانی۲۔ اخلاق جلالی832b/pmss
3558undefined39اخلاقامیر غیاث الدین منصور الحسینی۳۔اخلاق منصوری832c/pmss
3595undefined39اخلاقنا معلوم۴۔ رسالہ بہرام شاہیہ832d/pmss
3576undefined39اخلاقصدر الدین بن منصور الحسن الحسینی الشرازی الدسشتکی۵۔ تحقیقات (نایاب)۔832e/pmss
undefinedundefined۳۹؍۱اخلاقملا محسن کاشی۱۔ الفت نامہ832f/pmss
undefinedundefined۳۹؍۱اخلاقملا محسن کاشی۲۔ شرائط الایمان832g/pmss
undefinedundefined۳۹؍۱اخلاقملا محسن کاشی۳۔ زاد السلاک832h/pmss
undefinedundefined۳۹؍۱اخلاقملا محسن کاشی۴۔ آئینہ شاہی832i/pmss
undefinedundefined۳۹؍۱اخلاقملا محسن کاشی۵۔مکتاب امام حسن بن علی عسکریؑ832j/pmss
3591۱۰۸۲ھ40اخلاقمحمد حسین حکم بن حاجی شمسانتخاب شائستہ خان833/pmss
494۸۱۰ھ1تراجم صوفیہشیخ عبدالحق بن سیف الدین الترک دہلویاخبار الاخیار834/pmss
457undefined2تراجم صوفیہشیخ فرید الدین عطارتذکرۃ الاولیاء835/pmss
455۱۲۸۵ھ3تراجم صوفیہشیخ فرید الدین عطارتذکرۃ الاولیاء836/pmss
456undefined4تراجم صوفیہشیخ فرید الدین عطارتذکرۃ الاولیاء837/pmss
492undefined5تراجم صوفیہامام بیگ خانثمرات القدس من شجرات الانس ۔ جلد اول838/pmss
undefinedundefined5تراجم صوفیہامام بیگ خان۲۔ثمرات القدس من شجرات الانس ۔ جلد اول838a/pmss
579۱۰۳۲ھ6تراجم صوفیہعبداللہ الہرویتذکرۃ التواریخ (نایاب)839/pmss
511۱۰۸۷ھ7تراجم صوفیہوقاری طہرانیتذکرۃ الواصلین840/pmss
475۱۱۸۹ھ8تراجم صوفیہعبدالغفور لاریحاشیہ نفحات الانس841/pmss
476undefined9تراجم صوفیہمحمد بن محمود المقلب بہ دہدارحاشیہ نفحات الانس842/pmss
222۱۲۱۳ھ10تراجم صوفیہامام الدین چشتیحسین شاہی (در حالات مودودی چشتی)843/pmss
460undefined11تراجم صوفیہundefinedخوارق نقشبند844/pmss
512صدی ۱۲12تراجم صوفیہundefinedرسالہ در بیان چہار پیرو و چہاردہ خانوادہ845/pmss
482۹۹۴ھ13تراجم صوفیہملا علی بن حسین الواعظ الکاشفی المشتہر بالصفیرشحات عین الحیات846/pmss
486صدی ۱۱14تراجم صوفیہملا علی بن حسین الواعظ الکاشفی المشتہر بالصفیرشحات عین الحیات847/pmss
481۹۹۵ھ15تراجم صوفیہملا علی بن حسین الواعظ الکاشفی المشتہر بالصفیرشحات عین الحیات848/pmss
488undefined16تراجم صوفیہملا علی بن حسین الواعظ الکاشفی المشتہر بالصفیرشحات عین الحیات(متفرق اوراق)849/pmss
483۱۰۱۶ھ17تراجم صوفیہملا علی بن حسین الواعظ الکاشفی المشتہر بالصفیرشحات عین الحیات850/pmss
484۱۰۴۱ھ18تراجم صوفیہملا علی بن حسین الواعظ الکاشفی المشتہر بالصفیرشحات عین الحیات851/pmss
485۱۰۵۹ھ19تراجم صوفیہملا علی بن حسین الواعظ الکاشفی المشتہر بالصفیرشحات عین الحیات852/pmss
487undefined20تراجم صوفیہملا علی بن حسین الواعظ الکاشفی المشتہر بالصفیرشحات عین الحیات(کرمخوردہ)853/pmss
undefinedundefined21تراجم صوفیہمحمد دارا شکوہسفینۃ الاولیاء834/pmss
undefinedundefined22تراجم صوفیہمحمد دارا شکوہسفینۃ الاولیاء855/pmss
undefinedundefined23تراجم صوفیہمحمد دارا شکوہسفینۃ الاولیاء856/pmss
undefinedundefined24تراجم صوفیہمحمد دارا شکوہسفینۃ الاولیاء(ناقص الآخر)857/pmss
undefinedundefined25تراجم صوفیہمحمد معصوم شریف اصفہانیشمس الانساب فی تحقیق نسب سید الاقطاب858/pmss
undefinedundefined26تراجم صوفیہنظام الدین احمد بن محمد صالح الصدیقی الحسینیکرامات اولیاء 859/pmss
undefinedundefined27تراجم صوفیہمحمد غوثی بن حسین بن موسی شطاریگلزار ابرار فی سیر الاخیار860/pmss
480صدی ۱۰27تراجم صوفیہundefinedمجالس العشاق (میوزیم شو کیس نمبر ۲۲)860a/pmss
495صدی ۱۲28تراجم صوفیہعلی اکبر حسینی اردستانیمجمع الاولیاء (حالات بزرگان ہندوستان و گجرات)861/pmss
503۱۱۷۱ھ29تراجم صوفیہعبدالرحمن چشتیمرات الاسرار۔ جلد ۱862/pmss
504۱۱۷۱ھ30تراجم صوفیہعبدالرحمن چشتیمرات الاسرار۔ جلد ۲863/pmss
509۱۲۸۹ھ31تراجم صوفیہنظام الملک غازی الدین خانمناقب فخریہ864/pmss
464۹۲۶ھ32تراجم صوفیہنور الدین عبدالرحمن بن احمد جامینفحات الانس من حضرات القدس865/pmss
465۹۵۱ھ33تراجم صوفیہنور الدین عبدالرحمن بن احمد جامینفحات الانس من حضرات القدس866/pmss
466۹۹۳ھ34تراجم صوفیہنور الدین عبدالرحمن بن احمد جامینفحات الانس من حضرات القدس867/pmss
468۱۰۰۹ھ35تراجم صوفیہنور الدین عبدالرحمن بن احمد جامینفحات الانس من حضرات القدس868/pmss
469۱۰۷۵ھ36تراجم صوفیہنور الدین عبدالرحمن بن احمد جامینفحات الانس من حضرات القدس869/pmss
470صدی ۹37تراجم صوفیہنور الدین عبدالرحمن بن احمد جامینفحات الانس من حضرات القدس870/pmss
471۸۸۳ھ38تراجم صوفیہنور الدین عبدالرحمن بن احمد جامینفحات الانس من حضرات القدس871/pmss
474۸۹۸ھ39تراجم صوفیہنور الدین عبدالرحمن بن احمد جامینفحات الانس من حضرات القدس872/pmss
472صدی ۱۲40تراجم صوفیہنور الدین عبدالرحمن بن احمد جامینفحات الانس من حضرات القدس873/pmss
473صدی ۱۲41تراجم صوفیہنور الدین عبدالرحمن بن احمد جامینفحات الانس من حضرات القدس874/pmss
474صدی ۱۲42تراجم صوفیہنور الدین عبدالرحمن بن احمد جامینفحات الانس من حضرات القدس875/pmss
4696undefined43تراجم صوفیہundefinedالمجموعہ876/pmss
undefinedundefined43تراجم صوفیہمحمد عماد کاشانی۱۔غرائب الکرامات (در حالات محمد محمود ناصر المدعو بالغرب)۔876a/pmss
undefinedundefined43تراجم صوفیہعارف ابن رفیع ابن العفیف۲۔ رسالہ اوراد876b/pmss
undefinedundefined43تراجم صوفیہعارف ابن رفیع ابن العفیف۳۔ درد الاوراد876c/pmss
undefinedundefined43تراجم صوفیہundefined۴۔ حالات عبدالقادر جیلانی876d/pmss
undefinedundefined43تراجم صوفیہundefined۵۔ حالات بو علی قلندر876e/pmss
undefinedundefined43تراجم صوفیہundefined۶۔ حالات شیخ شرف الدین پانی پتی876f/pmss
650۱۲۹۱ھ44تراجم صوفیہشہزادہ دارا شکوہسفینۃ الاولیاء4388/pmss
3093۱۰۸۹ھ1ادعیہ و اذکارصدر الدین محمد تبریزی ابن محب علیآداب عباسی (ترجمہ مفتاح الفلاح)877/pmss
3094undefined2ادعیہ و اذکارصدر الدین محمد تبریزی ابن محب علیآداب عباسی (ترجمہ مفتاح الفلاح)878/pmss
3095صدی ۱۳3ادعیہ و اذکارصدر الدین محمد تبریزی ابن محب علیآداب عباسی (ترجمہ مفتاح الفلاح)879/pmss
undefinedصدی ۱۲4ادعیہ و اذکارundefinedادعیہ متفرق ۔ محشیٰ880/pmss
3169undefined5ادعیہ و اذکارundefinedادعیہ متفرق با لوح ومطلا881/pmss
3087۱۱۷۵ھ6ادعیہ و اذکارundefinedادعیہ متفرق یعنی882/pmss
undefined۱۱۷۰ھ6ادعیہ و اذکارزین العابدین الحسینی الضادم۱۔ مصباح العابدین (ناقص الآخر)۔882a/pmss
undefined۱۱۷۰ھ6ادعیہ و اذکارزین العابدین الحسینی الضادم۲۔ زیارت نامہ882b/pmss
3075۱۲۴۴ھ7ادعیہ و اذکارعبدالعلی بن محمد بن حسینادعیہ وغیرہ883/pmss
3088undefined8ادعیہ و اذکارافضل العلماء مرزا محمد استرابادیادعیہ تعقیبات نماز884d/pmss
undefinedundefined9ادعیہ و اذکارمرزا محمد بن المبرور علی استرابادیادعیہ تعقیبات نماز885/pmss
3089۱۰۶۲ھ10ادعیہ و اذکارمجہول الاسمادعیہ تعقیبات نماز886/pmss
3171undefined11ادعیہ و اذکارمجہول الاسمادعیہ ( متفرق ۔ ناقص الطرفین)887/pmss
3174undefined12ادعیہ و اذکارمجہول الاسمادعیہ ( متفرق )888/pmss
3175undefined13ادعیہ و اذکارundefinedادعیہ وعملیات امامیہ889/pmss
3161۱۳۰۷ھ14ادعیہ و اذکارundefinedادعیہ890/pmss
3160۱۱۳۸ھ15ادعیہ و اذکارundefinedاسناد ناد علی ؑ891/pmss
2398undefined15ادعیہ و اذکاراز کتاب سلسلۃ الذہب جامی۱۔ منتخب سلسلۃ الذہب891a/pmss
3180صدی ۱۲16ادعیہ و اذکارundefinedالمجموعہ892/pmss
undefinedundefined16ادعیہ و اذکارundefined۱۔ اسناد حرز ابو دجانہ892a/pmss
undefinedundefined16ادعیہ و اذکارundefined۲۔ متفرق مختصر ادعیہ892b/pmss
undefinedundefined16ادعیہ و اذکارundefined۳۔ بازو بند892c/pmss
3297undefined16ادعیہ و اذکارمحمد صالح بن عبداللہ۴۔ انوار حکمت892d/pmss
3044۱۱۰۰ھ17ادعیہ و اذکارمجہول الاسمدرود اکبر893/pmss
3061undefined18ادعیہ و اذکارundefinedالمجموعہ894/pmss
undefined۱۲۵۳ھ18ادعیہ و اذکارundefined۱۔ اسناد تاج نامہ مع دیگر ادعیہ894a/pmss
undefinedundefined18ادعیہ و اذکارundefined۲۔ تعبیر نامہ894b/pmss
undefinedundefined18ادعیہ و اذکارundefined۳۔تعبیر نامہ894c/pmss
3182undefined19ادعیہ و اذکارundefinedاصول خمسہ وادعیہ وغیرہ ۔ بیاض895/pmss
3085۱۱۰۷ھ20ادعیہ و اذکارمعز الدین بن ابی الحسن الموسویانیس الصالحین (صراط مستقیم میں تاریخ تالیف ہے)896/pmss
undefined۱۰۹۲ھ21ادعیہ و اذکارمعز الدین بن ابی الحسن الموسویانیس الصالحین897/pmss
3030۱۰۹۴ھ22ادعیہ و اذکارundefinedاوراد شیخ شہاب الدین سہروردری898/pmss
2769undefined23ادعیہ و اذکارundefinedبیاض ادعیہ (حدیث امامیہ)899/pmss
undefinedundefined24ادعیہ و اذکارundefinedبیاض ادعیہ900/pmss
undefinedundefined25ادعیہ و اذکارundefinedبیاض ادعیہ901/pmss
3186undefined26ادعیہ و اذکارundefinedبیاض ادعیہ (حدی امامیہ)902/pmss
3187undefined27ادعیہ و اذکارundefinedبیاض ادعیہ (کشکول))903/pmss
3183undefined28ادعیہ و اذکارundefinedبیاض904/pmss
3183undefined28ادعیہ و اذکارundefined۱۔ ہفت سورہ904a/pmss
3183undefined28ادعیہ و اذکارundefined۲۔ ادعیہ904b/pmss
3183undefined28ادعیہ و اذکارundefined۳۔ خلاصہ صحیفہ کاملہ904c/pmss
3183undefined28ادعیہ و اذکارundefined۴۔ دعائ عدیلہ904d/pmss
3183undefined28ادعیہ و اذکارundefined۵۔ تسبیحات904e/pmss
3183undefined28ادعیہ و اذکارundefined۶۔ دعا بعد ہر نماز904f/pmss
3183undefined28ادعیہ و اذکارundefined۷۔ دعای سہم اللیل904g/pmss
3183undefined28ادعیہ و اذکارundefined۸۔ دعای قدح904h/pmss
3183undefined28ادعیہ و اذکارundefined۹۔ حرز یمانی904i/pmss
3183undefined28ادعیہ و اذکارundefined۱۰۔ عمل ماہ رمضان904i/pmss
3183undefined28ادعیہ و اذکارundefined۱۱۔ زیارت نامہ904k/pmss
3183undefined28ادعیہ و اذکارundefined۱۲۔نقش معظم904l/pmss
3183undefined28ادعیہ و اذکارundefined۱۳۔ ادعیہ متفرقہ904m/pmss
3183undefined28ادعیہ و اذکارundefined۱۴۔ عمل ماہ محرم904n/pmss
3183undefined28ادعیہ و اذکارundefined۱۵۔ دعای دیگر904o/pmss
undefined۱۱۳۷ھ29ادعیہ و اذکارمحمد باقر بن محمد تقی مجلسیبیاض(حدیث امامیہ)905/pmss
4418صدی ۱۲30ادعیہ و اذکارundefinedبیاض906/pmss
651undefined31ادعیہ و اذکارنو روز علی بن محمد باقر بسطامیتحفۃ الرضویہ907/pmss
3104۱۱۸۵ھ32ادعیہ و اذکارملا محمد باقر بن محمد تقی المجلسیتحفۃ الزائر908/pmss
3103۱۱۰۸ھ33ادعیہ و اذکارملا محمد باقر بن محمد تقی المجلسیتحفۃ الزائر909/pmss
3106صدی ۱۳34ادعیہ و اذکارملا محمد باقر بن محمد تقی المجلسیتحفۃ الزائر(تختی کلاں)910/pmss
3105۱۲۵۹ھ35ادعیہ و اذکارملا محمد باقر بن محمد تقی المجلسیتحفۃ الزائر911/pmss
3042صدی ۱۲36ادعیہ و اذکارعلی بن سلطان محمد القاری الحراویترجمہ الحزب الاعظم والورد الافجم912/pmss
3035undefined37ادعیہ و اذکاراحمد بن حاجی محمد الطبسی السکاکیترجمہ دارالتنظیم (خواص سورہ ہائے قرآن مجید)913/pmss
3097۱۰۹۴ھ38ادعیہ و اذکارمغیث الدین محمد بن شمس الدین محمد الحسینی الطہرانیترجمہ دروع الواقیہ لابن طاوٗس914/pmss
3064undefined39ادعیہ و اذکارundefinedترجمہ صحیفہ کاملہ (فارسی)915/pmss
3066undefined40ادعیہ و اذکارundefinedترجمہ صحیفہ کاملہ (فارسی)(ناقص الطرفین)916/pmss
3100۱۱۰۸ھ41ادعیہ و اذکارمحمد شریف طبیب ابن محمد صادق خاتون آبادیترجمۃ الصلوۃ (ترجمہ رسالہ ابن خاتون عاملی)917/pmss
undefined۱۲۱۸ھ42ادعیہ و اذکارملا محسن بن مرتضیٰ کاشانیترجمۃ الصلوٰۃ ۔ رسالہ نماز شب918/pmss
2757275643ادعیہ و اذکارملا محسن بن مرتضیٰ کاشانیترجمۃ الصلوٰۃ ۔ رسالہ نماز شب919/pmss
undefinedundefined44ادعیہ و اذکارملا محسن بن مرتضیٰ کاشانیترجمۃ الصلوٰۃ ۔ رسالہ نماز شب920/pmss
undefinedundefined44ادعیہ و اذکارملا محسن بن مرتضیٰ کاشانی۱۔ رسالہ زکوٰۃ و خمس920a/pmss
undefinedundefined44ادعیہ و اذکارملا محسن بن مرتضیٰ کاشانیمتفرق920b/pmss
2758undefined45ادعیہ و اذکارملا محسن بن مرتضیٰ کاشانیایضاً921/pmss
2534undefined46ادعیہ و اذکارundefinedالمجموعہ922/pmss
undefinedundefined46ادعیہ و اذکارنا معلوم۱۔ ترجمہ عدۃ الحصن الحصین922a/pmss
undefinedundefined46ادعیہ و اذکارundefined۲۔دعائے کیمیائے سعادت 922b/pmss
undefinedundefined46ادعیہ و اذکارundefined۳۔ ادعیہ (متفرق)۔922c/pmss
3077۹۵۶ھ47ادعیہ و اذکارابوالعباس احمد بن فہد حلیترجمہ عدۃ الداعی الابن فہد حلی923/pmss
undefined۸۰۱ھ48ادعیہ و اذکارنصیر الدین محمد بن عبدالکریم الانصاریترجمہ عدۃ الداعی الابن فہد حلی924/pmss
2533108949ادعیہ و اذکارنور الدین محمد الفاروقی بن محمد الحسینی الشیرازیترجمہ الماثور (ترجمہ حصن حصین)925/pmss
3082undefined50ادعیہ و اذکارقاضی جمال الدین بن فتح اللہ بن صدر الدین الشیرازیترجمہ مصباح کفعمی926/pmss
3083صدی ۱۱51ادعیہ و اذکارقاضی جمال الدین بن فتح اللہ بن صدر الدین الشیرازیترجمہ مصباح کفعمی(۱ تا ۳۱۴)927/pmss
undefinedundefined51ادعیہ و اذکارقاضی جمال الدین بن فتح اللہ بن صدر الدین الشیرازی۲۔ترجمہ مصباح کفعمی(۳۱۵ تا ۳۱۹)۔927a/pmss
undefinedundefined51ادعیہ و اذکارقاضی جمال الدین بن فتح اللہ بن صدر الدین الشیرازی۳۔ترجمہ مصباح کفعمی(۳۲۰ تا ۳۲۷)۔927b/pmss
3154۱۲۴۸ھ52ادعیہ و اذکارمحمد حسین بن محمد علی موسوی الجزائری الشوستریترجمۃ المصباح928/pmss
2719undefined53ادعیہ و اذکارجمال الدین محمد بن حسین خوانساریترجمہ مفتاح الفلاح929/pmss
2720undefined54ادعیہ و اذکارجمال الدین محمد بن حسین خوانساریترجمہ مفتاح الفلاح930/pmss
3130۱۱۸۰ھ55ادعیہ و اذکارابو المفاخر نظام الدین محمد ہادی الحسینی الصفوی بلقب شاہ مرزاتعقیبات العالیہ931/pmss
3065صدی ۱۲56ادعیہ و اذکارundefinedترجمہ صحیفہ کاملہ (تفسیر)932/pmss
3129صدی ۱۲57ادعیہ و اذکارابو المفاخر نظام الدین محمد ہادی الحسینی الصفوی بلقب شاہ مرزاتنبیہ الانام فی آداب المنام933/pmss
3128صدی ۱۲58ادعیہ و اذکارابو المفاخر نظام الدین محمد ہادی الحسینی الصفوی بلقب شاہ مرزاتنبیہ الانام فی آداب المنام934/pmss
3131صدی ۱۲59ادعیہ و اذکارابو المفاخر نظام الدین محمد ہادی الحسینی الصفوی بلقب شاہ مرزاثمرۃ الفواد فی ادعیۃ الاولاد 935/pmss
3132صدی ۱۲60ادعیہ و اذکارابو المفاخر نظام الدین محمد ہادی الحسینی الصفوی بلقب شاہ مرزاثمرۃ الفواد فی ادعیۃ الاولاد 936/pmss
4358۱۰۲۳ھ61ادعیہ و اذکارملا علی ابن حسین الواعظ الکاشفی المشتہر بالصفیحرز الامان من فتن الزمان937/pmss
4359undefined62ادعیہ و اذکارملا علی ابن حسین الواعظ الکاشفی المشتہر بالصفیحرز الامان من فتن الزمان(ناقص الآخر)938/pmss
3050صدی ۱۳63ادعیہ و اذکارundefinedجامع الاوراد والاعمال939/pmss
3303۱۱۰۰ھ64ادعیہ و اذکارمحمد بن خطیر الدین بن لطیفجواہر خمسہ940/pmss
undefinedundefined64ادعیہ و اذکارمحمد بن خطیر الدین بن لطیف۱۔ سرخاب الرمل (کنز الرمل۔ ۷۹ تا ۱۱۱)۔940a/pmss
undefinedundefined64ادعیہ و اذکارمحمد بن خطیر الدین بن لطیف۲۔ نصاب بدائع (۱۱۱ تا ۴۱۱)۔940b/pmss
3301۹۵۶ھ65ادعیہ و اذکارمحمد بن خطیر الدین بن لطیفجواہر خمسہ941/pmss
3304صدی ۱۲66ادعیہ و اذکارمحمد بن خطیر الدین بن لطیفجواہر خمسہ942/pmss
3305صدی ۱۲67ادعیہ و اذکارمحمد بن خطیر الدین بن لطیفجواہر خمسہ943/pmss
4654۱۲۵۵ھ68ادعیہ و اذکارمصطفی ابن محمدجواہر مکنونہ944/pmss
2917۱۲۱۸ھ69ادعیہ و اذکارعبدالعظیم بن علی رضا الحسینی الاصفہانیچہل کلمہ945/pmss
3038undefined70ادعیہ و اذکارشہاب الدین ولد شیخ فتح محمد ابن شیخ عیسیٰخلاصۃ الاوراد946/pmss
3306صدی ۱۳71ادعیہ و اذکارشہاب الدین ولد شیخ فتح محمد ابن شیخ عیسیٰخلاصۃ الجواہر (خلاصۃ جواہر خمسہ )947/pmss
3040صدی ۱۱72ادعیہ و اذکارشہاب الدین ولد شیخ فتح محمد ابن شیخ عیسیٰخلاصۃ الحاجات948/pmss
3043۱۰۹۷ھ73ادعیہ و اذکارقطب الدین الملقب من الشیخ بنور الدین الشطاریخلاصۃ الشطار فی بیان الاشغال والاذکار949/pmss
3039صدی ۱۳74ادعیہ و اذکارشہاب الدینخلاصۃ القادریہ (انتخاب فتوح القادریہ)950/pmss
4655۱۲۷۸ھ75ادعیہ و اذکارundefinedخواص سورہ ہائے قرآن مجید951/pmss
4676صدی ۱۰76ادعیہ و اذکارundefinedخواص سورہ ہائے وادعیہ952/pmss
undefinedصدی ۱۰76ادعیہ و اذکارمحقق خواجہ نصیر الدین محمد الطوسی۱۔ادعیہ دوازدہ امام ؑ952a/pmss
3033undefined77ادعیہ و اذکارعبداللہ ابن عباس (عربی ) ضیاء الدین نخشبی(فارسی)شرح دعائے سریانی953/pmss
3153صدی ۱۳78ادعیہ و اذکارمحمد ہادی ابن احمد الخراسانیرسالہ ادعیہ ۔ نماز نوافل شب وغیرہ954/pmss
3136undefined79ادعیہ و اذکارمہر ابوالقاسم معروف بہ عالم بہادرمصباح العارفین955/pmss
4377undefined80ادعیہ و اذکارمجہول الاسمرسالہ ادعیہ ( معہ دیگر رسائل)956/pmss
3058undefined81ادعیہ و اذکارundefinedرسالہ ادعیہ ( مجموعہ)957/pmss
3155۱۲۵۷ھ82ادعیہ و اذکارابوالحسن الملقب بہ بے نظیررسالہ ادعیہ ( منتخب از زاد المعاد)958/pmss
3098۱۰۹۶ھ83ادعیہ و اذکاردوست محمد بن عبدالرحیم الحسینی استرابادیرسالہ در بیان اعمال سہ ماہ ( رجب و شعبان و ماہ رمضان)959/pmss
3099۱۱۱۹ھ84ادعیہ و اذکاردوست محمد بن عبدالرحیم الحسینی استرابادیرسالہ در بیان اعمال سہ ماہ ( رجب و شعبان و ماہ رمضان)960/pmss
3150۱۲۲۸ھ85ادعیہ و اذکارنواب میر عالمزیارت مختلفہ961/pmss
3149۱۲۲۸ھ86ادعیہ و اذکارنواب میر عالمزیارت مختلفہ962/pmss
3151صدی ۱۳87ادعیہ و اذکارنواب میر عالمزیارت مختلفہ963/pmss
3125۱۱۱۹ھ88ادعیہ و اذکارمحمد ہادی الحسینی الصفوی ابن محمد مہدی ملقب بہ شاہ مرزارسالہ ظفریہ964/pmss
3144صدی ۱۳89ادعیہ و اذکارمیر ابوالقاسم معروف بہ میر عالم بہادرمصباح العارفین965/pmss
3147undefined90ادعیہ و اذکارمیر عالم مغفوررسالہ نماز شب (از مفتاح الفلاح کفعمی)966/pmss
2793۱۲۶۷ھ90ادعیہ و اذکارمحمد ابراہیم اصفہانی بن محمد حسن الخراسانی۱۔ نخبہ در واجبات966a/pmss
3145undefined91ادعیہ و اذکارمیر عالم مغفوررسالہ نماز شب (از مفتاح الفلاح کفعمی)967/pmss
3170undefined91ادعیہ و اذکارundefined۱۔ فوائد الحسنات967a/pmss
3139undefined92ادعیہ و اذکارمیر عالم مغفوررسالہ نماز شب968/pmss
3148undefined93ادعیہ و اذکارundefinedرسالہ نماز شب (المصباح العارفین)969/pmss
3136undefined94ادعیہ و اذکارundefinedرسالہ نماز شب (المصباح العارفین)970/pmss
3146undefined95ادعیہ و اذکارundefinedرسالہ نماز شب (المصباح العارفین)971/pmss
3137undefined96ادعیہ و اذکارundefinedرسالہ نماز شب (المصباح العارفین)972/pmss
3117صدی ۱۳97ادعیہ و اذکارملا محمد باقر بن محمد تقی المجلسیزاد المعاد973/pmss
3115صدی ۱۳98ادعیہ و اذکارملا محمد باقر بن محمد تقی المجلسیزاد المعاد974/pmss
3118صدی ۱۳99ادعیہ و اذکارملا محمد باقر بن محمد تقی المجلسیزاد المعاد975/pmss
3114صدی ۱۳100ادعیہ و اذکارملا محمد باقر بن محمد تقی المجلسیزاد المعاد976/pmss
3113صدی ۱۳101ادعیہ و اذکارملا محمد باقر بن محمد تقی المجلسیزاد المعاد977/pmss
3120صدی ۱۳102ادعیہ و اذکارملا محمد باقر بن محمد تقی المجلسیزاد المعاد978/pmss
3121صدی ۱۳103ادعیہ و اذکارملا محمد باقر بن محمد تقی المجلسیزاد المعاد979/pmss
3111صدی ۱۳104ادعیہ و اذکارملا محمد باقر بن محمد تقی المجلسیزاد المعاد980/pmss
3112صدی ۱۳105ادعیہ و اذکارملا محمد باقر بن محمد تقی المجلسیزاد المعاد981/pmss
3123صدی ۱۳106ادعیہ و اذکارملا محمد باقر بن محمد تقی المجلسیزاد المعاد982/pmss
3116صدی ۱۳107ادعیہ و اذکارملا محمد باقر بن محمد تقی المجلسیزاد المعاد983/pmss
3119صدی ۱۳108ادعیہ و اذکارملا محمد باقر بن محمد تقی المجلسیزاد المعاد984/pmss
3122صدی ۱۳109ادعیہ و اذکارملا محمد باقر بن محمد تقی المجلسیزاد المعاد985/pmss
3124undefined110ادعیہ و اذکارملا محمد باقر بن محمد تقی المجلسیزاد المعاد986/pmss
3177undefined111ادعیہ و اذکارundefinedرسالہ تعقیبات نماز پنجگانہ987/pmss
2772undefined112ادعیہ و اذکارundefinedزیارت چہاردہ معصومنین ؑ (بیاض)988/pmss
undefinedundefined112ادعیہ و اذکارمحمد باقر ابن محمد اکمل المشہتر بہ بہبہانی۱۔ تحفۃ الحسینیہ988a/pmss
3176undefined113ادعیہ و اذکارundefinedزیارت جامع کبیر989/pmss
3181undefined114ادعیہ و اذکارملا محمد باقر بن محمد تقی المجلسیزیارت نامہ (رسالہ اسمائے حسنہ باری تعالیٰ)990/pmss
3073undefined115ادعیہ و اذکارundefinedسند صحیفہ کاملہ991/pmss
3046undefined116ادعیہ و اذکارعبداللہ ابن محمد طالب حسینیشرح اسمائے حسنہ معہ دیگر ادعیہ992/pmss
3163صدی ۱۲117ادعیہ و اذکارعبدالنبی العثمانی الشطاریالواح993/pmss
3308صدی ۱۲118ادعیہ و اذکارundefinedکشف الانوار شرح جواہر الاسرار994/pmss
2520undefined119ادعیہ و اذکارundefinedشرح چہل آیت قرآن مجید مع خواص995/pmss
3062undefined120ادعیہ و اذکارundefinedدعاء مصباح و قصیدہ المہدی بشمول چار رسائل996/pmss
3032undefined121ادعیہ و اذکارundefinedشرح دعائے سریانی997/pmss
3057undefined122ادعیہ و اذکارمیر ہاشمشرح دعائے سیفی998/pmss
3068undefined123ادعیہ و اذکارمیر ہاشمشرح صحیفہ کاملہ (مزین بہ دستخط ومہر درگاہ قلی خان)999/pmss
3069undefined124ادعیہ و اذکارمیر ہاشمشرح صحیفہ کاملہ (مزین بہ دستخط ومہر درگاہ قلی خان)1000/pmss
3067undefined125ادعیہ و اذکارمیر ہاشمشرح صحیفہ کاملہ (مزین بہ دستخط ومہر درگاہ قلی خان)1001/pmss
3070undefined126ادعیہ و اذکارمحمد صالح بن محمد باقرشرح صحیفہ کاملہ1002/pmss
3071undefined127ادعیہ و اذکارمحمد صالح بن محمد باقرشرح صحیفہ کاملہ1003/pmss
3072undefined128ادعیہ و اذکارمحمد صالح بن محمد باقرشرح صحیفہ کاملہ1004/pmss
3080undefined129ادعیہ و اذکارحیدر بن نعمت اللہ طبسیصحائف الاعمال1005/pmss
3086undefined130ادعیہ و اذکارشاہ قاضیصوامع الملکوت1006/pmss
3060undefined131ادعیہ و اذکارundefinedطریقہ خواندن سورۂ یٰسین شریف1007/pmss
undefinedundefined131ادعیہ و اذکارundefined۱۔ قصائم الملوک1007a/pmss
3078undefined132ادعیہ و اذکارundefinedعدۃ الداعی ونجاح الساعی1008/pmss
undefinedundefined133ادعیہ و اذکارundefinedعملیات و ادعیہ وغیرہ1009/pmss
2532undefined134ادعیہ و اذکارمحمد ابوبکر محمد بہروچیفتح مبین شرح حصن و حصین1010/pmss
3037undefined135ادعیہ و اذکارشیخ فتح بن محمد بن عین العرفافتوح الاوراد1011/pmss
3036undefined136ادعیہ و اذکارشیخ فتح بن محمد بن عین العرفافتوح الاوراد1012/pmss
3159undefined137ادعیہ و اذکارundefinedکتاب ادعیہ مع اسناد1013/pmss
4420صدی ۱۳138ادعیہ و اذکارundefinedالمجموعہ1014/pmss
undefinedصدی ۱۳138ادعیہ و اذکارمحمد محسن الرشتی۱۔ دفع و رفع1014a/pmss
undefinedصادی ۱۳138ادعیہ و اذکارعلی صدر الدین الحسینی الحسن۲۔ کلام الطیب والغیث الصعیب1014b/pmss
3157undefined139ادعیہ و اذکارundefinedکفایۃ المومنین (اعمال السنۃ)1015/pmss
3031undefined140ادعیہ و اذکارعلی بن احمد الغوریکنز العباد فی شرح الاوراد(ناقص الآخر)1016/pmss
2717undefined141ادعیہ و اذکارامیر حسین کرمانیکلید رستگاری (ترجمہ مفتاح الفلاح ۔ شیخ بہائی)1017/pmss
2718undefined142ادعیہ و اذکارامیر حسین کرمانیکلید رستگاری (ترجمہ مفتاح الفلاح ۔ شیخ بہائی)1018/pmss
3055undefined143ادعیہ و اذکارundefinedمجموعہ ادعیہ ومناجات وتعویزات وغیرہ1019/pmss
3158undefined144ادعیہ و اذکارundefinedمجموعہ ادعیہ (ناقص الطرفین ۔ تقطیع خورد)1020/pmss
3179undefined145ادعیہ و اذکارundefinedمجموعہ فالنامہ وخواص سورۂ قرآنی وشرح دعائے سیفی1021/pmss
3166undefined146ادعیہ و اذکارundefinedمجموعہ ادعیہ1022/pmss
3167undefined147ادعیہ و اذکارundefinedمجموعہ ادعیہ (ناقص الاول)1023/pmss
3156undefined148ادعیہ و اذکارundefinedمجموعہ ادعیہ وتعویزات و نقوش وغیرہ1024/pmss
3168undefined149ادعیہ و اذکارundefinedمجموعہ ( تقطیع خورد)1025/pmss
3173undefined150ادعیہ و اذکارundefinedمجموعہ ادعیہ وسورہ قرآنی1026/pmss
3048undefined151ادعیہ و اذکاراکبر علی بن حمد اللہ السندیلیمخازن الاسرار1027/pmss
3126undefined152ادعیہ و اذکارابوالفاخر نظام الدین محمد ہادی ملقب بہ شاہ مرزا مخاطب بہ مرزامراۃ المستھلین1028/pmss
3127undefined153ادعیہ و اذکارابوالفاخر نظام الدین محمد ہادی ملقب بہ شاہ مرزا مخاطب بہ مرزامراۃ المستھلین1029/pmss
3076undefined154ادعیہ و اذکارعلی بن حسن الزواریمراۃ الصفا(کمیاب)1030/pmss
3366undefined155ادعیہ و اذکارکلیم اللہ حسینیمرقع ادعیہ1031/pmss
3047undefined156ادعیہ و اذکارمحمد فاضل بن محمد عارفمرزع الحسنات شرح دلائل الخیرات1032/pmss
undefinedundefined157ادعیہ و اذکارابوالفاخر نظام الدین محمد ہادی ملقب بہ شاہ مرزا مخاطب بہ مرزامسلک الاحرار فی آداب خروج الدار1033/pmss
3102۱۰۸۹ھ158ادعیہ و اذکارمحمد باقر بن محمد تقی مجلسیمشکوٰۃ الانوار(خواص ادعیہ)1034/pmss
3101۱۰۸۹ھ159ادعیہ و اذکارمحمد باقر بن محمد تقی مجلسیمشکوٰۃ الانوار(خواص ادعیہ)1035/pmss
3140undefined160ادعیہ و اذکارمیر عالم مغفورمصباح العارفین (رسالہ در بیان فضیلت نماز شب)1036/pmss
3142undefined161ادعیہ و اذکارمیر عالم مغفورمصباح العارفین (رسالہ در بیان فضیلت نماز شب)1037/pmss
3143undefined162ادعیہ و اذکارمیر عالم مغفورمصباح العارفین (رسالہ در بیان فضیلت نماز شب)1038/pmss
3141undefined163ادعیہ و اذکارمیر عالم مغفورمصباح العارفین (رسالہ در بیان فضیلت نماز شب)1039/pmss
3034۸۳۷ھ164ادعیہ و اذکارابوالمفاخر عبداللہ بن عبدالرحمن المشتہر باصیل الواعظمعراج الاعمال الماجورہ(نایاب)1040/pmss
3090undefined165ادعیہ و اذکارملا محمد باقر سبزداریمفاتیح النجاۃ عباسی1041/pmss
3091undefined166ادعیہ و اذکارملا محمد باقر سبزداریمفاتیح النجاۃ عباسی1042/pmss
3092undefined167ادعیہ و اذکارملا محمد باقر سبزداریمفاتیح النجاۃ عباسی(ناقص الاول)1043/pmss
3049undefined168ادعیہ و اذکارمحمد بن محمد وجیہ ادیب ولد حیدر علی الثانی بندگی شاہ وجہ الحقمفتاح الجنان1044/pmss
4405۱۱۳۸ھ169ادعیہ و اذکاروجیہ الدینالمجموعہ 1045/pmss
undefinedundefined169ادعیہ و اذکارundefined۱۔ مفتاح الدعوات1045a/pmss
undefinedundefined169ادعیہ و اذکارundefined۲۔ درود مستغات1045b/pmss
undefinedundefined169ادعیہ و اذکارundefined۳۔ اقوال محمد فرہاد1045c/pmss
undefinedundefined169ادعیہ و اذکارundefined۴۔ انوار حکمت1045d/pmss
undefinedundefined169ادعیہ و اذکارundefined۵۔ در بیان ذکر لا الہ الا اللہ1045e/pmss
undefinedundefined169ادعیہ و اذکارundefined۶۔ دو غزلیات از محمد فرہاد1045f/pmss
undefinedundefined169ادعیہ و اذکارundefined۷۔ مناجات1045g/pmss
undefinedundefined169ادعیہ و اذکارundefined۸۔ استخراج قل ھو اللہ1045h/pmss
undefinedundefined169ادعیہ و اذکارundefined۹۔ درود معہ اسناد1045i/pmss
undefinedundefined169ادعیہ و اذکارundefined۱۰۔ اقتباس از کتاب الفراح1045j/pmss
undefinedundefined169ادعیہ و اذکارundefined۱۱۔ بیان وجوہ تسمیہ نقشبندیہ 1045k/pmss
undefinedundefined169ادعیہ و اذکارundefined۱۲۔ درود معہ اسناد1045l/pmss
undefinedundefined169ادعیہ و اذکارundefined۱۳۔ دعا برائے نماز عشائ1045m/pmss
undefinedundefined169ادعیہ و اذکارundefined۱۴۔ طریق فوائد مسبحات عشر1045n/pmss
undefinedundefined169ادعیہ و اذکارundefined۱۵۔ فوائد تلاوت حروف1045o/pmss
undefinedundefined169ادعیہ و اذکارundefined۱۶۔ اشعار چند تعریف قرآن مجید1045p/pmss
undefinedundefined169ادعیہ و اذکارundefined۱۷۔ در بیان شب قدر1045q/pmss
undefinedundefined169ادعیہ و اذکارundefined۱۸۔ فالنامہ1045r/pmss
undefinedundefined169ادعیہ و اذکارundefined۱۹۔ در بیان چہار طبع1045s/pmss
undefinedundefined169ادعیہ و اذکارundefined۲۰۔ در بیان علامات1045t/pmss
undefinedundefined169ادعیہ و اذکارundefined۲۱۔ دعا برائے طلوع آفتاب وکند قصص1045u/pmss
undefinedundefined169ادعیہ و اذکارundefined۲۲۔ رسالہ احرار1045v/pmss
undefinedundefined169ادعیہ و اذکارundefined۲۳۔ شرح الاشخاص (حروف مقطعات)۔1045w/pmss
undefinedundefined169ادعیہ و اذکارundefined۲۴۔ چند نسخہ جات وغیرہ1045x/pmss
undefinedundefined169ادعیہ و اذکارundefined۲۵۔ اسناد چہار دہ اسم1045y/pmss
undefinedundefined169ادعیہ و اذکارundefined۲۶۔ در بیان سورۂ یٰسین1045z/pmss
undefinedundefined169ادعیہ و اذکارundefined۲۷۔ فوائد تلاوت مکتلف سورہ جات قرآن مجید1045aa/pmss
undefinedundefined169ادعیہ و اذکارundefined۲۸۔ فالنامہ1045bb/pmss
3109undefined170ادعیہ و اذکارملا محمد باقر بن محمد تقی المجلسیمقیاس المصابیح1046/pmss
3108undefined171ادعیہ و اذکارملا محمد باقر بن محمد تقی المجلسیمقیاس المصابیح1047/pmss
3110undefined172ادعیہ و اذکارملا محمد باقر بن محمد تقی المجلسیمقیاس المصابیح1048/pmss
3041undefined173ادعیہ و اذکارشیخ ابوالفضلمناجات ابوالفضل1049/pmss
1717۱۰۸۰ھ174ادعیہ و اذکاراہلی شیرازیمناجات اہلی مناجات سلطان عارف بایک تصویر ۔ نایاب1050/pmss
3201۱۲۷۷ھ175ادعیہ و اذکارخواجہ عبداللہ انصاریمناجات خواجہ عبداللہ انصاری (بطور مرقع نایاب)1051a/pmss
3196undefined176ادعیہ و اذکارخواجہ عبداللہ انصاریمناجات خواجہ عبداللہ انصاری (بطور مرقع نایاب)1052/pmss
3198undefined177ادعیہ و اذکارخواجہ عبداللہ انصاریمناجات خواجہ عبداللہ انصاری (بطور مرقع نایاب)1053/pmss
3199undefined178ادعیہ و اذکارخواجہ عبداللہ انصاریمناجات خواجہ عبداللہ انصاری (بطور مرقع نایاب)1054/pmss
3200undefined179ادعیہ و اذکارخواجہ عبداللہ انصاریمناجات خواجہ عبداللہ انصاری (بطور مرقع نایاب)1055/pmss
3197undefined180ادعیہ و اذکارخواجہ عبداللہ انصاریمناجات خواجہ عبداللہ انصاری (بطور مرقع نایاب)1056/pmss
3054undefined181ادعیہ و اذکارسید اسد اللہ الملقب میر نواب(مناجات غوث الاعظم) کلمات طیبات ۱۲۹۸ھ1057/pmss
3107undefined182ادعیہ و اذکارundefinedمنتخب تحفۃ الزائر1058/pmss
3287undefined183ادعیہ و اذکارundefinedمنہاج العابدین (ناقص الطرفین)1059/pmss
3096undefined184ادعیہ و اذکارعلی بن طیفور البسطامیمنہاج النجاح (ترجمہ مفتاح الفلاح)1060/pmss
3074undefined185ادعیہ و اذکارعلی بن موسی بن جعفر بن طاؤس الحسینی العلوی الفاطمینہج الدعوات(